Typer av ersättningsutbetalningar – för vilka lagar är tillämpliga, belopp och periodiseringsförfaranden

Ersättningsbetalningar betalas till många medborgare för att få tillbaka kostnader som uppstår på grund av förhållanden i samband med deras arbete. Deras storlek bestäms av anställningsavtalet och rysk lag. Socialförmåner betalas ut till medborgare som befinner sig i en svår livssituation och behöver stöd. De tilldelas från statsbudgeten, utses genom underordnade akter eller dekret från Rysslands president och kontrolleras av den federala kompensationstjänsten.

Vad är kompensationsbetalningar?

Enligt definitionen är kompensationsbetalningar ett system med monetära periodiseringar, som syftar till att stödja medborgarna. Detta kan vara en viss krets av människor som behöver hjälp:

 • unga mödrar;
 • funktionshindrade människor;
 • offer för tekniska katastrofer;
 • arbetare och invånare i Fjärran Norden och andra kategorier.

Anställda i företag får ersättning från arbetsgivaren om:

 1. deras arbetsförhållanden förändras – rör sig, arbetar vid oregelbundna tider;
 2. de är föremål för ökade krav – kombinationen av flera tjänster, arbete under svåra förhållanden.

Typer av kompensation

Det finns en klassificering av betalningar beroende på frekvensens art: en gång, årligen och en gång i månaden. Mottagare av kompensation från staten kan vara:

 • offer för tekniska katastrofer (Tjernobyl NPP, MPO Mayak);
 • ta hand om funktionshindrade;
 • mödrar / andra släktingar som uppför barn under 3 år;
 • studenter som gick i akademisk ledighet;
 • arbetslösa hustrur i militären;
 • familjemedlemmar till den döda militären;
 • invånare i norra norra.

Mynt och sedlar

Arbetskoders kompensation

Observera: alla ersättningar betalas från arbetsgivarens budget. Arbetslagstiftningen beskriver ett system för betalningar till anställda vars anställning har ändrats på arbetsgivarens begäran eller fel. När det gäller ersättning:

 • riktning för att arbeta i en annan region;
 • affärsresa;
 • få utbildning i en arbetsprofil;
 • uppsägning av anställningsavtalet av skäl som inte är anställdas kontroll;
 • utnämning av en anställd för offentliga och offentliga arbeten;
 • underlåtenhet att tillhandahålla arbetsboken i tid vid uppsägningen.

Sociala betalningar

Lagen fastställer att socialförsäkringssystemet ansvarar för ersättning:

 1. Barnomsorg ges till en familjemedlem (fru, make, vårdnadshavare) som växer upp barn under 3 år.
 2. Personer som tvingas ta hand om funktionshindrade familjemedlemmar.
 3. Till offer för industriolyckor.
 4. Militär personal och familjemedlemmar till offer för avrättande.
 5. Internt fördrivna personer (engångsflyttning och månatlig ersättning).
 6. Handikappade personer (ersättning för behandlingskostnader, vid avbokning av bilen).
 7. Invånare i Fjärran norra (kompensation för resor till viloplatser och betalning vid flytt till den europeiska delen av Ryssland).

Kompensations- och incitamentsbetalningar till offentliga anställda

Anställda vid statliga institutioner får ytterligare kompensationsbidrag:

 • när man arbetar i farlig produktion eller i farliga produktionsförhållanden;
 • när en anställd uppmanas att kombinera flera inlägg;
 • när du arbetar övertid, under ledighetstider, helger och helgdagar;
 • för ökningen av mängden arbete som föreskrivs i det statliga kontraktet;
 • när man arbetar med statshemligheter.

Stimulansbetalningar görs om den anställda i statsstrukturen säkerställer en hög kvalitet på arbetet, arbetet utförs övertid eller medarbetarens verksamhet leder till betydande besparingar. Storleken på incitamentsbetalningar och förfarandet för upplupning av dem är förenligt med fackföreningen. Bonusar samlas också upp för kontinuerlig framgångsrik erfarenhet och kontinuerlig förbättring av kvalifikationskategorier.

Mynt i handflatan

När du flyttar till en annan plats

Om organisationen skickar anställda till arbete i en annan region eller stad, ersätts den för alla kostnader i samband med flytt eller arrangering på en ny arbetsplats. Detta normaliseras av art. 169 i Rysslands arbetskod. När en anställd hänvisas till en ny plats måste arbetsgivaren förstå att han betalar för flytten inte bara för den anställda utan också för familjemedlemmarna. Kompensationsförfarandet fastställs genom anställningsavtalet. håller med:

 • biljettförsäljning;
 • typ och kostnad för officiella bostäder.

Återbetalning av utgifter för affärsresa

När man skickar en anställd på en affärsresa relaterad till arbetsverksamhet, kompenserar arbetsgivaren för transporttjänstens kostnader, betalning av dagpengar. Han är skyldig att tillhandahålla ett hotellrum eller kontorslägenhet under sin vistelse på affärsresan. I lagstiftningen förklaras betalningen av kompensation för resekostnader i avsnitt 168 i arbetslagen..

Ersättning vid utförande av statliga eller offentliga uppgifter

I artikel 170 i Rysslands arbetskod föreskrivs att en institution är skyldig att spara en plats, en lön eller att betala ersättning till en anställd om han skickas under arbetstid för att utföra offentliga uppdrag och uppgifter. Den:

 • arbeta i självstyreorgan och i valda regeringstjänster;
 • verksamhet i fackliga organ;
 • deltagande i arbetskonfliktkommittén;
 • avskedad från arbete till arbete i den offentliga tjänsten (juryn eller lekdomare);
 • utförande av militära uppgifter;
 • arbeta som räddare, konsulter och akutspecialister.

Studenter med akademisk ledighet

Det finns situationer då studenter tvingas gå i akademisk ledighet av medicinska skäl eller under omständigheterna (ett barns födelse, värnplikt i armén, allvarlig sjukdom eller livssituation). Även om stipendiet inte beviljas under den akademiska ledigheten, har staten beviljat en månadskompensation på 50 rubel (regeringsbeslut nr 1206 av 11/03/1994).

Flicka med anteckningsböcker

Ersättning för oanvänd semester

Arbetslagstiftningen anger att varje anställd ska beviljas en årlig betald ledighet. Av olika skäl kan en anställd vägra att använda ledighet och få ersättning för oanvänd ledighet, vilket regleras av art. 140 i Rysslands arbetskod. Detsamma gäller för budgetorganisationer..

Uppsägningsbetalningar i samband med likvidation

Under likvidationsförfarandet avskedas alla anställda, exklusive de som för närvarande är sjukfrånvaro eller föräldralediga. Samtidigt ger arbetsgivaren anställda följande typer av ersättningar

 • en betalning för den period då den anställde utförde sina uppgifter (för uppsägningsmånaden);
 • ersättning för oanvända, huvudsakliga och ytterligare semesterperioder;
 • betalningar för tidigt uppsägning av kontraktet;
 • avgångsvederlag.

Vem är berättigad till socialförsäkringsersättning?

Det finns ett antal personer som får ersättning av staten – den så kallade sociala betalningsformen. Dessa inkluderar:

 • människor som arbetar och bor i norra länder;
 • universitetsstuderande med obligatorisk akademisk ledighet;
 • personer som måste ta hand om en funktionshindrad familjemedlem och därför inte kommer att arbeta;
 • Medborgare som har tappat sin hälsa på grund av tekniska katastrofer (likvidatorer från kärnkraftverket i Tjernobyl som bor på Mayak NGO: s territorium).

Socialförsäkringsersättning

I vissa fall åtar sig staten skyldigheten att ekonomiskt stödja vissa delar av befolkningen och betala dem månatliga, årliga eller engångsersättningar. De liknar i grunden sociala förmåner, men inte identiska med dem. Förmånsbetalningarna är mycket högre och den federala lagstiftningen är deras normativa grund. Sociala ersättningar godkänns genom rättsakter och beslut från Ryska federationen. Kärnan i kompensationen är kompensation för skador orsakade i samband med:

 • naturfenomen;
 • katastrofer;
 • svåra livssituationer.

Händer av man och kvinna som skyddar pappersmän

Betalningar för barn

Den vanligaste betalningen för barn tilldelas kvinnor eller män som är hemma för att ta hand om ett barn tills de fyller 3 år, vilket föreskrivs i dekret från Ryska federationens regering nr 1110 av den 30 maj 1994. Betalningen är 50 rubel. Det är anmärkningsvärt att kompensationen från det ögonblicket aldrig har indexerats. Ersättning betalas antingen av arbetsgivaren för föräldern (eller en annan person) eller av staten om medborgaren som får förmånen inte officiellt arbetar någonstans.

Handikappvård

När familjen har en funktionshindrad person i den första gruppen, eller en person över 80 som behöver vård utanför, beror ersättning till en familjemedlem som tar ansvar för den dagliga servicen och därför inte kan fysiskt gå till jobbet. Betalningsbeloppet är 1 200 p. Föräldrar till ett funktionshindrat barn får 5500 p. varje månad. En sådan kompensationsbetalning tillhandahålls för varje funktionshindrad familjemedlem (funktionshindrad person eller äldre person).

Betalningar till pensionärer 2019

I slutet av förra året antogs en proposition där den årliga inflationen kommer att ersättas med en engångsbetalning på 5 000 rubel. Detta beror på den problematiska situationen i den ryska ekonomin mitt i den allmänna ekonomiska krisen. Den totala budgeten för kompensationsfonder kommer att uppgå till 221,7 miljarder rubel. Detta kommer att påverka pensionärer efter ålder, och de som har rätt till pension för förlust av en försörjare, funktionshinder, försäkringskrav, statlig säkerhet. Undantaget är pensionärer som inte är permanent bosatta i Ryssland.

Ersättning för arbetslösa sjukvårdade personer

Fattiga personer som inte kan gå på jobbet, eftersom de tjänar och tar hand om funktionshindrade familjemedlemmar (äldre, funktionshindrade), har all rätt att betala varje månad till ett belopp av 1200 s. (Dekret från Rysslands regering nr 343 06/04/2007). De som får arbetslöshetsersättning har inte rätt till denna förmån. När du går till jobbet betalas ingen ersättning.

Ersättning för internflyktingar

Rysslands lag nr 4530-I av den 19 februari 1993 bestämmer ekonomiskt stöd till personer som tvingades lämna huset på grund av vissa skäl (krig, katastrof, fientlig miljö). Följande ersättningar beviljas personer som har fått officiell status som internt fördrivna personer:

 • engångsbidrag;
 • kompensation för köp av biljetter och transport av fastigheter;
 • tillhandahållande av tillfälligt boende

Kvinna med ett barn i armarna

Ersättningsbetalningar av Rosgosstrakh

Nu är det möjligt att få ersättning enligt barn- och livförsäkringsavtal som ingicks under perioden före perestroika. Efter Sovjetunionens kollaps blev dessa försäkringar ogiltiga, men nu kan du tillhandahålla nödvändig pappersbevis och få ersättning i flera belopp – det beror på kontraktets saldo fram till 1 januari 1992.

Personer födda före 1945 får en betalning på tre gånger beloppet på insättningsbalansen, efter 1945 – två gånger. Ersättning kan erhållas av den försäkrades arvingarna. Följande dokument krävs för ansökan:

 • kopia av de viktiga sidorna i passet (2, 3, 5, 18-19);
 • försäkringscertifikat eller anställningsintyg från vilket bidrag tillkommit.

Lär dig mer om onlinetjänsten för att beräkna skatter och rapportera för anställda.

Video om beloppet för ersättningar till vissa kategorier av medborgare

Betygsätt artikeln
Dela med vänner
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Lägg till en kommentar

Genom att klicka på knappen "Skicka kommentar" godkänner jag behandlingen av personuppgifter och accepterar sekretesspolicy