Hur man placerar VVS-inventarier i badrummet och toaletten enligt normer och sunt förnuft

För att VVS-utrustningen ska fungera korrekt är det viktigt att placera den korrekt vertikalt och horisontellt. För att underlätta utformningen av en VVS-installation utan beräkning har lagstadgad dokumentation utvecklats, där du kan hitta de flesta svar på dessa allvarliga frågor..

Hur man placerar VVS-inventarier i badrummet och toaletten enligt normer och sunt förnuft

Förutom rätt drift av VVS-utrustning, är normerna för dess placering inriktade på användarvänlighet – ergonomi, särskilt i fall där funktionshindrade eller äldre människor bor i huset. För dessa kategorier ger lagstiftningsdokument uppdaterade rekommendationer eller krav, inklusive storlek på hjälprum och plats för dörrar..

Normativa dokument

De viktigaste dokumenten som är värda att studera för planering och utrustning av badrum och toalett:

 1. SNiP 2.08.01–89.
 2. SNiP 2.04.01–85.
 3. SNiP 3.05.01–85.
 4. СН 478–80 (för ledningar med plaströr).
 5. SP 40-103-98 och VSN 69-97 (vid dirigering med metallpolymerrör).
 6. SP 40-102-2000 (vid ledningar med polymera material).
 7. SP 40-108-2004 (med kopparrör).

Hur man placerar VVS-inventarier i badrummet och toaletten enligt normer och sunt förnuft

Rekommenderade avstånd vid bestämning av installationen av VVS anges i SNiP 3.05.01–85. Europeiska och amerikanska standarder (DIN och NKBA) sammanfaller nästan med ryska standarder, och i USA är höjderna något högre, och i asiatiska länder är de tvärtom något lägre.

Föreskrifter för placering av VVS i toalett och badrum

Huvuddokumentet vid placering av VVS är SNiP 3.05.01–85. Han förklarar:

 • arbetsordningens ordning;
 • hålstorlekar när du lägger rör genom väggar och tak;
 • typer av stålröranslutningar;
 • rekommendationer för rörfästning;
 • krav för installationshöjd på VVS-utrustning;
 • testkrav.

Det är inte tillåtet att placera badrum och toaletter ovanför bostaden. Ovanför köket, om nödvändigt, i två våningar hus och lägenheter – det är tillåtet.

Hur man placerar VVS-inventarier i badrummet och toaletten enligt normer och sunt förnuft

Toalettens storlek ska inte vara mindre än 0,8×1,2 (BxD) m. För familjer med en funktionshindrad person kan lokalernas storlek inte vara mindre:

 • toalett med handfat – 1,6×2,2 m;
 • badrum eller kombinerat badrum – 2,2×2,2 m.

Uppgifterna om installationshöjden på vattenintagbeslag i privata hus (från armaturens axel horisontellt till VVS) sammanfattas i tabell 1.

bord 1

InstallationReferenspunktHöjd
Vattenfällbara kranar och blandarefrån tvättens sidor250 mm
från sidan av diskbänken200 mm
från ett rent golv800 mm (för badkranar och badblandare)
Toalettkranar och blandarefrån sidan av tvättstället200 mm
från ett rent golv800 mm
Delat badkar och handfatfrån ett rent golvtill toppen av sidan 850 mm
Blandare för tittare med snett utlopp800 mm (utrustning för tömning av fartyget)
Blandare för tittare med direktuttag1000 mm (utrustning för tömning av fartyget)
Duschkranar1200 mm
Duschnät från underkantenfrån ett rent golv eller botten av en pall2100-2200 mm (allmänt bruk)
1700-1850 mm (för funktionshindrade)

* Vid installation av kranar och blandare direkt på diskbänken bestämmer installationshöjden av enhetens utformning.

Hur man placerar VVS-inventarier i badrummet och toaletten enligt normer och sunt förnuft Installation av badkar och handfat med en gemensam blandare

Uppgifterna om installationen av dränering från sanitära apparater i privata hus sammanfattas i tabell 2.

Tabell 2

Sanitära apparaterReferenspunktHöjd från nivån på det färdiga golvet, med en noggrannhet på ± 20 mm
tvättställtill toppen av styrelsen800 mm (medelvärde, valt med hänsyn till familjemedlemmarnas höjd)
Handfat och sjunkertill toppen av styrelsen850 mm (medelvärde, valt med hänsyn till familjemedlemmarnas höjd)
Bathstill toppen av styrelsen600 mm
Urinaler för vägg och brickatill toppen av styrelsen650 mm (medelvärde, valt med hänsyn till familjemedlemmarnas höjd)
Duschbrickortill toppen av styrelsen400 mm
bricka600-700 mm
Hängande dricks fontänertill toppen av styrelsen900 mm
Spolningskistern på den höga ”engelska” toalettentill botten av tanken1 800 mm
Toalettskål180-190 mm (från modell)
Vägghängd toalett220-240 mm
Toalettrullehållare600-700 mm, i förhållande till toaletten – framför 200-300 mm

Uppgifterna i denna tabell är endast för vägledning. De flesta av installationsdimensionerna finns på fabriksmonteringskortet för varje modell, som seriösa tillverkare följer med sina produkter. När du planerar köp av utrustning måste du studera tillgängliga erbjudanden och deras anslutningsmöjligheter. Så några tillverkare av toalettskålar ger flera alternativ för att installera sin utrustning..

Hur man placerar VVS-inventarier i badrummet och toaletten enligt normer och sunt förnuft Tillåtna höjdavvikelser för fristående enheter – ± 20 mm, grupper av samma typ – ± 5 mm

Krav för installation av internt avloppsvatten:

 • uttag av rördelar och rör är monterade mot flödet;
 • fogarna på gjutjärnrör är isolerade med tjärahampa, täckta med cementmurbruk;
 • Det är lämpligt att direkt montera toalettens utlopp i avloppsröret, i extrema fall – genom ett rör (gjutjärn, PE) eller en koppling (gummi);
 • när du installerar en toalett med ett direkt uttag installeras utloppsrörets uttag i linje med golvet;
 • installation av en toalettskål är tillåten med skruvar (med en gummipackning under basen) eller lim;
 • Spolningsröret på urinalbrickan installeras i 45 ° vinkel, ner mot väggen.

Hur man placerar VVS-inventarier i badrummet och toaletten enligt normer och sunt förnuft Installation av en sidmonterad toalettram med dold cistern och bidé

SNiP 2.08.01–89 och avdelningsnormer standardiserar minsta, maximala eller optimala horisontella dimensioner när VVS-utrustningen finns:

 • mellan bidet och toaletten – minst 0,25 m, men inte för att minska ergonomin – högst 0,45 m;
 • det bör finnas ett öppet utrymme framför toaletten, bidé – från 0,6 m;
 • på båda sidor av toaletten, bidé bör det finnas fritt utrymme – från 0,25 m;
 • framför badrummet, dusch, bör det finnas ett öppet utrymme – från 0,7 m;
 • framför tvättstället bör det fria området vara WxD – inte mindre än 0,7×1,1 m, när tvättstället ligger i en nisch – inte mindre än 0,7×0,95 m;
 • rekommenderat avstånd från badkar / hytt till handfat är 0,3 m;
 • rekommenderat avstånd från badkar / stuga till den uppvärmda handduksskenan är 0,5–0,4 m.

Hur man placerar VVS-inventarier i badrummet och toaletten enligt normer och sunt förnuft Optimal placering av tvättställ och spegel

Rekommendationer för placering av utrustning, vattenförsörjning till blandare, dräneringsdiametrar

I konstruktionsstadiet måste du tänka på antalet badrum – toaletter och badrum, för korrekt placering av stigerör och med hänsyn till belastningar. Om huset är stort och rummen är planerade, eller flera generationer av en familj – föräldrar, barn, barnbarn – bor i huset, är det meningsfullt att organisera mer än ett badrum. Gästen kan bara innehålla en toalett och en handfat, master badrummen är dessutom utrustade med badkar eller dusch.

Planeringstips

Mycket användbar information om installation av VVS och färdiga layouter för olika tillfällen finns i Ernst Neuferts encyklopedi ”Building design”. Detta kommer att vara särskilt användbart för dem som inte har betydande delar av badrummet och toaletten..

Hur man placerar VVS-inventarier i badrummet och toaletten enligt normer och sunt förnuft

När du placerar utrustning behöver du ibland bara vägledas av sunt förnuft. Så i de flesta fall placeras badkaret längs en av väggarna eller i hörnet, men om området tillåter det kan du installera det som en ö genom att koppla i en dold kanal i golvet eller golvlådan. Badrumets minsta yta bestämmer installationen av en hörndusch eller ett sittbad. Vid utformning av ett badrum med naturligt ljus måste storlek, placering och typ av fönsterrutor tas med i beräkningen..

Hur man placerar VVS-inventarier i badrummet och toaletten enligt normer och sunt förnuft Ju längre badet är, desto grundare kan det vara

Spegeln installeras vanligtvis ovanför handfat. Om spegeln är placerad på en skåpdörr, bör den placeras ovanför toppen av blandaruttaget. När du installerar två fristående tvättställ i rummet, bör avståndet mellan dem inte vara mindre än 90 cm, annars blir samtidig användning svårt. Samtidigt kan en uppvärmd handdukskena eller en handdukhållare lämpligen placeras mellan tvättställen.

Tänk på närvaron av hyllor och skåp, en tvättmaskin, en korg för smutsigt linne, ett uttag för uttag (vid behov). Badrummet kan vara mycket funktionellt även i små storlekar.

Hur man placerar VVS-inventarier i badrummet och toaletten enligt normer och sunt förnuft Badrum och toalettlayout

Hur man placerar VVS-inventarier i badrummet och toaletten enligt normer och sunt förnuft Planering av det kombinerade badrummet

Hur man placerar VVS-inventarier i badrummet och toaletten enligt normer och sunt förnuft Exempel på badrumslayout

Hur man placerar VVS-inventarier i badrummet och toaletten enligt normer och sunt förnuft Ekonomiskt arrangemang av hörnhyllor och handfat

Vänster / höger – hur korrekt tillförsel av kallt och varmt vatten till blandaren

Traditionellt utförs vattenförsörjningen till kranarna på grundval av högerhandtagare och med hänsyn tagen till att kallt vattenkranen används oftare: till höger – kallt vatten, till vänster – varmt. Dessutom är ett sådant arrangemang säkrare för högerhänta barn – det finns mindre risk för att oavsiktligt skala med varmt vatten (notera till föräldrar vars barn är vänsterhänt!).

Och ändå, i de flesta fall, är detta arrangemang en vana fråga, särskilt om inloppen är gjorda med flexibla slangar. För kranar med termostat är dock rätt anslutning absolut nödvändig, annars fungerar de inte. Vissa tillverkare utrustar sina modeller med utbytbara termostatpatroner, vilket gör att du kan ”byta” en felaktigt ansluten mixer utan att demontera installationen med dolda ledningar.

Hur man placerar VVS-inventarier i badrummet och toaletten enligt normer och sunt förnuft Termostatblandare

Rekommendationer för val av avloppsdiametrar

För korrekt dränering måste avloppsrörets diametrar motsvara dräneringsflödet eller anslutningsdiametrarna från VVS-utrustningen. Uppgifter om minimidiametrarna för avloppsrör finns i tabell 3.

Tabell 3

UtrustningDiameterObs, förklaring
Från tvättmaskinen32 mm öppen sifon 40 mm stängd sifonmaximal fyllning – högst 2/3 av avloppsdiametern
Från tvättstället40 mmsjunker sifon – Ø 32 mm
Från duschstegen50–75 mmfrån duschkapaciteten
Från badkar och dusch50 mmbadsifon, hytter – Ø 40 mm
Från toaletten110 mm

När du installerar avloppssystemet måste du komma ihåg de rekommenderade backarna för att systemet ska fungera korrekt.

Betygsätt artikeln
Dela med vänner
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Lägg till en kommentar

Genom att klicka på knappen "Skicka kommentar" godkänner jag behandlingen av personuppgifter och accepterar sekretesspolicy