Skiftmetod för arbetet – vad det är: funktioner i arbets- och viloförhållanden

På jakt efter anständiga intäkter hör vi i vår svåra tid alltmer frågor om skiftarbete. Sådan anställning innebär ofta att arbeta utanför hemmet, inom områdena produktion, industri och expeditioner. Vilka är fördelarna och nackdelarna med denna typ av aktivitet? Innan du samtycker till denna typ av samarbete, ta reda på dina rättigheter och skyldigheter, arbetstid, semesterperioder, lediga dagar och andra frågor.

Vad är en skiftmetod för arbetet

Traditionellt är skiftmetoden en skiftaktivitet, i säsong, tillfällig eller permanent. Inget behov av att förvirra skiftarbete och skiftarbete. Efter arbetsdagens slut kan skiftarbetare inte åka hem och stanna en tid på själva produktionsplatsen, och skiftarbete är när de arbetar tid och går hem.

Oftast lediga platser i norra norra och dess glesbefolkade områden, där det finns produktion. Om du söker på Internet kan du hitta många skiftjobb, både för specialiserade kvalificerade specialister och för vanliga hantverkare, kockar, säkerhetsvakter. Huvudriktningen är produktion och industri:

 1. Skogsavverkning.
 2. Brytning av olja och gas.
 3. Utforskning och gruvdrift av mineraler, ädelmetaller, kolavlagringar etc..
 4. Järnvägstransporter.
 5. Fiskodling och andra.

Vad är orsaken till metodens popularitet? Huvudfunktionen är arbetsgivarens behov och instruktion i ett stort antal anställda. Även om sådan arbetskraft betalas dyrare, krävs fler kostnader, är branschens arbetsgivare redo att förse de anställda med alla nödvändiga villkor för att säkerställa alla betalningar. Faktum är att huvudkriteriet är resultatet – en väletablerad produktionsprocess utan avbrott och avbrott (till exempel vid tillverkning av petroleumprodukter är det viktigt att följa alla tekniska och tidslinjer).

Var är sysselsättningen vanligast? För det första – otillgängliga och glest befolkade områden i Ryssland – till exempel i norra norra. Återuppbyggnad och konstruktion av stora anläggningar av industriell eller kulturell betydelse, deras vidare underhåll och underhåll, utförs av skiftarbetare. Stor erfarenhet krävs inte. Att locka utländska medborgare till sysselsättning i fabriker, tillverkningsfabriker och inom tjänstesektorn är detta också arbete på rotationsbasis.

Funktioner i organisationen av klockan i Moskva och S: t Petersburg

Inte bara i norr, utan också i stora städer finns det ett stort behov av arbetskraft. Och stora företag är mer lojala mot anställda och tittar inte alltid på erfarenhet, längd på tjänster, utbildning och befintliga färdigheter. Stora städer som St Petersburg och Moskva expanderar ständigt, vilket i sig ökar behovet av byggföretag.

Vakanserna som erbjuds på arbetsmarknaderna i huvudstäderna är inte bara förknippade med byggandet, utan också med ökningen och förbättringen av infrastruktur, förordare, förare, förflyttare, säkerhetsvakter, arbetare i supermarknader och stormarknader behövs alltid. Inte varje kvinna kommer att kunna hitta en sådan anställning för sig själv, men det finns lediga platser för dem också – en lagerchef, en barnbarn, en sjuksköterska, en au pair, en kassör i en butik och allt som är relaterat till tjänstesektorn. Inom alla dessa verksamhetsområden är det mycket konkurrens, vilket ökar antalet lediga platser.

Denna organisation av arbetskraft är gynnsam för arbetsgivaren, eftersom den ökar produktiviteten avsevärt. I detta fall måste anställningsföretaget ge anställda alla levnadsvillkor för att säkerställa mottagning. Dessa är antingen speciellt skapade bostäder eller platser i sovsalar. Och innan du går till ett skift är det värt att klargöra frågan om levnadsvillkor med arbetsgivaren.

människor

Laglig reglering

Innan du får ett jobb i ett företag på rotationsbasis är det inte överflödigt att bekanta dig med den ryska federationens arbetslag. sådana aktiviteter styrs av ett specifikt avsnitt i lagen. Enligt artikel 297 i Rysslands arbetskod, är skift en typ av laglig arbetskraft när det är omöjligt att återlämna en arbetare till sin bostad dagligen. Denna typ av anställning är inte en affärsresa, en förskjutning anses vara all arbetstid som tillbringas i produktion (skift) och vila mellan skift. Registrering görs enligt ett anställningsavtal.

Arbetstiden bör inte överstiga en månad i längd, även om arbetsgivaren kan förlänga livslängden till tre månader, efter att han tidigare har bekräftat sitt beslut med en order som anger orsakerna till ökningen av skift och anläggningar. Längden på arbetsdagen enligt lag bör inte överstiga 12 timmar. Allt som ovan kan betraktas som bearbetning och betalas i tillägg (del 1 i artikel 299 i Rysslands arbetskod. Schemat fastställs av hyresgästen.

Vid skift är arbetstiden kontinuerlig, utan lediga dagar, arbetsdagen är 12 timmar, sedan med beaktande av dessa timmar sker bearbetningen och kvarvarande lediga lediga dagar återstår, vilket bör vara minst 4 per månad. Dessa övertidstimmar kompenseras genom betalning till beloppet för den dagliga tullsatsen eller lediga dagar. Ledighet eller semester utförs i detta fall utanför skiftanläggningen på bosättningsorten (del 3 i artikel 301 i Rysslands arbetslagstiftning).

Ofta ligger skiftet på ett betydande avstånd från den anställdes bostad och du måste på något sätt komma till punkten. Från insamlingsstället, som utses av hyresgästföretaget till kontoret, betalas priset av hyresgästen, medan dagarna på resan betraktas som fungerande och betalas till dagskursen (del 8 i artikel 302 i Rysslands arbetskod). Men den anställda måste själv komma till insamlingsstället, enligt lagen betalar arbetsgivaren inte för denna period av resan, såvida inte annat föreskrivs av interna beställningar och avtal om överföringen.

Vad är en förskjutning enligt den ryska federationens arbetskod

Skiftmetoden är en speciell form av arbetskraftsprocessen ”hemifrån”, vars grund är oförmågan att säkerställa arbetstagarnas dagliga återkomst till deras bostadsort (del 1 i artikel 297 i Rysslands arbetskod). Det är underförstått att arbetsgivaren garanterar att alla levnadsvillkor tillhandahålls, ger livstöd, ordnar leverans från insamlingsplatsen till destinationen.

Företagets ordning på organisationen av rotationsmetoden

Innan företaget beslutar om införandet av en förskjutningsmetod för att organisera arbetskraft genomför företaget en genomförbarhet, ekonomisk beräkning, på grundval av vilken övergång till en ny typ av arbete är lämplig och effektiv. Administrationen eller chefen ger en order som företaget överför eller introducerar skiftarbete. Godkännande av beställningen inkluderar:

 • det faktum att förändring, överföring och implementering av dem i företaget
 • sammanfattad tidsspårning;
 • under vilken period beaktas den kumulativa arbetstiden;
 • villkor för ersättning, särskilt:
 • privata företag fastställer sina nivåer för en förskjutning; i statliga institutioner regleras detta bidrag genom lag;
 • koefficient efter område;
 • bidrag och procentsats ”nord”;
 • skiftens varaktighet, antalet arbetsdagar och vilodagar;
 • ibland visas en lista över arbetare som är förbjudna att delta i denna typ av aktivitet;
 • en anteckning om protokollet från fackföreningsmötet (varför behöver vi ett fackföreningsprotokoll i det här fallet? En fackförening är ett sätt att reglera och samordna alla villkor för ett avtal med anställda så att alla processuella och lagstiftande handlingar följs)
 • Obligatoriskt märke för att de anställda har bekantat med innehållet i beställningen.

Klocka och kalender

Typer av skift

Förändringar är olika – intraregional och expeditionär, eller mellan regioner. Om den intraregionala typen involverar en inte alltför lång aktivitetsperiod – 2 veckor och anläggningen i sig inte är för långt från arbetstagarens bostad, är den andra längre. Alternativet för skiftekspedition eller interregion varar inte bara längre än en vanlig skift, utan objektet ligger vidare. En forskningsekspedition kan också betraktas som en arbetsmetod för skift..

Vad är skillnaden mellan en övergång från en affärsresa

Förväxla dig inte med en affärsresa. Det finns en viss skillnad:

 • En affärsresa är en resa för att utföra en ledningsuppgift. Shift – en full 12-timmarsskift.
 • Betalning. På en affärsresa, en arbetsdag med tullar, plus vissa utsläppsrätter. Under anställningen ingås ett separat juridiskt avtal som anger villkoren för lön för arbetet, sammansättningen, volymen av arbetet och anställningstiden.
 • En läkarundersökning krävs inte när du reser på affärsresa, medan långtidsskiftarbete kräver en medicinsk bok (kontraindikation bör noteras).
 • På en affärsresa finns det inga begränsningar för vistelsens längd vid avresan, varken lägsta eller högsta. Tulltjänst – högst en månad (i vissa fall upp till tre månader).

Villkor för att organisera arbetskraft när man arbetar roterande

Sådan anställning är till fördel för både arbetstagaren och arbetsgivaren. Men det bör förstås att denna typ av verksamhet inte bara är avlägsen från hem och bostad på arbetsgivarens territorium, utan också hårt, flera dagars fysiskt arbete, under svåra klimatförhållanden, vilket inte alla kan göra. Det är mycket viktigt att förstå att endast en frisk person i god fysisk form kommer att kunna arbeta och inte undergräva hans hälsa.

Vem kan arbeta

De viktigaste kriterierna för att välja sökande är fysik och människors hälsa. För att bosätta sig i detta område är det nödvändigt att genomgå en läkarundersökning, som inte bara hjälper till att identifiera sjukdomar som hindrar anställning, utan också för att förhindra risken för att de förekommer. Obligatoriskt tillstånd från en läkare, kardiolog (risken för hjärt-kärlsjukdomar i norr är mycket hög), en narkolog och en psykiater. Undersökning av andra läkare regleras av företaget, beroende på typ av aktivitet, och godkänns av en intern order och en lokal lag.

Anställningsbegränsning

En separat kategori medborgare kan inte få en förskjutning:

 • minderåriga;
 • Gravid
 • vårdnadshavare för tre eller fler barn;
 • personer som inte har genomgått en läkarundersökning eller inte är tillåtna till följd av en läkarundersökning som bekräftar arbetsoförmåga. Sådana medborgare kan förbjudas att arbeta på tjänst eller begränsningar kan införas..

Organisering av arbete och vila

Att räkna arbetstid skiljer sig från att räkna en vanlig tjänst. Vid redovisning visas hela arbetsperioden, inklusive den tid som spenderats på vägen, vila mellan växlar. Arbetsdagen bör inte vara mer än 12 timmar, med hänsyn till lunchpausen. Du kan inte gå på jobbet i två skift i rad. Antalet vilodagar måste vara minst 4 och inträffa varje veckodag.

Skiftplanen och dess utnämning fastställs av arbetsgivaren. Det optimala schemat är 2 veckors arbete, 2 veckors vila. Men vid vissa anläggningar kan skiftperioden vara 30 och 60 dagar. Vila mellan skift kallas inter-shift, som utförs av den anställda utanför anläggningen. Det är underförstått att bostaden. Denna typ av semester är periodisk och tillhandahålls flera gånger under året. Samtidigt betalas ledighet till en standardränta, utan ersättningar för den hårda klimatregionen och arbetsförhållanden..

Man med klocka

Hela cykeln med skiftarbete

I allmänhet kan du visa den tid som tas med vid beräkningen av skiftet från och till i listan:

 • tid som spenderas på vägen från insamlingsplatsen (fastställd av arbetsgivaren) till slutdestinationen;
 • tidsbruk på direkt genomförande av anställdas direkta uppgifter;
 • och i omvänd ordning – dagarna som reser från arbetsplatsen till uppsamlingsplatsen;
 • tidsskift mellan skift.

Skift schema

För att optimera och normalisera arbetstiden hos företaget som arbetar roterande skapas ett speciellt schema. Den visar hela aktivitetscykeln. Alla skift för varje anställd anges, vilket anger hur många timmar en viss anställd arbetade i hans familjenamn. Dokumentet visar tiden som har använts för att transportera arbetare från insamlingsplatsen till skiftet och vice versa och perioden mellan skift. Scheman ansvarar för att upprätthålla schemat..

Skiftets varaktighet

Som redan nämnts bör varaktigheten för en daglig skift inte överstiga 12 timmar, medan under arbetstid ges för en paus och lunch. Ibland ökar skiftet till 14 timmar om dagen, men inte mer än dubbelt. Och den totala anställningstiden för varje företag fastställs individuellt. Detta är ett kontinuerligt schema på 10/10 (10 arbetsdagar i 10 dagar semester), 14/14, 30/30, men högst 60 dagar enligt Rysslands lag.

Tiden slappnar av

Efter arbetsdagens slut kommer tiden för vila. All den tid som återstår i slutet av arbetsdagen kan betraktas som vila och arbetstagaren lämnar inte hemvist på anläggningen. Restperioden mellan skift ställs in individuellt för varje företag, den anställde lämnar bostadsområdet på anläggningen, sådana semesterperioder anses vara långa – från 10 till 60 dagar.

Bostadsort för skiftarbetare

Det är lagligt fastställt att när det skickar arbetstagare på skift måste det anställningsföretaget förse dem med bostäder eller en plats att bo. Vid anställning rekommenderar vi att du är uppmärksam på vilka levnadsvillkor arbetsgivaren erbjuder. Det har förekommit fall då denna artikel inte diskuterades i kontraktet och arbetstagaren var tvungen att bosätta sig på tullstationen själv.

Skiftläger

De betraktas som tillfälliga bostäder, de är speciellt utrustade i 1,5-2 år i omedelbar närhet av arbetsobjektet. Uppförandet av sådana byggnader är optimalt om arbetsgivaren inte är lönsam att hyra bostäder, arbetsobjektet är beläget på en glesbygd eller avlägsen plats. Arrangemanget av staden omfattar inte bara tillgången på bostadslägenheter, utan också hushållslokaler (en matsal, en första hjälppost, ett badhus, en butik etc.) och infrastrukturen bör utvecklas.

Rummet måste uppfylla sanitära standarder och måste vara utrustat med nödvändiga möbler, hushållsapparater, hushållsutrustning, sängkläder och brandsäkerhetsutrustning. Att utföra kommunikationer – värme, avlopp, vattenförsörjning, belysning är en nödvändig norm. Materialet som används i byggandet av byarna är annorlunda – trä, sandblock, plattor, men nyligen hopfällbara containerblock med anslutna kommunikationer har blivit populära.

Skiftläger

Arbeta utan att bygga ett komplex för att bo

Inte varje företag har råd med byggandet av ett autonomt skiftläger med all kommunikation och viktig infrastruktur. Ofta tillhandahåller en organisation (särskilt en konstruktionsorganisation) byggnadsvagnar för boende. Stora företag tilldelar ett vandrarhem för flera personer eller en separat byggnad. Om företaget är beläget i närheten av byn kan institutionen tillhandahålla hyresbostäder eller betala hyra.

Lön

Skiftmetoden för arbete skiljer sig från den vanliga i vissa löneförändringar. Det finns garanterade ersättningar för en växling, bostäder tillhandahålls eller betalas separat, biljettpriset betalas på båda sidor baserat på den dagliga beräkningen. Det finns distrikts (regionala) ersättningar och betalningar för arbete i norra norra, extra betalda helgdagar. Rotary beskattning beräknas på samma sätt som andra inkomster..

Det finns flera betalningssystem:

 • tids baserad;
 • taxa;
 • ackord;
 • bitarbetspremie;
 • tid-bonus;
 • lönesystem.

Betalning av skiftarbetare görs:

 • Arbetstagare – för volymen av arbetet som utförs till nuvarande priser och priser.
 • Arbetstagare – för alla faktiskt arbetade timmar, baserat på beräkningen av de fastställda tullsatserna för de tilldelade kategorierna.
 • Till verkställande direktörer, verkstäder, butikschefer (skift) och annan linje (butik) personal som direkt förvaltar anläggningen (webbplatsen) – under hela tiden faktiskt arbetat enligt schemat (i timmar) baserat på de fastställda månadslönerna. Arbetstagarnas timperiod bestäms i dessa fall genom att dela den månatliga officiella lönen med antalet arbetstimmar enligt kalendern för avvecklingsmånaden.
 • Andra chefer, specialister och anställda som arbetar på ett skift – för den faktiskt arbetade tiden (i dagar) baserat på de fastställda månatliga officiella lönerna.
 • Alla åtgärder, omständigheter som medförde en förändring av lönen, regleras av lagstiftaren.

Sammanfattad tidsspårning

Det används när arbetsdagen eller arbetsveckan av olika objektiva skäl inte standardiseras. I detta fall lagras tidsregister i schemat med antalet arbetade timmar av en viss person. Löner debiteras under en viss tid – en vecka, en månad, ett halvt år. Antingen tar timtaxen eller månadslönen för en viss position som grund för beräkningarna. Redovisning av arbetstid utförs av månader och i allmänhet för räkenskapsperioden.

Ersättningar och tillägg

Storleken, förfarandet för utbetalning av ersättningen fastställs i lag och baseras på arbetslagen (artikel 302 i Rysslands arbetslagstiftning), men det finns också några nyanser. Så premie fastställs, beroende på finansiering (stat, budget, privat, och så vidare):

 • Ryska federationens regering för anställda i organisationer som finansieras av den federala budgeten.
 • Lokala regeringsorgan och självstyre för Ryska federationens budgetenheter.
 • Kollektivavtal, lokala handlingar och beställningar av organisationer och fackföreningar för anställda i organisationer som inte finansieras via budgeten.
 • Storleken på bidraget fastställs genom lag (dekret från Ryska federationens regering nr 51 av 03.02.2005) för budgetorganisationer:
 • i Nordområden och motsvarande regioner – 75% av tullsatsen (lön);
 • i Sibirien och Fjärran Östern (och en annan liknande klimatregion) – 30% av tullsatsen (lön).

Mynt och sedlar

Ersättning för oregelbunden arbetstid

Lagen anger inte att arbetsgivaren måste betala ersättning för oregelbunden arbetstid. Vissa organisationer ställer in sådana betalningar genom att utfärda en lokal order och betraktar dem som övertid. Oftare än inte lägger övertid arbetade timmar eller dagar till årlig betald ledighet. Denna punkt, hur oregelbundna arbetsdagar kompenseras, vilken kompensation som krävs, bör diskuteras individuellt med varje arbetsgivare i förväg.

Svårt arbetstillägg

Arbetstagare som arbetar i Fjärran Norden eller i regioner motsvarande det har rätt till en separat ersättning. Detta bidrag är inte relaterat till skiftmetoden för arbetet, det vill säga att det betraktas separat, oavsett vilket arbetssätt en anställd i en viss organisation är en ersättning för. Periodiseringen av detta bidrag regleras av Rysslands arbetskod.

Bevilja dagar med extra semester

Anställda som arbetar roterande har rätt att inte bara få 28 dagars årlig betald ledighet, vilket arbetslagstiftningen föreskriver, men kan också räkna med ytterligare betald ledighet om arbetaren arbetar i Fjärran Norden (24 kalenderdagar) eller i regionen, motsvarar det (16 kalenderdagar).

Betalning för vila mellan växlar

På grund av det faktum att varje skiftdag kan betraktas som oregelbunden, betraktas den objektiva mellanväxlingssäsan annorlunda för varje kalenderdag och kompenseras av de bearbetade dagarna och timmarna. Beräkningsalgoritm:

 1. Beräkning av det normala antalet arbetstimmar för räkenskapsperioden.
 2. Beräkning av antalet arbetstimmar enligt schemat.
 3. Definition av antalet timmar och normen för bearbetning eller defektivitet i förhållande till de normer som fastställts i lag.
 4. Fastställa antalet timmar och hela dagar som avser skiftdagar.
 5. Den resulterande behandlingen i hela dagar betalas till tullsatsen eller lönen, och timmarna summeras upp mellan varandra och kan ackumuleras och överföras till en annan typ av vila så snart tillräckligt många timmar har samlats för att få ytterligare dagar läggs till semestern.

Fördelar och nackdelar med skiftarbete

Varje verk har sina för- och nackdelar. Och attityden till dem är annorlunda. Vi listar båda för skiftmetoden:

fördelar:

 • Du kan alltid hitta ett jobb i din specialitet i en annan stad eller region, medan du inte planerar att flytta.
 • En viktig fördel är god lön och hög inkomst..
 • Mellan växlingarna finns det en lång semester, som du kan spendera efter eget gottfinnande, eftersom pengarna tjänas anständigt. Många semesterarbetare reser runt om i världen..
 • I processen kan du få ny kunskap som kan hjälpa till i karriärutvecklingen..
 • Att arbeta under svåra förhållanden ger ett antal fördelar i form av förmåner och kompensationer. Till exempel kan du gå i pension tidigt eller dra nytta av bostäder.
 • Gratis boende och måltider. Du kan inte spendera de pengar du tjänade på att försörja dig själv, men spara dem för vissa behov och krav.
 • Du kan ta en paus från prylar, även om civilisationen har stigit in i avlägsna hörn av Ryssland.

Man

nackdelar:

 • Den största nackdelen är extremt svårt och skadligt fysiskt arbete under svåra förhållanden, både klimatiska och psykologiska (”blandat ras” -lag – det är svårt att bo och arbeta i samma territorium med samma människor under lång tid), flytta till avlägsna regioner.
 • Varje person har sin egen inställning och sin egen komfortzon, från vilken de kommer att behöva lämna.
 • En lång och hård arbetsdag – 10-12 timmar, och bara en ledig dag.
 • Inte varje specialitet är lämplig för att arbeta på ett skift (om inte en allmän arbetare, men det finns också en lägre lön), men om specialiteten är efterfrågad (till exempel inom geologiområdet), måste du vara en mycket skicklig och kvalificerad specialist inom ditt område.
 • I veckor bor du borta från din familj och ditt hem. Trots avstånd och ett test för känslor, men inte många familjer tål en lång separation från familjens chef.
 • Livsförhållanden marscherar ofta, frånvaron av fördelarna med civilisationen och distansutplacering. En person som är van vid alla fördelarna med civilisationen kommer att ha det mycket svårt att anpassa sig och förneka sig själv allt.
 • Det finns en möjlighet att fuska. Inte alla arbetsgivare är kristallärliga, det händer att den erhållna lönen inte överensstämmer med den deklarerade eller att den inte betalas alls. Därför måste informationskällan om vakansen vara verifierad och pålitlig och ha minst en positiv granskning. Att ingå ett anställningsavtal anses vara obligatoriskt vars överträdelse är straffbart med lag.
 • Sammanfattningsvis. Dåliga vanor. De kommer att behöva vägra. För att ha druckit alkohol och varit berusad i många företag infördes påföljder, fram till uppsägning utan avgångsvederlag. Ja, och dyra. Det finns ju inget speciellt sortiment i butikerna.
Betygsätt den här artikeln
( Inga betyg än )
Lägg till kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Skiftmetod för arbetet – vad det är: funktioner i arbets- och viloförhållanden
Bänken för badrum: tips för val och vård