Lånevillkor i Sovcombank

Ett stort antal konkurrenter tvingar bankerna att ta till sig utvecklingen av nya låneprogram som är intressanta för låntagarna. Bland innovatörerna inom banksektorn är Sovcombank. Täcker den mest tillgängliga klientkategorin kommer ett lån hos Sovcombank inte bara att glädja dig med intressanta villkor för alla kategorier av låntagare, utan gör det möjligt för varje intresserad kund att få maximal information på bankens officiella webbplats, välja ett låneprogram, utvärdera dess villkor och med hjälp av online-kalkylatorn, beräkna termen och betalningsbelopp.

Hur får man ett lån på Sovcombank

Bankens webbplats innehåller en komplett lista över låneprogram. Efter att ha valt ett intressant erbjudande hittar klienten på sin sida en beskrivning av programmet, villkoren för beviljande av lån, de nödvändiga dokumenten. På programsidan finns en knapp ”Ansök om lån”, som öppnar online-applikationssidan. Klienten fyller i den och skickar den till banken. Behandlingen av ansökan tar 2-3 dagar. Efter det kommer bankschefen att kontakta klienten via kontakttelefon med ett förslag att komma till banken med det nödvändiga paketet med dokument för det valda programmet.

I kontanter

Flera låneprogram i Sovcombank erbjuder emission av konsumentlån kontant. Det maximala beloppet för ett emitterat lån beror på det valda programmet och den säkerhet som krävs. För omedelbara lån kommer detta belopp att vara 40 tusen rubel, standardprogram har en gräns på 300 tusen rubel. När du lånar ut för en bils säkerhet är det maximala lånebeloppet 1 miljon rubel. De största lånebeloppen på upp till 30 miljoner rubel som Sovcombank tillhandahåller säkrade med fastigheter.

Konsumentlån i Sovcombank

Nästan alla lån som erbjuds av Sovcombank är konsumentlån. Detta är en olämplig typ av utlåning, där låntagaren bestämmer själv vilken del av lånet och för vilket syfte de ska rikta. När man köper hushållsapparater, möbler och andra varor i köpcentra, dras konsumentvaruutlåning upp till 200 tusen rubel på inköpsplatsen i bankens mobilkontor. Efter undertecknande av låneavtalet betalar banken säljaren hela kostnaden för varorna genom banköverföring, klienten tar de köpta varorna och betalar banken med månatliga betalningar.

Sovcombank-erbjudanden innehåller ett komplett utbud av utlåningsprogram, inklusive inteckningar, förmånliga, specialprogram med låg ränta för socialt utsatta medborgare, militära och unga familjer. Detta är en av få banker som erbjuder lån för personer vars pensionsålder når 85 år. Många program för finansiella tjänster kräver ingen resultaträkning, och kunder som har en god kredithistoria får ett positivt beslut och möjlighet att få pengar kontant..

Pengar i handen

Billån

Ett lån från Sovcombank för köp av fordon från individer kallas ”Billån”. Enligt detta utlåningsprogram kommer ett pantsatt fordon att vara ett pantsättning. Det finns tre sorter av detta program. Underprogrammet ”Från hand till hand” för att köpa begagnade bilar har en skattesats på 19% per år, och det högsta beloppet är 1 miljon rubel, men inte mer än priset på en säker bil. Subroutine ”Changan” kommer att erbjuda upp till 2 miljoner rubel för en ny bil med villkoren:

Term, månad.

Årlig ränta

basränta,%

Stigande% på utbetalning

40-60%

20-40%

0-20%

Ingen inkomsträkning

12

7,90%

+1%

+2%

+4%

+1%

24

10,90%

36

11,90%

48

12,90%

60

13,90%

Utlåningsvillkor

Sovcombank, som erbjuder en stor lista över låneprogram på allmänna villkor, ger varje kund möjlighet att välja och underteckna de enskilda villkoren för kontraktet. Alla låntagare erbjuds ett frivilligt program för finansiell och försäkringsskydd. Enligt detta program vidtar banken på egen bekostnad alla åtgärder för att ordna kundens försäkring mot dödsfall, permanent fullständigt funktionshinder, ofrivillig arbetsförlust, initial diagnos av en dödligt farlig sjukdom från låntagaren.

Programmet är en separat betald tjänst för banken och innehåller förutom den fullständiga listan över bankens handlingar på uppdrag av klienten för försäkring, en anslutning till Internetbank, SMS-meddelande, en ännu större lista med ytterligare tjänster. Dessa inkluderar bankens skyldighet att sänka räntan när en låntagare överför lön och pensionskort till Sovcombank. För snabblån är en karakteristisk funktion möjligheten att emittera lån utan bevis på inkomst, endast med en positiv kredithistoria.

Räntesatser och typ av betalningar

De årliga räntorna på program för konsumentlån varierar från 12 till 35%. Priserna beror på inlämnade handlingar som bekräftar solvens, maxbelopp, låneperiod. Kunden har individuellt rätt att välja en acceptabel metod för återbetalning av lånet. Låntagare väljer ofta en livränta med månatliga återbetalningar. Med henne betalas lika stora belopp. Dess nackdel är att under den första utlåningsperioden är en del av betalningsbeloppet som betalar lånet mindre än andelen av den årliga räntan på lånet.

Kreditperiod

Låneprogram i Sovcombank anger genomsnittliga lånevillkor. Under de enskilda villkoren för konsumentlån anges datum då alla låntagarens skyldigheter enligt låneavtalet till banken måste återbetalas. De maximala lånevillkoren är från 12 till 60 månader. Olika lånevillkor och program är utformade för att lösa specifika problem hos kunder. Förlängning av dessa villkor kommer att leda till en ökad överbetalning av kunden för konsumentvaror som köps med kreditfonder.

Pengar och väckarklocka

Belopp och återbetalningsvillkor

Genom att få ett lån från Sovcombank kommer kunden att få en mångfacetterad tjänst, inklusive ett gratis betalkort med omedelbar aktivering. Det är det viktigaste instrumentet i alla bankavvecklingar. Detta kort ger en möjlighet att få ett lån, fylla på en insättning eller betala en låneavgift. Belopp från 40 till 300 tusen rubel utfärdas utan säkerhet. Ett konsumentlån som är säkrat med en bil erbjuder ett lån på upp till 1 miljon rubel, och en kund kommer att få från 300 tusen till 30 miljoner rubel som är säkrad av fastigheter.

Lånåterbetalning utförs med ett bankkort på bankens kontor, självbetjäningsterminaler och Russian Post-filialer. Under enskilda förhållanden är det möjligt att återbetala skulden förutsatt att en preliminär ansökan lämnas in som anger beloppet och datumet för denna operation. Fördelen är att för låntagare som uppfyller betalningsfristerna, inte tillåter förseningar i betalningar, överföring av lön och pensionskort till denna bank, reduceras lånekostnaden genom att sänka räntan.

Hur man beräknar ett lån Sovcombank – lånräknare

En lånekalkylator finns på Sovcombanks webbplats i avsnitten av låneprogram. Med det har klienten möjlighet att beräkna och planera alla parametrar för det framtida lånet. För att göra detta, välj programmet, ange önskat belopp, löptid och återbetalningsmetod. Resultatet visar mängden månatliga betalningar och den totala överbetalningen av lånet. Med en återbetalningsformulär för livränta visas ett betalningsbelopp, och med ett differentierat formulär, ett betalningsschema tills alla skulder har betalats.

Lånekrav

Vid säkring av lån accepteras likviditet och bilar. För säkerheter accepterade likvida fastigheter i Moskva, S: t Petersburg, deras förorter. Obligatoriska krav för låntagaren att godkänna ett lån i Sovcombank är:

 • Närvaron av ett pass från en medborgare i Ryssland med permanent registrering under minst de senaste fyra månaderna.
 • Boende i regionen där det finns en filial av Sovcombank.
 • Låntagarens ålder är från 22 till 85 år. Uppsägning av lån måste ske före 85 år.
 • Officiell anställning.
 • Arbetslivserfarenhet på den sista arbetsplatsen i minst fyra månader.

Lånebehandlingsförfarande

För att få ett lån lämnas en ansökan online eller på bankens kontor. Det beaktas inom 2-3 dagar. Därefter uppmanas kunden att utarbeta dokument i närmaste bankfilial. Klienten uppmanas att överväga de enskilda villkoren i avtalet och programmet för frivilligt ekonomiskt och försäkringsskydd för låntagare. Efter att ha tillhandahållit original och kopior av nödvändiga dokument, undertecknat kontrakten, får klienten ett betalkort med det kreditbelopp som krediterats det. Låntagaren betalar inte ytterligare avgifter och avgifter..

Online-ansökan om lån på Sovcombank

Det är möjligt att ansöka till Sovcombank för ett lån online. På sidan för varje program finns en knapp ”Ansök om lån”. För att fylla i en ansökan, ange lånets belopp och löptid på sin sida, ange efternamn, förnamn, mellannamn, födelsedatum, bostadsområde, telefonnummer och e-postadress. Efter att ha fyllt i alla uppgifter, efter att ha behandlat ansökan, uppmanas klienten att ansöka om ett lån på kontoret. Låntagaren får ett snabbt lån kontant, misslyckanden är bara av allvarliga skäl..

Man och dator

Dokument för att få ett lån

En ansökan om konsumentlån i Sovcombank bör innehålla dokument från följande lista:

 • pass av en medborgare i Ryssland med registrering i regionen där lånet beställts;
 • ett av de ytterligare dokumenten att välja mellan är SNILS eller ett körkort;
 • fordonsregistreringsintyg;
 • fordonspass;
 • CTP-försäkring;
 • makar samtycker.

Lån från Sovcombank för individer

Linjen för konsumentlån i Sovcombank inkluderar 12 program, en detaljerad beskrivning finns på fliken ”Lån” på bankens officiella webbplats. Varje program erbjuder ett urval av flera utlåningsalternativ som skiljer sig i sikt, ränta, som krävs för att få ett lånedokument. Ett sådant brett utbud av låneprodukter täcker kunder med olika möjligheter och syften för att få lån. Intressanta bankprogram för omstrukturering och refinansiering av lån från andra banker, förbättrad kredithistoria.

Kontantlån ”12% +”

Gynnsamma lånerbjudande från Sovcombank med en lägsta ränta för officiellt anställda medborgare i Ryssland med permanent registrering i Ryssland:

 • upp till 100 tusen rubel
 • upp till 12 månader
 • till 12% per år

Krediten för säkerheten i en bil

Ta ett lån i Sovcombank kontant för något syfte mot säkerheten för ett tekniskt sundt fordon som inte är äldre än 19 år gammal, vilket inte är säkrat.

 • från 50 000 till 1 000 000 rubel
 • från 3 till 60 månader
 • 17% för riktad användning av mer än 80% av kontanter
 • 19% för målinriktad användning av mindre än 80% av lånefonderna

Kontantlån ”För ansvariga +”

Sovcombanklån tillhandahålls till individer – Bankkunder, som förutom passet från en ryska medborgare kan ge ett examensbevis för högre (gymnasial specialundervisning) eller vigselbevis:

 • från 40 till 300 tusen rubel
 • från 12 till 36 månader
 • 19,9% ränta med riktad användning av mer än 80% av kontanter
 • andelen 29,9% med avsedd användning av mindre än 80% av kredit. Detta erbjudande innehåller villkor för att sänka räntan med 5% med regelbundna överföringar av medel, när du betalar tillbaka ett lån från ett kort i en annan bank via Best-Tu-Pei-tjänsten eller får en pension, löner

Flicka med pengar

Pension + lån

Sovcombank har ett program som låter dig ta ett konsumentlån för arbetande och icke-arbetande pensionärer under 85 år utan intyg, garantier och säkerheter.

 • från 40 till 300 tusen rubel
 • från 12 till 36 månader
 • 19,9% ränta med riktad användning av mer än 80% av kontanter
 • andelen 29,9% med avsedd användning av mindre än 80% av kredit. Detta erbjudande innehåller villkor för att sänka räntan med 5% vid överföring av pengar, vid återbetalning av ett lån, från ett kort från en annan bank genom tjänsten Best-Tu-Pei.

Standard Plus-lån

Konsumentkredit i Sovcombank för alla ändamål enligt passet från en medborgare i Ryssland och ett av de valde dokumenten för låntagaren: skatteregistreringsintyg, sjukförsäkring, körkort, militärcertifikat, militär ID, pass, pensionscertifikat, pensionscertifikat:

 • från 40 till 300 tusen rubel
 • från 12 till 36 månader
 • 24,9% för riktad användning av mer än 80% av kontanter
 • 34,9% för riktad användning av mindre än 80% av lånefonderna.

Kredit ”Express +”

För många kunder är ett Express Plus-kontantlån praktiskt, vilket banken bara kan utfärda med passet från en medborgare i Ryssland. Klienten spenderar kontanter på viljan vid köp av personliga eller hushållsgods, betalning för reparationer eller behandling.

 • från 5 till 40 tusen rubel
 • under en period av 6, 12, 18 månader
 • 24,9% för riktad användning av mer än 80% av kontanter
 • 34,9% för riktad användning av mindre än 80% av lånefonderna.

Vilket lån du ska välja

namn

Max. belopp, tusen rubel

min Betygsätta%

Max. sikt, månader.

Typ av betalning

Express Plus

40

24,9

arton

livränta

Standard Plus

300

24,9

36

livränta

Super Plus

1000

nitton

60

livränta

Pension Plus

300

19,9

36

livränta

För Ansvarig Plus

300

19,9

36

livränta

12% Plus

100

12

12

livränta

På säkerheten för en bil

1000

17

60

livränta

Betygsätt den här artikeln
( Inga betyg än )
Lägg till kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: