Uppvärmning nätverk design

Står du inför frågan om anslutning till fjärrvärmenät? Den här artikeln är till dig: vilka typer av värmenätverk är, vad denna kommunikation består av, vilka organisationer och varför är de mest lämpade för projektutveckling och vad som ibland kan sparas på, läs just nu.

Uppvärmning nätverk design

Kort om värmenät

Många föreställer sig vad ett värmenät är, men för en mer tillgänglig berättelse bör några vanliga sanningar komma ihåg.

För det första tillför inte värmesystemet varmt vatten direkt till batterierna. Kylvätsketemperaturen i huvudledningen under de kallaste dagarna kan nå 150 grader och dess direkta närvaro i värmeväxlaren är full av brännskador och är farlig för människors hälsa.

Uppvärmning nätverk design

För det andra bör kylvätskan från nätet i de flesta fall inte komma in i byggnadens varmvattenförsörjningssystem. Detta kallas ett slutet DHW-system. För att tillgodose behoven i badrummet och köket används dricksvatten (från vattenförsörjningen). Det dekontaminerades och kylvätskan ger endast uppvärmning till en viss temperatur på 50-60 grader med hjälp av en kontaktlös värmeväxlare. Användningen av nätverksvatten från värmeledningar i varmvattenförsörjningssystemet är minst sagt slöseri. En värmebärare framställs vid en värmekälla (pannrum, CHP) genom kemisk vattenbehandling. På grund av det faktum att temperaturen på detta vatten ofta är högre än kokpunkten tas hårdhetssalter som orsakar skala nödvändigtvis bort från det. Bildningen av eventuella avlagringar på rörledningskomponenterna kan skada utrustningen. Kranvattnet upphettas inte i sådan utsträckning och därför passerar inte dyra demineralisering. Denna omständighet påverkade det faktum att öppna varmvattenanläggningar, med direkt vattenintag, praktiskt taget inte används någonstans..

Typer av lägger uppvärmningsnät

Tänk på typerna av läggning av uppvärmningsnät med antalet rörledningar som ligger vid sidan av.

2-rörs

Strukturen för ett sådant nätverk innehåller två linjer: leverans och retur. Beredning av slutprodukten (sänka temperaturen på värmemediet för uppvärmning, uppvärmning av dricksvatten) sker direkt i den värmeförsedda byggnaden.

3 rör

Denna typ av läggning av uppvärmningsnät används ganska sällan och endast för byggnader där avbrott i värme inte är acceptabelt, till exempel sjukhus eller förskolor med en ständig vistelse av barn. I detta fall läggs en tredje rad till: reserv för ledningsrör. Den opopulära metoden med denna reservation är dess höga kostnader och opraktiska. Läggningen av ett extra rör ersätts enkelt av ett permanent installerat modulärt pannrum och den klassiska 3-rörsversionen hittar man praktiskt taget inte idag.

Uppvärmning nätverk design

4-pipe

Typ av läggning när konsumenten levereras med både kylvätska och varmvatten i vattentillförselsystemet. Detta är möjligt om byggnaden är ansluten till distributionsnät (inom kvartalet) efter centralvärmepunkten, där dricksvatten värms upp. De två första linjerna, som i fallet med en 2-rörs packning, är kylmedlets tillförsel och retur, den tredje är tillförseln av varmt dricksvatten, den fjärde är dess retur. Om vi ​​fokuserar på diametrarna kommer 1 och 2 rör att vara desamma, det tredje kan skilja sig från dem (beroende på flödeshastighet), och det fjärde är alltid mindre än det tredje.

Övrig

Det finns andra typer av läggning i de opererade näten, men de är inte längre kopplade till funktionalitet utan med konstruktionsfel eller oförutsedda ytterligare utveckling av området. Så om belastningarna är felaktigt bestämda, kan den föreslagna diametern underskattas avsevärt och i de tidiga driftsstegen blir det nödvändigt att öka genomströmningen. För att inte lägga om hela nätverket rapporteras en annan pipeline med större diameter. I detta fall går matningen längs en rad och returen går längs två rader, eller tvärtom.

Vid konstruktion av ett värmenätverk till en vanlig byggnad (inte ett sjukhus etc.) används antingen 2-rörs- eller 4-rörsalternativet. Det beror bara på vilka nätverk du fick kopplingspunkten på.

Befintliga metoder för att lägga värme el

Ovan jord

Det mest lönsamma sättet vad gäller drift. Alla defekter är synliga även för en icke-specialist, inga ytterligare kontrollsystem krävs. Det finns också en nackdel: det kan sällan användas utanför industriområdet – det förstör stadens arkitektoniska utseende.

Uppvärmning nätverk design

Underjordiska

Denna typ av packning kan delas in i ytterligare tre typer:

 1. Kanal (värmesystem passar in i facket).

Uppvärmning nätverk design

Fördelar: skydd mot yttre påverkan (till exempel från skador från en grävskopa), säkerhet (om rör spricker, kommer jorden inte att tvättas ut och dess fel utesluts).

Nackdelar: installationskostnaderna är ganska hög, med dålig tätning, kanalen är fylld med mark eller regnvatten, vilket negativt påverkar hållbarheten hos metallrör.

 1. Kanallös (rörledningen läggs direkt i marken).

Uppvärmning nätverk design

Fördelar: Relativt låg kostnad, enkel installation.

Nackdelar: om en rörledning brister finns det risk för markerosion, det är svårt att bestämma platsen för brottet.

 1. I ärmarna.

Används för att neutralisera vertikal spänning på rör. Detta är främst nödvändigt när du korsar vägar i vinkel. Det är en rörledning för uppvärmningsnätet som ligger i ett rör med större diameter.

Valet av läggningsmetod beror på terrängen genom vilken rörledningen passerar. Det kanaliska alternativet är optimalt med avseende på kostnader och arbetskostnader, men det kan inte tillämpas överallt. Om sektionen av uppvärmningsnätet är belägen under vägen (inte korsar det utan går parallellt under körbanan) används kanalläggning. För att underlätta användningen bör platsen för nätverket under uppfart endast användas i frånvaro av andra alternativ, eftersom om en fel upptäcks kommer det att vara nödvändigt att öppna asfalt, stoppa eller begränsa rörelser längs gatan. Det finns platser där en kanalenhet används för att förbättra säkerheten. Detta är obligatoriskt när du lägger ett nätverk över sjukhus, skolor, dagisar etc..

De viktigaste elementen i värmenätet

Uppvärmningsnätverket, till vilken variation det inte tillhör, är i huvudsak en uppsättning element sammansatta i en lång rörledning. De produceras av industrin i en färdig form och konstruktionen av kommunikation reduceras till att lägga och ansluta delar till varandra..

Röret är den grundläggande byggstenen i denna konstruktör. Beroende på diameter produceras de i längder på 6 och 12 meter, men på beställning på tillverkarens fabrik kan du köpa valfri mätare. Det rekommenderas att fastna, konstigt nog, till standardstorlekar – fabriksskärning kommer att kosta en storleksordning mer.

Uppvärmning nätverk design

För det mesta används stålrör täckta med ett isoleringsskikt för värmesystem. Icke-metalliska analoger används sällan och endast i nätverk med mycket lågtemperaturschema. Detta är möjligt efter centralvärmepunkter eller när värmekällan är ett varmvattenpannhus med låg effekt, och även då inte alltid.

För värmenätet är det nödvändigt att använda uteslutande nya rör; återanvändning av begagnade delar leder till en betydande minskning av livslängden. Sådana besparingar i material leder till betydande kostnader för efterföljande reparationer och ganska tidig återuppbyggnad. Det är oönskat att använda någon typ av rörläggning med spiralsvetsad söm för uppvärmning av elnätet. En sådan pipeline är mycket ansträngande för att reparera och minskar hastigheten för nöd eliminering av brott..

Uppvärmning nätverk design 90 graders armbåge

Förutom vanliga raka rör tillverkar industrin också formade delar för dem. Beroende på vilken typ av rörledning som valts kan de variera i mängd och syfte. I alla versioner krävs krökningar (rörets vridning i en vinkel på 90, 75, 60, 45, 30 och 15 grader), tees (grenar från huvudröret, ett rör med samma eller mindre diameter svetsad i det) och övergångar (ändra diameter på rörledningen). Resten, till exempel slutelementen i det operativa fjärrkontrollsystemet, släpps vid behov..

Uppvärmning nätverk design Gren från huvudnätverket

Ett lika viktigt element i konstruktionen av en värmeavledning är avstängningsventiler. Denna enhet blockerar kylvätskans flöde, både till och från konsumenten. Frånvaron av avstängningsventiler i abonnentens nätverk är oacceptabelt, eftersom i händelse av en olycka på platsen inte bara en byggnad måste stängas av utan hela grannområdet.

För luftanläggningen av rörledningen är det nödvändigt att tillhandahålla åtgärder som utesluter alla möjligheter till obehörig åtkomst till ventilens styrdelar. I händelse av oavsiktlig eller avsiktlig stängning eller begränsning av genomströmningen av returledningen kommer ett oacceptabelt tryck att skapas, vars resultat inte bara kommer att bli ett brott i värmenätverksrören, utan också byggnadens värmeelement. Mest beroende av batteritryck. Dessutom är nya designlösningar för radiatorer rivna ihop mycket tidigare än deras sovjetiska gjutjärns motsvarigheter. Det är inte svårt att föreställa sig konsekvenserna av ett brast batteri – rum fyllda med kokande vatten kräver ganska anständiga summor för reparationer. För att utesluta möjligheten att styra ventilerna av obehöriga personer kan du förse lådor med lås som stänger kontrollerna med en nyckel eller avtagbara ratt.

I händelse av underjordisk läggning av rörledningar till ventilerna är det tvärtom nödvändigt att tillhandahålla tillgång till servicepersonal. För detta byggs värmekamrar. Fallande in i dem kan arbetarna utföra nödvändiga manipulationer.

För kanallös läggning av förisolerade rör ser armaturerna annorlunda ut än deras vanliga utseende. I stället för en ratt har kulventilen en lång spindel, i vilken änden ett styrelement är beläget. Stängning / öppning sker med en T-formad nyckel. Det levereras av tillverkaren, komplett med grundbeställningen för rör och rördelar. För att organisera åtkomst placeras denna stång i en betongbrunn och stängs med en lucka.

Uppvärmning nätverk design Stäng av ventiler med växel

På rörledningar med liten diameter kan du spara på armerade betongringar och luckor. I stället för armerad betong kan stavarna placeras i metallmattor. De ser ut som ett rör med ett lock fäst på toppen, monterat på en liten betongdyna och begravd i marken. Ganska ofta föreslår designers på små rördiametrar att placera båda armeringsstänger (tillförsel- och returledningar) i en armerad betongbrunn med en diameter på 1 till 1,5 meter. Denna lösning ser bra ut på papper, men i praktiken leder ett sådant arrangemang ofta till omöjlighet för ventilstyrning. Detta händer på grund av att båda stavarna inte alltid är placerade direkt under luckan, därför är det inte möjligt att installera nyckeln vertikalt på styrelementet. Armaturer för rörledningar med medelstor och större diameter är utrustade med en växellåda eller en elektrisk drivenhet, det fungerar inte för att placera det i mattan, i det första fallet kommer det att vara en armerad betongbrunn, och i den andra – en elektrifierad värmekammare.

Uppvärmning nätverk design Ställ in mattan

Nästa element i värmenätet är en kompensator. I det enklaste fallet är det rörläggning i form av bokstaven P eller Z och vilken väg som helst. I mer komplexa versioner används linser, packbox och andra kompenseringsenheter. Behovet av att använda dessa element beror på metallens känslighet för betydande värmeutvidgning. Med enkla ord, under påverkan av höga temperaturer, ökar röret sin längd och för att förhindra att det spricker som en följd av överdriven belastning tillhandahålls specialanordningar eller rotationsvinklar av vägen med vissa intervall – de avlägsnar spänningen orsakad av metallens expansion.

Uppvärmning nätverk design U-formad expansionsfog

För konstruktion av abonnentnät rekommenderas det att använda enkla spårvridningsvinklar som kompensatorer. Mer komplexa enheter kostar för det första mycket, och för det andra kräver de årligt underhåll..

För kanallös läggning av rörledningar, förutom själva rotationsvinkeln, finns också ett litet utrymme för dess drift. Detta uppnås genom att placera expansionsmattor vid krökningen i nätet. Avsaknaden av en mjuk sektion kommer att leda till det faktum att vid expansionstillfället kommer röret att klämmas i marken och helt enkelt brista.

Uppvärmning nätverk design U-formad expansionsfog med lagda mattor

Dränering är också en viktig del av den termiska kommunikationsdesignern. Denna anordning är en gren från huvudledningen med beslag som faller ner i en betongbrunn. Om det är nödvändigt att tömma värmesystemet öppnas kranarna och kylmediet tappas ur. Detta element i uppvärmningsnätet installeras på alla nedre punkter på rörledningen.

Uppvärmning nätverk designDränera väl

Det utmatade vattnet pumpas ut ur brunnen med specialutrustning. Om det är möjligt och lämpligt tillstånd har erhållits, är det möjligt att ansluta avfallet väl till nätverket för hushålls- eller stormavlopp. I detta fall krävs ingen specialutrustning för drift..

I små nätverkssektioner, upp till flera tiotals meter, kan dränering inte installeras. Under reparationer kan överskottet kylvätska dumpas med den gammaldags metoden – för att klippa röret. Med en sådan tömning bör vattnet emellertid avsevärt sänka temperaturen på grund av risken för brännskador för personalen och slutdatumet för reparationen försenas något.

Ett annat konstruktionselement, utan vilket rörledningens normala funktion är omöjlig, är en luftventilation. Det är en gren av värmenätet, riktat rakt upp, i slutet av vilken en kulventil är belägen. Denna enhet tjänar till att frigöra luften från rörledningen. Utan att ta bort gasproppar är det normalt omöjligt att fylla rör med kylvätska. Detta element är installerat på alla övre punkter i värmenätet. Du får inte i något fall vägra att använda den – ingen annan metod för att ta bort luft från rören har ännu hittats.

Uppvärmning nätverk design Tröjor med luftventil

När man installerar en luftventilation bör man, utöver funktionella idéer, också ledas av principerna för personalsäkerhet. Det finns en risk för brännskador vid utluftning. Luftutloppsröret måste riktas åt sidan eller nedåt.

Design

Designerens arbete när man skapar ett värmenätverk är inte baserat på mallar. Varje gång nya beräkningar utförs väljs utrustning. Projektet kan inte återanvändas. Av dessa skäl är kostnaden för sådant arbete alltid ganska hög. Priset bör dock inte vara det viktigaste kriteriet när du väljer en designer. Det dyraste är inte alltid det bästa, och vice versa. I vissa fall orsakas de överdrivna kostnaderna inte av processens mödosamhet utan av önskan att öka värdet. Erfarenhet av att utveckla sådana projekt är också ett betydande plus i valet av en organisation. Det är sant att företaget har utvecklat en status och helt ändrat sina specialister: det övergav det erfarna och dyra till förmån för de unga och ambitiösa. Det skulle vara trevligt att klargöra denna punkt redan innan avtalet ingås.

Regler för att välja en designer

 1. Kosta. Det bör vara i mellanområdet. Extrem är inte lämpliga.
 2. Erfarenhet. För att bestämma upplevelsen är det enklaste sättet att be om telefonerna till kunder som organisationen redan har genomfört liknande projekt och inte vara lat för att ringa flera nummer. Om allt var ”på nivå”, kommer du att få de nödvändiga rekommendationerna, om ”inte mycket” eller ”mer eller mindre” – du kan säkert fortsätta din sökning vidare.
 3. Erfaren personal.
 4. Specialisering. Du bör undvika organisationer som trots de små anställda är redo att skapa ett hus med ett rör och en väg till det. Bristen på specialister leder till att samma person kan utveckla flera avsnitt samtidigt, om inte alla. Kvaliteten på sådana verk lämnar mycket att önska. Det bästa alternativet skulle vara en snävt fokuserad organisation med en partiskhet inom kommunikation eller energikonstruktion. Stora anläggningsinstitutioner är inte heller ett dåligt alternativ..
 5. Stabilitet. En dags företag bör undvikas, oavsett hur frestande deras erbjudande kan vara. Det är bra om det finns en möjlighet att kontakta de institut som skapades på grundval av de gamla sovjetiska forskningsinstituten. Vanligtvis stöder de varumärket, och de anställda på dessa platser arbetar ofta hela livet och har redan ”ätit hunden” på sådana projekt.

Uppvärmning nätverk design

Designprocessen börjar långt innan designern plockar upp en penna (i modern version, innan han satte sig framför datorn). Detta arbete består av flera sekventiella processer.

Designstadier

 1. Insamling av rådata.

Denna del av verket kan anförtros antingen till konstruktören eller att utföras oberoende av kunden. Det är inte dyrt, men det tar lite tid att besöka ett visst antal organisationer, skriva brev, ansökningar och få svar på dem. Du bör inte vara engagerad i insamlingen av initialdata för designen bara om du inte kan förklara vad exakt du vill göra.

 1. Teknisk undersökning.

Scenen är ganska svår och kan inte göras på egen hand. Vissa designorganisationer gör detta arbete själva, andra ger det till underleverantörer. Om designern arbetar enligt det andra alternativet är det vettigt att välja en underleverantör själv. Så kostnaden kan sänkas något.

 1. Själva designprocessen.

Utförs av designern, i vilket stadium som helst som kontrolleras av kunden.

 1. Projektgodkännande.

Den utvecklade dokumentationen måste kontrolleras av kunden. Därefter samordnar designern det med tredjepartsorganisationer. Ibland räcker det att delta i denna process för att påskynda processen. Om kunden reser tillsammans med utvecklaren enligt överenskommelse finns det för det första inget sätt att försena projektet, och för det andra finns det en chans att se alla bristerna med dina egna ögon. Om det finns några kontroversiella frågor kommer det att vara möjligt att kontrollera dem även på byggnadsstadiet..

Uppvärmning nätverk design

Många organisationer som utvecklar projektdokumentation erbjuder alternativa alternativ för sin typ. Få popularitet 3D-design, färgdesign av teckningar. Alla dessa dekorativa element är av rent kommersiell karaktär: de ökar designkostnaden och höjer inte på något sätt själva projektets kvalitet. Byggare kommer att utföra arbetet på samma sätt för alla typer av konstruktions- och uppskattningsdokumentation.

Upprätta ett designkontrakt

Förutom vad som redan har sagts är det nödvändigt att lägga till några ord om själva designkontraktet. Mycket beror på poäng som skrivs i den. Det är inte alltid nödvändigt att blint godkänna den form som föreslagits av designern. Ganska ofta beaktas bara projektutvecklarens intressen där.

Konstruktionsavtalet måste innehålla:

 • parternas fullständiga namn
 • kosta
 • utföringsperiod
 • föremål för ett kontrakt

Dessa punkter bör tydligt skrivas ut. Om datumet är minst en månad och ett år och inte efter ett visst antal dagar eller månader från designens början eller från början av kontraktet. Att ange en sådan formulering kommer att få dig i en besvärlig position om du plötsligt måste bevisa något i domstol. Du bör också vara särskilt uppmärksam på namnet på föremålet för kontraktet. Det borde inte låta som ett projekt och en punkt, utan som ”genomförandet av designarbete på värmeförsörjningen i en sådan byggnad” eller ”design av ett värmenätverk från en viss plats till en viss plats”.

Det är användbart att föreskriva några böter i kontraktet. Exempelvis innebär en försening av designperioden betalningen av konstruktören på 0,5% av kontraktsbeloppet till förmån för kunden. Det är användbart att skriva ner antalet projektkopior i kontraktet. Den optimala mängden är 5 stycken. 1 för dig själv, 1 till för teknisk övervakning och 3 för byggare.

Full betalning för arbete bör göras först efter 100% beredskap och undertecknande av godkännandecertifikatet (intyg om färdigställande). Vid utarbetandet av detta dokument är det nödvändigt att kontrollera projektets namn, det måste vara identiskt med det som anges i kontraktet. Om journalerna inte överensstämmer ens med en komma eller ett brev, riskerar du att inte bevisa betalning enligt detta avtal i händelse av tvist.

Nästa del av artikeln ägnas åt byggproblem. Hon kommer att belysa sådana ögonblick som: detaljerna i valet av en entreprenör och ingående av ett kontrakt för utförande av byggarbete, kommer att ge ett exempel på rätt installationssekvens och berätta vad du ska göra när rörledningen redan är lagd för att undvika negativa konsekvenser under drift.

Betygsätt artikeln
Dela med vänner
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Lägg till en kommentar

Genom att klicka på knappen "Skicka kommentar" godkänner jag behandlingen av personuppgifter och accepterar sekretesspolicy