Värmesystem i ett privat hus: foto, råd från befälhavaren

Vi har förberett en översikt över de viktigaste värmesystemen för privata hus, jämförande egenskaper, fördelar och nackdelar med varje system. Tänk på tyngdkrafts- och tvångssystemen för att flytta kylvätska, en-rörs och två-rörs kopplingsscheman, inbäddar varma golv i värmesystemet.

Värmesystem i ett privat hus: foto, råd från befälhavaren

System för värmesystem är mycket olika. Dessutom bör valet av en av dem göras baserat på husets design och storlek, antalet värmeelement, beroende på strömförsörjningen.

System som skiljer sig åt i omlopp

I ett system med naturlig cirkulation är kylvätskans rörelse baserad på tyngdkraften, därför kallas de också för gravitation eller tyngdkraft. Densiteten för varmt vatten är lägre, och det stiger, förskjutet av kallt vatten som kommer in i pannan, värms upp och cykeln upprepas. Tvungen cirkulation – i system med injektionsutrustning.

Gravitetssystem

Tyngdkraftssystemet kommer inte ut billigare, som utvecklarna förväntar sig. Tvärtom, det kostar i regel två eller till och med tre gånger mer än den tvingade. Detta arrangemang kräver större rör. För dess drift krävs sluttningar, och för att pannan ska stå under radiatorerna, det vill säga installation i en grop eller källare krävs. Och även med normal systemdrift på andra våningen är batterierna alltid hetare än på första. För att balansera denna förspänning krävs åtgärder som gör systemet mycket dyrare:

  • förbikopplingsanordning (ytterligare material och svetsning);
  • balanserande kranar på andra våningen.

Värmesystem i ett privat hus: foto, råd från befälhavaren

För en byggnad med tre våningar passar detta system dåligt. Kylvätskans rörelse är ”lat”, som mästarna säger. För ett hus med två våningar fungerar det när andra våningen är full, samma som den första, plus att det finns en vind. En expansionsbehållare installeras på vinden, till vilken huvudstigerören, företrädesvis strikt vertikal, tillförs från pannan installerad i en djup grop eller i källaren. Om det på vissa ställen är nödvändigt att böja stigaren, försämrar detta tyngdarbetet.

Från huvudstigningen läggs horisontella rörledningar (solstolar) med en lutning, från vilken stigarna stiger ned och går in i returledningen, som återgår till pannan.

Värmesystem i ett privat hus: foto, råd från befälhavaren Gravitetsuppvärmning: 1 – panna; 2 – expansionsbehållare; 3 – matarlutning; 4 – radiatorer; 5 – retur sluttning

Tyngdkraftssystem är bra i byggnader som en rysk koja och i envåningshus modernt stugor. Även om kostnaden för systemet kommer att bli dyrare, men det beror inte på tillgången på strömförsörjning.

När huset är på vinden orsakar installationen av en expansjonstank problem med placering – det måste monteras direkt i vardagsrummet. Om huset inte bor permanent, är kylvätskan inte vatten, utan en frysskyddsvätska, vars ångor kommer att falla direkt in i vardagsrummet. För att undvika detta kan du flytta tanken till taket, vilket kommer att leda till ytterligare utgifter, eller det är nödvändigt att stänga tankens topp tätt och leda gasutloppsröret från locket utanför bostadsområdet.

Tvingat system

Det tvingade cirkulationssystemet kännetecknas av närvaron av pumputrustning och är nu mycket utbredd. Bland nackdelarna med metoden är det möjligt att notera beroendet på strömförsörjning, som lösas genom att köpa en generator för autonom strömförsörjning när nätverket kopplas bort. Av fördelarna bör det noteras att det är mer justerbart, pålitligt och möjligheten, i vissa fall, att spara pengar på organisationen av värme.

Värmesystem i ett privat hus: foto, råd från befälhavaren Pumpanslutning: 1 – panna; 2 – filter; 3 – cirkulationspump; 4 – kranar

Olika kopplingsscheman för tryckvärmesystem

Det finns flera anslutningsscheman för tvångscirkulationssystem. Tänk på fördelarna, nackdelarna och rekommendationerna från mästarna för att välja ett schema för olika strukturer och system.

Enrörssystem (”Leningradka”)

Den så kallade Leningradka är svår att beräkna och svår att utföra.

Värmesystem i ett privat hus: foto, råd från befälhavaren Uppvärmningssystem med ett rör: 1 – panna; 2 – säkerhetsgrupp; 3 – radiatorer; 4 – nålventil; 5 – expansionsbehållare; 6 – avlopp; 7 – vattenförsörjning; 8 – filter; 9 – pump; 10 – kulventiler

Med ett sådant system minskar kylarens påfyllning, vilket minskar mediets rörelseshastighet i batteriet och ökar temperaturskillnaden till 20 ° C (vattnet har tid att svalna kraftigt). Med den sekventiella installationen av radiatorer i en en-rörs krets är det en stor skillnad i temperaturen på kylvätskan mellan den första och alla efterföljande radiatorer. Om det finns 10 eller fler batterier i systemet kommer vatten som kyls till 40–45 ° С in i den yttersta. För att kompensera för bristen på värmeavledning måste alla radiatorer, utom den första, ha ett stort värmeöverföringsområde. Det vill säga, om vi accepterar den första kylaren som en standard på 100% effekt, bör området för de efterföljande områdena vara större med 10%, 15%, 20%, etc., för att kompensera för kylningen av kylvätskan. Det är svårt att förutsäga och beräkna det obligatoriska området utan erfarenhet av att utföra sådant arbete och i slutändan leda till en ökning av kostnaden för systemet.

Värmesystem i ett privat hus: foto, råd från befälhavaren

I den klassiska ”Leningradka” är radiatorerna anslutna från huvudledningen O 40 mm bypass O 16 mm. I detta fall återgår kylvätskan efter kylaren till linjen. Ett stort misstag är att inte ansluta radiatorerna i transit, utan direkt från kylaren till kylaren. Detta är det billigaste sättet att montera ett rörsystem: korta rörledningar och rördelar, 2 stycken per batteri. Men med ett sådant system är hälften av radiatorerna knappt varma och ger inte tillräcklig värmeöverföring. Anledning: det finns ingen blandning av kylvätskan efter kylaren med huvudledningen. Vägen ut: öka radiatorernas (betydande) område och installera en kraftfull pump.

Masters rekommenderar att du använder ett en-rörssystem om det inte finns mer än 5 radiatorer i kretsen.

Kopplingsschema med två rörs uppsamlare (balk)

Det är en kam från vilken två rör sträcker sig till varje kylare. Det är lämpligt att installera kammen på ett lika stort avstånd från alla radiatorer, i mitten av huset. Annars, med en betydande skillnad i längden på rören till batterierna, kommer en obalans av systemet att uppstå. Detta kommer att kräva balansering (justering) med kranar, vilket är ganska svårt att åstadkomma. Dessutom måste i detta fall systemets pump ha större effekt för att kompensera för det ökade motståndet hos balansventilerna på radiatorerna..

Värmesystem i ett privat hus: foto, råd från befälhavaren Samlarkrets: 1 – panna; 2 – expansionsbehållare; 3 – fodergrenrör; 4 – värmeelement; 5 – returgrenrör; 6 – pump

Den andra nackdelen med kollektorsystemet är det stora antalet rör.

Den tredje nackdelen: rören läggs inte längs väggarna utan över lokalerna.

Fördelarna med systemet:

  • brist på anslutningar i golvet;
  • alla rör med samma diameter, oftast 16 mm;
  • anslutningsdiagrammet är det enklaste av alla.

Två-rörs axel (återvändsgränd)

Om huset är litet (högst två våningar, med en total yta på upp till 200 m)2), det är meningslöst att bygga en åktur. Kylvätskan når varje kylare. Det är mycket önskvärt att tänka över och installera pannan så att ”axlarna” – separata uppvärmningsgrenar, har ungefär samma längd och har ungefär samma värmeöverföringseffekt. Samtidigt, upp till tees som delar flödet i två armar, är rör med O 26 mm tillräckliga, efter tees – O 20 mm, och på huvudlinjen till den sista radiatorn i raden och grenar till varje radiator – O 16 mm. T-shirts väljs motsvarande diametrarna för rören som ska anslutas. En sådan ändring av diametrar är en balansering av systemet, som inte kräver justering av varje kylare separat..

Värmesystem i ett privat hus: foto, råd från befälhavaren Skillnad i samband med dead-end och passerade system

Ytterligare fördelar med systemet:

  • minsta antal rör;
  • att lägga rör runt omkretsen av lokalerna.

Fogar som ”sys” i golvet måste vara tillverkade av tvärbunden polyeten eller metallplast (metallpolymerrör). Bevisad, pålitlig design.

Två-rörs passeringssystem (Tichelman-slinga)

Detta är ett system som inte behöver justeras efter installationen. Detta uppnås på grund av det faktum att alla radiatorer är i samma hydrauliska förhållanden: summan av längden på alla rör (tillförsel + retur) till varje radiator är densamma.

Anslutningsdiagrammet för en värmeslinga: enkelnivå (i samma statiska höjd), med lika kraftfulla radiatorer, är mycket enkel och pålitlig. Försörjningsledningen (med undantag för tillförseln till den sista radiatorn) är tillverkad av rör Ø 26 mm, returledningen (förutom utloppet från det första batteriet) är också gjord av rör Ø 26 mm. Resten av rören är Ø 16 mm. Systemet inkluderar också:

  • balanseringskranar, om batterierna skiljer sig åt i kraft;
  • kulventiler om batterierna är desamma.

Värmesystem i ett privat hus: foto, råd från befälhavaren

Tichelman-slingan är något dyrare än samlar- och återvändsystemen. Det är lämpligt att utforma ett sådant system om antalet radiatorer överstiger 10 st. För ett mindre antal kan du välja ett slutgiltigt system, men med förbehåll för möjligheten till en balanserad uppdelning av ”axlarna”.

När du väljer detta system måste du vara uppmärksam på möjligheten att lägga rör runt husets omkrets, för att inte korsa dörren. Annars måste röret vridas 180 ° och leda det tillbaka längs värmesystemet. I vissa områden kommer således inte två rör att läggas sida vid sida utan tre. Detta system kallas ibland en ”tre-rör”. I det här fallet blir turen onödigt dyr, besvärlig och det är värt att överväga andra uppvärmningssystem, till exempel att dela upp i flera ”axlar” i ett blindvägssystem.

Anslutning till golvvärmesystemet

Oftast är golvvärme ett tillägg till huvudvärmesystemet, men ibland är de enda värmaren. Om värmegeneratorn för golvvärme och radiatorer är samma panna, görs rören på golvet bäst på returledningen, på en kyld kylvätska. Om golvvärmesystemet drivs från en separat värmegenerator, ställ in temperaturen enligt rekommendationerna för den valda golvvärmen.

Värmesystem i ett privat hus: foto, råd från befälhavaren

Anslutningen till detta system går genom ett grenrör, som består av två delar. Den första är utrustad med ventilreglerande skär, den andra delen är utrustad med rotametrar – det vill säga värmebärarens flödesmätare. Rotametrar tillverkas i två typer: med installation på nätet och på returen. Befälhavare: om du under installationen har glömt vilken rotameter du köpte, orientera dig i flödesriktningen – vätsketillförseln ska alltid gå ”under sätet”, öppna ventilen och inte stänga den.

Värmesystem i ett privat hus: foto, råd från befälhavaren Anslutning av golvvärme vid retur: 1 – kulaventiler; 2 – backventil; 3 – trevägsblandare; 4 – cirkulationspump; 5 – omkopplingsventil; 6 – samlare; 7 – till pannan

När du planerar ett värmesystem i ditt hus måste du väga fördelar och nackdelar med varje system i förhållande till själva huset..

Betygsätt den här artikeln
( Inga betyg än )
Lägg till kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Värmesystem i ett privat hus: foto, råd från befälhavaren
Hur man gör ett mobilt hus med dina egna händer. Del 1