Stegar – allt du behöver veta om dem

Trappans huvudsakliga syfte är att ansluta olika nivåer i rummet, liksom förmågan att klättra och gå ner till önskat golv. I gamla tider hade trappan ett speciellt syfte, man trodde att den förbinder världarna, så att du kan röra dig upp eller ner. Flera hundra år har gått sedan uppkomsten av de första trappanordningarna, främst gjorda av sten- eller trädgrenar, vilket gjorde det möjligt att förbättra dessa strukturer och skapa deras olika former och typer.

Idag har tillverkning och installation av trappor fått stor popularitet, de används aktivt inte bara i stadsbyggnader utan i arkitektoniska byggnader utanför staden. Det är svårt att föreställa sig en byggnad i flera våningar utan en trappa, även om de nuvarande moderna metoderna för upp- eller nedstigning, som en hiss..

Stegeenhet

Trappanordningen består av separata element, i princip anses den vara ganska enkel: basen, trappan och ett staket, med ledstänger och räcken.

Trappans bas

Stegen är betraktad som stöd för hela stödkonstruktionen, det är dess ledande element, på vilken typ av stege till stor del beror. Således finns det flera typer av baser: kosour; bågsträng; bultar och stöd.

Kosour– detta är en bärande balk, som är belägen under trappstegen, en eller två strängar kan tillhandahållas i trappuppbyggnaden.

Bågsträng– representerar också en stödbalk, som är belägen vid trappans ändar, som om en tätt fixering av trappan kan en eller två böjsträngar också användas.

Bolz– detta är i själva verket en bärande trappskena, med hjälp av vilka trapparna är fästa med ena änden på grund av stativet på ledstången, och med den andra är de fästa vid väggen.

Stödben– stödet av en spiraltrappa, eller på annat sätt – den centrala pelaren, på vilken huvudbelastningen är fördelad, runt vilken trapparna är fästa i en spiral.

Varje bas antar sina egna egenskaper för trappans plats i rummet. Så strukturer med snören eller bowstrings, antingen vilar på balkar, tack vare vilka trappsteget stöds, eller kan vara självbärande, med stödpunkter endast i den övre och nedre delen av flygningen. De används främst för att ge en mer volumetrisk form och ta upp ett större område. En helt annan sak är en stege på bultarna, dess design ser nästan viktlös, elegant och kompakt på grund av att trappan antingen är fäst direkt på väggen eller är placerad på stagstöden. Och vad gäller stödstolpen används den bara i en typ av trappor, stigande i en spiral.

Trappsteg

Den andra viktiga delen av trappan är stegen. Beroende på storlek och utseende är det de som ger steget bekvämlighet och ger trapporna antingen pomp eller nåd. Det finns olika typer av trappsteg, basen är som regel någon form av en geometrisk figur: en rektangel, en polyhedron, en triangel. Trappstegen kan ha en stängd form, i detta fall används ytterligare element – stigerör, eller öppna, när de inte finns.

Stegens bredd är också annorlunda, i princip är deras minimivärde 200-250 mm, och det maximala värdet är högst 400 mm, men sådana parametrar är villkorade, du kan välja fler icke-standardstorlekar.

Räcke, räcke och räcken

Räcke med ledstänger är det sista elementet i trappuppbyggnaden, det är han som utför skyddet mot oavsiktliga fall. Detta gäller särskilt för branta spiraltrappar, som, trots all sin praktiska utseende, anses vara en av de farligaste när det gäller skador..

Staketets utseende kan också ha olika former; det kan göras i form av stolpar, balkar eller rektangulära element. Ledstänger och räcke av trapporna är en del av staketet, och å ena sidan säkerställer säkerhet, och å andra sidan ger de dig möjlighet att ge hela trappuppbyggnaden unikhet, fullständighet och skönhet.

Material som används vid tillverkning av trappkonstruktioner

En mängd olika bygg- och efterbehandlingsmaterial tillåter idag att använda sina olika alternativ för tillverkning av trappor. Som regel är bärkonstruktionen gjord av armerad betong, trä eller metall och är dekorerad med andra motstående material: sten, smide, glas, keramiska plattor, mosaik och liknande. Kombinationen av flera material i en trappkonstruktion, till exempel trä och metall, eller metall, glas och natursten, erkänns också som framgångsrik..

Trä

Oftast används trä av olika träslag för tillverkning av trappor: ek, tall, lärk, ask, lönn. Det finns emellertid några funktioner för dess användning – till att börja med torkar virket väl, en lägsta procentandel av fuktighet från 6% till 12% tillåts, sedan limas träelementen i trappan från flera balkar, vilket gör att de kan bevaras under många år och för att skydda dem från defekter från för temperaturskillnader. Det är också mycket viktigt att komma ihåg att vid tillverkning av delar borde deras geometri ha en idealisk form, bara i detta fall är det möjligt att undvika ytterligare deformation..

Innan stegen monteras är träytan belagd med lack eller olja. Lacket ger en hög slitstyrka mot trappstegen men slitnar med tiden, vilket kräver ytterligare slipning av den slitna ytan. Oljan, å andra sidan, tränger in djupt in i träet och avslöjar dess textur ljusare och säkerställer en längre livslängd för trappelementen. Du kan börja montera och installera en trätrappa först efter att allt efterbehandlingsarbete är klart, annars kan dess utseende drabbas.

Metall

Ett annat populärt stege-material, särskilt för högteknologisk stil, är metall. Som regel används rostfritt stål eller gjutjärn vid trappans botten och för dess steg. Ramen, gjord av rostfritt material, används oftast för spiraltrappa på grund av den höga belastningen på basen..

Dessutom är trappräcken också gjorda av metall. För tillverkning av ledstänger kan metallen underkastas speciell galvanisk behandling, såsom kromplätering, nickelplätering och andra. Men det är också värt att komma ihåg att i detta fall bör du använda gängade anslutningar, som är fästa med en mutter. Dessutom kan metallen få olika effekter: scuffs, brons glans eller skuggning, genom att applicera speciella beläggningar. Smidda eller böjda metallelement i trappan ser bra ut i interiören och ger interiören en speciell atmosfär av rikedom.

En sten

Stentrappar har också ett unikt utseende och är mer hållbara. Oftast används marmor eller granit för att göra stentrappor. Som regel tas armerad betong som bas. Om trappan är installerad i huset, spelar det i princip ingen roll vilken av byggnadsmaterialen att välja, eftersom båda har en låg grad av slitage. Men om det är en trappa utanför kan stensteg, speciellt på vintern, utgöra en allvarlig fara, särskilt om de är polerade. Ett säkrare alternativ är en stenyta, vars toppskikt har genomgått värmebehandling, annars – avfyrning av eld, den resulterande ljusa råheten hjälper till att undvika att falla från trappan.

De viktigaste typerna av trappor

Golvtrappor, beroende på utformning och plats i rummet, är indelade i två stora kategorier: marsch och spiral.

Marschera trappor

Marschera trappor– denna typ av stege konstruktion, som erkänns som en av de mest populära i användning. Detta bestäms till stor del av användarvänligheten för denna typ av trappor i nästan alla byggnader. Deras design består av en eller flera marscher (eller på annat sätt – spann), sammankopplade av en eller flera mellanliggande plattformar. Formen på flygtrapporna är annorlunda, den kan vara rak, böjd i tre utsprången, Z- eller S-formad, eller ha en sväng.

Det finns flera typer av marschtrappor, som skiljer sig åt i antalet marscherande element, så de skiljer mellan en-, två- eller flerfärdiga trappkonstruktioner. Med namnet är det lätt att avgöra hur många flygningar som används i trappan.

Som regel finns det i en trappa minst tre och högst femton steg. Traditionellt används en marsch på tio till elva steg – detta antal anses vara optimalt, ger enkel nedstigning eller stigning. Längre strukturer är separerade med mellanliggande plattformar, lika stora i bredden eller något som överstiger dimensionerna för trappsteget. På många sätt kommer en svängning, som kan vara 90, 180 eller 360 grader, också att spara utrymme, vilket gör strukturens grundläggande natur till en fördel, eftersom vissa använder utrymmet under trappan för ett slags hjälprum.

Spiraltrappa

Spiraltrappa, eller på annat sätt – spiral, anses vara ett alternativ till marsch, men de är mindre praktiska för härkomst eller stigning. Därför är denna typ av trappor tänkt mer som en extra en, oftast, utför funktionen av inredning. Men för små rum är en spiraltrappa det bästa alternativet, eftersom det är mer kompakt och inte tillåter dig att dölja överskott..

Hela strukturen av spiraltrappar är vanligtvis belägen runt en central pelare eller kolonn, bildar en regelbunden radie och stiger uppåt i en spiral, och steg är fästa vid basen. Stegens smala sida är fäst vid stativet och den breda sidan till väggen eller staketet. Formen på trappstegen i spiraltrapp är som regel öppen, så det finns ingen stigare. Profilen av strukturen kallas en trappskruv, som kan vara cirkulär, fyrkantig, kil eller rektangulär..

Efter att ha fattat beslutet att installera en trappa i ett bostadsområde kan du gå vilse i alla olika former och typer av deras mönster. Innan du gör ett slutligt val är det därför värt att utvärdera inte bara fördelarna med utseende, utan också designmöjligheter, samt en enda riktning av konstnärlig stil inom inredning. Endast en framgångsrik kombination av alla dessa faktorer garanterar bekvämligheten att flytta i en byggnad med flera våningar..

Betygsätt den här artikeln
( Inga betyg än )
Lägg till kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Stegar – allt du behöver veta om dem
Hur man kan bli av med vatten i källaren i ett privat hus