Dieselpannor för uppvärmning av ett privat hus: fördelar och nackdelar

Idag kommer vi återigen att beröra ämnet att välja en metod för att värma ett hus. Fall där det inte finns några andra värmekällor förutom diesel är ganska sällsynta, men sådana värmesystem kommer dock att vara intressanta inte bara för dem som helt klart behöver dem, utan också för helt enkelt intresserade. Låt oss prata om dieselpannor för uppvärmning av ett privat hus.

Dieselpannor för uppvärmning av ett privat hus

Flytande bränslen: varför och varför?

Du kan argumentera länge om vilken typ av energi som är mer lönsam för uppvärmning, det kommer alltid att finnas anhängare av både idéerna om geotermisk uppvärmning och konventionella braskaminer. Sanningen är att det inte finns något unikt vinnande alternativ, allt beror på målen och villkoren för användning av ett visst system. Så är det med dieselbränsle: denna ganska arkaiska källa för termisk energi hittar fortfarande sin användning där det inte finns elektricitet eller gas, och att använda en vedeldande panna anses ännu mer arkaism.

Det kan finnas flera förutsättningar för att utrusta ett pannahus med flytande bränsle. De viktigaste av dem är ett begränsat urval av energibärare, fri tillgång till dieselbränsle och ett gynnsamt pris, ibland är bekvämlighetsfaktorn den viktigaste faktorn i jämförelse med andra alternativ. Det är inte en bra idé att utvärdera energibärare enbart utifrån deras kostnad och värmevärde. Kostnaderna för anslutning till stamnätet, priset på själva pannanheten och andra komponenter i värmesystemet är bara några av de ekonomiska faktorerna..

Dieselpannor för uppvärmning av ett privat hus

Även om dieselbränsle i de flesta fall endast är näst intill el som slösar bort, kan skillnaden i pris täckas av autonomi och användarvänlighet. Hur som helst, innan du äntligen tar dig till valet av en dieselpanna, måste du förstå hur detta värmesystem är, vilka svårigheter som kan uppstå under installation och drift och även vilka dolda fördelar som kan vara. Vi kommer att besvara dessa frågor.

Köp och lagring av bränsle

Det första som gör att oljepannor sticker ut i negativt ljus är bränsleproblem för dem. För oinitierade läsare kan det tyckas att det inte finns några problem att lagra flera fat dieselbränsle på gården, men illusionen av enkelhet smälter när man studerar bränsleförbrukningstakten. För uppvärmning av ett medelhus på 100 m2 med standardvärmeskydd krävs 15 liter diesel per dag, det vill säga 2,5–3 ton under hela värmesäsongen. Och detta är inte alls en brutal kostnad: om brännaren är felaktigt installerad, dålig isolering eller på grund av installationsfel, kan förbrukningen vara 20-25% högre.

Bränsletankar i dieselpannrummet

Om en sådan konsumtion passar de ekonomiska indikatorerna är det nödvändigt att tillhandahålla leveransvägar och en plats för bränslelagring. Det mest lönsamma och också det svåraste alternativet är att beställa en bränsletankfartyg, det vill säga att köpa diesel till grossistpriser. Med ett sådant köpschema kan besparingarna uppgå till 10-15%, men det finns en betydande nackdel – oförmågan att passa hela tankvolymen i sin egen lagring. Därför slutsatsen: den mest konkreta fördelen av ett grossistköp kommer att omfattas av en samarbetsorder, det vill säga om det finns andra gårdar i närheten, uppvärmda av en dieselmotor.

Det rekommenderas inte att köpa bränsle ”på språng”, det vill säga eftersom det konsumeras. Naturligtvis ser idén att förvärva ett par tvåhundra liters fat mer attraktiv än att bygga en tank med en kapacitet på 3-4 m3, men detta tillvägagångssätt är extremt ofördelaktigt och opålitligt. På allvar bör alternativet att använda förbrukningsbehållare som de viktigaste endast övervägas vid anläggningar för tillfällig uppehåll: dachor, verkstäder eller hus som ligger i omedelbar närhet av en bensinstation. Förresten, den bästa tiden att köpa diesel är slutet på den första skörden och sådd av vintergrödor i jordbruket, det vill säga sensommaren – tidig höst.

Dieselpannor för uppvärmning av ett privat hus

Konstruktionen av en bränslelagring är det svåraste steget i att anordna ett dieselvärmesystem. Förutom tillräckligt hög kapacitet finns det också krav på täthet, kemisk beständighet, renhet och mekanisk hållfasthet. Läckage av flera ton dieselbränsle i jorden är en lokal ekologisk katastrof. Därför kan endast fabrikstillverkade metall- och plastbehållare användas för lagring av bränsle, certifierade av tillverkaren och certifierade för kemisk inertitet, renhet och täthet samt motståndskraft mot alla slags påverkningar..

Plastbehållare för lagring av dieselbränsle

Det finns två typer av bränslelagring: yta och underjordisk. Eftersom det inte är lönsamt för en panna att köpa frostbeständigt dieselbränsle, föredras nästan alltid den underjordiska platsen för tankar. Så bränslet är pålitligt skyddat från överhettning i sommarvärmen och hålls samtidigt på en positiv temperatur under hela uppvärmningsperioden. Fördelen med underjordisk lagring är också dess höga brandsäkerhet..

Låt oss kort beröra frågan om att anordna en underjordisk lagringsanläggning för dieselbränsle, som regleras av GOST 1510–84 vad gäller förpackningar. När det gäller byggprocessen är allt tvetydigt: å ena sidan finns det SNiP 2.11.03-93, men lager med en total volym på upp till 700 m3 passar inte in i någon av de kategorier som beskrivs i detta dokument. Som praxis visar, till och med slarvigt installerade underjordiska lager på upp till 100 m3 utan problem klarar undersökningen och godkännandet rekommenderas det dock att följa ovanstående byggnadsstandard (med undantag för värdena på säkerhetszonerna), och även ta hänsyn till bestämmelserna i SNiP 11-35-76.

Installation av underjordiska tankar för diesel

Eftersom dieselbränslets hållbarhet är 2-3 år och samtidigt dess kalorivärde minskar, rekommenderas det att anordna en lagringsanläggning från två tankar. En av dem måste ha en volym lika med eller större än volymen på det årliga köpet, den andra är avsett att tappa överskottet i slutet av varje uppvärmningssäsong. Båda tankarna måste vara lika rörledda och utrustade med framåt- och bakåtpumpsystem.

Den ekonomiska sidan av frågan

Bristen på förgasning på fastigheten är ett mycket löst koncept, ofta kan problemet fortfarande lösas genom att betala ett mycket specifikt pris. Formeln för att bestämma lämpligheten och fördelarna med att installera ett oljevärmesystem är extremt enkel. Det är nödvändigt att jämföra kostnaderna för att utrusta bränslelagring och pannahus med de totala förgasningskostnaderna: projektet, material och beslag, själva pannanheten. Om ”balansen” är negativ anses installationen av en dieselbränslepanna vara olönsam. Om resultatet är positivt måste du dela nyttan med skillnaden i kostnaden för energiresurser, med hänsyn till deras konsumtion. Det vill säga, i fallet när prisökningen jämnas ut efter bara 3-5 års köp av dyrare bränsle föredras vanligtvis gas..

Varför jämför vi värmesystem med flytande bränsle med gasanläggningar? Endast på grund av att naturgas och diesel är väldigt lika med avseende på användning, men de skiljer sig väsentligt i kostnad. Det vill säga dieselpannor kan nästan alltid ersättas med massor av fast bränsle, även med automatisk pelletsmatning och askavlägsning. Men sådana installationer är inte så praktiska och det finns inte alltid möjligheter att placera dem i ett privat hus..

Viessmann panna med dubbla bränslen Panna med dubbla bränslen för drift på flytande eller gasformiga bränslen

Låt oss gå vidare till specifika exempel. Kostnaden för att leverera gas till en icke förgasad bosättning kan variera mellan 500–700 tusen rubel när de ansluts privat och cirka 1,5–2 gånger mindre med en kooperativ anslutning. Kostnaden för en tank för lagring av dieselbränsle med en volym på 5 m3, vilket är tillräckligt för att värma ett område på 100 m2, är 110 tusen rubel. Kostnaden för gas- och dieselpannor är ungefär jämförbar, men i det senare fallet krävs installation av en tryckpump och en fläkt, samt installation av en transportledning. All extrautrustning för ett dieselpannhus i denna kraftklass kostar cirka 35-50 tusen rubel.

Verkliga indikatorer för gasförbrukning för ett hus med standardisolering – i genomsnitt cirka 20 meter3 per dag under 180 dagar av värmesäsongen, det vill säga 3600 m3 ett år är nästan 20 tusen rubel. När det gäller brännvärdet är förbränningen av en kubikmeter gas jämförbar med förbränningen av 0,65 kg dieselbränsle. Således spenderas cirka 2,5 ton på uppvärmning, vilket kostar lite mer än 80 tusen rubel. Totalt, för att gå ”till noll” till den totala kostnaden inte tidigare än tio år, måste kostnaden för gasanslutning vara minst 600 tusen rubel. Naturligtvis, med god isolering, kommer prisskillnaden att bli mindre. Observera att vi försummar stigningen i energipriserna, eftersom både gas och diesel blir dyrare till ungefär jämförbara priser..

Det magiska ordet ”kraftvärme”

De som tänker använda dieselbränsle bör vara medvetna om att ett sådant initiativ kan lova betydande besparingar. Under förutsättningen för kraftvärme av förbränningsvärmen av dieselbränsle är hushållet försedd med praktiskt taget gratis el. I ett antal länder kan överskott av elektricitet hällas in i stadsnätet till en gemensam tulltaxa.

Hur det fungerar? På grund av den högre tätheten av förbränningsprodukter såväl som på grund av bristande brännare för flytande bränsle överstiger sällan dieselpannorna sällan 70–80%. Det vill säga, från en fjärdedel till en tredjedel av energin som genereras i pannan går in i miljön genom skorstenen. Detta problem i små värmekraftverk löses på flera sätt:

  • närvaron av en ekonomiserare som samlar restvärmen från avgaser;
  • installation av Stirling-motorer i värmeblocket;
  • med vatten från motorkylningskretsen i värmesystemet.

Gas kolvkraftverk Gas kolvkraftverk

Således, med en total värmeeffekt på 20 kW, har installationen en total verkningsgrad på upp till 95% och genererar upp till 7 kW el per timme, vilket mer än täcker behoven i en genomsnittlig bostadshus, eller till och med flera.

I smala cirklar kallas kraftvärmeverk av denna klass mikro-CHP. De kan inte hittas i onlinebutiker medan denna utrustning är för liten efterfrågan. Leverans av sådana installationer till Ryssland och OSS-länderna är dock möjlig; företagen Senertec, Tessari och WhisperGen säljer mikrokraftverk. I grund och botten är det gaskolvkraftverk som använder spillvärme för att värma vatten och tillför vätska till värme- och varmvattensystemet. Beräkningen för drift på naturgas är emellertid inte ett så stort problem, som regel kan utrustning levereras i en dieselmotorkonfiguration. Den genomsnittliga kostnaden för en installation med en elektrisk kapacitet på 3,5–5 kW är 250–300 tusen rubel.

Utrustningsguide

Enkla dieselpannor skiljer sig inte mycket från gaspannor: samma vattenmantel, samma värmeprincip. Av detta skäl finns det inget hinder för att utrusta en konventionell rökgaspanna med en dieselbrännare. Men även om valet föll på en specialpanna för drift på flytande bränsle, skyndar vi dig att försäkra dig: inga speciella knep i urvalsprocessen förutses.

Liksom gasenheter skiljer sig kedjor med flytande bränsle huvudsakligen i materialet i värmeväxlaren och i närvaro av en kondensationskammare. Olika modeller av pannor skiljer sig åt i enskilda indikatorer för effektivitet och produktivitet; i detta avseende kan man inte bestämma sig utan ett värmeprojekt. Underhåll och drift av en sådan panna är en separat fråga, de största svårigheterna ligger i behovet av att regelbundet rengöra brännaren och förbränningskammaren från sot, samt att noggrant övervaka bränslekvaliteten.

Dieselpannor för uppvärmning av ett privat hus

Situationen är lite mer komplicerad med ytterligare utrustning. Tyvärr fungerar det inte att montera ett dieselvärmesystem direkt utanför fladdermattan: olika enheters kompatibilitet och deras överensstämmelse med driftsförhållandena är för viktiga. Men ge inte upp: det finns många standardprojekt för sådana pannhus. Dessutom kommer professionella ingenjörer gärna utföra designarbete till ett genomsnittspris på cirka 15-20 tusen rubel, plus 200-300 rubel för varje kW termisk kraft. Dessutom genomför de flesta specialister fältkonsultationer till en kostnad som är en storleksordning billigare än det färdiga projektet, vilket räcker för att välja utrustning och ordna ett litet värmesystem.

Betygsätt artikeln
Dela med vänner
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Lägg till en kommentar

Genom att klicka på knappen "Skicka kommentar" godkänner jag behandlingen av personuppgifter och accepterar sekretesspolicy