Hur man beräknar en månatlig inteckning på Sberbank – formler och exempel

Innan du får ett bostadslån bör du veta hur du beräknar en inteckning i Sberbank för att bestämma storleken på förskottsbetalningen och först veta hur mycket som betalas ut för mycket. Du kan göra detta på flera sätt, till exempel med hjälp av onlinekalkylatorn på bankens webbplats eller genom att direkt kontakta anställda på en finansinstitution. Genom att veta hur storleken på månatliga utbetalningar beräknas och vilka ytterligare betalningar är, kan du bestämma hur mycket en lägenhet som köps i en inteckning kommer att kosta.

Beräkning av ett inteckningslån på Sberbank

För att beräkna inteckning i Sberbank måste du först bestämma låneprogrammet, av vilket banken har flera för olika kategorier av kunder. När valet har gjorts kan du fortsätta med beräkningarna baserat på tillgängliga data, som inkluderar:

 • kostnad för inköp av bostäder;
 • mängden tillgängliga egna medel;
 • den period för vilken det planeras att ta ett lån;
 • uppskattat värde på säkerheter.

Huslayout och kalkylator

Val av inteckningsprogram

Ett preliminärt steg innan du beräknar inteckningen i Sberbank är att studera alla de föreslagna bostadslånen för att hitta det mest lönsamma alternativet. Att förstå hypoteksprogram hjälper tabellen med de viktigaste förslagen för varje typ av bostadslån:

Utlåningsprogram

Villkor för att få ett lån

Maximal mängd, gnugga.

Räntesats (% per år)

Maximal låneperiod, år

Minsta utbetalning,%

För unga familjer

Inteckningar finns tillgängliga om en av makarna eller båda är under 35 år

Från 300 000

9

trettio

10

För unga familjer i en ny byggnad

Lån kan utfärdas av unga familjer för att köpa fastigheter i ett hus under uppförande

Från 300 000

7,4

trettio

tjugo

För färdiga bostäder

Att göra pant, obligatorisk försäkring av säkerheter

Från 300 000 till 85% av det uppskattade värdet på säkerheter

9,5

trettio

femton

Att köpa bostäder under uppförande

Ett lån utfärdas för köp av bostäder under uppförande, köpta från en säljare som är ackrediterad av banken. Det är möjligt att använda medel från moderskapskapital för att betala utbetalningen

Från 300 000 till 85% av avtalets pris på bostäder

9,5

trettio

15 (50 i avsaknad av handlingar som bekräftar inkomst)

För bostäder

En garanti krävs fram till det ögonblick då fastigheten dokumenteras som pant och bekräftelse av låntagarens inkomst

Från 300 000 till 75% av värdet på fastigheten enligt kontraktet

11,5

trettio

25

lantgård

En garanti för individer krävs

Från 300 000 till 75% av den uppskattade kostnaden för anläggningen under uppbyggnad

10 (11 för perioden tills hypotekslånet har dokumenterats)

trettio

25

Garage

Ett lån ges för köp eller byggande av ett garage

Från 45 000

femton

trettio

femton

Inteckning för köp av bostäder på den sekundära fastighetsmarknaden

Du kan endast ta en inteckning för köp av färdiga bostadslokaler på sekundärmarknaden

Från 300 000 till 85% av bostadskostnaderna

9,5

trettio

femton

Inteckningar med statligt stöd

Ett lån ges endast för köp av objekt på den primära fastighetsmarknaden

300 000 till 8 miljoner.

11,4

trettio

tjugo

Militärlån

Utfärdas till deltagare i ett finansierat inteckningssystem

Upp till 2 220 000

10,9

tjugo

tjugo

Obligatorisk hypoteksförsäkring

Innan lånet beräknas i Sberbank måste låntagaren ta hänsyn till beloppet för den obligatoriska försäkringen av säkerheter, som föreskrivs i lagen ”om inteckning”. Banken erbjuder att ordna en omfattande försäkring för att skydda sig själv och klienten från alla möjliga risker, men enligt lagen är endast försäkring av fastigheter registrerade som säkerhet obligatorisk.

Beloppet för återbetalning av lånet inkluderar försäkringsbeloppet, vars lägsta täckning inte bör understiga lånebeloppet för att köpa ett hem. Kostnaden för årlig försäkring är från 0,09 till 0,2% av det försäkrade beloppet (beror på det år fastigheten har tagits i drift, tekniska specifikationer, tillstånd, etc.), och vid inträffandet av en försäkrad händelse kommer endast banken att få ersättning. För att kunna återlämna utbetalningen rekommenderas låntagaren att försäkra inteckningsfastigheten till fullt pris.

Modeller av hus under ett paraply

Ytterligare avgifter och dolda avgifter

Sberbank, som är en av de största långivarna, tar ingen avgift för att utfärda ett lån och för att betala det, men vid betalning av en inteckning genom banköverföring kommer ett konto som öppnats i en annan finansinstitut att debiteras. Dolda betalningar, som uttrycks i en höjning av räntan, kan inkludera premier för låntagarens vägran att teckna livs- och sjukförsäkring eller från elektroniska transaktionsregistreringstjänster.

Hur man beräknar ett inteckningslån på Sberbank

För att korrekt beräkna Sberbanks inteckning är det nödvändigt att förstå principerna för beräkning av ränta på användning av kreditfonder och att ha fullständig information om lånets parametrar. Det ungefärliga betalningsbeloppet och månatliga betalningar för ett konsumentlån beräknas enligt formlerna beroende på återbetalningsmetoden. Sätten att beräkna inteckningsbeloppet i Sberbank inkluderar:

 • lånekalkylatorer;
 • användning av Sberbank onlinetjänst;
 • skicka en ansökan via bankens officiella webbplats;
 • förmågan att självständigt beräkna.

Sberbank kalkylator online

Algoritmen för att beräkna en inteckning i Sberbank med hjälp av en inteckningskalkylator är följande:

 1. Välj en låneprodukt av intresse på bankens webbplats.
 2. Efter att ha gått till sidan med det valda lånet, kommer ett online-kalkyleringsformulär att visas.
 3. Fyll i räknarfälten.
 4. Välj det önskade sättet att visa information (graf eller tabell).
 5. Beräkna inteckning genom att klicka på motsvarande knapp.

Besök till bankfilialen

Ett av sätten att ta reda på hur en inteckning beräknas i Sberbank är att kontakta en klient direkt till bankanställda. Lånspecialister kommer att kunna svara på alla dina frågor i detalj, hjälpa till att beräkna den månatliga betalningen utifrån uppgifterna om utbetalningsbeloppet, lånevillkor och kostnaden för köpta bostäder. Fördelen med denna metod jämfört med Sberbank-kalkylatorn är att de anställda kommer att kunna prata om alla extrakostnader som inte återspeglas i den automatiska beräkningen..

En man i avdelningen för hypotekslån i Sberbank

Beräkna din inteckning i Sberbank själv

Alla metoder för att automatiskt beräkna utlåningen är baserade på de utvecklade ekonomiska formlerna. Om du vill förstå allt själv kan du därför göra beräkningarna själv. För detta är det nödvändigt att i formlerna ersätta uppgifterna om lånebeloppet, storleken på förskottsbetalningen, räntan, löptiden för vilken lånet utfärdas. Formlerna för beräkning av månatliga betalningar är följande:

 1. För livränta: Betalning = Lånebelopp * (i * (1 + i)? / (1 + i)? – 1).
 2. För differentierade: Betalning = Lånebelopp / n + saldo * ((i * 30) / 365), där i = ränta, n = låneperiod, månader.

Vad kan du ta reda på om du beräknar inteckning till Sberbank innan du tecknar ett låneavtal

Möjligheten att beräkna kostnaden för en inteckning i Sberbank låter dig i förväg veta den slutliga kostnaden för den förvärvade egendomen, med hänsyn till överbetalningen. Dessutom, med hjälp av en preliminär låneberäkning, erbjuder Sberbank bekanta dig med grafisk information om betalning med en visuell visning av månatliga betalningar och saldot på det utestående beloppet (betalningsschema).

För att förstå hur du korrekt kan beräkna en inteckning i en sparbank, bör du veta att villkoren för lånet kan ge livränta eller differentierad återbetalning av skuldbeloppets ränta och ränta på det. Den största skillnaden mellan dessa två metoder är att det första alternativet innebär att göra samma belopp varje månad, och den andra är annorlunda (med en gradvis minskning).

Livränta-metoden kommer att vara mer fördelaktigt för dem som antar tidig återbetalning, på grund av det faktum att detta system är den första återbetalningen av ränta och sedan det största skuldbeloppet. Differentiell ränteöverföring är att föredra framför de låntagare som inte är säkra på stabiliteten i framtida inkomster, eftersom den största ekonomiska bördan enligt detta system faller på första hälften av lånetiden..

Varför den preliminära beräkningen av kostnaden för inteckning kan skilja sig från den faktiska när man undertecknar kontraktet

Enligt lagen om konsumentlån, om avtalet definierar tredje parter vars betalningar görs (till exempel försäkringsbolag), kan den totala kostnaden för lånet skilja sig från den uppskattade. Denna situation utvecklas när storleken på de obligatoriska försäkringsbetalningarna eller kostnaden för köpta bostäder förändras. Under sådana förhållanden strider inte en förändring av det slutliga inteckningsbeloppet vid undertecknande av kontraktet normerna i den nuvarande lagstiftningen.

Betygsätt artikeln
Dela med vänner
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Lägg till en kommentar

Genom att klicka på knappen "Skicka kommentar" godkänner jag behandlingen av personuppgifter och accepterar sekretesspolicy