Bottenanslutning av värmeelement: fördelar och nackdelar med systemet

Tillförseln av rör till kylaren underifrån är en av de bästa lösningarna inom VVS, vilket ger en hög estetiknivå för uppvärmningsanordningar. Det finns emellertid ett antal regler, som kommer att garantera korrekt drift av hela hydraulsystemet och underlätta anslutningsprocessen.

Bottenanslutning av värmeelement: fördelar och nackdelar med systemet

Vilka radiatorer är utformade för bottenanslutning

Det är inte utan anledning att diagonalt schema för anslutning av radiatorer anses vara det mest effektiva. Således säkerställs maximal värmeavlägsning, enhetlig fördelning av kylvätskan och en optimal temperaturgradient, vilket bidrar till intensiv konvektion. Även med den nedre tillförseln av rör till kylaren är ett av de obligatoriska kraven att säkerställa flödet av vatten diagonalt från den övre kanten till den nedre motsatta. Men inte alla radiatorer har en anordning som gör att du kan uppnå en sådan distribution av kylvätskan..

Paneldator med bottenanslutningPaneleradiatordesign med bottenanslutning

Den vanligaste typen av uppvärmningsanordningar där de förutsättningar som krävs av konstruktionen är stålpanelradiatorer. En annan typ kan kallas sektionsradiatorer med bottenanslutning, även om bara de två första sektionerna har grundläggande skillnader i sin design, resten är de vanligaste. Båda dessa typer av värmare har ett par munstycken placerade i botten, det vill säga orienterade mot golvet. I båda fallen är anordningens specificitet sådan att matningsröret är anslutet direkt till den kanal genom vilken kylvätskan riktas till den övre delen av labyrinten.

Anslutning till radiator i bottenvärmeSektionsradiator med bottenanslutning

Det är också möjligt att eftermontera konventionella sektordelatorer för att ansluta dem med en bottenanslutning. För detta används speciella armaturer, varför konfigurationen av cirkulationskanalerna ändras. Bottenanslutningen kan vara dubbelsidig, i detta fall, istället för fallet, skruvas in en ventil från matningssidan, som vilar på änden av nippeln i den första sektionen och fuktar den, medan utloppet riktas rakt upp.

Ventil för nedre radiatoranslutningVentil för nedre radiatoranslutning

En envägsanslutning är också möjlig, för vilken det är nödvändigt att installera en ventil med en rörformig sond utformad för utloppet från den kylda värmebäraren.

Termostatisk enhet för bottenradiatoranslutningTermostatisk enhet för bottenradiatoranslutning

Det beskrivna beslagsutrustningen kan användas för de flesta modeller av bimetall- och aluminiumradiatorer. I undantagskategorin finns det kanske sådana exotiska representanter för värmeutrustningens värld som Rifar Monolit, som inte har bröstvårtor, även om det finns modifieringar i deras modellserie för lägre utbud av rör. I VVS-praxis finns det också exempel på lägre anslutning av gjutjärnradiatorer, även om möjligheten för sådan installation alltid bestäms individuellt, beroende på modell.

I vilka värmesystem praktiseras botteninloppet

Det är uppenbart att tillförseln av kylvätska från botten upp är onaturlig, eftersom det är riktat mot tyngdkraften. Av denna anledning kan inte bottenanslutningen av radiatorer utföras i öppna, naturliga cirkulationsvärmesystem. Men detta är långt ifrån den enda begränsningen..

Även med en tvåvägs bottenanslutning, där anslutningen av returledningen utförs enligt standardschemat, installeras en specialventil på matningen. Dess genomströmning är lägre än för ett konventionellt fall med en skruvad beslag, därför kommer kylaren för lokalt motstånd i detta fall att vara minst två gånger det nominella värdet. Detta tvingar användningen av cirkulationspumpar med ett mer intensivt tryck och reviderar radikalt förfarandet för hydraulisk beräkning..

Panelradiatorer med bottenanslutning för uppvärmning i hemmet

Med en envägs bottenförbindelse uppstår ännu fler svårigheter. För det första ökar radiatorns lokala hydrodynamiska motstånd ännu mer, eftersom nu två motstående kanaler med en ganska liten nominell borrning passerar genom ett utlopp. Dessutom finns det svårigheter med installation av avstängnings- och reglerventiler. Lägre anslutningsenheter av hög kvalitet för radiatorer med inbyggt termostatiskt huvud är en sällsynthet på den inhemska marknaden. Det mesta av sortimentet representeras av kinesiska tillverkade produkter som inte ger tillräcklig flexibilitet och justeringsnoggrannhet. En annan nyans ligger i metoden för att reglera kylmedlets flödeshastighet: istället för en spindel som begränsar genomströmningen har de flesta injektionsenheter en inbyggd bypass, vilket radikalt förändrar balanseringstekniken. Samtidigt är installationen av en injektionsenhet med fristående choke och ett termostathuvud ofta oacceptabelt på grund av brist på ledigt utrymme, och om en sådan konfiguration fortfarande är möjlig kommer det att vara extremt besvärligt och obekvämt att använda..

Två-rörs värmesystem med en passering av kylvätskanTvå-rörs värmesystem med en passering av kylvätskan

Vi kan säga att två-rörsystem med ett passerat flöde av kylvätska eller radiella förbindelser är bäst lämpade för lägre anslutning av radiatorer. På grund av den betydande minskningen av radiatorns genomströmning finns det ingen uppenbar anledning att hoppa över det tunna PEX-röret med dragmontering som ser mycket snyggare ut än andra kraftsystem. Det är inte bra att använda bottenanslutningen för enkelrörskretsar, i det här fallet är det ganska svårt att balansera systemet och säkerställa att det är stabilt.

Rör tillförseln till kylaren

Naturligtvis är användningen av tvärbunden polyeten i värmeväxlaren inte alls nödvändig, även om det är att föredra av skäl för tillförlitlighet och estetik. Användningen av stålrör bör definitivt överges. Anledningen till detta är enkel: traditionellt, med den nedre anslutningen, går rören i golvet och löper antingen under täcken eller längs undergolvet. Om värmeröret passerar genom taket krävs ett hölje av passagen som inte har den bästa effekten på golvbeläggningens utseende. Annars är valet av material för frikoppling av systemet helt fritt, polypropen, nämnd PEX, och till och med koppar kan användas .

Nedre radiatoranslutning med PEX-rör

Separat är det värt att beröra ämnet att använda rörisolering. Det finns tre ståndpunkter i denna fråga:

  1. Utan isolering kan rör utföra funktionen som golvvärme, förutsatt att de är belägna i passageringsområdet.
  2. Det isolerande höljet minskar effektivt parasitiska värmeläckage, vilket är viktigt när du lägger rör i det tekniska hålrummet på undergolvet.
  3. När rören är placerade i tät, inkomprimerbar media, som golvavskiljning, fungerar isoleringen som ett spjäll, vilket kompenserar för den termiska expansionen av plasten och gör att den kan expandera i båda riktningarna.

Skydd av rörledningar

Vid installationen av ledningarna måste radiatorernas installationsposition vara exakt känd. Höjden kan variera, men horisontell offset är i allmänhet oacceptabel. Detta beror på det faktum att svängbeslaget inte är på ytan, det vill säga bara en rak sektion sticker ut ovanför beläggningen, som är ansluten till radiatorns utlopp. Du kan avvika från denna regel endast om noderna på den nedre sidoanslutningen används, i vilket fall rörledningarna är belägna på ett avstånd av cirka 100-120 mm från änden på kylarhöljet.

Beslag och förbrukningsvaror

Installation av radiatorer med en bottenanslutning innebär inte någon speciell svårighet, men för detta krävs det i förväg att förbereda alla nödvändiga beslag, beslag och förpackningsorgan. Beroende på typen av radiatorer kan listan skilja sig åt.

För radiatorer, vars bottenanslutning tillhandahålls av konstruktionen, krävs en uppsättning adaptrar som motsvarar rörmaterialet. Som regel är det raka pressbeslag eller ärmar för lödning; vid användning av polypropylen rekommenderas att installera gängade ”amerikanska” beslag. I sådana fall installeras sällan styrventiler direkt under radiatorn, deras optimala placering är på distributionsgrenröret. Exakt samma sak är fallet med installation av injektionsenheter..

Anslutning av en panelkylare med botteninloppet

Med sidoledningar är det möjligt att installera en termostat och reglerventil på kylaren. I detta fall installeras alla beslag på ”metall” -delen, det vill säga de är packade på gängade anslutningar med beslag eller gängade beslag på bottenanslutningsventilerna. I varje fall är varje kylare utrustad med två avstängda kulventiler för möjligheten att ta bort kylaren utan att stoppa systemet. Du behöver också en eller två radiatorkontakter och en Mayevsky-kran. Tätning av gängade anslutningar utförs traditionellt med bogsering och Unipak-tätningspasta..

Radiatorfäste med undersidaanslutning

Installationsregler

Innan radiatorn ansluts till systemet monteras den i liggande skick med installationen av alla beslag. I slutändan borde det bara finnas två raka pressbeslag eller svängbara muttranslutningar: på matnings- och returledningen.

Installera en kylare med bottenanslutning

Den nedre anslutningsventilen ersätter kylarhylsan. Den är tätad på ett standard sätt för den här enheten – med hjälp av en O-ring. Det är tillrådligt att markera positionen för det genomgående hålet på skaftet på ventilmuttern, så att det efter skruvningen är placerat strikt vertikalt. För att korrigera positionen kan du använda tätningar med olika tjocklekar och justera åtdragningsgraden.

Injektorenheten är ansluten på liknande sätt, men ganska ofta har den inte en mutter som ersätter hylsan. Med en ensidig nedre anslutning är utloppet på baksidan dämpat med en plugg, som en av de övre, en Mayevsky kran är installerad i den återstående. Det ytterligare monteringsschemat är enkelt: all nödvändig avstängnings- och styrutrustning packas på ventilens, injektionsenhetens eller nedre utloppens gängade beslag på en släppasta. I slutändan installeras kylaren på plats som en montering och fixeras med en vägg- eller golvmonteringsmetod, sedan ansluts den till systemet.

Betygsätt artikeln
Dela med vänner
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Lägg till en kommentar

Genom att klicka på knappen "Skicka kommentar" godkänner jag behandlingen av personuppgifter och accepterar sekretesspolicy