Svetsarbete för nybörjare

I artikeln diskuteras organiseringen av svetsning, valet av elektroder, metallsvetsprocessen, valet av den mest optimala svetsmaskinen för hushållens behov. Dessutom ges råd till dem som först stötte på svetsproblem.

Svetsarbete är en efterfrågad tjänst, och förblir samtidigt praktiskt taget den dyraste på marknaden för installationsarbete. Beroende på komplexiteten kan bara en söm sömma kosta upp till $ 5, medan behovet av att utföra dessa verk uppstår ganska ofta.

Svetsmaskinmodeller: hur man väljer. tips och tricks

Under senare år har många anständiga och billiga svetsmaskiner dykt upp, med vilka du självständigt kan utföra nästan allt hushållsarbete relaterat till svetsning. Det är inte svårt att köpa det, men innan du köper är det nödvändigt att bestämma exakt vilken typ av svetsmaskin och dess kapacitet..

Hemma är det extremt sällsynt att det finns behov av svetsning av icke-järnmetaller eller höglegerat eldfast stål, oftast är det nödvändigt att tillverka olika strukturer av låglegerat, vanligt stål med olika tjocklekar. När du köper utrustning kan du därför föredra transformator- eller inverter-svetsmaskiner som producerar den så kallade MMA- eller RDS-svetsningen med hjälp av stickelektroder med en speciell beläggning..

Ett särdrag hos dessa elektroder är den så kallade ”beläggningen”, som brinner ut under svetsning och vid smältpunkten utesluter kontakt mellan flytande metall och syre. Moderna svetsmaskiner för växelriktare och transformatorer är billiga och små i storlek. Svetsströmmen för dessa enheter kan nå 200-250 A, vilket är tillräckligt för att arbeta med elektroder upp till 5 mm i diameter.

Svetsarbete för nybörjare

Svetsmodeller tillverkade på basis av transformatorer är mycket tyngre än invertermodeller, har ett kort steg för reglering av uteffekt, låg effektivitet, men är praktiskt taget okänsliga för spänningsfall i nätverket, kan enkelt arbeta från en bärbar generator.

Invertermodeller är mobila, har jämn effektkontroll, på grund av automatisk kontroll av inverteraren, tillåter de att få ett jämnare falsöverlag, förenkla processen för antändning av bågen och är utrustade med bättre skydd av inre element än transformatormodeller.

Svetsarbete för nybörjare

För dem som vill tjäna pengar på reparation av bilkroppar kan dessa modeller av svetsmaskiner inte ge nödvändig komfort och effektivitet, det är bättre att välja halvautomatiska modeller av svetsutrustning. Denna teknik utför den så kallade MIG-MAG-svetsningen.

Denna teknik är baserad på användning av en inert gasförsörjning till svetsområdet, och en tråd som matas i ett automatiskt läge används för svetsprocessen. En sådan anordning är idealisk för svetsning av tunn bilindustri, skapar inte genombränningar och svetsar, och under svetsprocessen i en syrefri miljö bildas praktiskt taget ingen slagg, en tunn tråd som används som en elektrod har inte en applicerad flödesbeläggning och i förbränningsprocessen värms endast ett litet område av fogen metall.

Till skillnad från tidigare modeller kräver en halvutomatisk anordning en cylinder fylld med komprimerad koldioxid eller inert gas, vilket negativt påverkar utrustningens rörlighet. Samtidigt kan denna svetsmaskin fungera utan en gascylinder, men för detta måste du använda en speciell flödeskärnad tråd som innehåller det nödvändiga flödet i dess sammansättning, under sådan svetsning bildas slaggavlagringar på ytan av metallen som svetsas, och arbetskostnaderna kommer att vara mycket högre än på MMA-svetsmaskiner.

Jämförelse av olika hushållssvetsmaskiner:

Svetsmaskin typMetallbearbetning med en tjocklek av 0,5 mmSvetsmaskin kostnadKonsumtionsprisMaximal utgångsström vid drift från ett 220 V-nätverkServiceSvetsmaskinens viktSvets typ
Transformatormin.min.100-240min.onsdag.MMA
inverteronsdag.min.100-250onsdag.min.MMA
Semiautomatisk enhet+Max.Max.80-150Max.Max.MIG / MAG

De mest populära svetsmaskinerna under senare år har blivit maskiner tillverkade med inverterarteknologi. Trots dess komplexitet (den innehåller flera transformatorer, två likriktare och en växelriktare), med en minskning av kostnaden för halvledarelement, nådde kostnaden för denna utrustning en acceptabel nivå, vilket, i kombination med enkelhet i drift, ledde till dominansen av denna teknik i vardagen. För arbete med både svetsmaskiner för växelriktare och transformatorer gäller de allmänna reglerna för val av arbetselektroder och svetsteknik. Låt oss ta en titt på dessa regler.

Val av svetselektrodens diameter, svetsström, båglängd

Det exakta valet av elektrodens diameter är nyckeln till kvalitetsarbete, eftersom bredden och djupet på sömmen, liksom kraften som krävs för arbetet, beror direkt på denna parameter. För de flesta vanliga stål kan en ungefärlig tabell upprättas som anger elektrodernas diameter och parametrar beroende på detta värde:

Elektroddiameter, mm11,5-233-444-56-8
Optimal tjocklek på den svetsade metallen, mm0,51-234-56-89-1213-16
Ström som krävs för svetsning, A10-2030-5065-100100-160120-200150-200200-350
Brinnande båglängd, mm0,62,43,544,5fem6,5

Underlåtenhet att uppfylla de nominella parametrarna kommer att leda till överhettning av metallen på svetsstället, utbrändhet, underskott, brist på penetration, brist på fusion, pärlor och andra typer av defekter i svetsfogen.

Typer av elektroder för svetsning med olika typer av metaller

Metallen har en komplex struktur och sammansättning, därför kan det, för sin högkvalitativa anslutning med svetsning, vara nödvändigt att använda elektroder som inte skiljer sig inte bara i diameter utan också i struktur..

Svetsarbete för nybörjare

Huvudkomponenten som påverkar elektrodens egenskaper, förutom kompositionen av själva metallen, är dess ”beläggning”. Denna blandning vid bågens brännskada utsätts också för förbränning, under vilken syre avlägsnas från utrymmet som omger bågen, vilket ger förutsättningar för stabil smältning av metall.

För närvarande används fyra huvudtyper av beläggningar för MMA-svetsning:

 1. Syra – A. Beläggningen innehåller oxid av järn, kisel, mangan, svetsen från en elektrod med en sådan beläggning kan spricka på platser där metallen är dåligt förberedd för svetsning (närvaron av skala, rost på den svetsade ytan).
 2. Den huvudsakliga är B. Beläggningen består av fluor- och karbonatföreningar, den resulterande sömmen är väldigt plast- och chockbeständig, men svetsprocessen kan störa närvaron av fukt eller olja på den yta som ska svetsas, inkluderar rost eller skala.
 3. Rutile – R. Beläggningen innehåller ett koncentrat av titandioxid – rutil, denna beläggning ger kraftfull bågförbränning, närvaron av fukt, rost har praktiskt taget ingen effekt på kvaliteten på den färdiga svetsade fogen. Slagg som bildas under svetsprocessen tas lätt bort från metallytan.
 4. Cellulosa – C. Beläggningen kan innehålla upp till 50% cellulosa eller annat organiskt material som används för specifikt svetsarbete.

Det finns också ett stort antal elektroder, vars beläggning innehåller dessa komponenter i olika kombinationer, men de mest universella elektroderna är rutil och grundläggande, de är lämpliga för de flesta nybörjare.

DC olika polaritetssvetsning

Vid svetsning med likström är det nödvändigt att beakta det faktum att mängden värme som släpps under svetsningen beror på polariteten i strömanslutningen till elektroden, den positiva polen värms alltid upp mer än den negativa.

Svetsarbete för nybörjare

Den här egenskapen används för att optimera svetsprocessen, för att ansluta en tunn metall, ”minus” tillförs arbetsstycket och ”plus” appliceras på elektroden, vilket motsvarar den villkorade omvända polariteten i anslutningen. Omvänd polaritet är lämplig för sammanfogning av höglegerade eller härdade stål för att undvika överhettning. Vid behov, under svetsprocessen, värma upp den tjocka metallen så mycket som möjligt, ”plus” är ansluten till den och ”minus” till elektroden, vilket motsvarar den direkta polariteten i anslutningen.

Svetsning av metall sömmar i nedre läge

Det enklaste sättet att lära sig svetsa metaller är när de ligger under svetselektroden, parallellt med marken. För att börja ansluta metallämnen måste du utföra följande åtgärder:

 1. Välj typ och diameter på elektroden.
 2. Ställ in svetsmaskinen på önskad ström.
 3. Placera elektroden i hållaren.
 4. Matcha polariteten för svetsning och fixera kraftkablarna i enlighet därmed.
 5. Tänd bågen.
 6. Styr elektroden smidigt parallellt med fogen och kontrollera bågens tillstånd.
 7. Ta bort skalan från svetsen och applicera om svetsen om nödvändigt.

Svetsarbete för nybörjare

Bågen kan antändas på två sätt. Den första metoden liknar processen att sätta eld på en tändsticka – elektroden placeras i en vinkel mot arbetsstycket och transporteras snabbt över den, efter att gnistor uppträder, stiger den långsamt över metallen, medan bågen styrs. Den andra metoden – en anslagskollision utförs med elektroden på metallen, medan elektroden bringas snabbt till svetsytan och flyttas långsamt bort.

Svetsa lodräta sömmar

Eftersom flytande metall under tyngdkraften kan strömma ut ur svetsbassängen, för att förhindra att detta händer, appliceras sömmen från dess nedre punkt med en jämn stigning upp längs en indirekt rörelsebana, till exempel en halvmåne.

Svetsarbete för nybörjare

Svetssömmar i flera pass

En högkvalitativ anslutning av metall med en tjocklek på mer än åtta millimeter utförs i två pass, först på ena sidan av arbetsstycket, sedan efter att ha vänt det – på den andra. I det här fallet är det viktigt att kontrollera frånvaron av brist på fusion, för vilken det är nödvändigt att välja arbetsströmmen och diametern på elektroden så exakt som möjligt.

Svetsarbete för nybörjare

För att ansluta tjocka metallämnen rengörs ämnets svetsade kanter i en vinkel på upp till 30 grader, en koppar- eller eldfast stålplåt placeras under de svetsade metallämnen, varefter en rotsöm appliceras med en 4 mm elektrod. Alla efterföljande passeringar kan göras med tjockare elektroder för snabbare fyllning..

Svetsarbete för nybörjare

Behandling av svetssöm

Vid svetsningsprocessen, förutom den ytterligare erforderliga metallsvetsen, bildas den så kallade slaggen, som inkluderar bränd beläggning, metallsprut från elektroden och ytan på de delar som ska svetsas. Alla dessa element, efter applicering av svetssömmen, tas bort med en hammare och en metallborste.

Om det finns ett behov av att applicera flera svetslager på en metallyta, görs rengöring efter varje separat passering med en elektrod.

Svetsarbete för nybörjare

Efter avslutad svetsning avlägsnas den del av svetssömmen som sticker ut bortom arbetsstycket med hjälp av sliphjul, filer och andra bearbetningsverktyg.

Säkerhet när du arbetar med en svetsmaskin

Vid utförande av svetsarbete måste särskild uppmärksamhet ägnas åt säkerheten.

 1. Det första som ska övervakas är elsäkerhet. Spänningen vid svetsmaskinens utgång är mycket lägre än nätspänningen, men under vissa förhållanden räcker det att chocka en person med ström. För att skydda mot elektriska stötar används dielektriska handskar, anslutningen av den andra arbetstråden från svetsmaskinen till arbetsstycket styrs.
 2. Den andra säkerhetsfrågan under svetsning, som ständigt måste övervakas, avser brandbekämpningsåtgärder. Under svetsprocessen frigörs en stor mängd hetsprutning, själva metallen värms upp till förbränningstemperaturen för olika brandfarliga ämnen, därför är det under svetsprocessen nödvändigt att kontrollera närvaron av en brandsläckare eller andra medel som är nödvändiga för att släcka en potentiell brand, för att utföra förberedande förberedelse av arbetsplatsen.
 3. Den tredje och viktigaste säkerhetsfrågan avser behovet av att upprätthålla svetsarnas hälsa. Under förbränningen av blandningen och stålsmältningen släpps en stor mängd skadliga ämnen ut i luften, därför är det nödvändigt att kontrollera förekomsten av ventilation på svetsplatsen och dess tillräcklighet. Sprays av varm metall smälter lätt kläder gjorda på basis av syntetiska tyger; för att arbeta med en svetsmaskin är det bättre att använda speciella overaller som är resistenta mot värme.

Svetsarbete för nybörjare

Ett av huvudproblemen när du svetsar med elektrisk ström är att skydda ögonen från ljusbågen. För dessa ändamål används specialsköldar med infogade mörkare, men detta skydd, även om det hjälper till att minimera den skadliga effekten på näthinnan, sparar inte helt.

Utseendet på ”kameleontmasker”, som ändrar deras mörkare egenskaper beroende på ljuskällans ljusstyrka, gör att du kan minimera fånga ”kaniner”.

Betygsätt artikeln
Dela med vänner
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Lägg till en kommentar

Genom att klicka på knappen "Skicka kommentar" godkänner jag behandlingen av personuppgifter och accepterar sekretesspolicy