Påföljder och straff för att ha kört berusad och den tillåtna normen i ppm

Vägen är inte en plats där du fritt kan köra runt efter att ha tagit en anständig mängd alkohol på bröstet. En berusad förare, hans inte alltid adekvata körbeteende är ett enormt hot mot säkerheten för både den olyckliga föraren och de oskyldiga andra trafikanterna. Rysslands lagstiftning ger därför påföljder för att köra när de är berusade – en fin konfiskation av körkortet eller till och med straffansvar.

Körning medan du är berusad

Alkoholmissbruk under körning är strikt kontrollerad av lagstiftning, därför, ofta på vägvägar, utför trafikpoliserna attacker som syftar till att fånga förare som inte är rädda för att komma bakom rattet på ett fordon (det spelar ingen roll om det kommer att vara en liten skoter eller en stor lastbil) efter att ha druckit alkohol, tagit narkotiska, lugnande, psykotropa läkemedel. Dessa ämnen påverkar hjärnans funktion negativt, vilket gör en person otillräcklig, vilket utgör en stor fara för:

 • hälsotillståndet och livet för den berusade föraren själv, hans passagerare;
 • fotgängare och andra bilister;
 • allmän egendom.

Suspension från körning

Enligt artikeln i koden för administrativa brott (kod för administrativa brott) av den 27.12 innehåller listan över kränkningar som fungerar som de främsta orsakerna till att förare avlägsnas från att köra motorfordon en artikel om körning medan han är berusad. Företrädaren för trafikpolisen har rätt att välja ett fordon med dess efterföljande rörelse till straffområdet, enligt följande regler:

 1. Bekräftelse på borttagning med förbehåll för närvaro av två ointresserade vittnen eller närvaro av en video som spelar upp brottet.
 2. Upprätta ett protokoll som certifierats av polisen och gärningsmannen i denna situation.
 3. Presentation av en kopia av dokumentet till föraren.

Man som kör en öl från en flaska

Klarat en medicinsk undersökning för berusning

När vägpatruljen stoppade din bil för att ha kontrollerat och misstänkte dig för berusning (med fokus på tal, rörelser, beteende), borde han utarbeta ett protokoll och sedan skicka dig för medicinsk bekräftelse av faktumet om berusning under körning. En medicinsk undersökning utförs av speciallicenserade medicinska institutioner enligt schemat:

 1. Inspektion av specialist.
 2. Mätning av koncentrationen av etanolånga (alkohol) i luften från lungorna med hjälp av en alkoholmätare.
 3. Analys av närvaron (om resultatet är positivt, då analysen av halten av innehåll) av psykoaktiva föreningar i blod och urin.

Förvaring av fordon

Slutsatsen från den medicinska experten bekräftar det faktum att berusadhet under körning och ett protokoll upprättades för att fixa denna överträdelse? Detta innebär att din bil omedelbart kommer att hållas kvar och transporteras till en speciellt utrustad parkeringsplats tills orsaken till brottet elimineras. Maskinens placering kommer att rapporteras till dig och överlämnas relevanta dokument. Transport och lagring av bilen måste betalas – beloppet för det totala beloppet kommer att meddelas till dig vid utfärdande av fordonet efter att du fått tillstånd från tjänstemannen.

Tillåten alkoholhastighet i ppm 2017

Under en medicinsk undersökning av alkoholkonsumtionen genomförs initialt en analys av etanolinnehållet i luften under utandning. Detta antal bestäms av en speciell konventionell enhet kallad ppm. Den tillåtna dosen alkohol för körning under 2019 förblir densamma – 0,16 milligram ren etanol, eller 0,16 ppm per liter luft som andas ut från lungorna och 0,35 ppm per liter blod.

Det är uppenbart att om du dricker en flaska öl kommer koncentrationen av alkohol inte att vara så hög som till exempel efter att ha druckt 100 gram konjak. Det är emellertid omöjligt att preliminärt beräkna vilken dos alkohol som enheten kommer att visa – tiden för väderbildning och fullständig eliminering av alkohol från människokroppen bestäms av styrkan hos den alkoholhaltiga drycken och personens vikt..

Polisbil, bilnyckel och whisky i ett glas

Straff för berusad körning

När faktumet om brottet (att köra fordonet efter att ha druckit) bekräftas av specialister, kommer en av följande metoder för undertryckning att användas av en orörlig förare:

 • För att köra i berusad tillstånd, tillhandahålla körning till en berusad person, ovilja att genomgå medicinsk undersökning – böter, återkallande av körkort.
 • För att ha kört en mans mekaniska fordon i ett falskt och utan förarkort eller hans ovilja att genomgå ett medicinskt test – gripande i 10-15 dagar.
 • Sekundär överträdelse av trafikreglerna under alkoholförgiftning efter en första administrativ bestraffning – böter, avsked från tjänsten, tvångsarbete, tillfällig fängelse.

Lagstiftningen

Alla straffmetoder när man begår ett brott – att köra bil efter att ha druckit – förklaras i detalj med två artiklar i koden för administrativa överträdelser och en av strafflagen:

 • Artikel 12.8 i koden för administrativa brott.
 • Artikel 12.26 i koden för administrativa brott.
 • Artikel 264.1 i strafflagen.

Försvårande omständigheter

Det finns faktorer som kan leda till en viss skärpning av straffåtgärder för hantering av fordon i berusningstillstånd. Försvårande omständigheter inkluderar:

 • försök att gömma sig från trafikpolisen;
 • vägran att genomgå en speciell medicinsk undersökning;
 • förolämpa, orsaka kroppsskada på en brottsbekämpande representant;
 • olycka och skyldig död.

Straffet för rattfylleri

Nyligen införde Ryska federationens regering nästa ändringsförslag till lagen om att köra ett fordon medan berusad – en ökning av den obligatoriska påföljden för att köra samtidigt berusad till 30 000 rubel. En sådan förebyggande åtgärd borde skrämma älskare för en åktur efter att ha druckit och minska antalet trafikolyckor. Om en person fångades berusad igen måste han betala minst 200 tusen rubel.

En man i en bil dricker alkohol från en flaska

Berövande av alkoholförgiftning

Om bilisten, berusad under körning, fångas och hans brott registreras, kan en böter inte undvikas – med den administrativa påföljden berövar gärningsmannen tillfälligt rätten att köra ett fordon enligt lag. Tiden för vilken det kan vara förbjudet att köra bil varierar från 18 till 24 månader och bestäms av ett domstolsbeslut.

En sådan förebyggande åtgärd tillämpas också på personer som vägrade att genomföra förfarandet för medicinsk bekräftelse av det faktum att berusadhet hade kört eller anförtrot att köra bil till en berusad person. Om föraren fångas berusad av polisen för andra eller tredje gången i rad ökar perioden för vilken körkortet tas till 36 månader.

Återkörning medan berusad

De nämnda artiklarna i koden för administrativa brott avgör straffmetoderna vid upprepad presedens för körning efter att ha varit berusad. Dessa inkluderar:

 • ekonomisk straff (upp till 300 000 rubel);
 • ett förbud mot att delta i vissa aktiviteter under en period av upp till 36 månader;
 • tvångsarbete i 480 timmar (som en extra åtgärd) eller upp till 24 månader (grundstraff);
 • upp till två års fängelse.

Överföring av att köra bil till en person medan han är berusad

Överförde den anställda föraren eller fordonsägaren kontrollerna till en annan person som också är i berusad tillstånd? Då kommer båda brottslingar (föraren och personen som anförtros att köra när de är berusade) ansvariga för bristande efterlevnad av lagstiftningen i en av följande punkter:

 • bötesbeloppet är 30 000 rubel;
 • blockerar rätten att kontrollera fordonet under 18 till 24 månader.

Föraren som kör en bil

Varför beröva ett körkort för livet

Rysslands lagstiftning om körning i berusad stat innehåller inte tydlig information om varför rättigheter kan konfiskeras från en berusad förare för alltid. Om föraren emellertid har förmågan att bli fylld med körning patrull flera gånger i rad, kommer perioden för vilken han kommer att berövas sitt körkort att växa efter en geometrisk progression i enlighet med vissa lagar i Ryssland. Denna period kan vara mer än 50 år, så det visar sig att en person förlorar rätten att köra bil fram till slutet av sitt liv.

Berusad straffansvar

I artikel 264.1 i den ryska strafflagen föreskrivs kriterierna för straffrättsligt ansvar för att köra ett fordon berusat med följande brott:

 • Omhantering av fordonet vid alkoholkonsumtion efter att det tidigare återkallade körkortet återlämnats som straffmetod för den första brott mot lagen.
 • Körning medan du är berusad utan körkort.
 • Den allvarligast straffrättsliga bestraffningen tillämpas på bilister som, när de var berusade, hade en olycka och orsakade allvarlig kroppsskada på en person eller blev ansvarig för hans död. Raderna som kan fängslas beror på antalet offer eller offer, men inte mindre än fyra år.
Betygsätt artikeln
Dela med vänner
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Lägg till en kommentar

Genom att klicka på knappen "Skicka kommentar" godkänner jag behandlingen av personuppgifter och accepterar sekretesspolicy