Vad ska vara rätt ugn

Förgasning av ett privat hus är en dyr och ganska svår uppgift. Det är nödvändigt inte bara att sträcka rör från gasledaren, utan också att få tillstånd från gastjänsten för detta. Och en viktig roll i detta spelas av en ordentligt organiserad ugn. Vår tipswebbplats kommer att berätta hur det ska vara.

Vad ska vara rätt ugn

  1. Varför exakt en ugn? Namnet ”pannrum” är vanligare. Ja, vi håller med. Men experter tror att fristående byggnader designade för uppvärmning av hyreshus kan kallas pannhus. Men ugnen är ett rum i ett privat hus, där all utrustning som behövs för att värma byggnaden finns. Kraven för pannrum är strängare. Dessutom finns det något som ”värmegenererande”. Detta är en separat lokal som inte är bostäder där själva värmegeneratorn och ingenjörsutrustningen finns.
  2. Vilket är huvuddokumentet för normer och krav för arrangemang av ugnar i privata hus? Detta är SP 402.1325800.2018 “Bostadshus. Regler för design av gasförbrukningssystem ”. Denna uppsättning regler som gäller för gasuppvärmning av hus reviderades senast den 6 juni 2019..

Vad ska vara rätt ugn

  1. Finns det alltid behov av en separat ugn om huset värms upp med gas? Inte. Som portalen redan skrev kan pannan i vissa fall installeras även på vinden. Eller i köket. Men det bör bara vara en kondenserad gaspanna med en stängd eldbox! Dessutom ställs stränga krav på storleken på lokalerna där sådana pannor är installerade. I synnerhet måste köket, där det finns en eldstad med eldstad och en panna med en stängd förbränningskammare, ha en volym på minst 15 m3. Dessutom måste det finnas ytterligare ventilation, i synnerhet avståndet i botten av dörren.
  2. Är det möjligt att utrusta en ugn i källaren eller källaren? Ja, uppsättningen av regler tillåter detta. Dessutom är experterna övertygade om att placering av värmegeneratorn vid värmningssystemets lägsta punkt kommer att göra det mer effektivt..

Vad ska vara rätt ugn

  1. Vilken storlek ska ugnen vara? Volym 15 m3 och med en takhöjd på 2,5 meter. Detta krav är relevant för rum där en gaspanna med en öppen förbränningskammare kommer att installeras..
  2. Är det möjligt att installera en gaspanna i toaletten och badrummet? Nej, regelboken förbjuder det.
  3. Ska det finnas ett fönster i ugnen? Ja. Dessutom bör glasytan vara minst 0,03 kvadratmeter per 1 kubikmeter rumsområdet. I händelse av en gaseksplosion måste fönstret öppna utåt under explosionens våg.

Vad ska vara rätt ugn

  1. Vilken ventilation ska vara i ugnen? Dimensionerna på tillförsel- och avgaskanalerna bör göras på ett sådant sätt att luftflödet är lika med avgasvolymen plus den luft som krävs för gasförbränning. Naturlig ventilation är obligatorisk och huven bör ge tre gånger luftväxling per timme.
  2. Var ska dörren i ugnen öppna sig till? Bara utanför, som fönstret.
  3. Vilka är kraven för efterbehandlingsmaterialen i ugnen? De måste vara icke brandfarliga. Om golvet är trä är det isolerat med material med en brandbeständighetsgräns på minst 45 minuter. Det är möjligt att installera isoleringen endast under pannan så att den sticker ut 10 centimeter bortom kroppen. Pannan själv måste placeras 20 millimeter från väggarna om de inte är brännbara. Och på 30 millimeter, om väggarna är svåra att bränna och det finns ytterligare isolering. Det är också nödvändigt att tillhandahålla fri tillgång till resten av ingenjörsutrustningen..

Vad ska vara rätt ugn

Uppfyllning av dessa krav i utformningen av ett värmepannrum i ett privat hus kommer att göra det möjligt för ägarna att få tillstånd från gasservice att ansluta till huvudgasledningen.

Betygsätt artikeln
Dela med vänner
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Lägg till en kommentar

Genom att klicka på knappen "Skicka kommentar" godkänner jag behandlingen av personuppgifter och accepterar sekretesspolicy