Grunden för huset – hur man beräknar och gör ett projekt, sorter och tekniker på enheten

Vid byggandet av bostäder är en av huvudstrukturerna fundamentet för huset, som endast kan väljas med hänsyn till marken och belastningen från själva föremålet. Dessa är de viktigaste faktorerna som påverkar valet av ett eller annat alternativ. För ett privat hus är flera typer av stiftelse lämpliga samtidigt. Alla av dem skiljer sig i typ av konstruktion, material som används och deras pris, installationsteknik. Grundprojektet är grunden för hela framtidens hem, så du måste vara seriös när du väljer en specifik typ. Informationen med foton och videoklipp nedan hjälper dig med detta..

Typer av fundament för ett privat hus

Huvudklassificeringen, som beskriver vad som är grunden för att bygga ett hus, tar hänsyn till deras design och vikten som de är utformade för. I sin rena form utmärks tejp, kolonn, monolit och hög. I vissa fall används kombinationer därav. Till exempel ett band runt omkretsen av en byggnad med pelare eller högar i mitten. Det beror på mängden last som basen upplever från själva huset..

Tejp

Namnet på remsfundamenten beror på dess utseende. Det här är remmar som grävts i marken, som stöds av plattor. De uppfattar vikten från ovanstående liggande strukturer och överför den till marken. Oftare utförs sådana band runt byggnadens omkrets och på platsen för de bärande väggarna. Det finns två alternativ för hur man bygger grunden ordentligt – monolitisk och prefabricerad. I det första fallet är formningen byggd, varefter betongmurbruk måste hällas i den, och i det andra används separata element, till exempel skumblock, betong, spillsten eller skumbetong.

Färdig tejp runt omkretsen

columnar

Det billigaste alternativet är kolumner. Här krävs ett minimum av material. Konstruktionen i sig är en pelare nedsänkt i ett visst djup eller betongblandning. Den senare nedsänks i förväg i den borrade brunnen. För stugor med en våning anses detta alternativ vara optimalt, särskilt om det är ljust trä. En billig stomme för ett hus kan också vara monolitisk eller prefabricerad. I det första alternativet måste du gräva brunnar där betong hälls, i det andra – samla kolumner från block eller murverk.

Arbor bas

Monolitisk platta

Det dyraste och mest pålitliga är plattformen för hemmet. Det är en monolitisk yta, lätt begravd i marken eller ligger på den. Plåtens tjocklek kan variera från 0,3 till 1 m. För stabilitet är den förstärkt med metallstänger med en diameter på 12-25 mm. En platta används för mycket stora laster från antalet våningar (vanligtvis mer än 2 våningar) eller på svaga jordar. Plattan fördelar jämnt krafter över hela ytan. Det händer:

 1. Monolitisk. Det vanligaste alternativet när hela området under byggnaden hälls med betongmortel upp till 50 cm tjock, beroende på den beräknade massan.
 2. Kassun. Lämplig för lätta byggnader – trä- eller metallram eller från gasblock. Detta är ett lätt och ekonomiskt alternativ..
 3. Svensk platta. Den används vid konstruktion av SIP-paneler eller ram. Endast lämplig för väl dränerad jord..

Monolitisk kaklat version

På stylter

Lite liknar en kolonnhög grund för ett hem, men det är dyrare. Det används på instabil jord eller när stark jord ligger mycket djupt – sand, kvicksand, med en nära plats för grundvatten. Även betydande vikter överförs lätt till högar, som förenas av en grillning på ytan. De kan vara av trä, metall, betong med förstärkning. Enligt principen om fördjupning av högar kan vara:

 • skruva – vrida i marken;
 • driven – de är tilltäppta med en speciell hydraulisk hammare till misslyckande;
 • fyllda – betong hälls i en förborrad brunn;
 • intryckt – intryckt av hydraulpumpar.

Högskruvbotten

Vilken grund är bättre

Det är svårt att avgöra exakt vilken grund av huset som är bättre. Allt beror på massan, d.v.s. antal våningar i byggnaden, till exempel jord och budget. Det vanligaste och ofta använda är band. Det är lämpligt för byggnader med källare och tål även tunga belastningar. Plattan är bättre att använda vid stora volymer. Högen används huvudsakligen vid otillräcklig hållfasthet hos marken på byggplatsen. Columnar används bäst för lätta strukturer, till exempel små sommarstugor i trä.

Hur man väljer rätt

Det har redan sagts ovan vad valet av grund för hemmet beror på. Detta är ett antal faktorer, av vilka det är viktigt att ta hänsyn till var och en. Förekomsten av grundvatten och dess nivå, djupet till frysning av marken, oavsett om källaren är planerad enligt projektet, påverkar. För vissa måste du till och med göra en beräkning. Andra kan ofta hittas på Internet – frysdjupet för en viss region. Du kan lära dem från organisationer som är involverade i byggande. Detta gäller särskilt för jordtyper och platsen för grundvatten..

Grundvatten tillgänglighet

En av de första faktorerna som påverkar läggningen av grundstrukturer är grundvattentabellen (grundvattennivån). För att bestämma det borras minst fyra brunnar i hörnen på den föreslagna strukturen. Deras djup bör vara 50 cm lägre än sulans förväntade nivå. Valet är komplexitet endast med en hög förekomst av vatten. Det kommer att kräva sängkläder, vattentäta material, dränering och isolering. Själva basen väljs enligt följande:

 • med en AHW under 1,5 m – en ytlig platta eller tejp;
 • över 0,5 m – endast hög och bättre från skruvhögar, eftersom de är billigare;
 • under 0,5 m – en ytlig platta, kolumner är lämpliga.

Grundvattenhögen

Frysdjup för mark

Lika viktigt är bestämningen av markfrysning. Bassålen ska ligga under denna nivå. Detta hjälper till att undvika lyftkonstruktioner på grund av frostig svullnad av jorden. Dessutom ökar frysningen för ouppvärmda rum med 10% och för uppvärmda rum minskar den med 20-30%. Det mäts från marknivån eller i källargolvet, om något.

Fundament och jordtyper

Endast en professionell geotekniker kan berätta exakt hur man bestämmer typen av jord. Men detta kan också göras med de karakteristiska egenskaperna hos marken på byggplatsen. På alla platser ligger nästan alltid flera jordvarianter. Av dessa är de viktigaste följande:

 1. Stenig eller klastisk. Detta är en massiv av sten som inte sväller och inte fryser, men det är svårt att upprätta en struktur på det, men det kan vara grunt.
 2. Sandig. Sandpartiklar av olika storlekar, inte benägna att tömma, kompakteras lätt men kräver förberedelser för att stärka diken och groparna.
 3. Lerig. Det svåraste på grund av den höga höjningshastigheten. I de flesta fall är det bara högar som är lämpliga här..
 4. Dammig lera. Baserna är inte lämpliga för att hälla alls, eftersom de fryser och sväller mycket..

Markerar utrymmet

Foundation beräkning

För att bygga grunden korrekt måste du göra några beräkningar. Den första kallas för att samla vikter. Det är nödvändigt att bestämma massan för alla strukturer som kommer att ligga ovanför marken. Baserat på detta värde väljs den optimala basen. Därefter måste du definiera några fler värden. Detta är området och djupet på läggningen. Det senare bestäms beroende på frysningen. Dessa är de viktigaste rekommendationerna som beskriver hur man beräknar grunden för ett hus..

Projekt och beräkning

Viktberäkning hemma

Den primära uppgiften är att bestämma husets vikt. Det tar hänsyn till många värden, så det är bättre att använda en speciell onlinetjänst. Det kallas en räknare för hemvikt. Där behöver du bara ange egenskaperna för den framtida byggnaden, som du hittar i projektet. Förutom snabb beräkning av värden, kommer kalkylatorn att erbjuda dig en sekvens av beräkningar med en detaljerad förklaring av alla steg.

Soaring house

Beräkning av grundområdet

Instruktionen för hur man beräknar fundamentets yta beror på den valda typen av struktur. För band måste du beräkna längden på hela bandet – det här är byggnadens omkrets. Vidare multipliceras detta värde med basens bredd, vilket resulterar i ett område. I allmänhet beräknas det enligt följande – S = yn * F / y med * R 0. Värdena som används i formeln är:

 • S är det önskade området (cm ^);
 • yn = 1,2 – tillförlitlighetskoefficient;
 • F är den beräknade belastningen på basen, dvs byggmassa (kg);
 • R 0 – uppskattad jordmotstånd på 1,5-2 m djup.
 • Ett annat värde i formeln y med är arbetsförhållandekoefficienten:
 • 1,0 – för plastlera, byggnadens stenväggar;
 • 1,1 – för plastlera, men under trä- eller ramväggar;
 • 1,2 – svag plastlera, jordslam sand;
 • 1,2 – grov sand, lång struktur;
 • 1.3 – fin sand, alla strukturer;
 • 1.4 – grov sand, icke-styva konstruktioner eller hårda, men långa.

Klar bas av huset

Hur djupt ska grunden vara?

Med tanke på frysningen av jorden bestäms djupet på grunden under huset. Jorden har ett högt eller lågt höjningsindex. I det första fallet ligger sulan under den beräknade frysningsnivån för jorden. I den andra utföringsformen kan den ha en höjd av 0,5-1 m. På grov sand eller stenig jord tillåts ett läggningsdjup på ungefär en halv meter.

Hur man beräknar material

Att bygga en grund är beräkningen av själva materialen. Det kommer att vara nödvändigt att bestämma mängden betongblandning, armering och pålar. I vissa fall beräknas volymen för den nödvändiga tegeln också, till exempel för en kolonnfundament. De erhållna uppgifterna hjälper till att undvika onödiga utgifter. Inklusive transport. Dessutom reducerar detta generellt byggnadens byggtid..

Betongmängd

Det gör ingen skillnad om du bestämmer dig för att beställa arbete med byggandet av basen eller montera den själv, för att uppskatta den nödvändiga volymen betong kommer inte att vara överflödig. Det är väldigt lätt att göra. Beräkningen utförs enligt en enkel formel. Du måste ta areavärdet som redan beräknats ovan och multiplicera detta nummer med dess höjd. Resultatet är konstruktionsomfånget. Detta är hur mycket betong som behövs på grunden.

Hälla betong

Armatur och tråd

Något svårare att beräkna mängden förstärkning. Allt beror på typen av fundament, typen av jord och byggnadens vikt. Ju större den sista faktorn, desto tjockare bör förstärkningen vara. Det bör uppta minst 0,001% av tvärsnittet av grunden för alla typer av strukturer. Detta gäller ribbstångsförstärkning. Smooth är bara ett bindemedel, så det kommer att behöva mindre än 1,5-2 gånger. Tråden för stickningsarmering tas med en hastighet av 20-30 cm per anslutning.

Formad ram

Högberäkning

För att beräkna stapelfundamentet behöver du värdet på det area som krävs ovan. I formeln är det den största mängden. Det måste delas upp med en högs tvärsnittsarea. Resultatet blir deras nummer. Till exempel är den erforderliga ytan 6 m2, och tvärsnittet av pålarna är 0,3 m2, då erhålles följande – 6 / 0,3 = 20. Resultatet – 20 högar krävs.

Badlayout

Hur man gör en grund

För att bygga grunden för huset ordentligt är det viktigt att steg för steg markera och sedan bygga formen, varefter det kommer att vara möjligt att fylla betongblandningen. Dessa steg är lämpliga för prefabricerade strukturer. Endast istället för att hälla lösningen, måste du lägga alla elementen i en viss ordning. Forskalning krävs endast för typer av stolpar, remsor och plattor. Hög monteras utan den.

Markup

Redan före uppgravningsarbetet markerar de byggnadens hörn och sidor enligt det ritade schemat. Detta kommer att kräva enkla material och verktyg – ett rep, en snor eller en fiskelinje, som skulle märkas på jordens bakgrund. Behöver fortfarande fylla på måttband och pinnar för att indikera vinklar. Steg-för-steg-instruktioner för hur du gör grundläggningens layout:

 1. Kör en pinne i byggnadens bashörn, vilket du än väljer.
 2. Mät sedan 4 m i riktning mot en av väggarna. Kör i en annan pinne, anslut till föregående rep.
 3. Gå sedan till den intilliggande väggen. Mät 3 m i dess riktning, kör i en annan tapp, anslut dem.
 4. Mät avståndet mellan okopplade pinnar – det ska vara 5 m (regeln om den gyllene triangeln, eller Pythagoras).
 5. Justera tapparna så att sidorna är 3, 4 och 5 m.
 6. Sträck sedan repet till önskad längd på väggarna. Utför andra rätvinklar på samma sätt..

Repmarkering

Hur man fyller

Nästa steg efter markering är att hälla grunden. Det är bättre att placera betongblandaren i omedelbar närhet av enhetens plats. Det är nödvändigt att fylla alla samtidigt eller så att antalet betongskikt inte överstiger två. Var och en av dem måste tätas, till exempel med en förstärkningsstång eller med en speciell vibrator. I slutet av arbetet täcks den färdiga strukturen över hela området med ett lager film eller takmaterial för att skydda den mot väderfaktorer. Betong får designstyrka efter 28 dagar.

Betongblandning som häller på förstärkning

Formsättning

Vid privat konstruktion används ofta installation av tillfällig formning. Det spelar rollen som en socle i konstruktionen av en tejp, platta eller kolonn. För installationen kan du använda andra klassens träblock och skivor. De tillverkar specialsköldar som är installerade runt skyttegraven. Anslut med spikar eller skruvar. När du har installerat skärmarna måste du göra klämmor som ger styvheten en stivhet. Själva sköldarna stöds dessutom av sluttningar.

Avtagbart träforskal

Grundpris

Kostnaden är priset på allt använt material. De kan endast kontrolleras med tillverkare. Kostnaderna kommer att relatera till förarbeten – grävning av mark, materialleverans och eventuellt ytterligare arbetskraft. Ungefärliga priser för Moskva-regionen visas i tabellen:

Namn på arbete eller material

Pris, rubel

Mekaniserade grävgravar 50 cm breda per linjär meter

160

Kudde av krossad sten och sand per linjär meter

90

Importerad betongblandning (M300), 1 m3

3500

Betongläggningsarbeten, 30% av dess kostnad

3500 * 0,3 = 892

Beslag, 1 stång med en diameter på 14 mm

38

Arbeta med installationen av en enda stångförstärkning

12

Formsättning

spånskiva 12 mm, per 1 m2;

210

stång 50×50 mm;

60

självgängande skruvar;

60

installationsarbete per linjär meter.

120

Totalt för 1 springmätare

5142

Total

5142 * L, där L är fundamentets längd

Grävmaskin grävar diken på platsen

Betygsätt den här artikeln
( Inga betyg än )
Lägg till kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: