Hur man väljer en metalldörr: 10 järnregler

Fall av rätt val av en ingångsmetalldörr som helt uppfyller användningsvillkoren och syftet är ganska sällsynta. Vi har samlat in flera tips och regler för att hjälpa dig välja rätt dörr i enlighet med kraven för den och inte betala för mycket.

Hur man väljer en entrédörr

Kostnaden och komplexiteten för ytterdörrens anordning bör bestämmas av dess inbrottsmotstånd. Det måste i sin tur vara förenligt med fastighetens värde och sannolikheten för ett försök till olagligt inträde. I vilket fall som helst är det nödvändigt att ta som en gyllene regel att inte ge för hög motståndskraft mot hackning och noggrant kontrollera om de föreslagna tekniska lösningarna verkligen kan utföra sina funktioner..

Vilken storlek ska dörren vara?

Dörrens faktiska storlek bestäms av öppningens dimensioner, från vilka värdena för de tekniska luckorna och tjockleken på stolparna i dörrblocket dras. Öppningens bredd enligt SNiP bör inte vara mindre än 910 mm, höjden kan variera från 210 till 230 mm, med hänsyn till en 70 mm tjock stativ, som inte kan slås ner. Dessa normer är emellertid direkt relaterade till sekundära bostäder, i nya byggnader och privata anläggningar, öppningarna kan vara helt godtyckliga.

Hur man väljer en entrédörr

Därför är det så viktigt att övervaka att de tekniska avstånden följs för korrekt installation vid mätningen. Öppningen i panel och förmonterade monolitiska byggnader bör vara minst 10 mm större än det monterade dörrblocket på varje sida, i tegel – med 25 mm. Det är önskvärt att avståndet inte är mer än 50 mm, detta kommer att leda till en ”upphängd” installationsmetod, minska hållfastheten och inte tillåter användning av dörren för första gången efter tätning.

Hur man väljer tjockleken på duken?

Dörrbladets tjocklek och kvalitet är en av de viktigaste faktorerna för inbrottsmotstånd. I allmänhet, ju tjockare dörren är, desto mer pålitlig är den, men du bör inte böja den. För det första utförs vandalöppningen på duken endast om jämförbara krafter misslyckades med att bryta låsen. För det andra, på grund av den ökade vikten på dörren, kommer det att vara nödvändigt att stärka gångjärngruppen. Dörrblad som väger över 150 kg kräver installation av en dörr närmare och en öppningsbegränsare. Den optimala plåttjockleken sträcker sig från 1,5 till 3 mm, och för dörrar i inbrottsmotståndsklass III och IV – minst 4,5 mm.

Hur man väljer en entrédörr

Materialet för framställning av duken är mycket viktigare. Stålets hårdhet för att motstå det axiella verktyget måste vara minst 55 HRC, för motstånd mot de flesta skärkanter är 35–40 HRC tillräckligt. Borr- och skärmotståndet hos stål är nästan irrelevant för kompositblad i vilka ett skikt av slipmaterial är fastklämt mellan två relativt tunna stålplåtar. Du måste också komma ihåg att hårdheten hos stål under 60 HRC inte är avgörande för motståndskraft mot slipande och oxy-bränsle skärning, de flesta av de så kallade inbrottsresistenta bladen kan brännas med en handhållen ballongskärare.

Vilket är det bästa revbenet?

Hög webbstivhet är en av de viktigaste hindren för snurrning. De flesta budgetdörrar har bara en tunn stålhörnram och en stansad yta. I detta fall är dörren verkligen böjd med svårigheter, men med en metalltjocklek på mindre än 1 mm kan den helt enkelt skrynkla.

Hur man väljer en entrédörr

Det är optimalt om dörren är förstärkt längs kontur av verandan med en rektangulär profil med mått på minst 40×40 mm med en väggtjocklek på minst 2,5 mm. Du kan också fokusera på tvärsnittet på förstärkningselementet, det ska inte vara lägre än 400 mm2. Förutom ramverket är det önskvärt att ha en eller två horisontella hängslen och diagonala hängslen i de bildade cellerna. För svårt förstärkningssystem bör inte vara inhägnat: förstyvande revben påverkar värme- och ljudisolering negativt, öka tygdukens vikt.

Behöver dörrar isolering och vad?

De så kallade isolerade dörrarna kommer att kallas mer korrekt fyllda, eftersom materialet inuti duken ger inte bara en minskning av värmeförlusten. Det är också en ljudisolator, i vissa fall isär med lager som gör det svårt att göra en fullständig passage.

Hur man väljer en entrédörr

Värmeisolering är ett obligatoriskt alternativ för ytterdörren till ett privat hus, även om det finns en vestibyl. I andra fall är fyllmedel valfritt. Den bästa prestandan i stigande ordning har honungskolvpapper, expanderad polystyren och PUR-fyllmedel. Mineralull är inte riktigt lämplig för dörrar: efter flera års drift krymper den med den samtidigt bildande av kalla broar.

Varför behöver vi säkra dörrar?

Den säkra dörren är ett ark som inte sticker ut utanför installationsboxens eller höljets plan för att utesluta möjligheten att vrida ut med ett spakverktyg. Samtidigt är en sådan dörr fylld med betong inuti för att öka resistens mot vandal..

Nästan alla skyddsdukar av säker typ hör till den femte högsta klassen av inbrottsmotstånd. Det är emellertid vettigt att installera en sådan dörr endast om den är utrustad med lås av lämplig klass, dessutom bör ett sådant val alltid bero på praktiskt behov. Annars blir den säkra dörren en värdelös investering i pengar: den är 2-3 gånger dyrare än den vanliga på grund av komplexiteten i att organisera upplåsningssystemet och behovet av att installera en förstärkt gångjärngrupp.

Vilka slingor är de mest pålitliga?

Det finns många loop-design, men i allmänhet kan de delas in i två grupper: dolda och externa. Den senare typen är enkel och billig, mest tunga, men billiga metalldörrar är utrustade med synliga gångjärn. Detta beror på det faktum att de kan tåla den höga vikten på duken mycket bättre, dessutom är dörrkarmen billigare på grund av onödig användning av en ihålig profil och sätenheten för dolda mekanismer. Men synliga gångjärn visar sig sämre när det gäller motståndskraft mot inbrott, det rekommenderas att köpa en gångjärngrupp tillverkad av härdat stål med roterande stift, vilket är mycket problematiskt att skära.

Hur man väljer en entrédörr

Monterade gångjärn är komplexa gångjärn i flera delar. Deras fördel är bristen på direkt åtkomst till gångjärnsgruppen och att bibehålla integriteten på banans yttersida. Med hög inbrottsmotstånd har de karakteristiska nackdelar: de behöver justeras och underhållas, de kan knäppa och sjunka över tiden på grund av metalltrötthet. Om valet föll på dolda gångjärn när man kompletterar ett blad som väger över 200 kg, är det bättre att köpa en produkt av högsta kvalitet, vilket garanterar en hög livslängd.

Vilket låssystem du ska välja?

Moderna dörrar stängs inte bara direkt med låsstiften. I dörrbladets hålighet finns vanligtvis en synkron låsmekanism, som, när låset vrids, expanderar tvärskenorna på tre sidor av verandan. Detta är bra och dåligt på samma gång: en dörr med ett sådant system är mindre mottagligt för att klämma, men samtidigt kan en inbrottstjuv få tillgång till mekanismen genom ett fönster som är klippt i duken, och därmed kringgå låsens hemlighet.

Hur man väljer en entrédörr

Det är optimalt om låsmekanismen är belägen i håligheten i profilerna som fungerar som förstyvningar, eller om centralenheten, tillsammans med låset, kommer att stängas av en pansarplatta. Systemet med passiva transoms placerade på gångjärnssidan kommer inte att skada.

Hur många lås ska dörren ha och vad?

För att svara på denna fråga, låt oss vända oss till konfigurationen av de klassiska fabrikstillverkade dörrarna, som ofta omedvetet kallas kinesiska. De har tre lås: det övre, annars kallat snabbt, det nedre, som sätter igång låsmekanismen på västern, liksom ”natt” -ventilen, som inte har någon fysisk möjlighet att öppna från utsidan. En sådan uppsättning lås är grundläggande, i moderna dörrar kan den inte vara mer knapp.

Hur man väljer en entrédörr

Inbrottsmotståndet kan ökas, till exempel genom att byta ut mittcylinderlåset med ett spaklås. Den högsta klassen av inbrottsmotstånd är typiskt för lås med möjlighet att omprogrammera för en ny nyckel, liksom de som är utrustade med en hemlig fälla som återställer låsbultarna när du försöker flytta spaken separat. Sådana lås kan endast öppnas genom att göra en duplikatnyckel från en form. Det är möjligt att ytterligare öka motståndet mot inbrott genom att installera ett radiolås eller en dold drivning av låsmekanismen, men i detta fall är det absolut nödvändigt att övervaka den tekniska servicabiliteten och upprätthålla laddningen för det inbyggda batteriet.

Påverkar närvaron av kikhålar inbrottsmotståndet?

Det tros att hålet under dörrkikhålen kraftigt reducerar öppningstiden. Om en inbrottstjuv känner till strukturen på en typisk dörr och slår ut en kikhål kan han manuellt sätta den inre mekanismen i rörelse. Dessutom fungerar hålet för kikhålen som en sårbar plats vid inbördes vandal: genom det kan du börja klippa duken utan buller och onödig ansträngning med hjälp av spak sax.

Hur man väljer en entrédörr

Naturligtvis kan du bara undvika kikhål om du installerar en videointercom eller en dold övervakningskamera. I andra fall rekommenderas det att köpa en visir av modern typ med separat fästning av kroppshalvorna. Dess egenhet är att diametern på monteringshålet inte överstiger 5–6 mm, vilket inte räcker för att saxen kommer in. Istället för en kikhåla kan du också installera en kamera, för vilken anslutning av ett hål på 2-2,5 mm är tillräckligt, genom ett sådant gap manipuleringar med den inre mekanismen är absolut omöjliga.

Vad man ska välja ett fästsystem i öppningen?

Om varken dörrbladet eller låsen lämpar sig för inbrott, kan attackerare försöka vandalisera hela dörrblocket. Detta är desto mer möjligt om de tekniska luckorna inte observeras under installationsprocessen, eller på grund av fyllningen av monteringsfogarna med skum och inte med cementmurbruk. Det är möjligt att komplicera inbrottet genom att säkerställa högkvalitativ fästning av dörrblocket.

Hur man väljer en entrédörr

Vi talar om ett ankarsystem begravt i väggens kropp i minst 1/4 av dukens bredd. För ankare är vanlig stålarmering lämplig, som infördes i hålen innan blocket installerades på plats med ett steg på 80-100 cm runt öppningens omkrets. Efter att ha placerat och fixerat dörren svetsas dess blinkande låda mot förankringarna, varigenom blocket får en nästan monolitisk anslutning till väggen. Naturligtvis fungerar inte denna installationsmetod vid installation av dörrar av plåt..

Hur viktiga är estetiska egenskaper?

Var inte förvånad, men den yttre efterbehandlingen av dörren är mest direkt relaterad till att säkerställa hög motståndskraft mot inbrott. Närvaron av ett överlägg, limmat över hela ytan, gör att du kan dölja tillverkaren och modellen för dörren, typ och kvalitet på stål. Inbrottstjuvar kommer inte att kunna uppskatta sådana specifika finesser som svetsmärken eller platsen för dolda gångjärn..

Hur man väljer en entrédörr

Överläggningen ska inte vara provokativt pretentiös, ett smidigt MDF-ark med fasetter räcker. I det här fallet rekommenderas att du inte installerar märkta nyckelhålskydd som medföljer låsen. Det är mycket bättre att använda hårdvara utan identifieringsmärken, detta kommer att göra det svårt att fastställa låsmodellen.

Vad bör vara en kvalitetsdörrs fullständighet?

Dörrinstallationsprocessen måste övervakas personligen för att övervaka efterlevnaden av dörrenhetens geometri och placering. Samtidigt måste monteringsgruppen ta bort det inre dekorativa överlägget och visa närvaron och överensstämmelse med typen av isolering, liksom att visa kunden tydligt principen för den synkrona låsmekanismen.

Dörrblockens klassiska uppsättning är som följer: dörrblad komplett med lås, gångjärn och andra beslag, blinkande ram och yttre plattband. Efterbehandlingen av de inre sluttningarna utförs av kunden oberoende av tillbehören till innerdörrarna. En annan viktig punkt: du måste se till att nyckeluppsättningen är tätad i en ogenomskinlig påse med fabriksmärken och intakta tätningar. Alla lås klarar det första testet på installationsplatsen, i händelse av fabriksfel är dörrtillverkaren skyldig att byta ut dem inom den överenskomna tidsramen.

Slutsats

Som en sammanfattning återstår det bara att påminna dig om att när du väljer en dörr, måste du definitivt veta när du ska stanna. Rätt blad, lås och installationssystem kan ge en riktigt hög motståndskraft mot inbrott, desto svårare blir det för akutarbetare att agera i en nödsituation..

Betygsätt den här artikeln
( Inga betyg än )
Lägg till kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Hur man väljer en metalldörr: 10 järnregler
Hemlagat Baklava-recept