Hur du ordnar byggnader på en plats enligt lagstiftningsdokument

Den rätta platsen för byggnader på platsen verkar vara en mindre bagatell. Men brott mot befintliga normer kan i hög grad komplicera webbplatsägarens livslängd. Tänk på de allmänna reglerna för byggnader, möjliga konsekvenser av deras kränkningar och alternativ för att lösa situationen.

Hur du ordnar byggnader på en plats enligt lagstiftningsdokument

Allmänna platsregler

Först och främst kommer vi att räkna ut vilka standarder som ska följas när man placerar byggnader på platsen. Ägarna måste bygga vidare på det avsedda syftet med marken. Om dokumenten säger ”lågbostadshus” bör du vägledas av bestämmelserna i SP 30-102-99 ”Planering och utveckling av lågbostadsområden”. Om det är ett ”icke-vinstdrivande partnerskap”, är det värt att studera SNiP 30-02-97 ”Planering och utveckling av territorier för trädgårdsföreningar för medborgare, byggnader och strukturer.” Om marken togs för enskilda bostadsbyggande, regleras också funktionerna för platsen för byggnader på platsen av SP 30-102-99.

I alla fall bör byggnader inte användas i kommersiella syften. Om till exempel skjulet som finns på platsen kommer att användas som en produktionsverkstad måste enligt lagstiftningen stormavlopp, avlopp, säkerhetsbarriärer ställas upp runt den. Och underlåtenhet att uppfylla dessa krav får allvarliga konsekvenser..

Ovanstående rättsakter innehåller en mängd olika krav..

Hur du ordnar byggnader på webbplatsen ordentligt

Avstånd mellan byggnader på platsen och ett bostadshus:

  • till badet: 5–8 m;
  • till uthus: 15 m;
  • till brunnen: 8–10 m;
  • till toaletter utanför: 15 m.

Avstånd till närliggande område:

  • till trädstammar: till höga – minst 4 meter, medelstora – minst 2 meter, låga – minst 1 meter;
  • till skjul där boskap och fjäderfä hålls – minst 4 meter;
  • till bad och garage – minst 1 meter;
  • till ett eller tvåfamiljshus – inte mindre än tre meter.

Vid stängselens enhet: det ska vara nät eller gitter. Ett tomt staket är tillåtet endast på de platser där det gränsar till gatan och inte med angränsande områden.

Hur du ordnar byggnader på en plats enligt lagstiftningsdokument

Och detta är bara en liten del av de nuvarande normerna.!

Hur man inte går längre än de röda linjerna

De röda linjerna är gränserna mellan områdena där byggandet av privata byggnader är tillåtet och de offentliga områdena där detta inte kan göras..

För att förstå var de hålls, är det nödvändigt att kontakta institutionen för arkitektur och stadsplanering i den berörda orten med en begäran om att ge information som finns i informationssystemet för att säkerställa stadsplaneringsaktiviteter. Denna tjänst betalas, avgiften för att tillhandahålla information, till exempel i Moskva är 1000 rubel.

Det händer ofta att byggnader på platsen uppfördes redan innan de röda linjerna bestämdes i byn. I detta fall kan webbplatsens ägare inte anklagas för att ha brott mot lagen på något sätt och det är onödigt att utföra några åtgärder för att flytta byggnader. Detta bekräftas av relevant rättslig praxis, liksom bestämmelserna i instruktionen ”Om förfarandet för utformning och upprättande av röda linjer”.

Ansvar för felaktig planering av byggnader

När man läser sig om alla dessa regler och förordningar kommer många läsare förmodligen att ha en logisk fråga, varför ska de göras alls och vad som händer om du ordnar byggnader på webbplatsen efter eget gottfinnande.

Först och främst så att tillsynsmyndigheterna inte har någon anledning att ålägga ett administrativt böter för brott mot byggnads-, brand- och sanitetsstandarder under byggandet. I värsta fall kan myndigheterna stämma ägaren till huset som har brutit mot dessa regler, som har rätt att fatta beslut om att riva byggnader som inte följer lagen.

Om felaktigt belägna byggnader på något sätt kränker grannarnas rättigheter, har de också rätt att väcka talan vid domstol med krav på att riva dessa föremål. I vissa fall kan grannarna begränsa sig till att kräva ersättning för skadan. Tiotusentals sådana fall registreras i Ryssland varje år.

Ett annat argument till förmån för att alla fastställda normer för lokalisering av byggnader följs – det kommer inte att bli några problem med efterföljande försäljning eller något annat alternativ för överföring av äganderätt till dessa objekt.

Hur man överskrider lagliga gränser utan att bryta lagen

Föreställ dig en situation: ägaren till sajten, som inte visste om de befintliga standarderna för placering av byggnader, byggde sitt hus nära grannens staket. I detta fall har hans grannar rätt att stämma honom. Det mest optimala skulle vara att försöka förhandla med grannarna i vänskap. Om de ger ett skriftligt, notiserat samtycke till husets läge på detta sätt kan du i framtiden inte vara rädd för några anspråk och rättegångar från deras sida. När allt kommer omkring kommer detta dokument att bli ett garanterat bevis för domstolen att grannarna har kommit överens om att en byggnad med felaktigt läge inte kränker deras rättigheter.

I vissa fall enas parterna också om utbetalning av materiell kompensation till skadelidande för det orsakade besväret, vilket dessutom registreras i ett notariusdokument..

Hur du ordnar byggnader på en plats enligt lagstiftningsdokument

Om relationerna med grannarna är anspända och de tänker gå till domstol kan du se vad de tekniska standarderna var vid byggandet av de kontroversiella byggnaderna. Enligt artikel 4 i den federala lagen nr 123 är det nödvändigt att ledas av de gamla normerna om de var mindre strikta än de som för närvarande gäller..

Även om det inte var möjligt att hitta några skäl för att motivera kränkningen av de nuvarande SNIP: erna och SP, bör man inte bli upprörd i förväg. Grannarna måste fortfarande bevisa att de orsakar någon betydande skada. Överskridande av staketets höjd med några centimeter är definitivt inte grunden för att vinna saken.

Ofta finns det situationer då det inte är grannar som finner fel med byggnaderna utan medlemmar i SNT-styrelsen, som inkluderar webbplatsens ägare. De kan kräva betalning av böter eller föra webbplatsen till ett formulär som överensstämmer med gällande tekniska föreskrifter. Innan du uppfyller sådana krav bör du bekanta dig med SNT: s stadga. Om det inte föreskrivs att ett böter ska åläggas för sådana brott behöver du inte betala något. Om det finns en relevant klausul i stadgan måste styrelseledamöterna eller SNT: s ordförande, i närvaro av företrädare för statliga organ, utarbeta en handling där överträdelsefaktorn bör registreras, och SNIP: er eller JV: er som har brutits bör också anges..

Många deltagare i ”grannkrig” hoppas att alla fordringar mot dem kommer att tas bort efter det att begränsningsförordningen har kommit (enligt de allmänna reglerna i Rysslands civillagstiftning är det tre år). Här kommer de att bli besvikna: enligt artikel 208 i Rysslands civillagstiftning gäller begränsningsföreskrifterna inte för ägarens fordringar relaterade till kränkningen av hans rättigheter, och ett staket som döljer ljuset i grannens hus kan bli grunden för en fordran både tio och tjugo år efter dess byggande.

Svar på vanliga frågor

Fråga:Jag vill göra huset orienterat mot kardinalpunkterna, och för detta är det nödvändigt att utföra konstruktion längs sidans diagonal. Kommer detta att bryta med befintliga SNIP och SP?

Svar:Det finns inga förbud på detta konto i de befintliga tekniska standarderna. Det viktigaste är att storleken på webbplatsen gör att du kan observera alla nödvändiga sträckor: från staketet, träd och andra byggnader.

Fråga:När man läser standarderna för byggnader är det fortfarande oklart från vad exakt det tillåtna avståndet räknas: från verandan, taket, väggarna eller något annat?

Svar:Det beror på det avsedda syftet med tomten, och följaktligen av kraven för ett specifikt SNiP eller joint venture som reglerar placeringen av byggnader på den. Till exempel, om det avsedda syftet är lågbyggnad, bör SP 30-102-99 vägledas, vilket säger att sträckor till väggarna i ett angränsande hus och uthus räknas från fönstren i ett bostadshus.

Fråga:Jag vill bygga ett pensionat på sajten. Vilket avstånd till grannlandet måste iakttas i detta fall?

Svar:Det finns inget begrepp om ett pensionat i rysk lagstiftning. Om det används för att leva, betraktas det som bostäder. Följaktligen bör strecksatsen från grannens staket vara 3 meter.

Fråga:Hur du registrerar grannskapets samtycke till att överskrida de tillåtna marginalerna på deras webbplats?

Svar:Det finns inga krav i detta avseende i lagstiftningen. Därför sammanställs det i någon form.

Betygsätt artikeln
Dela med vänner
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Lägg till en kommentar

Genom att klicka på knappen "Skicka kommentar" godkänner jag behandlingen av personuppgifter och accepterar sekretesspolicy