Vilket märke av betong som behövs för att grunda huset

Komplexiteten i beräkningen och konstruktionen av grundar förvärras av en mängd olika betongkvaliteter som används i deras produktion. Det lämpliga materialet bestäms inte bara av konstruktionens typ och syfte, utan också av byggplatsens hydrogeologiska egenskaper.

Vilket märke av betong som behövs för att grunda huset

Betongbetyg efter styrka

För alla typer av byggnadsbetong finns det en allmän klassificering, där materialets tryckhållfasthet tas som ett viktigt kriterium. Enheten är kilogram per cm2 (kgf / cm2) är antalet i varumärkesbeteckningen gränsen för den destruktiva effekten under bänkprover av betongkärnor som har fått designstyrka efter att ha hållit i 28 dagar. Enligt märkningssystemet för betongklasser (B) indikeras värdet i MPa som ett numeriskt värde, vilket garanteras att inte överskrida den ultimata brytbelastningen. Den verkliga styrkan hos betong blir 1,5–2 gånger högre efter ett års exponering, i verkliga förhållanden är en sådan ökning av styrkan cirka 50–70%.

Kompressionstest av betong

I anläggningsteknik används betonghållfasthetsgrader från M100 till M500 eller motsvarande klasser från B10 till B40. Det bör komma ihåg att betongmassans tryckhållfasthet inte bestämmer den slutliga konstruktionsstyrkan. Detta värde används emellertid vid beräkningen av koncentrerade och fördelade laster av en betongkonstruktion, som också tar hänsyn till form, storlek och armeringsschema. Huvudmetodiken består i att beräkna förstärkningskapaciteten hos förstärkningen, kraften i dess vidhäftning till massan och kompressionsstyrkan hos denna massa med applicering av kraft längs vektorerna av spänning, kompression och vridning..

Valet av betong för styrka

Användningsområdet för kvaliteter M150 och nedan är betongberedning: golvbeläggningar, nedre lager av fundamentet som inte innehåller armering, betong av pelare, etc. Betyg M200 – M300 används för remsfundament av enkla sektioner med övre och nedre ramarmering. Betyg M350 – M500 är avsedda för MZLF för komplexa sektioner, hög- och höggrillingsstrukturer, plattor och normalt begravda fundament för byggnader med högst två bottenvåningar. Betyg högre än M500 har ett ännu smalare användningsområde i privat konstruktion – källare i flera våningar, fundament för byggnader med tre våningar och högre, tungt belastade betongramar. I de flesta IZhS-anläggningar används så stark betong praktiskt taget inte..

Tabell över kvotgraden och betongstyrkan

varumärkeMedelstyrka, kgf / cm2Klass
M10098B7.5
M150131KLOCKAN 10
M150164B12.5
M200196B15
M250262IN 20
M300302B22.5
M350327B25
M400393B30
M450458B35
M500524B40

Ladda förutsägelse

Den erforderliga styrkan för en armerad betongfundament bestäms av den belastning som appliceras på den. Den slutliga påverkan på byggnadens bas inkluderar tre komponenter: massan för alla byggnadskonstruktioner, driftsbelastningen med en hastighet av 100-150 kg / m2, liksom snöbelastning enligt klimatregionen.

En enda konstruktion kräver styrka lika med den maximala möjliga koncentrerade belastningen. I grund och botten inträffar koncentrationen på grund av ojämn mjukning av jorden från blötläggning, liksom den naturliga heterogena densiteten i jorden. För funderingar av komplexa tvärsnitt beräknas indirekta belastningar separat: lateralt marktryck, effekten av förskjutningen av det övre lagret på sluttningar, frostskakningskrafter.

Konstruktion av ett tegelhus med två våningar

Självkonstruktion av en fysisk grundmodell krävs inte idag, du kan använda kalkylatorer online. De flesta av dem fungerar enligt schema för bestämning av överensstämmelse, resultatet av beräkningarna är säkerhetsfaktorn, vilket kan vara negativt om den valda strukturen eller betongkvaliteten inte motsvarar de applicerade belastningarna. Som initialdata tar kalkylatorn de grundläggande måtten på fundamentet, den uppskattade styrkan hos betong, antalet och placering av armeringselement, den totala fördelade belastningen (det vill säga byggnadens trottoarkant), stödets utformning och placering, samt flera koefficienter som ger nödvändiga korrigeringar för driftsförhållandena.

Vanlig betongs fullhet / densitet

Förutom lagerfunktionen kan betongfundamenten också utföra lokalisering, vilket förhindrar inträngning av grundvatten i källare. I sådana fall bestäms betongens filtreringskapacitet utöver konstruktionsstyrkan. Det beror på innehållet i porer och mikrokrackar som kan passera grundvatten i närvaro av en tryckskillnad.

Hålrummet i betong påverkar direkt dess densitet. Det ökar i sin tur när styrkan hos betongen ökar. Men det finns andra faktorer som påverkar fullheten, främst förhållandet mellan vatten och cement, förhållandena för flödet av hydrering, typen av komprimering och i allmänhet tekniken för hällning och komprimering av betongblandningen.

Betongkomprimering genom vibrationer

Vid konstruktion av MZLF, främst lätt (upp till 1,8 t / m3) betong – från början finns det inga krav för att lokalisera förmågan till strukturen. Normalt begravda fundament och väggar i källargolv med höga krav på vattentätning är tillverkade av tunga (2-2,5 t / m3) betong, som helt korrelerar med de hållfasthetsgrader som används från M350 till M500. Starkare kvaliteter har ännu högre täthet, sådan betong anses vara särskilt tung och används sällan inom anläggningsteknik..

Vattenabsorption och frostbeständighet hos betong

Stiftelsen kräver skydd mot påverkan av förhållandena i miljön där den befinner sig. Huvudrisken är läckage av fukt som innehåller upplöst syre till förstärkningselementen. En ökning av det skyddande betongskiktet i detta fall ger inte speciell styrka till strukturen, eftersom armeringen inte är fördelad längre från mitten, men fundamentets vikt ökar.

Förstärkning av remsfundamentet

Genom att välja rätt betongklass för vattenabsorption och frostbeständighet kan du minska tjockleken på skyddslagren och därmed minska materialförbrukningen. Till att börja med, med en ökning av betongens densitet, blir dess vattenabsorption, tillsammans med porerinnehållet, lägre och för varje kvalitet i form av hållfasthet har maximalt tillåtna värden, som beskrivs av monogram från GOST 12730.4–78.

Vattenabsorptionen av betong är markerad med bokstaven W och kvantitativt (W4 – W20) indikerar vattentrycket vid vilket ett prov med standardtjocklek garanteras inte uppvisar någon filtreringseffekt. Vattenabsorptionsklassen definierar frostbeständighet, betecknad som F med värden från 75 till 500 – antalet fryscykler där det inte finns någon signifikant (mer än 5%) styrkaförlust.

Vattentätning i källaren

Observera att den erforderliga frostbeständigheten och vattenabsorptionsklassen bestäms av klimatförhållanden och hydrogeologiska förhållanden på byggplatsen. Om det finns isolering eller vattentätning för fundamentet, är det tillåtet att använda betong av lägre kvalitet. Ovanstående är sortiment av märken och klasser som används i individuell konstruktion, medan den allmänna klassificeringen innehåller fler sorter.

Mineralt fyllmedel

De slutliga parametrarna för betongprodukter bestäms inte bara av egenskaperna hos det använda bindemedlet. Mineralfyllmedlets kvaliteter är ibland inte mindre viktiga. Först och främst kan användningen av olika bergarter och påfyllningsfraktioner leda till en ökning / minskning i densitet och därmed de viktigaste prestandaindikatorerna..

Samlade för betong

Betongfraktionen väljs också beroende på avståndet mellan armeringselementen, som borde vara 2–2,5 gånger högre än den största storleken på krossad sten för att helt eliminera kil och blockering med bildandet av ofyllda områden. Fraktionen bör också väljas i förhållande till betongproduktens dimensioner, vanligtvis är den högst 1 / 10–1 / 15 av den minsta linjära storleken.

Krossad sten av granit

Vanligtvis används för små armerade betongkonstruktioner som remsor och höggrillningsfundament ett fyllmedel av tvättat berggrus eller lätta vulkaniska bergarter med en bråkdel av upp till 50 mm. För tunga betongar som används vid konstruktion av platta och nedgrävda grundar bör granit- och basaltfyllmedel upp till 70–80 mm i storlek föredras. För lättviktsfundament eller isolerande betongskikt kan expanderat lerfyllmedel användas.

Fukthalten i blandningen

För konstruktion av fundamentet rekommenderas det att använda färdigblandad betong eller förbereds på plats under övervakning av en teknolog. Building Foundation – Ansvarig konstruktion och korrekt ingrediensinnehåll är av största vikt för att uppfylla konstruktionsspecifikationerna. Om cement / vatten-förhållandet störs kan blandningen stratifisera under hällning eller vice versa – genomgå förbättrad sprickbildning under cementhydrering.

Betongblandad

Det är av den anledningen att det inte är tillåtet att lägga till vatten i den importerade betongen, såväl som att förlusten av cementvals under lång öppen lagring inte är tillåten. Beroende på typ och märke av cement som används, regleras inte bara den ursprungliga fuktinnehållet för betong, utan också dynamiken för minskningen under de första 28 dagarna. Det är ibland ännu viktigare att upprätthålla lämpliga förhållanden under perioden med att öka styrkan med en armerad betongfundament än korrekt bestämning av betongens kvalitet, eftersom även material av högsta kvalitet kan förstöras av brott mot tekniken för tillverkning av betongverk.

Betygsätt den här artikeln
( Inga betyg än )
Lägg till kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: