DIY-installation av en vindtrappa

I dagens recension kommer vi att titta på processen att infoga en hopfällbar inbyggd trappa på vinden. Dessa mönster är otroligt praktiska, men de har ett antal funktioner under installationen. Vi börjar med en översikt över typiska mekanismer och beskriver installationsprocessen fram till dekorativ takdekoration.

DIY-installation av en vindtrappa

Nästan alla vikbara stegar har monteringsinstruktioner. Den beskriver de grundläggande stadierna för montering av trappan själv, men under tiden ignoreras detaljerna för att arbeta med olika typer av golvgolv, ytbehandlingar, eller till exempel med en betydande takhöjd..

Förberedelse av öppningen i taket

Huvudregeln för installationen är att öppningen måste ha dimensioner som exakt matchar de som anges i monteringsanvisningarna. Detta beror främst på tätheten på gångjärnsskyddet till resten av takytan och, naturligtvis, tillförlitligheten hos installationsblocket som passar in i golvsystemet.

DIY-installation av en vindtrappa

Verkligheten i byggprojekt är dock långt ifrån idealisk. Om trappan inte valt i förväg kan dess dimensioner skilja sig avsevärt från steget mellan golvbalkarna. Därför kan öppningens faktiska mått skilja sig från de rekommenderade om en täckbox är monterad i den innan installationen..

Utskärningen i dekorstrimmen behöver inte heller matcha måtten på öppningen i balkarna och dragtaket. Lada och en del av den dekorativa manteln som är fäst vid den kan vara bredare än öppningen, medan en del av takramsystemet kommer att synas när trappan veckas ut. Det finns ett annat alternativ: om ingen ytterligare efterbehandling av Lyada planeras (och det nästan alltid har fula luckor runt omkretsen) släpps takbeläggningen in i öppningen med 5-10 mm för en hårdare vidhäftning.

DIY-installation av en vindtrappa

Vid användning av tunna förstyvningar vid överlappning med ofta avstånd kan de behöva tas bort selektivt för att öka öppningsbredden till ett bekvämt värde. Öppningen måste vara belägen längs bäddbalkarnas sängkläder och sedan återställa golvets stabilitet med ytterligare band. Detta görs med hjälp av kittkilar av massivt virke: de skruvas först fast vid de befintliga ramelementen enligt markeringslinjerna. Senare fästs ytterligare brädor på kilarna med förborrade hål.

Installation av installationsblocket och lada

Montering av trappan i öppningen rekommenderas för två personer, men detta är inte en obligatorisk regel. I den klassiska versionen skruvas ett par balkar över öppningen underifrån, på vilket ett block med ett tidigare fixerat fragment av takskyddet läggs.

DIY-installation av en vindtrappa

De flesta tillverkare levererar dock sina produkter med justerbara monteringsfästen. I detta fall utförs installationen helt från vinden eller vinden: installatören justerar enhetens läge med gängade konsolstift och stödremsor.

DIY-installation av en vindtrappa

Justeringssystemet kan kräva installation av två stödstänger, men redan över överlappningen. Detta är ett ganska sällsynt fenomen: i den klassiska versionen är justeringsfästet fäst på lådans hörn och vilar på öppningens inre hörn.

DIY-installation av en vindtrappa

Den svåraste uppgiften är att ta med det nedre planet i lyada med resten av takytan. Detta kan göras både visuellt, med jämna mellanrum nedåt och helt fällning av stegen, och genom att mäta fördjupningen för luckans tjocklek och den färdiga ytbeläggningen på den.

Den goda nyheten är att de flesta av trapporna kommer till konsumenten som är monterade och allt som återstår är att skruva lådan till golvbalkarna med självgängande skruvar och sätta in distanser med önskad tjocklek i luckorna. Förfästning utförs i den del av blocket som är fria från gångjärn och gångjärn. Därefter kontrolleras rätt plats, lådans diagonaler kontrolleras och dess slutliga fästning utförs från sidan av trappans gångjärn.

DIY-installation av en vindtrappa

Denna knut måste ägnas särskild uppmärksamhet, eftersom det är här huvudbelastningen från den utfoldade stegen faller. Det rekommenderas inte att använda härdade självspännande skruvar, istället för dem är det bättre att välja anodiserade stift eller låga kolskruvar.

Om trappan leder till en kall vind måste utrymmet mellan installationsblocket och öppningen fyllas hermetiskt med isolering, ofta används vanligt skum för detta. Om isolering är nödvändig, är en EPS- eller PPU-platta dessutom fäst på fel sida av lyad, och en tätningstejp limmas längs blockets nedre ändar. Eller köpa en stege med en stege baserad på en sandwichpanel i förväg.

DIY-installation av en vindtrappa

När du installerar isoleringen från insidan och ut, måste du använda de justerbara konsolerna. Det handlar om två minuter: skruva av några muttrar och ta bort den fällbara duken helt för att skära isoleringsplattan mindre, eller helt enkelt ge önskat avstånd.

Bladmontering, gångjärn och andra enheter

Själva fällstegsmekanismen är en helt oberoende enhet som nästan aldrig demonteras under transport. Dock kan det hända att duken i första hand inte fästs på lada och gångjärn, i vilket fall det är nödvändigt att fixera det enligt instruktionerna. Vanligtvis realiseras fästning med klick-system spärrar.

DIY-installation av en vindtrappa

Även i detta skede är alla hjälpbeslag fästa: ledstänger, skåp, gaslyftar eller fjädrar, dekorativa pluggar och en låsmekanism. Efter fixering av kvarteringen återstår det bara att justera.

DIY-installation av en vindtrappa

Avslutad arbete, justering

Ursprungligen bör trappans längd vara något större än den faktiska höjden på rummet på bottenvåningen. När du försöker utveckla en stege, kan det hända att duken inte räknas upp i en rak linje – bowsträngarna behöver skäras i botten. Observera att den slutliga skärningen av stegen endast ska vara efter installationen av golvbeläggningen, eftersom till och med en 5 mm skillnad kommer att ha betydelse. Det bör också noteras att en stege som inte är helt utbyggd inte får användas..

DIY-installation av en vindtrappa

Det är ganska enkelt att mäta skärlinjen. Stegens undre segment måste fällas ner och låta duken frigöra fritt i den mest vinkelräta vinkel som lada-gångjärnet tillåter. Eftersom detaljerna i bowstringarna är förenade till slutet måste du bara mäta avståndet till golvet och klippa brädet längs det i lämplig vinkel, med hänsyn till tjockleken på pluggarna på benen.

Det finns ett antal specifika situationer som orsakar installationsproblem:

  1. Om skärlinjen faller på ett steg måste du skruva av stålbladet från lada-fästet och flytta det några centimeter lägre, och sedan trimma.
  2. Om stegen inte är tillräckligt, flytta den i analogi med den första punkten ner så mycket som möjligt. Det återstående utrymmet till lådans väggar gör att du kan bygga upp böjningarna med överlägg från skivorna på sidorna, här föredras en bultad anslutning.
  3. Saxstegar behöver inte läggas ut helt om skillnaden i höjd är mindre än längden på ett saxsegment. Annars kan ett segment med ett steg tas bort eller omvänt utvidgas. Den sista justeringen kan göras med det justerbara gångjärnet på saxmekanismen framtill.

DIY-installation av en vindtrappa

Dekorativ efterbehandling

Det enklaste scenen är att avsluta ladaens främre yta. Den är vanligtvis slät och neutral i färgen, så den kan lämnas som den är. Annars sys en rektangulär gipsavgränsning till lada, vilket exakt motsvarar dess storlek eller har små utsprång på sidorna.

DIY-installation av en vindtrappa

Observera att installationen av trappan bäst utförs i det stadium då förberedande beläggning av upphängningssystemet (gipsskiva, OSB) redan har fixats, men den dekorativa ytan har ännu inte applicerats. Detta gör att du kan justera trapporna i takt med taket och undvika skillnader i nyanser av den applicerade sammansättningen eller felanpassningen i tapetmönstret..

DIY-installation av en vindtrappa

Kanterna på taket och kläckningen bör helst kantas med en dekorativ plastprofil för sluttningar. Så att trappan sticker ut något, men samtidigt kommer ändarna inte att slippa och behålla ett attraktivt utseende längre..

DIY-installation av en vindtrappa

För att installera en trappa när du avslutar taket med en spänningsmetod, installeras lådan helt enkelt i ett tidigare förberett hölje, som skjuter utåt exakt mot låsprofilens monteringsplan. Samtidigt planeras ingen ytterligare efterbehandling på Lyada, och fodrets ändar är täckta med en vanlig U-formad plastprofil.

Betygsätt artikeln
Dela med vänner
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Lägg till en kommentar

Genom att klicka på knappen "Skicka kommentar" godkänner jag behandlingen av personuppgifter och accepterar sekretesspolicy