Vattenuppvärmning av ett privat hus i foton och diagram

Vattenvärme är det vanligaste värmealternativet för ett privat hus. Platsen för de viktigaste konstruktionselementen bestämmer typen av system och funktionerna i dess drift. Det kompetenta valet av rörlayout är nyckeln till effektiviteten i uppvärmningen och komforten för boende.

Vattenuppvärmningssystem för ett privat hus

Klassificering av varmvattenvärmesystem

Varmvattenvärmesystem är komplexa tekniksystem med många sorter. Vatten eller vattenlösningar för speciellt bruk fungerar som kylvätska i dem. Beroende på systemkonfigurationen kan de klassificeras enligt följande parametrar:

  • genom kylvätskans cirkulation;
  • genom närvaro av kontakt med atmosfärisk luft;
  • enligt strömförsörjningssystemet för enheter;
  • efter plats för huvudledningar.

Vattenuppvärmningssystem för ett privat husÖppen typ naturlig cirkulationsvärmekrets. 1 – panna; 2 – expansionsbehållare; 3 kylare; 4 – värmeväxlarens heta utlopp går strikt vertikalt till expansionsbehållaren; 5 – huvudförsörjningsrör; 6 – stigare; 7 – huvudreturrör; 8 – kulventil; 9 – dränera med en kulventil för att dumpa kylvätskan

Det första sättet att organisera kylvätskans rörelse genom systemet är naturlig cirkulation. Det här alternativet låter dig säkerställa driften av värme utan hänvisning till tillgången på el. Cirkulationen utförs av gravitationskrafter. Vätskan som värms upp i pannan stiger på grund av en minskning i densitet, kommer in i radiatorerna, avger värme och återgår till pannan.

Vattenuppvärmningssystem för ett privat husStängd typ av tvättcirkulationsvärmekrets. 1 – panna; 2 – luftventilation; 3 – manometer; 4 – säkerhetsventil (nummer 2, 3, 4 utgör en säkerhetsgrupp); 5 – expansionsbehållare; 6 – kylare; 7 – grovfilter; 8 – avlopp; 9 – cirkulationspump; 10 – kulventil

Det andra sättet är tvingad cirkulation. Kylvätskan förflyttas med en pump installerad på returledningen och ligger antingen framför pannans ingång eller i själva pannan.

Öppna och stängda värmesystem

Uppvärmningssystem för naturliga cirkulationer är alltid öppna system. De tillhandahåller en öppen expansionsbehållare i toppen av systemet. Det finns ofta på vinden..

Vattenuppvärmningssystem för ett privat husExpansionsbehållare av öppen typ med tillgång till atmosfärisk luft till kylvätskan

Tvättcirkulationsvärmesystem är vanligtvis stängda, d.v.s. helt tätad. Expansionsbehållare tillverkas i form av fat med membran inuti och är placerade bredvid pannan eller inuti den.

Vattenuppvärmningssystem för ett privat husTät expansionsbehållare av membrantyp

Vilket är bättre: en-rörs- eller två-rörsstruktur?

Vattenuppvärmningssystem för ett privat hus

Enheterna drivs enligt ett-rörs- eller två-rörsschema. I det första fallet är värmeanordningarna anslutna i serie och i det andra parallellt. Den grundläggande skillnaden ligger i närvaron av två typer av rörledningar i två-rörssystemet: för tillförsel av kylvätska till radiatorerna och för att återgå till pannan.

Vattenuppvärmningssystem för ett privat hus1 – seriell anslutning av radiatorer utan förbikoppling; 2 – en-rörs anslutning med bypass; 3 – två-rörsanslutning med matnings- och returledningar som ligger runt byggnadens omkrets; 4 – omkopplare för strålkopplare

Enkelrörssystem fungerar bra bara i små hus med 6 till 10 radiatorer på en gren. I andra fall är de ineffektiva på grund av ojämn fördelning av kylmedietemperaturen vid inloppet till radiatorerna.

Vattenuppvärmningssystem för ett privat hus

Två-rörssystem är mer mångsidiga och ger fler möjligheter för termisk reglering. Med hjälp av termostatventiler kan du justera den behagliga värmeöverföringen för varje kylare utan att påverka resten av driften.

Horisontell och vertikal dirigering

Beroende på platsen för huvudledningarna skiljer sig flera typer av rörledningar. Först och främst är detta uppdelningen i horisontell och vertikal.

Vattenuppvärmningssystem för ett privat hus

Figuren visar ett enda rörsystem med vertikala ledningar. Olika stigerör visar olika typer av anslutningar.

Vattenuppvärmningssystem för ett privat hus

Diagrammet nedan visar en typisk konfiguration av ett två-rörssystem med vertikala ledningar..

Vattenuppvärmningssystem för ett privat husUppvärmningssystem med ett rör: 1 – panna; 2 – säkerhetsgrupp; 3 – radiatorer; 4 – nålventil; 5 – expansionsbehållare; 6 – avlopp; 7 – vattenförsörjning; 8 – filter; 9 – pump; 10 – kulventiler

Det enklaste enkelrörssystemet med horisontella ledningar innebär att kylvätskan går i följd genom alla enheter inom en våning.

Vattenuppvärmningssystem för ett privat husSamlarkrets: 1 – panna; 2 – expansionsbehållare; 3 – fodergrenrör; 4 – värmeelement; 5 – returgrenrör; 6 – pump

Ett horisontellt system med två rör kan ha ledningar i omkrets- eller balk (samlare). I det första fallet läggs rör längs rumets omkrets och matar gradvis alla enheter, i det andra har varje uppvärmningsanordning en separat anslutning.

Vattenuppvärmningssystem för ett privat hus

Radiella fördelningsrör läggs i golvet med de kortaste vägarna till varje radiator. Dessutom liknar deras konfiguration strålar som härstammar från en enda källa – en distributionsgrenrör. Detta var orsaken till att motsvarande namn visades.

Samlare i moderna interiörer i privata hus är ofta snyggt dolda i speciella skåp, vilket gör att du kan bevara rumets estetik och dölja elementen i inställning och reglering av systemet.

Radiatoranslutningstyper

Anslutningsdiagrammet för uppvärmningsanordningar väljs utifrån den valda strukturen i värmesystemet, enkel installation och underhåll samt inredningsfunktioner.

Vattenuppvärmning av ett privat hus i foton och diagram1 – Ledningar med två rör. 2 – Ledningar med en rör

Figuren visar de viktigaste alternativen för anslutning av radiatorer, typiska för vertikala system.

Vattenuppvärmningssystem för ett privat husA – lateral anslutning; B – diagonal; B – bottenanslutning

En analys av de kretsar som oftast finns i horisontella system visar att typen av anslutning av radiatorer har en betydande inverkan på värmeöverföringens effektivitet. Innan du väljer ett mer bekvämt installationsalternativ bör du tänka noga över om du är redo att offra något av den värdefulla värmen.

Som framgår av ovanstående är valet av ett vattenuppvärmningssystem för ett privat hus förknippat med behovet av en grundlig analys av många alternativ. Förutom de beskrivna huvudsorterna finns det en ännu mer detaljerad klassificering. Att konsultera en kvalificerad specialist hjälper dig att snabbt navigera i all mångfald, ta hänsyn till befintliga nyanser och uppnå bästa resultat.

Betygsätt artikeln
Dela med vänner
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Lägg till en kommentar

Genom att klicka på knappen "Skicka kommentar" godkänner jag behandlingen av personuppgifter och accepterar sekretesspolicy