Regler för placering av byggnader och strukturer på webbplatsen

I konstruktionen är det svårt att föreställa sig en mer grundläggande fråga än att planera en tomt, eftersom det är mycket svårt att göra ändringar i ett projekt efter godkännande. Idag kommer våra webbplatstips.RU berättar hur du kan undvika misstag när du placerar byggnader och gör det på det mest produktiva sättet..

Regler för placering av byggnader och strukturer på webbplatsen

Nuvarande planeringsstandarder

Det finns två dokument som reglerar och begränsar fördelningen av territoriet på tomten:

 • SP 30.102.99, som godkänner de allmänna reglerna för placering av lågbostadshus;
 • SP 53.13330.2011 agerar i förhållande till trädgårds- och sommarstugor, vars status har de flesta av de moderna territorier som utvecklats under enskilda bostadsbyggande.

Dessa standarder är lätta att förstå, det rekommenderas att bekanta sig med alla ägare av tomter avsedda för byggande, även om de inte själva planerar att ta personlig del i processen. Låt oss lista de viktigaste bestämmelserna i planeringsnormerna:

 • Först av allt måste du ta hänsyn till kraven i stadsplaneringskoden och de regler som fastställts av lokala självstyreorgan..
 • Brandförhindrande avstånd mellan byggnader på angränsande platser är normaliserade, men det finns inga krav för placering av byggnader på samma plats.
 • Minsta avstånd från byggnader och sammankopplade byggnader till områdets gränser, röda gator och motorvägar är begränsade.
 • Strukturer och stigar med hårda ytor bör inte uppta högst 30% av webbplatsens totala yta.
 • Lokaler för att hålla boskap och fjäderfä bör placeras med hänsyn till sanitära och hygieniska krav, de kan antingen fästas med separat ingång eller fristående.
 • Det är nödvändigt att bygga byggnader utrustade med sitt eget avfallssystem (badhus, utomhustoalett) med beaktande av dricksvattens källor.
 • Det är förbjudet att bygga byggnader i säkerhetszonerna för luft och underjordisk kommunikation.

Regler för placering av byggnader och strukturer på webbplatsen

De tekniska föreskrifter som fastställts av standarderna är obligatoriska för att följa, för överträdelse av reglerna böter tillhandahålls, men ännu viktigare, fastställandet av byggnadens status som obehörig med det efterföljande kravet på dess rivning på bekostnad av utvecklaren. Det är också värt att notera att föreskrifterna tar hänsyn till säkerhetskraven, men inte fokuserar på de aspekter av planering som är förknippade med bekvämlighet, rationalisering av användningen av territorium och de individuella behoven hos boende..

Regler för placering av byggnader och strukturer på webbplatsen

Grundläggande praktiska principer

Optimering av placering av objekt på en tomt, inklusive byggnader, är en del av konsten att landskap och park design. Territoriell planering har tre huvudmål:

 1. Bekväm tillgång till all heminfrastruktur, med hänsyn tagen till det specifika att göra affärer.
 2. Maximal fullständig användning av territoriet utan bildning av oanvända zoner.
 3. Estetisk harmoni: byggnader, landskapsarkitektur och andra delar av utsidan är logiska att skapa till en enda ensemble.

Regler för placering av byggnader och strukturer på webbplatsen

Användningen av geometriska primitiv hjälper mycket i denna fråga. Uppenbarligen, i stället för kaotiskt spridda och utplacerade byggnader i olika positioner, ser byggnader mycket bättre ut med sina sidor mot samma normaler och ännu bättre – uppradade längs ett visst rutnät, med hänsyn till proportioner och ett antal regler. Med andra ord, en ordnad byggnad är alltid bättre än en oordning, vilket innebär att du oundvikligen måste skapa en plan för det. Det kommer att vara lättare att visa det på papper och i natura om du tar hänsyn till följande mönster:

 1. Om ytterväggarna i byggnader är belägna på en linje, får de återstående fria ytorna en rektangulär form och är lätt tillgängliga för efterföljande zonering.
 2. Orientering av väggar i en riktning främjar visuell ordning, eliminerar visuell dissonans.
 3. Vid planering av en plats är det vanligt att fördela separata zoner: bostäder, ekonomi, rekreation, odling av grödor, parkering etc..
 4. Det ömsesidiga arrangemanget av zoner bestäms av frekvensen för deras användning: de mest efterfrågade föremålen grupperas i närheten av varandra, de minst krävda förflyttas till periferin på platsen.
 5. Preliminär ”skärning” av platsen utförs med hänsyn till stationära föremål: vattenförsörjningskällor, anslutningsplatser till kommunikationer, träd, olika former av lättnad.

Regler för placering av byggnader och strukturer på webbplatsen

Regler för placering av ett bostadshus

Låt oss gå vidare till specifika exempel. Som regel är den första stora byggnaden på platsen ett hus för permanent eller tillfällig bostad, dess position är den viktigaste referenspunkten för att ytterligare markera marken och bestämma de återstående byggnadernas position.

Nästan aldrig byggs ett hus i mitten av platsen. Undantaget är mycket små tomter, på vilka huset upptar nästan hälften av hela territoriet, eller stora marker, där det är vettigt att dölja ett bostadsobjekt bort från nyfikna ögon. I andra fall är huvudbyggnaden placerad med det minsta tillåtna avståndet från gränsen till platsen, angränsande byggnader och röda gator.

Regler för placering av byggnader och strukturer på webbplatsen

Meningen med detta arrangemang är att det återstående fria området kommer att vara integrerat, det finns tillräckligt med utrymme för att anordna uppfarten och bygga ett garage. Samtidigt är små mellanrum mellan huset och gränsen lämpliga för att plantera skuggtoleranta växter, ordna blinda områden och stigar, blomsterbäddar och landskapsarkitektur. Det är bättre att placera huset vid gränsen till tomten som skiljer det från gatan, så att vägen från porten till verandan är minimal.

Den plats där byggandet av ett bostadshus planeras måste ha en minsta nivå av isolering 3 timmar om dagen. Huset ska vara orienterat med sin långa sida längs den öst-västra linjen, eller mot den soliga sidan med den sida som majoriteten av glasrutan ligger på. Å andra sidan, en attraktiv utsikt bör öppnas från fönstren i bostadslokaler, och inte ett tomt staket eller en mur i en grannens ladugård. För att bygga ett hus bör du välja platsens högsta punkt bland de tillgängliga för att säkerställa det naturliga utflödet av regn och smältvatten från grunden.

Att välja en plats för ett garage och uthus

Ett vanligt misstag bör inte göras – placera ett garage i källaren i ett bostadshus. I det här fallet kommer det att kräva mycket ansträngning att utesluta penetrering av dofter av bensin och andra tekniska vätskor i bostadsområdet. Även kommunikation med den bebodda zonen genom en innerdörr rekommenderas inte, det skulle vara mycket mer korrekt att utrusta ett luftlås med två dörrar.

Regler för placering av byggnader och strukturer på webbplatsen

Å andra sidan är det inte meningsfullt att ta bort garaget från huset för mycket, eftersom den långa resan från parkering till hemmet, särskilt i dåligt väder, har lite att göra med vardagens komfort. Ett av de bästa alternativen är att bygga ett hus och ett garage på motsatta sidor av uppfarten, ett annat alternativ är att lägga till ett garage till huset under ett gemensamt tak.

Regler för placering av byggnader och strukturer på webbplatsen

Det är bättre att flytta uthus så nära gränserna för webbplatsen som möjligt. Förutom den rationella uppdelningen av territoriet, kommer en sådan situation att ge ytterligare visuell isolering, eftersom stängslarna på gränsen, som regel, är mesh och inte utgör hinder för nyfikna grannars blick. Att bygga dövstaket med en höjd av mer än 1,5 meter är förbjudet enligt byggkoder, och i själva verket vill varje ägare av förortsfastigheter att åtminstone en liten del av territoriet ska avskildas och isoleras från nyfikna ögon. När du bygger en pool eller ett bad på en plats är detta krav ännu mer relevant, vilket redan har skrivits upp flera gånger på webbplatsen .

Regler för placering av byggnader och strukturer på webbplatsen

Hjälpbyggnader behöver inte placeras nära varandra. I intervallerna mellan dem är det bra att plantera träd och buskar – och din egen trädgård kommer att finnas, och huvudstaden på platsgränsen kommer att öka med en storleksordning. Det är bättre att inte använda sådana luckor under sängarna: till och med en låg byggnad bryter mot isolering i det intilliggande territoriet, så trädgården placeras vanligtvis antingen i mitten av platsen eller vid dess yttersta gräns.

Regler för placering av byggnader och strukturer på webbplatsen

Det praktiska och bekvämligheten med att arbeta på platsen och ta hand om den bestäms långt innan arrangemanget slutligen är avslutat. Endast invånare kan veta hur de ska bedriva ekonomisk verksamhet och bortskaffa en så värdefull resurs som mark. Därför måste planen för uppdelning av platsen upprättas i förväg och övervägas så noggrant som möjligt, vilket gör justeringar när nya överväganden visas..

Betygsätt den här artikeln
( Inga betyg än )
Lägg till kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: