Lågtryckspolyeten (HDPE) rör

Införandet av polymermaterial visade sig vara mest uppenbart i exemplet på VVS-system. Idag kommer vi att berätta i detalj om polyetenrör: vad de är, vad som är bra, i vad de är överlägsna andra typer, och viktigast av allt – hur man arbetar med HDPE-rör själv.

Lågtryckspolyeten (HDPE) rör

Sorter av HDPE-rör

HDPE-rör med lågtryck är kanske det mest hållbara sättet att lägga kommunikation för att transportera vätskor eller gaser. Förutom deras fullständiga immunitet mot de flesta kemiska reagenser är de viktigaste fördelarna också hög kompression motstånd, nästan fullständig frånvaro av sedimentära avlagringar på innerväggarna och låg hydrodynamisk resistens.

Lågtryckspolyeten (HDPE) rör1. HDPE-rör för en gasledning. 2. HDPE-rör för kallt vattentillförsel

Det är inte alltid klart för slutkonsumenten vad som är skillnaden mellan olika typer av HDPE-rör: de är alla lika svarta och vid första anblicken verkar de vara universella i användning. Närmare bekanta avslöjar en längsgående färgremsa: blå för pumpning av vätskor och gul för gasledningar. Det finns också färglösa rör som används som regel som tekniska inbäddade kanaler och skyddsskal, inklusive för rör av de två första typerna. De viktigaste skillnaderna mellan rör utan färgmärkning är omöjligt att arbeta under tryck och användningen av sekundära råvaror i tillverkningen.

Lågtryckspolyeten (HDPE) rör

Beträffande standardstorlekarna stöder tillverkare idag hela körområdet med en motsvarande genomströmningsdiameter på 16, 20, 25, 32, 40 mm och upp till 200 och 300 mm rör för användning i vattenledningar och elnät. För var och en av standardstorlekarna bestämmer SDR-standarden – en numerisk faktor – förhållandet mellan ytterdiametern och väggtjockleken.

Uppförande för utomhus, underjordisk och inomhus installation

HDPE-rör visar den mest kända mångsidigheten. Oavsett vilken miljö de befinner sig i, demonstreras fullständig kemisk inertitet och frånvaron av utsläpp under drift. Driftstemperaturområdet för allmänna rör är från -60 till + 40-60 ° С.

Lågtryckspolyeten (HDPE) rör

Jämfört med PPR uppvisar polyetenrör låg värmebeständighet. När det övre märket för temperaturområdet uppnås observeras en uttalad linjär expansion. Vid överhettning förlorar rörväggen sin styvhet och kan irreversibelt ändra sin form vid högt driftstryck. Därför utesluts användningen av polyetenrör i värme- och varmvattenanläggningar. När det gäller att frysa HDPE-rör kan de tvärtom ge oddsen till någon annan typ: även när ytan ligger i den nedre gränsen för temperaturområdet, kommer plasten att behålla sin plasticitet och förhindra is från att riva rören.

Lågtryckspolyeten (HDPE) rör

I fylld tillstånd kan HDPE-rör utsättas för betydande mekanisk spänning. Deras läggning på ett öppet sätt är tillåtet även vid höga genomströmningsbelastningar, men bara utan att träffas av ett fordon. Men läggning i marken kan utföras även under motorvägar, vilket avsevärt kommer att förenkla tillförseln av vatten till platsen om motorvägen läggs på motsatt sida av vägbanan.

Lågtryckspolyeten (HDPE) rör

Utbud av rördelar och ventiler för HDPE-rör

Tillsammans med hög tillförlitlighet har HDPE-rör ett utvecklat och teknologiskt system för anslutningar. Beroende på applikation skiljer sig flera typer av installationssystem..

HDPE-kompressionsbeslag intar en ledande position på marknaden på grund av avsaknad av krav på installatörers kvalifikationer och behovet av specialutrustning. Men detta är inte alls ett universalmedel: pressbeslaget måste förbli tillgängligt för underhåll och utbyte, därför är deras installation tillåten endast när rör är öppet installerade eller i tekniska brunnar när de ligger under jord. Observera att pressbeslag är de enda löstagbara anslutningarna för HDPE-rör..

Lågtryckspolyeten (HDPE) rör

Endast HDPE-beslag av originalproduktion i Israel och Italien har en livslängd som kan jämföras med själva rören. Om det ställs höga krav på tillförlitlighet är det bättre att uppmärksamma anslutningarna till drivhylsan. De kräver inte periodisk sammandragning på grund av att de inledningsvis pressas mycket starkt – det styva insatsen tillåter inte att röret deformeras mer än det borde vara.

För underlagsbeläggning utan möjlighet till åtkomst används metoden för maskinsvetsning. Den elektriska svetsenheten fixerar rörets kanter tätt, skär dem jämnt och sammanfogar dem efter att kanterna har smält. Metoden fungerar för både direkt dockning och segmentvarv. Förgrening av rörledningen kräver att T-formade element ingår i fabriksgjutningen.

Lågtryckspolyeten (HDPE) rör

Livslängden för sådana anslutningar motsvarar rören själva, medan sömmen ärver alla deras styrkaegenskaper, och den nominella passagen smalnar inte. Denna installationsmetod är förknippad med inblandning av ”specialinstallation”, men det är definitivt billigare än konstruktion av tekniska brunnar med en lång huvudlinje.

Den tredje typen av anslutning är användningen av svetsade elektriska beslag. Deras beslag har plintar för matning av spänning till spiralen, som är dold under ett tunt plastlager på insidan. Teoretiskt sett kan sådana rör lödas även med ett vanligt batteri utan ytterligare enheter. Och även om en sådan anslutning inte är underlägsen i förhållande till staffli-metoden, är den mer mottaglig för stötar och statiska belastningar. Av denna anledning rekommenderas installation på elektriska armaturer endast för stationära rörledningar av öppen typ, till exempel vid distribution av vattenförsörjning runt huset och platsen.

Lågtryckspolyeten (HDPE) rör

Installation av huvudvattenförsörjningssystem

Det abstrakta konceptet med en vattenledning är en sektion av ett rör som har en stor längd med eller utan periodiskt införande av grenar. Fördelen med polyetenrör för bagagerumssystem är att de har en mycket längre längd än de flesta andra typer av rör, eftersom de levereras i spolar med en längd av cirka 200 m.

Lågtryckspolyeten (HDPE) rör

I jordbruket, där det finns ett brådskande behov av att pumpa vatten över långa avstånd, är det bättre att använda en dikefri läggning. Med hjälp av småskalig mekanisering är det möjligt att lägga motorvägen relativt grunt (40–60 cm), där den inte kommer att störa passagen för utrustning och jordbearbetning. Samtidigt utförs arbetet riktigt snabbt: läggningen av hundra meters längd varar mindre än en timme.

Lågtryckspolyeten (HDPE) rör

I detta fall är naturligtvis inte skador på rören uteslutna eftersom de används. Om till exempel en skarp stenskärm faller under ett rör i ett instabilt markområde, kan detta leda till skador på rörledningen. Förresten, sådana nedbrytningar upptäcks snabbt på grund av grund penetrering och elimineras lätt. Ändå, om driften av VVS-systemet i framtiden kan sträcka sig i flera decennier, är det bättre att lägga sig i en dike med sängberedning. I detta avseende är polyetenrör väldigt opretentiösa: du behöver bara ta bort stora fasta jordfragment och fylla tillbaka röret.

Lågtryckspolyeten (HDPE) rör

Använd i grov VVS

HDPE har också ett antal fördelar i ledningar från motorvägarna vid punkterna av vattenintag. Kompressionsmonteringsschemat ger tillräcklig tillförlitlighet och hög hastighet på arbetet. Den huvudsakliga förutsättningen för att använda HDPE-rör för distribution av vattentillförsel runt huset och platsen är hög frostbeständighet och installationshastighet. Handkraften är tillräcklig för att dra åt de flesta billiga pressarmaturer, medan det öppet lagda systemet kan monteras igen när som helst..

Lågtryckspolyeten (HDPE) rör

Det senare är mycket viktigt för att använda HDPE-röret i tillfälliga bevattningssystem, när platserna för bäddarna och typen av planterade grödor förändras från år till år. I droppbevattningssystem används HDPE-rör oftast: för att tappa kranar under tejpen räcker det att borra ett antal hål med en konstant tonhöjd, och den färgade markörremsan låter dig inte tappa i riktningen.

Lågtryckspolyeten (HDPE) rör

Utbudet är inte begränsat till detta. HDPE-rör är optimalt lämpade för dränering av klarat vatten från septiktankar, och en rad av 125 mm SDR 11-standard är ett utmärkt medel för fritt flöde av avloppsvatten över långa avstånd.

Betygsätt den här artikeln
( Inga betyg än )
Lägg till kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: