Vilken spänningsstabilisator för pannan att välja

Idag kommer vi att prata om att välja en spänningsstabilisator för en värmepanna. Medan kvaliteten på kraftförsörjningen från kommunala nät är dålig, fortsätter vi att ta hand om ett antal känsliga enheter med stabil spänning. Detta är särskilt viktigt för elektroniskt styrda pannor, det ideala sättet att uppnå detta är att installera en stabilisator.

Vilken spänningsstabilisator för pannan att välja

Varför spänningsstabilisering är så viktigt

I början av seklet blev det tydligt att pannor inte längre bara är gasvattenberedare. Idag är det riktiga mini-pannhus som är utrustade med både telemetri och självdiagnostiska medel och ställdon: en pump, en gasavstängningsventil och ett automatiskt kylmedelsmatningssystem. Samtidigt är användaren inte skyldig att lära sig hur man använder denna utrustning och vet allt om driftsätten. Den inbyggda mikrokontrollern kommer att ta hand om detta: vissa gaspannor är överlägsna när det gäller tvättmaskiner och andra nyutrustade hushållsapparater.

Ganska komplexa algoritmer för styrning av pannans funktionella organ är dolda inuti den elektroniska enheten. Många utländska modeller av värmeutrustning använder inte bara högkvalitativa radiokomponenter, var och en separat tagna styrkort är individuellt konfigurerad. På grund av detta anses förlusten av den elektroniska delen för de dyraste pannorna vara oåterkallelig, medan representanter för en lägre priskategori kräver service reparationer, under vilka huset kommer att förbli utan uppvärmning..

Vilken spänningsstabilisator för pannan att välja

Den huvudsakliga orsaken till att pannelektroniken har misslyckats anses vara arbete med dåliga parametrar i nätverket. En närmare titt på insidan avslöjar en intressant bild. Ombord på Ferroli- eller Viessman-pannor finns stabiliserade ingångskonverterare med en kaskad av filter, men endast de är utformade för den ljudnivå som är typisk för elnäten i västländerna. Samtidigt har kinesiska hantverkare inte ens ett primitivt skydd mot överbelastning. Och därför behövs en stabilisator eller en stabiliserad UPS för både billiga och dyra pannor. I slutändan är huvudfaran antingen frysning av huset eller nödutrustning av gasutrustning..

Vilken spänningsstabilisator för pannan att välja

Nätverksparametrar

Men hur exakt kan det elektriska nätverket påverka prestandan och vilka är de negativa faktorerna? Är det möjligt att kapaciteten hos den inbyggda omvandlaren räcker för att eliminera farliga svängningar? Svaren på dessa frågor avgör inte bara behovet av att installera en stabilisator, de tillåter dig att förstå vilken enhet som kommer att bli onödigt dyr på grund av ett orimligt stort antal funktioner..

Vilken spänningsstabilisator för pannan att väljaGenom att ansluta flera batterier kan du öka drifttiden för den avbrottsfria strömförsörjningen upp till 24 timmar eller mer.

Huvudfaren är strömavbrott. Att stoppa cirkulationen är ett direkt sätt att stoppa driften av hela systemet, och dess plötsliga förekomst leder till tillförsel av en del av det kylda kylvätskan i den fortfarande heta värmeväxlaren – till den så kallade temperaturchocken. Vid installation av UPS försvinner dessa risker, men närvaron av ett batteri och en omvandlare i stabilisatorn ökar ibland sina kostnader med 2-3 gånger. Om du inte är säker, vänta med köpet, så kommer inget att hindra dig från att slutföra schemat med ett budgetalternativ: en gammal UPS (UPS) med ett misslyckat batteri och ett bilbatteri.

Vilken spänningsstabilisator för pannan att välja

Den andra parametern är spänningsamplitudens stabilitet. Utrustning med inbyggd ingångsomvandlare är inte känslig för dopp upp till 150 V, medan kretskomponenterna tillåter en spänningsökning i nätverket upp till 270 V utan att skada styrkretsen. Observera att om pannan drivs via UPS kommer tröskeln för den senare att vara mindre än gränsen för elektroniken. För pannor utan ingångsomvandlare krävs strikt installation av en spänningsstabilisator.

Vilken spänningsstabilisator för pannan att väljaEn överdriven spänningsspänning, strömavbrott på styrkortet är tillräckligt för att inaktivera det. Även med en liten risk för ett sådant resultat är det bättre att ta hand om den oavbrutna driften av värmepannan i förväg..

Även med ingångsstabilisering förblir den elektroniska kretsen extremt sårbar för överspänningar och störningar. En extern stabilisator hjälper till att stänga av strömmen till pannan vid farliga parametrar i matningsnätet och utjämna skadliga fluktuationer. Naturligtvis var det möjligt att begränsa sig till installationen av en SPD och ett spänningsrelä i pannrummet, men den totala kostnaden för dessa enheter är ganska jämförbar med budgetproven för nätverksstabilisatorer..

Typer av stabilisatorer

Stabilisatorer för pannor skiljer sig från vanliga hus bara i sin lastkapacitet, deras låga kostnad motsvarar kraftklassen. Genom design och funktionsprincip är dessa enheter traditionellt indelade i servo, relä och elektroniska. Ser framåt, låt oss säga att tillförlitligheten och kvaliteten på stabilisatorn nästan inte beror på familjen, uppsättningen skyddsfunktioner är mycket viktigare.

Vilken spänningsstabilisator för pannan att välja

Om du använder en pålitlig, dyr pannaenhet är det bättre att kontakta din försäljningskonsult eller läsa bruksanvisningen för rekommendationer om att välja en stabilisator. Tillverkaren kommer själv att rekommendera en lämplig likriktarmodell från sitt eget sortiment eller tillkännage den nödvändiga uppsättningen av parametrar. Ofta överstiger inte ens en märkesutrustning kostnaden för den totala prisgränsen, men teknikens tillförlitlighet och full kompatibilitet garanteras.

Vilken spänningsstabilisator för pannan att välja

Om kraven för stabilisatoren beskrivs i allmänna rekommendationer måste du ta reda på orsakerna till prisspridningen för olika modeller med utrustningsleverantören. Här är några exempel på ytterligare funktioner och funktioner som förklarar de ökade kostnaderna för instrumentet:

  1. Lastkapacitet är ett värde, mätt i volt-ampere, som bestämmer den tillåtna effekten för den anslutna utrustningen. Pannor kan i verkligheten visa olika förbrukning beroende på kvaliteten på strömförsörjningskretsen, närvaron av en inbyggd cirkulationspump och andra ställdon. Det är viktigt att genomströmningen väljs med en marginal på 25-30% av pannkraften, eftersom vid den nedre spänningsgränsen minskas omvandlarens effektivitet kraftigt.
  2. Alla typer av skydd. Det är att föredra att en stabilisator har ett stort antal återkopplingsskydd. Ett reläavstängning av ingångsfilterriktaren rekommenderas; för detta måste en standby-spänningsgenerator finnas i enheten. Det andra steget med skydd mot interna kortslutningar måste utföras av en säkring.
  3. Närvaron av aktiv kylning – för elektroniska stabilisatorer med en effekt av anslutna enheter över 500 W, andra typer – över 1 kW.
  4. Villkor. Tillverkaren reglerar temperaturen, fuktigheten och andra miljöförhållanden som enheten kommer att användas i. Olika grader av skydd av fallet, olika klass av inneboende skydd är möjliga, vissa modeller kan användas i fuktiga rum.
  5. Hög effektivitet – denna indikator är av avgörande betydelse endast om stabilisatorn måste arbeta i ett konstant uppdragsläge med avvikelser på 25-30% från den nominella nivån. Lita inte heller på uttalandet om en enastående hög effektivitet: tyvärr, men förluster i elektriska omvandlare på mindre än 5% visas fortfarande endast i rymdindustrin och hög precisionsteknologi.
  6. Driftspänningsområdet bestäms helt av enhetsfamiljen. Elektroniska stabilisatorer har en betydande fördel i denna plan, servo-enheter är de mest efterhand..
  7. Renheten hos utspänningskurvan bestämmer stabiliseringskvaliteten. För pannor utan inbyggd omvandlare krävs en ren sinusvåg, medan till och med den enklaste kaskaden av ingångsfilter är lätt störningar och fluktuationer redan tillåtna.

Oavbruten strömförsörjning

Ett separat kriterium för hushållsstabilisatorer är tillgången till en autonom kraftkälla, som gör det möjligt att upprätthålla hela drift av pannhuset under en strömavbrott. Drifttiden bestäms av batterikapaciteten och omvandlarkretsens effektivitet.

Vilken spänningsstabilisator för pannan att välja

Det finns två typer av stabilisatorer som ger oavbruten effekt. Vissa av dem har ett inbyggt batteri, sådana är främst utformade för att driva panneautomatisering och pannrumslarm. Mer avancerade enheter är utformade för att ansluta ett externt batteri, medan de kan upprätthålla driften av pumpar, elektriska ventiler och andra exekverande enheter under lång tid. En viktig punkt: om belastningen inte förändras under drift av pumparna och styrenheten, då det är svårare att förutsäga när spjällen och blåsfläktarna servos är på.

I allmänhet gäller samma krav för UPS-enheter för pannor som för stabilisatorer. Det enda undantaget är den typ av enhetsarkitektur, enligt vilken UPS är indelad i off-line, on-line och line-interact.

Vilken spänningsstabilisator för pannan att välja

Off-line enheter har inte en inbyggd stabilisator och byter därför till batteridrift varje gång när oacceptabla parametrar för elnätet visas. Skillnaden mellan interaktiva och onlinekällor ligger i den mer avancerade nuvarande konverteringskretsen. I själva verket fungerar utgångsomvandlaren från den linje-interaktiva UPS alltid från en konstant lågspänning, vilket kan vara antingen transformatorens eller batteriets sekundära lindning. UPS av de två sista typerna är mest att föredra för att driva automatisering och verkställande enheter i pannrummet. Du bör också vara uppmärksam på driftstiden för driftlägen. Denna indikator är bättre att överens med pannstillverkaren.

Jämförelse av modeller

Som en sammanfattning av vår översyn erbjuder vi en jämförande tabell över enheter för stabilisering och avbrottsfri strömförsörjning av pannor av olika slag:

ModellEn typPower (kVA)IngångsspänningsområdeStabiliseringsfelSkyddMått och viktKostnadenanteckningar
Teplocom ST-555Relä0,4145-260V+/ – tio%Överspänning och överbelastning130x170x85 mm, 2 kg3800 rbl.För okänslig elektronik
Luxeon EDR-1000triac0,790-270V+/ – 4-7%Mot överbelastning, överspänning, överhettning, kortslutning, överspänning230x140x178 mm, 4,2 kg4000 gnugga.För ett brett sortiment av enheter
EnergyARS-1500Relä1,5140-260V+/ – 4%Överbelastning, överspänning, överhettning och störningar375x238x110 mm, 4,3 kg6500 rbl.För ett brett sortiment av enheter
Daewoo DW-TM12kVARelä12140-270V+/ – 4%Överbelastning, kortslutning, störningar och överspänning511x381x259 mm, 23,5 kg20 000 rubel.Aktiv kylning för enheter med hög effekt
Lenz Technic R 500WRelä0,5140-270V+/ – fem%Mot överspänning, överhettning och kortslutning155х194х122 mm, 3 kg2600 rbl.Designad i Europa
Rucelf SDF-1000Servomotor1120-275V+/ – 1,5%Mot spänningsspänningar, störningar, överbelastning och kortslutning210x165x205 mm, 5,7 kg2800 rbl.Hög precision
Ortea Aquarius ET30-15på IGBT-nycklartio187-265V+/ – 0,5%Hela skyddsområdet1200х670х410 mm, 130 kg420 000 rubel.Tillverkad i Italien, trefasanslutning
SVEN Reserve Home – 1000line-interaktiv0,6150-275V+/ – tio%Mot spänningsspänningar, kortslutningar och överbelastningar140x214x367 mm, 9,3 kg10 800 gnugga.Oavbruten strömförsörjning från ett batteri med en kapacitet på 10-60 A * h
Logic Power LPM-PSW 3000line-interaktiv2,1145-280V+/ – tio%Hela skyddsområdet + batterikontroll350х190х450 mm, 15,3 kg26 000 rubel.Avbrottsfri strömförsörjning, externt batteri
Betygsätt artikeln
Dela med vänner
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Lägg till en kommentar

Genom att klicka på knappen "Skicka kommentar" godkänner jag behandlingen av personuppgifter och accepterar sekretesspolicy