Hur späds bensin med olja för påfyllning av trimmer

Tvåtaktsmotorer i verktyget fungerar på grund av bensin-oljeblandningen, som är beredd i de proportioner som anges i enhetens datablad. Om du ignorerar reglerna för blandning kan ett trädgårdsverktyg snabbt misslyckas..

Varför behöver jag blanda olja med bensin för tvåtaktsmotorer

Drift av tvåtaktsinstallationen skiljer sig från driften av fyrtaktsmotorer: smörjning av gnidytorna i vevaxeln och andra delar av anordningen utförs inte från vevhuset utan med olja som tidigare utspäddes med bensin. För tvåtaktsmotorer gäller den allmänna regeln för beredning av en brännbar blandning – bensin späds ut med en viss mängd olja avsedd för detta ändamål.

Hur späds bensin ut med trimmerolja – steg för steg instruktioner

Blandning av bränslekompositionen tar hänsyn till speciella proportioner.

Om du später ut bränsleblandningen med en otillräcklig mängd smörjmedel kommer detta att leda till att delarna slits snabbt

. Det optimala förhållandet mellan olja och bensin finns i trimmerinstruktionerna. Vanligtvis är det 1:50, 1:40 eller 1:25.

Det är nödvändigt att späda bensin med en smörjkomponent först i en lämplig behållare: det är förbjudet att göra detta omedelbart i bränsletanken. Om du ignorerar denna regel kan motorfunktionen vara instabil, vilket gör att verktyget snabbt misslyckas. För att späda ut bränsleblandningen, använd inte plastburkar eller flaskor eftersom bensin kan lösa upp detta syntetmaterial. Förfarande för blandning av bränsle:

  1. Häll en liter bensin i en behållare (optimalt en metallbehållare).
  2. Tillsätt hälften av den erforderliga andelen olja.
  3. Blanda vätskor ordentligt från öppna lågor.
  4. Häll återstående smörjmedel i behållaren och blanda igen..
  5. Överför bränsle till trimmerbränsletank.

Bensin med trimmerolja

Arbetet ska utföras med andningsskydd och gummihandskar. För att underlätta transfusion kan du använda en vattenkanna. Den färdiga blandningen ska inte förvaras längre än 3 månader, det är bättre att späda exakt så mycket bränsle som du behöver för det planerade arbetet inom en snar framtid. Var noga med att välja en kvalitetsolja för blandning med bensin, det är bättre att köpa den på beprövade bensinstationer.

Andelar av oljor och bränslen

Beräkningen av förhållandet mellan ingredienser för beredning av förband för trimmern bör ta hänsyn till rekommendationerna om förpackning av olja. Standardandelen är 1:50. Alla högkvalitativa tvåtaktsoljor är tillåtna..

Bensin (L)

Olja (ml)

50: 1

40: 1

35: 1

30: 1

25: 1

1

tjugo

25

28

33

40

5

100

125

140

165

200

10

200

250

280

330

400

femton

300

375

420

495

600

Regler för användning och lagring av bränsle- och smörjmedelsblandningen

Påfyllning av trimmern kräver en noggrann efterlevnad av bränsleblandningens proportioner. Denna regel kan inte brytas, eftersom det kommer att leda till snabbt slitage av enheten. Inte mindre farliga konsekvenser orsakas av överfyllning av verktygstanken, vilket kan orsaka vätskeöverflöde i inloppsröret och bränslefiltret – detta kommer att orsaka motornedbrott och tändning av bränsle. Följande säkerhetsåtgärder måste följas för att späda ut bränslet till trimmern:

  • använd en vattenkanna för att undvika spill av bränslevätska;
  • om bränsle spill, torka omedelbart bort det;
  • Trimmerdrift kan påbörjas efter att bränslebehållaren har tagits bort till en säker plats (optimalt – på minst 10 m avstånd);
  • med en lång paus mellan arbetet rekommenderas att det återstående bränslet tappas ur tanken (om höga temperaturer kommer på instrumentet kommer ett termiskt förändrat ämne att avsättas på de ringformiga kanalernas väggar, vilket kommer att orsaka en minskning av kompression och motoreffekt).

Regler för lagring av bränsle- och smörjmedelsblandningen

Korrekt lagring av bränsle innebär att dess kontakt med fukt och luft utesluts, plötsliga temperaturförändringar. För långvarig konservering av blandningen är det bättre att välja bensin som producerades på sommaren. Bränsleblandningen ska förvaras i skuggade, svala rum i en hermetiskt tillsluten järnbehållare.

Betygsätt artikeln
Dela med vänner
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Lägg till en kommentar

Genom att klicka på knappen "Skicka kommentar" godkänner jag behandlingen av personuppgifter och accepterar sekretesspolicy