Bensintank för ett nyckelfärdigt privat hus, installationskostnader och recensioner

Som ett alternativ till pannor med fast bränsle och värmeanordningar för autonom uppvärmning kan du köpa en gashållare för ett privat hus, som är ett kärl med kondenserad gas. Recensioner om denna enhet är positiva, men använder den för privata och förortshushåll.

Vad är en gashållare

I själva verket är detta en gastank, som är nödvändig för uppvärmning av rum i olika storlekar. Funktionerna i gastanken är dock inte begränsade till detta, dessutom är det alltid varmvatten och elproduktion i huset. Om ägaren till en sommarbostad eller ett privat hem förvärvar en bensintank, kan han omedelbart lösa ett antal problem som är relevanta för sig själv. Kapacitiv gas är billig och dess produktion ger rumvärme på upp till 20 kvadrat. Nyckelfärdig autonom förgasning av ett privat hus anses vara en särskilt efterfrågad tjänst.

Gashållare

Den gasfyllda tanken har olika storlekar på grund av individuella kundförfrågningar. Enheten på bensintanken kan fyllas med propan, butan eller metan, vilket bestäms av prispolicyn. Efter att ha konsumerat gashållaren under uppvärmningssäsongen måste den fyllas på ytterligare, så att själva cylindern är konstruerad för upprepad användning.

När det gäller konstruktionsegenskaperna kan bensintanken för själva huset vara tillverkad av stål och armerad betong med variabel eller konstant volym. I det första fallet talar vi om närvaron av en vertikal cylinder och vatten och en klocka i den nedre delen. Men i den moderna världen drar de slutsatsen att sådana modeller är föråldrade och blir konkurrenskraftiga. I praktiken uppmuntras användningen av konstant volymkonstruktioner..

Markgasstankar

Principen för drift av gastanken

Innan du värmer en stuga eller en bostadshus, rekommenderas det att förstå vilken princip bensintankar fungerar för ett hus på landet. Det är viktigt att säkerställa att inte bara användbarheten och korrekt installation av själva strukturen utan också dess säkra funktionalitet enligt teknisk dokumentation. Att installera en bensintank är ett jobb som specialister inom sitt område bör göra, och inte en privatperson.

Huvudprincipen för gasstanken är följande: efter indunstning kommer propan-butanfraktionen in i reaktorn, där den får tillräckligt tryck för ytterligare omfördelning av frikopplingen av gasledningen till konsumenten. Om du beräknar området korrekt och köper en lämplig bensintank, bör innehållet räcka under ett års regelbunden uppvärmning av lokaler utan ytterligare tankning.

Installationskrav för bensintank

Omedvetet kan gastankar för ett privat hem uppfattas som en klassisk version av en gaslagring. I själva verket är detta ett komplext system, nödvändigt för bearbetning av gas till bränsle, som krävs för drift av hushållsapparater, rymduppvärmning. Vid installation av ett sådant alternativ till en dubbelkretspanna bör följande regler och koncept beaktas:

 • avståndet från bensintanken till hyreshuset är minst 10 m, till det begravda fundamentet – minst 2 m;
 • territoriet för installationen av strukturen bör vara platt;
 • efter att ha somnat, får behållaren inte betong, plantera;
 • plats på platsen, avståndet till staketet är inte standardiserat;
 • installation av en gastank kräver tillstånd och godkännande för underjordiskt arbete.
 • installation av gastank utförs av kunniga specialister;
 • beräkning av tankens volym, baserat på dimensionerna på det uppvärmda området.

Gashållarinstallation

Fördelar och nackdelar med bensintanken

Detta är ett viktigt steg som husägaren bör noggrant överväga och samråda med kunniga människor. Om man väljer autonom gasförsörjning av ett privat hus krävs det att bestämma fördelar och nackdelar med att använda sådan modern utrustning. När vi studerar för- och nackdelarna med bensintanken rekommenderas det att börja med de positiva aspekterna som är relevanta för alla potentiella köpare. De viktigaste fördelarna är följande:

 • tillhandahållande av el, värme och varmt vatten;
 • en mobilstation utan problem under service;
 • långsiktig tjänst;
 • nyckelfärdig bensintank på självförsörjning på 2-3 år;
 • säkerhet för människor;
 • möjligheten att få ett lån eller avbetalningsplan från tillverkaren;
 • leverans, kvalitetsgaranti från tillverkaren.

Innan du installerar en gashållare för en av modifieringarna måste du dessutom bekanta dig med de största nackdelarna med ett sådant företag. Den:

 • höga kostnader för gashållare, tilläggsbetalning för konstruktionstjänster;
 • svårigheter att hitta en respektabel och professionell specialist för installation och installation;
 • risk för installation av teknisk dokumentation som tidigare godkänts av projektet.

Markgas

På grund av det hårda klimatet (naturliga egenskaper hos marken, marken) har modeller av markgasstanken, som råder på hemmamarknaden i ett stort sortiment, blivit särskilt populära. De säljer till och med den utrustning som var i drift, men lämplig för vidare arbete som avsett. Foton av sådana modeller kan hittas på tematiska webbplatser i nätverket. Nedan finns flera gastankar, som särskilt efterfrågas bland massorna. Dessa är följande Fascimmash-produkter:

 • modellnamn – FAS 4.6 gashållare (Ryssland);
 • pris – 100 000 rubel;
 • egenskaper – tankvolym 4,6 m3, 30 års livslängd, epoxybeläggning, tysk teknik, originalkomponenter;
 • pluss – en modern modell för alla tillfällen till bästa pris;
 • nackdelar – kostnaden för utrustning är inte tillgänglig för alla för inhemska behov.

Här är den konkurrerande parten, vars produkter inte mindre efterfrågas på den inhemska marknaden:

 • modellnamn – Sity-Gas 4850 (Bulgarien);
 • pris – 330 000 rubel;
 • egenskaper – 4850 l, horisontell utformning, driftstemperatur varierar från -40 till +40? C, korrosionsskydd;
 • plus – lång livslängd, garanti från tillverkaren, bra drift – upp till 20 år.
 • nackdelar – högt pris.

Här är en annan klassificeringsgashållare för hemmet som kommer att rädda dig från frost under den kalla säsongen:

 • modellnamn – Deltagaz 2700 (tjeckiskt projekt);
 • pris – 300 000 rubel;
 • egenskaper – horisontellt utförande, ovan mark och underjordisk installation är möjligt, volym – 2700 l, tillåtet temperaturregime – från –20 till +40? MED;
 • pluss – en modern modell, högkvalitativt material, korrosionsskydd, livslängd – upp till 30 år;
 • nackdelar – högt pris med installation.

Deltagaz 2700 markgasstank

Minitankar

För att minska serviceområdet för en sådan installation utvecklades minigastankar som har något olika dimensioner, men som inte på något sätt är underlägsna sina ”konkurrenter” vad gäller funktionalitet, servicevänlighet och livslängd. En sådan konstruktion är lämplig i små hushålls tomter. Det är möjligt att köpa en gashållare till ett sommarresidens billigt, och vid behov att sälja – efterfrågan minskar inte. Här är en lista med favoriter:

 • modellnamn – CITI GAS 2700 (Bulgarien);
 • pris – 150 000-220 000 rubel;
 • egenskaper – horisontellt utförande, driftstemperatur varierar från -40 till +40? C, epoxylager, skydd mot metallskador;
 • plussar – kompakt, bekvämt i vardagsbruk, perfekt för små personliga tomter i ett privat hus;
 • nackdelar – nej.

Här är den andra moderna gashållaren för ett hus av kompakt storlek, inte mindre effektiv, pålitlig och efterfrågad bland massorna:

 • modellnamn – GT7 RPG-6.5 (Ryssland);
 • pris – 200 000 rubel;
 • egenskaper – 6,5 kubikmeter, tankmaterial – stål, kvalitetssäkring – upp till 30 år;
 • plussar – fjärrplats, ryggnät, närvaro av en tryckregulator, kompakta dimensioner;
 • nackdelar – nej.

Den tredje modellen av minigastankar tillhör samma märke, men har distinkta parametrar:

 • modellnamn – GT7 RPG-3 (Ryssland);
 • pris – 145 000 rubel;
 • egenskaper – volym – 3 kuber, fartygstillverkningsmaterial – stål, kvalitetssäkring från tillverkaren, livslängd – upp till 30 år;
 • pluss – pålitliga och högkvalitativa produkter för ett privat hus från en inhemsk tillverkare, kompakta dimensioner;
 • nackdelar – högt pris.

GT7 RPG-3 minitank

Vertikala gashållare

Sådana strukturer är ofta konstruerade för underjordisk installation, så du måste dessutom beställa jordarbeten. Vertikala gashållare är mer kompakta, vilket särskilt gäller i privata hem med ett litet intilliggande territorium. Gas för tankning tas importerad, så designen bör vara överkomlig, men det är lämpligt att välja en säkerhetsanläggning. Här är de bästa gastankarna i en given design:

 • modellnamn – Chemet 5 (Polen);
 • pris – 350 000-430 000 rubel;
 • egenskaper – olika tankkapacitet, stålfartyg, volym – 4850 l, underjordisk, horisontell design;
 • plus – långsiktigt drift även när smält och avloppsvatten hamnar i marken, innovativ teknik, kvalitetssäkring;
 • nackdelar – högt pris.

Här är en annan gashållare för privat husägare, som rekommenderas att vara särskilt uppmärksam på, vid behov, värme, en stuga, en stuga:

 • modellnamn – Antonio Merloni 2250 (Italien);
 • pris – 120 000 rubel (installation ingår inte i priset);
 • egenskaper – 2250 liter, vertikal konstruktion för underjordisk installation, närvaro av en skyddspåse gjord av polymermaterial, skydd mot statisk spänning och grundvatten;
 • pluss – en pålitlig byte av pannan, som inte kommer att kosta så mycket, kunderna är nöjda med drifttiden.
 • nackdelar – nej.

Den tredje hushållsgashållaren, som också har visat sig vara den bästa, presenteras nedan:

 • modellnamn – AvtonomGaz (Ryssland);
 • pris – upp till 150 000 rubel;
 • egenskaper – närvaron av ett skyddande lager i tanken, ett stort sortiment av modeller i kataloger, flera parametrar för tankens volym;
 • pluss – en utmärkt gashållare för hushållets behov till ett överkomligt pris från en inhemsk tillverkare;
 • ingen nackdelar.

Vertikal gastank Chemet 5

Horisontella gastankar

En sådan progressiv modell kan ersätta en gaspanna, det visar sig vara billigare och mer lönsamt. Värmen i rummet bibehålls och bränsleförbrukningen är minimal. Horisontella gastankar produceras av inhemska och utländska företag, om du vill kan du köpa dina favoritprodukter och lämpliga produkter i onlinebutiken. Det är lämpligt att uppmärksamma sådana gasinnehavare för hem- eller privatägande:

 • modellnamn – VPS 4850;
 • pris – 300 000 rubel;
 • egenskaper – användning av plåtstål, en kapacitet på 4850 l, närvaron av ett epoxi-skyddande skikt i tanken, tankens horisontella läge, en underjordisk installation;
 • pluss – livslängden når 30 år, skyddet av metallen från förstörelse, temperaturregimen – från -40 till +40? C;
 • nackdelar – den höga kostnaden för en gastank, installation för ett privat hus.

En konkurrent är en sådan gashållare för hemmet:

 • modellnamn – Fas 6.5 (Ryssland);
 • pris – 100 000 rubel;
 • egenskaper – tanken har en beläggning av tvåkomponentpolymer, horisontell typ, underjordisk installation, en tank på 6,5 kubikmeter;
 • pluss – högkvalitativa produkter från en inhemsk tillverkare, idealiska för installation på ett privat hus;
 • nackdelar – nej.

Ett annat värt alternativ för ett privat hem:

 • namn – Antonio Merloni 100 (Italien);
 • pris – 100 000 rubel;
 • egenskaper – kapacitet per 100 kubikmeter, skyddande epoxi-lager i tanken, underjordisk installation;
 • plus – ett prisvärt budgetalternativ för ett privat hem;
 • nackdelar – nej.

Bensintank VPS 4850

Hur man väljer en gashållare för ett privat hus

Valet är inte lätt, särskilt eftersom priset på frågan biter. Innan du beställer en bensinhållare rekommenderas att du kontaktar specialister och håller med om de viktigaste kriterierna för det kommande köpet. Detta är viktigt, annars med återlämnandet av produkter finns det mycket besvär och onödigt slöseri med nerver, ledig tid. Det är viktigt att komma överens med installatörerna på tanken att det är nödvändigt vilken position från katalogen som du föredrar. Det är viktigt att känna till dessa urvalsvillkor:

 1. Bestäm området för ett privat hus och beräkna den erforderliga volymen bensintankar under hela värmesäsongen.
 2. Beskriv villkorligt territoriet för ett privat hus, där i framtiden denna konstruktion kommer att installeras.
 3. För att installera, använd hjälp av professionella, annars i odugliga händer kommer ett privat hus ”flyga i luften”.
Betygsätt den här artikeln
( Inga betyg än )
Lägg till kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Bensintank för ett nyckelfärdigt privat hus, installationskostnader och recensioner
Bås och hus för hundar