Uppvärmning av ett privat hus med golvvärme: fördelar och nackdelar

Idag är golvvärmetekniken inte mycket sämre i effektivitet för värmeelement för kylare, medan den har många fördelar. Vi föreslår att de viktigaste fördelarna med dolda värmesystem, installations- och anslutningsfunktioner beaktas.

Uppvärmning av ett privat hus med golvvärme

Fördelarna med dold uppvärmning

En sida av attraktiviteten för golvvärmesystem ligger i att dölja verktyg. Inredningens harmoni kommer inte att störas varken av radiatorer eller av värmeledningen eller avstängnings- och reglerventiler. Detta är emellertid inte det enda fördelen med värmningssystemets stealth..

Uppvärmning av ett privat hus med golvvärme

Om rör i vardagsrum inte passerar genom och över väggtak, kommer det att underlätta efterbehandlingen kraftigt. För utjämning och applicering av dekorativt material är hela väggplanet tillgängligt. Dessutom finns det inga svårigheter med att klippa golvbeläggningen, det finns inget behov att dölja rörets passage när du installerar sträcktak. Speciellt fördelaktigt är avsaknaden av synlig kommunikation när du ändrar layout.

Uppvärmning av ett privat hus med golvvärme

Förutom de estetiska fördelarna finns det också tekniska: enhetlig uppvärmning av golvet skapar ett optimalt fördelningsmönster för varm luft. Eftersom huvudvikt inte ligger på konvektiv värmeöverföring, utan på dess direkta strålning, finns det inget behov av att värma upp den övre obebodda zonen. Detta säkerställer en minskning av värmekostnaderna i storleksordningen 10-15%. Det mest intressanta är att besparingar här inte äventyrar komforten: i benområdet hålls temperaturen på cirka 20-22 ° C, i huvudområdet – 3-4? C lägre.

De största nackdelarna med en vattengolvvärme

Den största nackdelen med golvvärmesystemet är komplexiteten i dess utformning. Processen med att lägga värmeelement på golvet är ganska teknisk och tidskrävande, men om vi talar om ett vattenvärmesystem uppstår ytterligare svårigheter med att organisera rörledningen och ställa in värmefunktionen.

Uppvärmning av ett privat hus med golvvärme

Detta är inte alls en anledning att vägra att använda ett varmt golv. När du använder kvalitetsmaterial och installationssystem, iakttar tekniken för att lägga rör i golvet och installera golv, kommer alla ansträngningar att betala sig bra. Golvvärme är ett riktigt effektivt, ekonomiskt och hållbart värmesystem, men vi upprepar bara om det är ordnat i enlighet med ett antal nyckelkrav.

Uppvärmning av ett privat hus med golvvärme

Av anordningens komplexitet är det värt att separat nämna behovet av ett noggrant val av material för golvbeläggningen. Förutom styrkaegenskaper måste den uppfylla standarderna för värmekapacitet och värmeledningsförmåga, liksom förmågan att avge värme i ett visst spektrum – cirka 9-10 mikron. I princip avger värme i detta område när de värms upp till 40 ° C. Det återstår endast att uppnå den högsta möjliga tätheten av beläggningen och jämn fördelning av värmeenergi i avskalningens varma lager. För detta ändamål kan stålfiber, flytande glas eller speciella polymertillsatser för golvvärmeavdrag användas – mjukgörare C-3, HLV-75, BV 3M och liknande..

Material för enheten

Som redan nämnts kräver golvvärmesystem ett extremt noggrant urval av material. Till och med för ett och ett halvt till två decennium sedan var alla nöjda med att lägga ett metall-plaströr i golvet och övertygade sig om att värmeväxlaren i golvet förutom korrosion inte var i fara. Detta tillvägagångssätt har ett antal nackdelar som avslöjas under de första 3-5 åren..

Uppvärmning av ett privat hus med golvvärme

För att inte upprepa andras misstag bör rör användas för golvvärme, som, om de är skadade, kan återställa polymerstrukturen över tid och har den högsta värmeledningsförmågan. Det kan inte garanteras att de inte bryts under installationen av rören, och för metallplast är det faktiskt, utan överdrift, en dödsdom. Tvärbunden polyeten fungerar bäst i detta avseende, alternativet koppar. I det senare fallet finns det ett antal ytterligare fördelar: ännu högre värmeledningsförmåga, försumbar värmeutvidgningskoefficient och förmågan att komma ihåg formen under deformation..

För öppna värmesystem kan frånvaron av överdrivet tryck leda till att gasmolekyler kastas ut genom rörens väggar; över tid kan gaspartiklar samlas i ganska stora pluggar. För att utesluta sådana fenomen är moderna rör för golvvärme gjorda sammansatta med en inbyggd syrebarriär..

Uppvärmning av ett privat hus med golvvärme

Från material för enheten på ett varmt golv kan isolering inte ignoreras. Valet är av avgörande betydelse för hållbarheten hos värmesystemet och golvet som helhet. Den termiska barriären måste vara inkomprimerbar, behålla sin form och naturligtvis med hög motståndskraft mot värmeöverföring. Av alla alternativ är extruderat polystyrenskum och polyuretanskum mest lämpliga för användning som termisk avskärning, mindre ofta används polyisocyanuratplattor.

Behöver jag ett backupvärmesystem?

Du kan ofta höra åsikten att golvvärmesystem är opålitliga, och därför, när de används som huvudvärmekälla, finns det ingen illusorisk risk att huset med tiden kommer att stå kvar utan en enda värmekälla. Denna bedrägeri är främst förknippad med upplevelsen av drift av golvvärmesystem, som i huvudsak är budgetförfalskningar av den ursprungliga tekniken..

Uppvärmning av ett privat hus med golvvärme

Döm själv: när du använder rör av låg kvalitet för en värmeväxlare, ökar risken för att deras tilltäppning, brott och förstöring av avdraget på grund av värmeutvidgning ökar avsevärt. Det är verkligen vettigt att kombinera golvvärme med installation av radiatorer, även om det här alternativet för värmesystemet är förknippat med svårigheter att ställa in: du måste ständigt justera flödet, annars stiger temperaturen i rummet till verkligt obehagliga värden.

Uppvärmning av ett privat hus med golvvärme

Men om det varma golvet är utformat med hänsyn till alla tekniska krav, kan det fungera som huvudvärmesystemet under många decennier. Uppmärksamhet och känslighet vid installationen av värmeisolering, rör och vid hällning av beläggningen utesluter de huvudsakliga riskfaktorerna för både utseendet på läckor och skador på golvbeläggningen eller underlaget på vilket det ligger. I allmänhet är kostnaderna för att organisera ett reservvärmesystem och korrekt installation av ett vattenuppvärmt golv ungefär lika.

Föredragna typer av pannor

Den största nackdelen med vattengolvvärmesystem anses vara deras extremt låga motståndskraft mot överhettning. I princip gäller denna regel för polyetenvärmeväxlare – detta material har en av de högsta koefficienterna för linjär termisk expansion. För kopparrör är denna siffra mycket lägre.

Uppvärmning av ett privat hus med golvvärme

På grund av sådana begränsningar krävs det rätta valet av pannanheten och motsvarande inställning av dess driftsläge. Pannor med naturgas och el anses vara de mest lämpliga. Deras termoreguleringssystem gör det möjligt att utesluta tillförseln av för varm värmebärare till golvvärmesystemet.

Pannor med fast bränsle kan säkert kallas det minst lämpliga för anslutning av ett golvvärmesystem. Deras toppeffekt är nästan omöjligt att begränsa, särskilt när du byter bränsle då och då. Det är därför sådana system kräver att specialanordningar inkluderas i den hydrauliska kretsen som upprätthåller vattentemperaturen i värmekretsen genom att blanda in vätska från returen.

Kopplingsschema

Det sista argumentet mot golvvärmesystem är komplexiteten i organiseringen av kylmedelsfördelningssystemet. Om det finns mer än en golvvärmekrets i systemet krävs installation av hydrauliska grenrör med flödeskontroller.

Uppvärmning av ett privat hus med golvvärmeUppvärmning av huset med golvvärme. A – gasvärmepanna; B – kombinerad blandningsenhet och kollektorgrupp; B – kontur för golvvärme. 1 – panna med inbyggd cirkulationspump; 2 – säkerhetsgrupp; 3 – expansionsbehållare; 4 – trevägs blandningsventil; 5 – cirkulationspump; 6 – kulventil; 7 – nålventil eller ventil med servodrift; 8 – tryckreducerare; 9 – flödesmätare

Å ena sidan är installation och idrifttagning av sådana komplexa nät jämförbara med de extra kostnaderna. Men alla ansträngningar för att organisera golvvärme kompenseras mer än bekvämligheten med dess användning: varje rum kan enkelt justera sin egen termiska regim, medan hela systemet kan enkelt och kvalitativt balanseras även om det finns flera dussin ”slingor”.

Uppvärmning av ett privat hus med golvvärme

Annars är golvvärmen ansluten enligt det klassiska schemat för att organisera ett slutet värmesystem med övertryck. Det enda tillskottet är en vattenbehandlingsenhet vid sminkinloppet: eftersom värmeväxlaren representeras av ganska smala kanaler belägna på systemets lägsta punkt, krävs att det tas bort från vattnet alla mekaniska föroreningar som kan sätta sig och så småningom helt täppa rören.

Betygsätt den här artikeln
( Inga betyg än )
Lägg till kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Uppvärmning av ett privat hus med golvvärme: fördelar och nackdelar
Graviditetstest hemma. Hur man bestämmer graviditet med hjälp av folkmetoder och testresultat