Isoleringsmaterial
Stekloizol: funktioner, materialegenskaper, omfattning
01
Stekloizol tillhör den breda kategorin av vattentätningsmaterial för rullar. Oftast används det för att vattentäta taket, därför betraktas det som ett takmaterial.
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Isoleringsmaterial
Vattenisolering i källaren med rensande plåster
01
Först och främst är det nödvändigt att hitta och bjuda in erfarna specialister som med hjälp av specialiserade mätanordningar kan fastställa orsaken
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Isoleringsmaterial
Vilken typ av underlag att köpa under laminatet
01
Låt oss först ta reda på exakt vilka funktioner ett laminatunderlag ska utföra och varför det är så viktigt: Ljudisolering. Utan stöd, det vill säga
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Isoleringsmaterial
Tätningsmedel för tätning av träfogar och sprickor
01
Låt oss med en gång betona att tätning, som vi talade om i detalj, fortfarande är det främsta sättet att täta sömmarna mellan stockarna.
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Isoleringsmaterial
Penoizol: funktioner i materialet och dess tillämpning
01
Penoizol har flera namn. Vetenskapligt – urea-formaldehydskum (UF). Dessutom kallas denna isolering flytande eller gelad polystyren för dess konsistens
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Isoleringsmaterial
Moderna material för ljudisolering av väggar i lägenheten
01
Omedelbart noterar vi att det finns två typer av brus: Luft.Som namnet antyder överförs sådant brus genom luften, till exempel personer som pratar, musik
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Isoleringsmaterial
Polyuretanskum – funktioner, typer, användning
00
Konstruktionsskum är ett polyuretanbaserat tätningsmedel. Behållaren innehåller en flytande prepolymer med funktionella tillsatser löst i flytande gas.
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Isoleringsmaterial
Hur man isolerar en vind
02
Det är känt att om vindisolering undviks eller utförs mindre effektivt, så finns det problem såsom att hämma kallt luft genom takluckorna, ansamling
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Isoleringsmaterial
Vassplattor – funktioner, egenskaper, användning
01
Vi beskrev i detalj hur man gör ett tak av vass. Men för isolering och konstruktion av väggar och tak används en något annorlunda teknik, i detta område
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Isoleringsmaterial
Presenning: funktioner och applicering av täckmaterialet
00
Tillverkning av presenning liknar vanligtvis att göra trasa. Polyeten är den enda basen. Polypropylenremsor sammanflätas för att bilda ett tätt nät.
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle