Moskva ACS-DTI – vad är det och vilken typ av organisation. Registrerade brev, meddelanden med koden Moskva ACC-DTI

Vissa brev i Ryssland anländer utan adressat och efternamn till adressaten, och meddelandet kan du läsa den mystiska förkortningen DTI. Enskilda mottagare, som inte vet vilken typ av organisation de är, har ingen brådska med att få ett kuvert i posten. I själva verket är det officiella meddelanden från den statliga tjänsten. Det är användbart att veta hur man dekrypterar Moskva ACC-DTI.

Vilken typ av organisation är Moskva ASC-DTI

En hänvisning till adressen till förkortningen DTI innebär att en statlig organisation skickar ett meddelande. Utan att öppna kuvertet är det svårt att avgöra vem mottagaren är, eftersom många statliga tjänster använder detta prefix. Adressaten måste få ett meddelande från brevlådan och kontakta det postkontor som anges i indexet för att få ett kuvert med värdefull information. Om returadressen är Moskva ACC-DTI – vad är det då? Här är huvudfrågan som du kan få ett tillförlitligt svar när du öppnar korrespondens.

Brev i ett kuvert

Vad betyder stämpeln ASTS-DTI-registrerade brev

Om den obegripliga förkortningen Moskva ACS-DTI är packad på ett kuvert, är detta definitivt ett brev från den statliga tjänsten. Den informerar mottagaren om nödvändiga åtgärder för att upprätthålla sin sociala status som en laglydande medborgare i staten. Försumma inte sådana rekommendationer. Förkortningen har två komponenter med följande avkodning för vanliga invånare:

  1. ASC förklaras som ett automatiserat sorteringscenter.
  2. DTI står för det kompletterande tekniska indexet.

Efter den angivna stämpeln är en uppsättning nummer som också har sin betydelse. Detta är beteckningen på indexet, som ytterligare kommer att klargöra alla frågor av intresse angående innehållet i det registrerade brevet. Alla frågor av intresse för mottagaren kommer definitivt att dyka upp, och i stort antal, eftersom fallet är ekonomiskt motiverat. Om Moskva ASC-DTI anges innebär detta att korrespondensen sorterades inom detta område, där ett specialiserat centrum öppnades tillbaka 2009.

Varför behöver vi ett automatiserat sorteringscenter för korrespondens

Virtuell avsändare – en robot. För att undvika missförstånd direkt på postkontoret bör varje mottagare vara medveten om detta. Enkelt uttryckt är detta ett meddelande med värdefull information för mottagaren, som kan skickas av banker, trafikpolisen, verkställande eller skattetjänsten och de rättsliga myndigheterna. Ofta använder ”trafik poliser” ASC-DTI-prenumerationen, och det står för ett fint meddelande, vilket är viktigt att betala i tid.

Korrespondenssorteringscentrets arbete anpassas till automatik, och miljoner registrerade brev passerar utrustningen, som sedan skickas till de angivna adresserna markerade ACC-DTI. Du kan kontrollera meddelandets innehåll via Internet, men för detta måste du veta adressen till den sändande organisationens webbplats och verifieringskoden för att söka efter den information som krävs. Om du kommer till postkontoret och ställer rätt fråga kommer kompetent personal säkert att ge en plan för hur man ska gå vidare..

postkontor

Vad är DTI i registrerad post

Om du dechiffrerar detta postscript får du frasen ”ytterligare teknologiskt index.” Nästan alla offentliga tjänster i Ryssland kan använda det, även skatte- och rättssystem. För att få ett så viktigt paket måste du personligen komma till postkontoret, från vilket meddelandet utfärdades, under öppettiderna. Det är viktigt att ha ett identitetsdokument med dig, annars kommer ett registrerat brev eller ens ett paket inte till dig.

Mottagaren kan bara gissa vilken typ av kuvert. För att klargöra kärnan i vad som händer först efter att ha öppnat det och inget annat. Identifieringsmärken och antydningar observeras inte, och alla offentliga tjänster i Ryssland kan använda Moskva ACS-DTI. För att inte få panik och åtminstone ha en avlägsen uppfattning om kuvertets innehåll presenteras flera alternativ nedan. Detta är ett tydligt meddelande om:

  • betalning av restskatt på transportskatt;
  • behovet av att betala böter;
  • införande av påföljder;
  • låneskulder från statliga eller kommersiella banker;
  • om behovet av verkställighet av en dom av fogarna.

Brev och kuvert

Vem kan skicka ett registrerat brev via Moskva ACC-DTI

DTI-märket tilldelas främst federala organisationer, och en sådan kod är mycket viktig för att skicka brev och meddelanden till sina kunder. Detta är mycket bekvämt eftersom automatiseringen av Moskva ACS-DTI kan hantera upp till en miljon sådana aviseringar per dag. Det är inte en person som arbetar; moderniserad utrustning som ligger i Moskva-sorteringscentret bedriver sortering.

Detta tyder på att det fortfarande är meningslöst att skriva ett svar på den angivna adressen, eftersom det aldrig kommer att nå adressaten. Så i Moskva och Moskva-regionen finns det 809 virtuella tekniska index som aktivt används för att skicka informationskorrespondens till kunder, deltagare i statliga organisationer.

Betygsätt den här artikeln
( Inga betyg än )
Lägg till kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Moskva ACS-DTI – vad är det och vilken typ av organisation. Registrerade brev, meddelanden med koden Moskva ACC-DTI
Kohlrabisallad – recept med foto