Skjutfönster: typer, installationsmetod, underhåll och skötsel

Konstruktionerna av moderna fönsterprofiler utvecklas ständigt, så i den här artikeln kommer vi att presentera dig för skjutfönster. Du lär dig de viktigaste fördelarna med olika typer av glidningssystem, studera funktionerna för installation, drift och underhåll av fönster.

Skjutfönster. Typer, metod för installation, underhåll och skötsel

Skjutfönster är en glasmetod som är relevant både på loggior och balkonger och i isolerade bostadsområden. På platser där svängdörrar inte kan tillämpas på grund av begränsat utrymme installerades tidigare ”blinda” dubbelglasade fönster. Men idag löser skjutfönster problemet med vissa besvär:

  1. Du kan fritt placera blomkrukor i fönsterbrädan.
  2. Gardiner och persienner stör inte öppningen av skärmen.
  3. Det finns ingen risk att slå det öppna ramen från ett drag.
  4. Imponerande skärpstorlekar är tillåtna: tre meter i höjd och två i bredden.
  5. Smala ramar ger mer ljus.

Skjutfönster kan till och med användas för extern glasning av en balkong på grund av deras låga vikt. Motståndskraften mot värmeöverföring för olika typer av fönster varierar från 0,6 till 0,8, vilket är ganska överensstämmande med värmeisolerande standarder för klassiska fönster.

Det finns skjutfönster efter typ av öppningsmekanism och efter materialets profil: PVC eller aluminium.

Funktioner i lyft- och lutnings-mekanism

Lift-slidedesignen är ordnad enligt principen om skjutbara garderobsdörrar. Vid öppning frigörs fasthållningsskyddet och det kan fritt förflyttas längs guiden, som har längden på hela fönsterbredden. Vid låsning trycker mekanismen ner ramen och stänger de hermetiska tätningarna. Fönsterramens stödram har två rader av styrningar och rasterna kan röra sig på båda. En tredje ytterligare guide är installerad på insidan för det rörliga myggnätet. Det är denna design som kännetecknas av de största skärmstorlekarna..

Skjutfönster. Typer, metod för installation, underhåll och skötsel

Tilt-slideSkärmdesignen liknar på många sätt en svängningsanordning. Rörelsen utförs längs två styrningar, fästa på stödramen från insidan. För att öppna fönstret måste du vrida låshandtaget och dra ramen mot dig så att rullarna står på löparna. Efter det kan du flytta ramen till önskat avstånd och fixa det med en spännmekanism. Vid låsning av ramen, standardbeslag och ett PVC-fönstertätningssystem är därför, vad gäller värme- och ljudisolering, inte denna design skiljer sig från en svängande. Funktion hos systemet – ramen kan lutas för ventilation.

Skjutfönster. Typer, metod för installation, underhåll och skötsel

Typer av skjutfönsterprofiler

Skjutfönster i aluminium är inte mycket tätade. Borsttätningar skyddar mot damm och smutspartiklar, men klimatet i ett glaserat rum är nära det som utomhus. Detta är acceptabelt för loggior och terrasser, men lite tillämpligt i bostadsområden. Vissa typer av aluminiumfönster har emellertid full värmeisolering och är helt tätade, men sådana lösningar är sällsynta och dyra. De viktigaste fördelarna med aluminiumfönster är deras extremt låga vikt och höga styrka. Detta gör dem oumbärliga för lätta typer av yttre glasrutor och gör att de kan motstå höga vindbelastningar utan förstärkningsstag. Dessutom är aluminiumramarna mycket smala, så mängden inkommande ljus maximeras.

Skjutfönster. Typer, metod för installation, underhåll och skötsel

PVC-profiler används för höga krav på värmeisolering i lokalerna. De har värmeisolerande broar och flera rader packningar. Plastfönster är så tätt som möjligt, drag, damm och lukt från gatan är uteslutna. Det finns tillräckligt med utrymme inuti profilhålorna för installation av alla typer av beslag, inklusive inbrott. Å andra sidan kännetecknas PVC-profilen av hög vikt, vilket utesluter användningen i specifika arkitektoniska projekt. Plastprofil är mycket billigare än aluminium, vilket förklarar dess utbredda användning.

Skjutfönster. Typer, metod för installation, underhåll och skötsel

Funktioner för att installera fönster

Kraven på fönsteröppningar för svängnings- och skjutfönster är identiska, men installationsprocessen för olika typer av fönstersystem är annorlunda.

Plastfönster har en stödram, i vilken ”blinda” spännvidd redan är infogade i lutnings- och glidsystemet. Ramen placeras på topp och botten i plastmonteringsplattor eller basprofil. Låsfästning, installationen utförs med en gummihammare. Montering av ”mustascher” är fäst på den monterade lådan med skruvar, sedan placeras ramen i fönsteröppningen, där den är fäst på alla fyra sidor. Den nedre kanten är fäst till mur- eller staketramen.

Skjutfönster. Typer, metod för installation, underhåll och skötsel

I långa fönsteröppningar är flera ramar anslutna till varandra med gängade band eller vanliga självspännande skruvar. I detta fall borras den inre väggen i stödramen, endast profilerna och monteringsplattans ytterväggar är anslutna till varandra. På balkonger, där väggen är fylld från golv till tak med plastpåsar, kan det vara ”flyt” av strukturen. I det här fallet är den förstärkt med förstyvningar, som expanderar från golv till tak och är fästa vid betongunderlaget med förankringar.

Efter att ramen har installerats fästs den övre och nedre ebben. Spalterna mellan ramen och väggarna är fyllda med skum, monteringshålen i profilen stängs med pluggar. En fönsterbräda är installerad, fogarna på plastdelarna är tätade med ett PVC-tätningsmedel, till exempel COSMOFEN 345. En styrning är fäst vid fönstren i lutnings- och glidkonstruktionen, annars installeras fönstren på lagerramens löpare. Skärmen måste föras in i den övre styrningen, något höjd och i linje med underkanten och sedan sänkas ned. Fönsterjustering krävs inte, men ramen måste monteras strikt horisontellt.

Skjutfönster. Typer, metod för installation, underhåll och skötsel

Aluminiumfönster installeras på samma sätt. Ramen levereras monterad i form av modulära segment, som är förenade med en standardlåsanslutning. Alla delar för installationen ingår också. Dyra fönster kan ha specifika fästelement och lås.

Drift och underhåll

Kvalitetsfönster varar 50 år eller mer. Den komplexa mekaniken i lyft-och-glidfönster är skyddad från ansamling av damm och smuts, och i lutnings-fönster med en öppen styrning kan smuts lätt tas bort. Det rekommenderas dock att ta bort klaffarna med 2-3 års intervall och genomföra en enkel dammsugning av alla hålrum och styrningar samt gummitätningar. Borstade tätningar av aluminiumfönster kräver årlig rengöring.

Vissa typer av fönster är inte utan hanteringssvårigheter. En lyftmekanism i ett frostigt vinterklimat kan till exempel bli is och sluta öppna.. Mekanik lider inte av detta fenomen, såvida du inte försöker öppna fönstren med våld. Problemet löses antingen av sig själv med ankomsten av en upptining, eller genom tvångsupptining med en hårtork.

I modern konstruktion ger svängfönster gradvis plats för att skjuta och lyfta fönster. Den lilla prisökningen är helt motiverad av den höga användarkomforten. Och detta är en anledning att tänka: kanske i din interiör kommer moderna glasrutor att vara mycket lämpliga.

Betygsätt den här artikeln
( Inga betyg än )
Lägg till kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: