Sberbanks obligationer: avkastning på värdepapper

Marknaden för att attrahera investeringsfonder är mångsidig och mångfacetterad. Sådana operationer utförs med hjälp av aktier i företag på aktiemarknaden, bankinlåningsprogram, obligationer, företags- och bankobligationer. Alla alternativ har sina egna villkor och lönsamhet. Idag blir Sberbank-obligationer en mycket tillförlitlig investering med en fast årlig avkastning för sina innehavare på lång sikt.

Vad är Sberbank-obligationer

Att locka extern finansiering för att genomföra företagets tillväxt- och utvecklingsprogram genomförs genom att emittera värdepapper. Rysslands största ryska bank Sberbank emitterar sina egna värdepapper med en fast löptid. Denna period är 3, 5 eller 10 år från dagen för utfärdandet. Ett lönsamt instrument utfärdas med nominering i rubel, dollar och euro.

Potentiella låntagare

Det traditionella sättet att skapa passiva intäkter för investerare är att skapa en investeringsportfölj: den består av flera investeringar som skiljer sig i fråga om tid, lönsamhet och tillförlitlighet. En Sberbank-obligation blir en del av portföljerna för konservativa investerare för deras diversifiering. Låntagaren av medel här är den statliga finansinstitutionen.

Syftet med obligationsemissionen från Sberbank

Värdepapper säljs av emittenter för att öka sitt rörelsekapital, liksom för att locka till sig de pengar som krävs vid utgivande av lån. Dessa pengar går för att lösa företagets nuvarande problem. Sberbank betalar sina löpande utgifter med dessa fonder. Genom att skapa möjlighet att köpa statsobligationer i ryska federationen till vem som helst lockar företaget miljoner investerare både inhemskt och utomlands.

Hur inkomst betalas

Intäkterna från obligationen bildas av räntebetalningar till den årliga kupongräntan och återbetalningsbeloppet efter en viss tid till nominellt värde:

 • Rubel värdepapper utfärdas i valörer på 1 000 rubel. Den årliga kupongen för dem är från 9 till 10%.
 • För eurobonds denominerade med 1 000 USD är den årliga avkastningen från 5 till 6%.
 • Betalningar görs två gånger om året, innehavaren har rätt att när som helst sälja dem till det aktuella priset.

Eurosedlar

Vilka obligationer kan köpas på Sberbank

Sberbank emitterar för närvarande rubelobligationer, eurobonds och federala lånobligationer. Standardvärdet är 1000 valutaenheter. Information om den planerade placeringen publiceras på officiella webbplatser relaterade till Sberbank-koncernen och i tryckta medier. Om du vill bli investerare måste du följa den här informationen. Emission och placering av banksäkerheter sker snabbt. Under den första utgivningsdagen placeras upp till 70% av alla värdepapper som erhålls för fri försäljning.

Sberbank internationella obligationer

För att locka investerare på internationella marknader emitterar denna bank värdepapper utanför Ryssland. De kallas eurobonds och är denominerade i euro och dollar. För detta ändamål skapades ett dotterbolag till SB Capital i Luxemburg. Placering av värdepapper sker på London Stock Exchange. För att söka efter investerare och hantera försäljningen av sina värdepapper lockar Sberbank världens ledande bankinstitut som bokrundare. Avkastningen på dessa obligationer är upp till 12% per år.

Rubel

Ett stort sortiment av värdepapper som emitterats av Sberbank ger investerare olika möjligheter att köpa pålitliga och lönsamma instrument. Beroende på typ varierar också minimitröskeln för att ange transaktionen för deras förvärv. För federala lånobligationer OFZ är detta lägsta inköpsbelopp 30 tusen rubel. Till ett nominellt pris på 1000 rubel är minimikvantiteten 30 stycken. Hjälpsam information:

 • Information om värdepapper finns på flera webbplatser för börser, mäklare och mellanhänder.
 • De varierar efter serie av emission, valuta, utgångsdatum och lönsamhet..
 • 17-bönor, 18-bönor eller 37-bönor antyder att detta är en bärarebörs med ett kupongintresse i dokumentär form för en viss bärare, där den första siffran indikerar utgivningsserien.

Federal lånobligationer

I huvudstaden i Sberbank är mer än 50% statliga medel. Den ryska regeringen i personen av finansministeriet ger honom uppgifterna att placera federala lån för att locka gratis kontanter från investerare till statskassan. Endast certifierade företag får köpa statsobligationer. År 2019 genomförde banken en ytterligare emission av dessa värdepapper i OFZ-n-serien, i vilken bokstaven ”n” indikerar utnämningen för köp av folket, och inte bara aktiemarknadsoperatörer. I Sberbank Premier-filialerna kan vem som helst köpa sådana papper.

Flicka med pengar i handen

Sberbank obligationsvillkor

Standardvillkor är ett belopp i nominellt värde på 1 000 rubel, euro eller dollar och en placeringsperiod på 5 eller 10 år. Antalet värdepapper i varje emission är begränsat, och med ett bra erbjudande och ett stort antal deltagare hålls auktioner för deras försäljning. Auktionen vinns av den budgivare som erbjuder högstbjudande. Organisationen av försäljningen OFZ-n tilldelas Premier-filialen.

lönsamhet

Den årliga avkastningen eller kupongen är från 9 till 10%, för eurobonds är denna indikator på 5-6%. Detta är en god lönsamhetsnivå med tanke på räntan på inlåning i ryska banker på 3-7,5%. Det är mycket viktigt att den angivna kupongen fixas under hela tiden säkerheten placeras. Sberbank-obligationer ger ytterligare möjligheter för många ryssar att investera sina tillgängliga medel i en pålitlig långsiktig tillgång som genererar passiva inkomster.

Mognad

Vid utfärdande och försäljning anges den exakta cirkulationsperioden i dagar: den är från 3 till 10 år, men det finns problem för en period på upp till 20 år. Efter denna period måste innehavaren av värdepapperen återlämna dem till banken för inlösen. Sberbank är skyldig att betala sin bärare ett belopp som är lika med nominellt värde. Med en instabil inhemsk valuta är köpet av eurobonds mer fördelaktigt. Under korta perioder är köp av rubel värdepapper mer lönsam i termer av en högre ränta.

Hur man får obligationer till en privatperson

Banken säljer inte värdepapper till en privat köpare: de handlas på börser. För att utföra denna uppgift kontaktar en individ ett mellanhandelsföretag som verkar på börsen. En privatperson öppnar sitt konto hos en mäklare och väljer det intresserade inkomstinstrumentet på handelsplattformen. Därefter måste du fylla på ditt konto – så kan du köpa värdepapper.

Värdepapper i Sberbank

Sådana värdepapper varierar efter utgivningsdatum:

 1. 09-2021-Euro säger att det är en eurobond i euro-valutan under nummer nr 09 med ett återbetalningsdatum 2021.
 2. På liknande sätt är det möjligt att bestämma vad som utgör 22-2019-euro, 11-1-2022-euro. 1-2-vol är en specialiserad obligation, vars placering görs av förvaltaren av pensionssparande fonder i Sberbank Asset Management Company ”Pensionssparande”. Placeringen ska vara stängd för finansierade pensionsändamål..

Bunt med dokument och böcker

OFZ genom Sberbank

För att underlätta förvärvet av OFZ: s befolkning har Sberbank i sina filialer öppnat särskilda Premier-serviceområden för medborgare som vill bli statliga investerare:

 • OFZ-n med ett parvärde på 1000 rubel och en period på 3 år utfärdades den 26 april 2019, perioden för deras placering fram till 25 oktober.
 • Lönsamheten på dem varierar beroende på ägartid från 7,5 till 11% per år.
 • Köparen har möjlighet att återbetala banken inom 12 månader till nominellt värde, men utan kupong.
 • Efter 12 månader görs returen med räntebetalning..

Var kan man få Sberbank-obligationer

Värdepapper säljs och köpas på börsen. Certifierade mäklarföretag tillåts för dessa transaktioner. Ett investerare eller en individ får endast tillgång till börsen via en mäklare. Det federala lånet OFZ-Herr Sberbank gjorde det möjligt att förvärva privata insättare genom specialiserade Premieravdelningar i sina filialer. Det finns cirka 40 sådana filialer i Moskva.

Obligationsutgivarens skyldigheter

Emittentens huvuduppgift är att återbetala dem i tid till det angivna nominella värdet och betala den årliga räntan på kupongen. Sberbank betalar ränta var sjätte månad. Ibland är det möjligt att returnera värdepapper, men utan att betala en kupong. Vid emission måste emittenten fastställa alla sina krav och möjligheter för investerare under hela säkerhetens varaktighet.

Kostnaden för Sberbank-obligationer idag

2019-obligationer säljs till nominellt värde. Värdepapper från tidigare utgivningsår ändrar sitt värde, det beror på de inkomster som redan erhållits på dem. Deras genomsnittliga kostnad uttrycks i procent av nominellt värde. Hittills är det genomsnittliga prisintervallet 103-107% av det nominella.

En man studerar grafik med en förstoringsglas.

Fördelar med att köpa värdepapper emitterade av Sberbank

Den största fördelen med Sberbank-obligationer är deras tillförlitlighet. Under långa perioder inträffar katastrofer, krig, naturkatastrofer i landet och i världen. Förändringar i regeringar eller oligarkiska strukturer äger rum, därför krävs ökad tillförlitlighet hos den utfärdande banken. Under påverkan av externa faktorer utsätts bankerna för standarder, likvidationer. Sberbank i Ryssland har som statlig finansinstitution statliga garantier och är säkrade av landets egendom.

Betygsätt artikeln
Dela med vänner
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Lägg till en kommentar

Genom att klicka på knappen "Skicka kommentar" godkänner jag behandlingen av personuppgifter och accepterar sekretesspolicy