Sex kriterier för att välja en gasgenerator omedelbart

Omedelbara gasvattenberedare är ett mycket populärt val för bostäder och lägenheter som har en gasförsörjning. Vår rådgivningssida beslutade att hjälpa dig att göra rätt val av denna nödvändiga, moderna, användbara hushållsapparat genom att prata om sex huvudkriterier som du bör uppmärksamma.

Sex kriterier för att välja en gasgenerator omedelbart

Det finns inga problem med att byta ut gasutrustning för hemmet nu. Moderna gasvattenberedare skiljer sig allvarligt från de gamla. De är kompakta, ekonomiska med avancerade säkerhetssystem och fungerar automatiskt. Det är som moderna kondenspannor jämfört med sovjetiska AGV.

Valet av modeller av gasvattenberedare är stort och du måste göra det korrekt efter att ha studerat alla funktioner i denna utrustning.

Sex kriterier för att välja en gasgenerator omedelbart

Det första urvalskriteriet är en gasvattenberedare med en öppen eller stängd förbränningskammare.

Kolumner med en öppen kammare är billigare i kostnad, enklare i utformningen, men strängare krav ställs fram för de rum där de är installerade. Det bör inte vara några ventilationsproblem! Vattenvärmare där förbränningskammaren är öppen (till atmosfäriska kolumner) behöver en skorsten av en specifik sektion med en accelererande sektion – ett vertikalt rör som kommer från anordningen. I det här fallet bör längden på boosterpartiet vara minst 3-4 diametrar av skorstensröret. Det vill säga att du inte kan hänga en kolumn med en öppen förbränningskammare någonstans.

Vattenvärmare med en stängd förbränningskammare har en egen fläkt som tillför luft. Skorstenen för sådana pelare är koaxiell, som för pannor. Därför, om rummet har ventilationsproblem, är det omöjligt att utrusta en vanlig skorsten, välj sedan en enhet med en stängd förbränningskammare. Den kan hängas nästan var som helst, och koaxialskorstenen är lätt att ta utanför..

Sex kriterier för att välja en gasgenerator omedelbart

Det andra kriteriet är termisk kraft

Gaskolonnens prestanda är mycket viktigt. Om du samtidigt sätter på kranen i köket för att tvätta disken, handfat i badrummet och någon tar en dusch samtidigt, kommer vattenförbrukningen att vara 14 liter per minut! Och vattnet ska vara överallt vid den optimala temperaturen. Om vattenvärmarens kapacitet är låg, är det möjligt att en person befinner sig under en kall dusch, om någon just nu öppnar kranen i köket.

För att värma en liter vatten per minut vid + 25 ° C behöver du 1,7 kW. Det vill säga en 22 kW-modell värmer 13 liter vatten per minut. Uppskatta hur många kranar du har, hur ofta situationer uppstår när varmt vatten behövs både i badrummet och i köket. Och med detta kriterium väljer du den nominella kraften hos gaskolonnen, det vill säga dess prestanda.

Sex kriterier för att välja en gasgenerator omedelbart

Det tredje kriteriet är gastryck

Vi talar om den minsta och maximala indikatorn som du kan ta reda på från din gasförsörjningsorganisation. Om trycket är mindre än 13 mbar, fungerar kolonnen med en lägre kapacitet än angiven. Vid tryck över 25 mbar kan värmeväxlaren överhettas. Välj en modell som fungerar smidigt med tryckförändringar, ta reda på dess kritiska indikatorer.

Sex kriterier för att välja en gasgenerator omedelbart

Det fjärde kriteriet är typen av tändning

Det finns tre alternativ:

  1. Mekanisk piezotändning. Nackdelen är att i detta fall är tändaren ständigt på i kolumnen. Gasförbrukningen för den är liten, men det är ett oekonomiskt alternativ;
  2. Uppladdningsbara batterier. Bekvämt, men du måste komma ihåg att ändra dem;
  3. Elektrisk. Vattenberedaren måste anslutas till nätverket, om det inte finns någon strömförsörjning kommer gasen inte att antändas.

Valet är också ditt, eftersom det är bekvämare för dig. Många föredrar exakt högtalarna med batterier, så att de inte oroar sig för att det finns ett uttag i närheten och inte slösa bort extra gas.

Sex kriterier för att välja en gasgenerator omedelbart

Det femte kriteriet är temperaturinställning

I moderna modeller med elektronisk styrning är det möjligt att ställa in den exakta vattentemperaturen och inte manuellt justera gasförsörjningen, som den var tidigare. Ett bekvämt alternativ för att ge komfort till alla familjemedlemmar. Den inställda vattentemperaturen visas på kolumnens frontpanel.

Sex kriterier för att välja en gasgenerator omedelbart

Det sjätte kriteriet är skydd

Utan undantag har alla moderna gasvattenberedare överhettningsskydd och ett gaskontrollsystem. Men det finns modeller som har fyra skyddsnivåer – kontroll över luftdrag, närvaron av en låga i brännaren, överhettning av värmeväxlaren, vattencirkulation. Ju fler skyddsnivåer, desto säkrare kommer enheten att vara i drift.

Viktig! Det finns speciella modeller av momentana vattenvärmare för användning av propan-butangas i cylindrar. De är anpassade till respektive gastryck och har en annan munstycksdiameter.

Sex kriterier för att välja en gasgenerator omedelbart

Bland de mest populära tillverkarna av gasvattenberedare är Bosch, Zanussi, Oasis, Neva, Ariston, Electrolux. Var uppmärksam på garantiperioden och glöm inte att gasvattenberedare behöver förebyggande underhåll varje år, vilket portalen redan har skrivit om.

Betygsätt artikeln
Dela med vänner
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Lägg till en kommentar

Genom att klicka på knappen "Skicka kommentar" godkänner jag behandlingen av personuppgifter och accepterar sekretesspolicy