Betalningsbeloppet för obligatorisk ansvarsförsäkring från tredje år 2019

Varje förare av ett fordon är skyldig att teckna bilförsäkring. CTP-policyn ger en möjlighet att få betalningar till den skadade deltagaren i en olycka. Bilentusiaster som är i en olycka är oroliga över hur snart de kommer att kompenseras för skadan, i vilket belopp.

Laglig reglering

MTPL elektronisk försäkring

Det huvudsakliga dokumentet för förbindelser inom området obligatorisk ansvarsförsäkring för tredje part är federal lag nr 40-ФЗ daterad 25 april 2002 “Om obligatorisk tredjepartsansvarsförsäkring för fordonsägare”. Den uppdateras ständigt och kompletteras. År 2019 anger ett lagstiftningsdokument att en skadad förare kan ersätta en reparation med en summa pengar. Artikel 12 har ändrats enligt vilken villkoren och betalningsbeloppen för obligatorisk fordonsansvarsförsäkring vid trafikolyckor.

Vem väljer: reparation eller pengar

Pengar eller reparation

När ägaren av en personbil skriver en ansökan om att få OSAGO-betalning efter olyckan rekommenderas han att ange sin önskan. Han måste välja reparation eller pengar. Det slutliga beslutet fattas av företaget där föraren är försäkrad. Till exempel utser Rosgosstrakh oftare bilreparationer. Kanske kommer försäkringsgivaren att ta hänsyn till valet av medborgare och gå mot honom. Denna regel gäller endast för individer..

Legal kan välja kompensationsmetod som tidigare.

Ägare av motorcyklar, lastbilar, bussar får föredra ett monetärt belopp eller restaurering av ett fordon..

Bilförare kan räkna med möjligheten att välja mellan monetär och in-natur kompensation i följande fall:

 • Allvarlig eller måttlig skada på offren.

 • Offert – funktionshindrad person i någon grupp eller har det sedan barndomen.
 • Ägarens bil i försäkringsavtalet angav servicestationen och reparationer på den kan inte utföras.

Maximalt återbetalningsbelopp

Betalningsgränser

Gränserna för ersättning för skadestånd enligt OSAGO fastställs av försäkringsbolag. De kan dock inte sätta gränser under federala standarder. De senaste ändringarna av OSAGO-lagen har rört gränserna för de belopp som försäkringstagarna kan återbetala.

År 2019 är den högsta betalningen för egendomskada 400 tusen rubel per offer, för hälsoskador – 500 tusen.

För bilskador

Designalternativ för en olycka

Den direkta ersättningen för förluster enligt obligatorisk bilansvarsförsäkring regleras av artikel 14.1 i lag nr 40-FZ av den 04.25.2002. För skador på en bil betalar ett försäkringsbolag hela beloppet till en medborgare som har drabbats av en olycka.

Skadebedömningen utförs av dess anställda. Storleken beräknas med hänsyn till priset på reservdelar och ytterligare material, kostnaderna för reparationsarbeten.

Enligt resultaten tillkännager beloppet.

Orsakar skada på liv och hälsa

Betalningar för katastrofhjälp

Den högsta utbetalningen av försäkring för olyckor i obligatorisk fordonsansvarsförsäkring för att orsaka liv och hälsa är ett stort belopp. I själva verket betalar försäkringsbolag mycket mindre. För personer som skadats i en olycka beräknas ersättningen med hänsyn till de mottagna skadorna. Dessutom ska följande utgifter täckas:

 • för behandling och köp av läkemedel;

 • förlorade intäkter under återhämtning efter skada;
 • för spa-behandling;
 • för köp av medicinsk specialutrustning.

Lägsta hälsofördelar är 5–15 tusen rubel. Som regel föreskrivs de för mindre frakturer, blåmärken som inte påverkar ytterligare funktionshinder..

Med måttliga skador kan en person inte arbeta i upp till 20 dagar.

Alla betalningar för möjliga sjukdomar och skador som uppstått vid trafikolyckor bestäms genom Rysslands regering nr 1164 av 11/15/2012.

Vid funktionshinder

Försäkringsbolag betalar maximalt när människor får funktionshinder. I dessa fall får medborgaren ett fast belopp. För funktionshinder i den första gruppen kommer ersättningen att uppgå till 500 tusen rubel. Samma betalning föreskrivs om barnet blir funktionshindrat. I den andra gruppen får medborgaren 350 tusen rubel, och i den tredje – 250.

Dödlig olycka

Om offret dör under en trafikolycka har hans anhöriga rätt att få ekonomisk ersättning. Först och främst är det personer för vilka den avlidne var försörjaren. I frånvaro av sådana personer kräver maken, föräldrarna till den avlidne, medborgare som han var beroende av för betalning. Enligt lagen om obligatorisk motoransvarsförsäkring betalas pengarna av det försäkringsbolag som ansvarar för olyckan.

År 2019 accepterades följande belopp: 475 tusen rubel. – ersättning och 25 tusen – begravningsbidrag.

Enligt Euro-protokollet

Euro-protokolldesign

Förare som har haft en olycka och kunnat lösa allt på ett fredligt sätt har rätt att inte ringa trafikpolisen. Händelsen registreras under det europeiska protokollet. I det här fallet bestämmer deltagarna skadorna på egen hand. Det maximala beloppet bör inte överstiga 100 tusen rubel. I detta fall är det nödvändigt att omständigheterna i olyckan uppfyller kraven i det europeiska protokollet.

Dokumentet måste lämnas in till försäkringsbolaget inom fem dagar.

Betalningsvillkor

Den nuvarande lagstiftningen definierar inte bara den maximala storleken på försäkringsersättning, utan också betalningens tidpunkt. 5 dagar definieras för inlämnande av ansökan och handlingar om händelsen.

För behandling av ansökan tilldelas överföring av pengar till försäkringsbolaget 20 arbetsdagar.

Om ingen ersättning har beviljats ​​under denna tid, har den sökande full rätt att återkräva straffen. Så du kan öka betalningsbeloppet avsevärt.

Registreringsordning

Vad du ska göra i händelse av en olycka

 • Meddela ditt försäkringsbolag om olyckan.

 • Rör inte vid någonting innan polisen anländer. Det är lämpligt att ta ett foto och en video för att fånga detaljerna.
 • Ge upp ett meddelandet om en olycka, fyll i alla fält, sätter underskrifter.
 • Ta de utarbetade dokumenten från trafikpolisinspektören.
 • Registrera uppgifter om ögonvittnen i händelse av tvister när du identifierar den skyldige till olyckan.
 • Tala med en försäkringsbolagsexpert för att inspektera fordonet och bedöma skador..
 • Skicka in en ansökan som anger din preferens – betalning av pengar eller reparation. Bifoga nödvändiga dokument till den.
 • Vänta på ett beslut. Om det är positivt, utarbeta en handling om den försäkrade händelsen. Den sökande måste ta en kopia av detta dokument.
 • Försäkringsgivaren beräknar ersättningsbeloppet.
 • Vid beslut om att göra reparationer överförs pengarna till den valda servicestationen. Ersättningen överförs till det bankkonto som anges av den sökande. Kontantbetalningar för OSAGO utfärdas inte.

Kan offret utmana beloppet

Olagliga fall

Om offret inte håller med i bedömningen av skadan och anser att ersättningen borde vara högre, kan han ifrågasätta den vid domstol. Det är nödvändigt att förbereda dokumentation som bevisar att försäkringsgivaren underskattar beloppet. Det är lämpligt att kontakta en oberoende expert.

I domstol kan du bestämma och bryta mot betalningsfristerna.

Ersättning för obligatorisk fordonsansvarsförsäkring vid olycka med en berusad förare

Regeringen har höjt böter för rattfylleri. Det är sant att detta inte stoppar alkoholdryckare. Om saken slutar i en olycka uppstår frågan om betalningar. Enligt lagen har deltagare i berusad trafikolycka också rätt till försäkringsersättning. Det finns inga begränsningar här. Det är först i framtiden att försäkringsgivaren har rätt att återkräva det belopp som betalats från sin kund.

Om en medborgare hade en olycka när han var berusad måste du betala från fickan.

Olycksförsäkring

Rättslig ordförandeklubba, bilar och pengar

Föraren som skadades i en bilolycka krävs försäkring. Den skyldiga till den olycka som orsakade olyckan förblir som regel utan kompensation.

Om flera bilar var inblandade i olyckan, och olyckans anstiftare samtidigt är ett offer, kommer han att få ersättning.

Det är möjligt att denna situation kommer att utredas i domstol, eftersom försäkringsbolag är mycket ovilliga att avstå med pengar.

Betygsätt den här artikeln
( Inga betyg än )
Lägg till kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Betalningsbeloppet för obligatorisk ansvarsförsäkring från tredje år 2019
7 sätt att ta bort garvning – det mest effektiva hemma