Handla medvetet

Hur man blir en inflytelserik person

Påverkan uppnås inte genom hot. Den är född utifrån en persons förmåga att inspirera och motivera andra. Att bli en inflytelserik ledare betyder inte att man beundras. Det handlar om hur du interagerar med andra människor, hur ditt perspektiv på saker förenar dem.

Det är svårt att avgöra vad exakt tillåter en person att behålla inflytande över andra, men det finns drag som är unika för alla myndighetspersoner. Har du liknande egenskaper?

1. Handla medvetet

bli inflytelserik

Myndighet framträder inte magiskt av sig själv, utan uppnås genom avsiktlig handling och beteendeanpassningar. Påverkande människor rör sig genom livet med syfte, att vara medvetna om vad de gör och hur andra uppfattar det..

Fokusera på att uppnå resultat. Ge konstruktiv feedback och uttryck tacksamhet för det hårda arbetet. Verkliga ledare fuskar inte eller argumenterar, men talar öppet om sina avsikter och definierar uppgifter exakt.

2. Tala och lyssna noga

bli inflytelserik

Påverkaren vet när han ska stoppa sin interna dialog och fokusera på dem som är runt honom. Det är ett sätt att få insikt i situationen och information som kan ha missats tidigare. Autoritativa människor skvallrar inte eller uppmuntrar ogrundade anklagelser från andra kollegor. De stannar över de små sakerna. Tala tydligt och tydligt om deras idéer.

3. agera

bli inflytelserik

Var inte rädd för att ta risker och fatta beslut. Låt dig inte fastna eller fastna i en oväntad situation. Leta efter sätt att komma runt hinder. Tänk innan du pratar, men tveka inte att vidta drastiska och vågiga åtgärder.
Bra ledare skapar dagliga ritualer och vanor som håller dig fokuserad på mål. Men även när de agerar spontant, tänker de strategiskt, med en säkerhetsplan när de står inför problem och förändrade förhållanden..

4. Lär dig alltid

bli inflytelserik

Påverkande människor lär ständigt. De förstår vikten av att odla ett sinne öppet för nya perspektiv och idéer. De är studenter i livet som ständigt förbättrar sina färdigheter och övervinner sig själva och förvärvar kunskap.

Nya färdigheter ger de verktyg som behövs för att anpassa sig till olika omständigheter och förstå vad som händer runt. Kunskap är makt och makt är påverkan.

5. Behåll integriteten

bli inflytelserik

Påverkaren medger att andra kommer att se på henne som en förebild. Genom att vara övertygande och konsekvent i ditt beteende kommer du att inspirera andra människor. De kommer att börja dela dina mål och hjälpa dig att få saker att hända. Trovärdighet byggs när människor ser gärningar som löften. Var en pålitlig och äkta person. Rykte är grunden för att kunna leda.

6. Var i kontakt

bli inflytelserik

Att bygga äkta relationer hjälper till att mjukgöra människor och göra dem öppna för nya saker. Det är därför som påverkare arbetar för att behandla andra med känslighet och omtanke. De fungerar som guider för att förena människor i effektiva team.

Få andra med i stora projekt. Bra ledare känner till sätt att förbättra produktiviteten för hela teamet och varje teammedlem individuellt..

7. Fokusera på det som är viktigt

bli inflytelserik

Ledaren deltar inte i obetydliga processer eller meningslös konkurrens. Han försöker inte vinna varje argument eller leda varje konversation. Det är viktigt för honom att verkligen förstå andra och hjälpa teammedlemmen att vara en del av något större..

Var uppmärksam på långsiktiga mål och prestationer. Fokusera på att se till att slutresultatet är av hög standard. För att göra detta måste du vara avgörande och redo för bra arbete..

8. Förvänta dig mycket av dig själv och andra

bli inflytelserik

Omge dig själv med medarbetare. Behandla ditt arbete med passion. Så du kommer att tjäna förtroende. Men samtidigt måste du knyta stora förhoppningar, inte bara på dig själv utan också på laget..

Ledaren har entusiasmen att gå ut ur sin komfortzon. Han inspirerar sina nära och kära att ta sig an utmaningar och bekämpa hinder med fördubblade iver. Han förstår att det är möjligt att överge en idé eller strategi, men han kommer inte att göra detta förrän han försöker övervinna problemet åtminstone en gång..

9. Förstå dig själv

bli inflytelserik

För att bli inflytelserik måste du förstå dig själv. En auktoritativ ledare tvekar inte att ta sig tid att reflektera över vem han är och vad hans värderingar är. Han reflekterar över sina tankar, känslor och hur dessa känslor överförs till andra. Ledaren känner sig i harmoni med sig själv och vet hur han kommer att reagera på olika situationer.

10. Fokusera på styrkor, men glöm inte svagheter

bli inflytelserik

Använd de bästa sidorna i din personlighet, men glöm inte att utforska svagheterna. Medvetenhet om sårbarheter hjälper till att förebygga fel.

Sann självmedvetenhet kommer från förmågan att ärligt se på sig själv. Styrkor driver dig till framgång och bygger trovärdighet, medan svagheter hindrar dig från att uppnå mål och drömmar. Studera dig själv för att använda professionella och moraliska volontära resurser så produktivt som möjligt.

11. Var ersättlig

bli inflytelserik

Att ha inflytande är att ha karaktär något som andra anser vara viktigt. För detta måste du bli oundgänglig.

Myndigheterna hittar sätt att göra sig relevanta och viktiga för teamet genom att uppdatera sina färdigheter och utveckla styrkor. De är smidiga, mångsidiga, anpassningsbara till omständigheterna. Skapa synergi och tvinga intressenter att inleda ett effektivt samarbete.

12. Uppskatta andra

bli inflytelserik

Du kan inte bli inflytelserik om du inte värderar andra människor och inte betonar deras vikt. Låt dem förstå att teamets framgång inte har varit utan deras egna framsteg..

En ledare uppskattar de som har varit med på hans resa. Han lyssnar på andra och upprätthåller kommunikationen med dem. Detta är nyckeln till att hitta nya möjligheter. Att använda dina styrkor är viktigt, men lika viktigt att känna igen dina kollegas styrkor.

13. Ständigt analysera

bli inflytelserik

För att behålla inflytande måste du snabbt analysera och utvärdera vad som händer. Detta gör att ledaren snabbt kan lösa problem och förbli efterfrågad..

Förhållanden och förhållanden förändras ständigt, men en auktoritativ ledare vet hur man övervakar miljön så att den kan anpassas. Han känner till trender, håller sig uppe i tävlingen och uppmuntrar kritiskt tänkande från teammedlemmarna. Denna strategi möjliggör innovativa och kreativa lösningar..

14. Låt andra prata

bli inflytelserik

Känna empati. Människor omkring dig ska känna sig hörda och förståda. Alla behöver möjlighet att fritt uttrycka sina personliga åsikter.

Förtroende för andra är nyckeln till att få människor att känna sig värdefulla och involverade i processen. Försök ett tag att ge upp personliga uttalanden och ge ordet till kollegor. Detta är ett avgörande krav för att utveckla öppen kommunikation som ger korrekt feedback..

15. Inspirera

bli inflytelserik

Försök att inspirera optimism. Du måste tvinga dig själv och andra att göra det som verkar omöjligt. Ta på dig en svår uppgift eller projekt som verkar omöjligt, men som kommer att vara viktigt och imponerande om det fungerar. Detta kommer att vara ett av stegen för att antända och leda andra..

Liknande artiklar
  • Rika vanor – 20 vanor som hjälper dig att bli rik.

    Miljonärer är inte födda utan blir. En studie om Fidelity Investments fann att 80% av människor med ett nettovärde på över 1 miljon dollar uppnådde denna siffra…

  • Självbegränsande övertygelser

    Psykologin för framgång: Hur man undviker mentala misstag Det finns tillfällen när vår uppfattning är förvrängd. Anledningen till detta är deras egna övertygelser och vanor…

  • Hur du hittar ditt kallelse, ditt livsarbete och lycka

    En kallelse är passion, flamma, ofta blir det syftet med existensen. Livet för en person som har bestämt sitt yrke förändras för alltid. Happening…

Betygsätt den här artikeln
( Inga betyg än )
Lägg till kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Handla medvetet
De rikaste länderna i världen – Topp – 20