Hur man installerar en gasvattenberedare med dina egna händer

Installation av en gasvattenberedare består av fyra steg, som var och en kräver att vissa regler följs. Det kommer också att vara användbart att ha lämpliga färdigheter och kunskap. När du har läst den här artikeln kommer du att lära dig hur du installerar utrustningen självständigt..

Hur man installerar en gasvattenberedare med dina egna händer

Fler och fler invånare i inte bara privata utan även hyreshus använder sig av att installera gasvattenberedare. Orsakerna till denna trend är uppenbara: konsumenten får en oavbruten leverans av varmt vatten när som helst på året eller dagen, och upphör att bero på förvaltningsföretagets nyanser. Och eftersom gas är den billigaste energikällan kommer driftskostnaderna inte att drabbas av din ficka..

Installation av en gasvattenberedare består av fyra steg, som var och en kräver att vissa regler följs. Det kommer också att vara användbart att ha lämpliga färdigheter och kunskap. I avsaknad av sådant kommer det att vara bättre att vända sig till specialister, eftersom okvalificerad anslutning av sådan utrustning inte bara kan leda till en översvämning, utan också kosta liv och hälsa. För att verkligen utvärdera din styrka kommer det att vara användbart att bekanta dig med detaljerna i varje steg..

Installation av en gaskolonn

Rummet där installationen av vattenvärmaren planeras måste uppfylla ett antal krav. För det första måste för varje kilowatt effekt på apparaten falla minst 0,2 m3 luftvolym. För det andra är det nödvändigt att ha ett ventilationsutlopp, ett öppningsfönster eller ett fönster, samt en dörröppning med en minsta bredd av 80 cm. Oftast är det enda lämpliga rummet köket, eftersom det enligt det nuvarande SNiP är förbjudet att installera gejsrar i vardagsrum, toaletter eller badrum. I ett privat hus kan du använda källaren för detta ändamål, men i detta fall måste du installera en gasanalysator och en säkerhetsventil där..

Hur man installerar en gasvattenberedare med dina egna händer

Minsta avståndet mellan golvet och underkanten på värmaren är 1 m. Samtidigt bör det finnas tillräckligt med utrymme på toppen för skorstenen. Hur mycket kommer att diskuteras senare. Kolonnen är upphängd från den medföljande stapeln. Från verktyg behöver du en borr- eller hammarborr, borr och nivå. Fäst stången helt horisontellt på önskad plats på väggen, markera hål för fästelement och borr sedan.

Hur man installerar en gasvattenberedare med dina egna händer

Om hårdvaran inte ingår i satsen, och det inte finns några rekommendationer om detta i instruktionerna, kan du använda plasthylsor ø 8–10 mm och skruvar med nyckelfärdigt lock för fästning. Du måste skruva fast stången tillräckligt, men vara försiktig så att du inte rippar av tråden med en skruv. Om detta händer är det bättre att dra ut klippan och sätta i en ny: trots allt väger värmaren tillsammans med vatten mycket, och dess fall är full av obehagliga konsekvenser. När du har hängit på enheten bör du se till att fästet är säkert och att det inte finns några snedvridningar och fortsätt sedan till nästa steg.

Ansluter kolumnen till skorstenen

Det är bättre att ansluta varmvattenberedaren till skorstenen med ett stålrör. Det är också tillåtet att använda en korrugerad aluminiumhylsa, men om dess längd är mer än en och en halv meter måste åtgärder vidtas för att förhindra att det sjunker. Anslutningsdelens diameter, såväl som skorstenen, måste inte vara mindre än diametern på kolonnens utloppsrör.

Hur man installerar en gasvattenberedare med dina egna händer

Installationen i sig är inte svår. Röret skjuts helt enkelt på nippeln och hylsan säkras med en stålklämma. Den andra änden sätts in i skorstenens öppning och förseglas med cement eller asbest. Det verkar som om det i det här fallet skulle vara logiskt att fästa hylsan i ett speciellt uttag, men detta är förbjudet enligt reglerna: varje föregående länk i anslutningen måste sättas in i nästa och inte vice versa.

Hur man installerar en gasvattenberedare med dina egna händer

Detta är inte den enda regeln. De representerar de största svårigheterna i detta arbete. Den totala längden på den horisontella delen av den anslutande skorstenen kan inte överstiga 6 m (i hus under uppbyggnad – 3 m), och högst tre böjningar längs hela dess längd är tillåtna. För många modeller av gasvattenberedare måste dessutom den vertikala delen av röret som kommer från grenröret vara minst 0,5 m.

Det nämndes tidigare om behovet av tillräckligt med utrymme ovanför kolumnen. Låt oss beräkna: 1 m från högtalaren till golvet, plus höjden på själva enheten (i genomsnitt 0,5 m), plus 0,5 m av det vertikala röret – det är redan 2 meter. Enligt reglerna bör avståndet mellan trätaket (väggen) och röret vara minst 25 cm, och om taket inte är brännbart – 5 cm. I detta läge kan låga tak i brännbara material bli ett problem.

I det här fallet måste du antingen välja en varmvattenberedare som kan fungera med en vertikal sektion av den anslutande skorstenen med kortare längd eller klädsla taket ovanför röret med plåtstål eller asbest. Det andra alternativet är inte särskilt estetiskt, men det gör att du kan minska det tillåtna avståndet mellan taket och röret till 10 cm.

Ansluta gasvattenberedaren till vattenförsörjningen

Vatten kan tillföras kolonnen både från huvudstigerören och från närmaste ledningsdel. Men med en låg genomströmning av rörledningen inom lägenheten eller ett svagt huvud är det andra alternativet inte önskvärt. Ett sådant anslutningsschema kan leda till att enhetens prestanda minskar varje gång någon från hushållet öppnar en annan kran eller spolar vattnet i toaletten. Brännaren kan till och med gå ut, och det är redan helt obehagligt om någon tar en dusch just nu. Det är också nödvändigt att sätta en separat kran på denna gren så att du kan stänga av vattnet vid reparation av kolonnen.

Fodret är vanligtvis tillverkat av PVC, polypropylen eller metall-plaströr. De två första alternativen är mer pålitliga, men kräver en speciell svetsmaskin och möjligheten att använda den. Samtidigt kan installationen av metall-plaströr utföras med hjälp av verktyg som finns i nästan varje hem: en uppsättning nycklar, en bågsåg för metall och en borr. Den svaga punkten för ett sådant vattenförsörjningssystem är kompressionsanslutningen. Även säkert åtdragna muttrar tenderar att slaka med tiden, vilket kan leda till mindre läckage. Därför strammas de vanligtvis för profylax efter 4-6 månader..

Hur man installerar en gasvattenberedare med dina egna händer

Tillförselsröret kan anslutas direkt till kolumninloppet med lämplig armatur. Många tillverkare installerar en koaxiell slang vid varmvattenuttaget. Detta görs för att undvika oönskade mekaniska påkänningar som uppstår i rör och värmeenheter på grund av termisk linjär expansion. Så även i frånvaro av en slangkolonn i konfigurationen är det bättre att använda just sådant.

Ansluter kolonnen till gasröret

Detta steg av arbetet bör utföras av specialister från företag som har rätt licens. För att ansluta varmvattenberedaren till gasfördelningen behövs en bälgslang, framför vilken en kulventil måste placeras. Tätning av fogar utförs med polymertätningar (FUM, ”Tangit”, etc.), liksom gummi- eller paronit-packningar.

Hur man installerar en gasvattenberedare med dina egna händer

Det är strängt förbjudet att använda vatten och syreslangar vid anslutning av gasapparater. Faktum är att naturgas är ett mycket mer aggressivt medium än det de är avsett för. En gummistygsslang är inte heller den bästa lösningen. Det används vanligtvis för att ansluta enheter, vars enskilda noder drivs från elnätet, för att isolera dessa enheter från gasröret. För en kolonn krävs detta inte, eftersom dess tändning är batteridriven. Dessutom är bälgslangar något mer pålitliga än gummityg.

Som redan nämnts måste allt gasarbete, trots dess uppenbara enkelhet, utföras av specialister, eftersom okvalificerad anslutning av pannor, kolumner och spisar kan leda till tragedi. Om en olagligt installerad kolonn orsakar en brand, måste ägaren betala en betydande böter, för att inte tala om ersättning till offren. Och försäkringspremien lyser inte för den skyldige. Dessutom kommer även en korrekt fungerande gasapparat, installerad obehörig, vid upptäckt, att bli en anledning att stänga av gasen.

Hur man installerar en gasvattenberedare med dina egna händer

Och avslutningsvis vill jag ge råd om hur man undviker bildning av skala i kolonnkylaren. Kristallisation av salter, från vilka skikt bildas på ytor i kontakt med vatten, sker vid temperaturer från 60 ° C och över. För att förhindra denna process räcker det att ställa in värmaren på 40-50 ° C. Denna vattentemperatur är tillräckligt för bekväm användning. Justering kan göras utan termometer, med hjälp av handflatan istället: 60 ° C är den ungefärliga tålamodsgränsen för detta handområde.

Betygsätt artikeln
Dela med vänner
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Lägg till en kommentar

Genom att klicka på knappen "Skicka kommentar" godkänner jag behandlingen av personuppgifter och accepterar sekretesspolicy