Uppvärmning och ventilation av garaget

I den här artikeln: Hur man skapar effektiv ventilation i ditt garage. naturlig och tvingad ventilation av garaget; centralvärme av garaget; garage värme – luft och infraröd.

Uppvärmning och ventilation av garaget

Vid vinterkylning krävs ett tak ”över huvudet” inte bara för människor utan också för persontransporter – en bil. Dessutom finns det mycket fler nyanser i garageproblemet än det verkar vid första anblicken. Först och främst är uppvärmning av garaget direkt relaterat till effektiv ventilation – i ett stängt, mer eller mindre uppvärmt rum, kommer korrosionen på bilkroppen, rullande längs snötäckta vägar, att accelerera många gånger på grund av fukt som ackumuleras i botten och skärmar. Många bilentusiaster föredrar att hålla temperaturen i garaget vid frysningstemperaturer, vilket förhindrar att fukt smälter. Men ägaren till ”järnhäst” kommer att vara mycket obekväm i ett sådant garage. Det finns en lösning – bygga effektiv ventilation och uppvärmning, och du kan göra allt själv.

Varför behöver du garage

Garaget är ett rum isolerat från den yttre atmosfären, med sitt eget mikroklimat. Och i detta mikroklimat ackumuleras kondens aktivt, särskilt med början av den kalla säsongen. Bilens placering i garaget utan effektiv ventilation är ytterligare komplicerad av inspektionsgropen – en värmekälla från jordens tarmar. Det verkar som om det är dåligt eftersom tillgången på värme bara förbättrar bilens lagringsförhållanden? Faktum är att flödet av varm luft från inspektionsgropen innehåller en större mängd fukt, som antingen blir kondensfall på bilen, inre ytor och föremål i garaget, eller, vid undervattentemperaturer i garaget, en blom av frost på samma ytor.

Garageventilation

Förutom att eliminera överskottsfuktighet, är garageventilation utformad för att avlägsna giftiga föroreningar, såsom avgaser, bränslenångar och alla typer av lösningsmedel. Ett välbyggt garageventilationssystem kommer att ge en fullständig förändring av den inre luftvolymen i detta rum två gånger på en timme.

DIY garage ventilation

Det är nödvändigt att ordna så att det kommer ett inflöde av frisk luft från utsidan och dess avgaser från garaget. Från uppvärmningens synvinkel ser denna process ologisk ut, eftersom samtidigt en betydande del av den varma luften som värms upp av en värmare eller spis ständigt lämnar garaget. Men å andra sidan, i processen med tillförsel och avgasventilation, kommer den kalla och mindre fuktiga luften som kommer in från utsidan att värmas upp, absorbera fukt från rummet och ta den ut ur garaget.

Det finns två effektiva alternativ för tillförsel och avgasventilation – naturligt och tvingat.

I den första versionen bildas ett litet men tillräckligt luftdrag på grund av en högre (av naturliga skäl) temperatur inuti garaget, i den andra – till exempel på grund av en avgasfläkt.

Naturlig ventilation

Det enklaste sättet att ordna ventilation i ett tegelgarage är att bilda ventilationskanaler med en sektion på 260×130 mm (i en tegel) i tegelverket. Du kan använda ihåliga block eller tegelstenar och lägga dem i murverket på sidoväggarna i garagebyggnaden. Sådana ventilationsöppningar är gjorda upptill och botten i varje hörn på sidorna av garaget; metallnät eller galler som blockerar ventilationsöppningarna kommer att hjälpa till att förhindra att fåglar och gnagare kommer in i garaget. Samtidigt uppnås någon form av ventilation, men hur effektiv det är är svårt att bedöma.

Öppningar för naturlig ventilation i garaget

Den klassiska utformningen av tillförsel och avgasventilation består i att installera två rör – det första i ett hörn, det andra tvärtom. Naturligt luftutbyte är endast möjligt med luftflödet från botten till topp, därför bör det första röret placeras i horisontellt läge, 150–300 mm från golvnivån, avgasrörets inlopp bör praktiskt taget vara i taknivån. Ventilationsrörens diameter bestäms utifrån garageens totala inre yta: en m2 area – 15 mm rördiameter. Materialet för att skapa ventilationsrör kan vara vad som helst – kartong, plast, tegel, takjärn, färdiga luftkanaler tillverkade av aluminiumfolie är populära. En konisk, cylindrisk, pyramidformad huva är fäst vid sin ände för att förhindra att regnströmmar faller ner i 500 mm ovanför garagetaknivån. För att snabbt stänga avgasröret när ett omvänd tryckkraft visas (vändning av drivkraften) måste den vara utrustad med ett spjäll som helt kan blockera rörsektionen.

Naturlig ventilation i garaget

Nackdelar med naturlig ventilation:

  1. Det fungerar endast när det finns en temperaturskillnad mellan den yttre och den inre atmosfären, dvs utetemperaturen bör vara lägre. I den varma säsongen fungerar därför naturlig ventilation praktiskt taget inte..
  2. Lufthastigheten utanför garaget är av stor betydelse i dess organisation – matningsröret, placerat nära golvet, bör installeras på vindsidan av garagestrukturen. Det är emellertid ganska svårt att bestämma den rådande vindriktningen, och ännu mer att planera garageens position i dess riktning..
  3. Det finns ett behov av att skapa ett betydande tryckfall mellan till- och frånluftkanalerna, för detta bör det vertikala avståndet mellan dem vara 3 m eller mer. Men organisationen av en så betydande nivåskillnad hindras av storleken på garaget..
  4. Betydande låga temperaturer under den kalla säsongen orsakar frysning av luftkanaler och fyller dem med frost. Det starka flödet av kall luft genom insugningsröret kan allvarligt sänka garageens inre temperatur. Vid planering av naturlig ventilation under hela den kalla säsongen bör särskilt kalla dagar beaktas – utrusta matningsröret med en avstängningsventil, isolera avgasrören och rengör dem regelbundet för snö.

Installation av ventilation för garaget

Tvingad ventilation

Tvångsventilation i garaget byggs på samma sätt som naturlig ventilation med den enda skillnaden att organiseringen av luftcirkulation anförtros inte bara vinden. Förutom avgasfläkten kan andra enheter användas. Sätt till exempel en roterande avböjare på änden av avgasröret och därigenom anför den en fläkt. Det finns två sätt att öka temperaturen inuti skorstenen för bättre ventilation: genom att installera en lågeffektlampa med en smal bas (”mignon” -typ) i sin kanal; måla rörets yttre yta, belägen ovanför taknivån, svart – i soligt väder, kommer luftflödet som passerar genom det att värmas upp. Och igen – under den kalla säsongen är det absolut nödvändigt att isolera avgasröret!

Tvingad garageventilation

Central och autonom garageuppvärmning

Enligt SNiP 21-02-99 bör temperaturen på täckta parkeringsplatser, det vill säga i garage, vara cirka 5 ° C. För en bil är en sådan temperatur möjlig och acceptabel, men hur är det med ägaren som självständigt reparerar sin bil? Du kommer inte göra mycket arbete på fem grader …

Först och främst är otillåtna spisar och kaminer för utveckling av sin egen produktion, så populära bland garageägarna, strängt förbjudna enligt brandsäkerhetsreglerna PPB 01-03, godkänd av Ryska federationens akutministerium, vid uppvärmning av ett garage. Det är förståeligt – att värmas av en nästan öppen låga nära bränslen och smörjmedel är full av eld med allt detta..

Uppvärmning av ett privat garage

Centraliserad varmvattenuppvärmning kan tillföras garaget om denna byggnad ligger längre än 50 m från huvudbyggnaden. I detta fall är naturlig uppvärmning omöjlig – tillförsel av kylvätska till garaget genom rör kan endast utföras av en cirkulationspump, dessutom kraftfull nog, och själva rören kräver isolering. Det bör noteras att det endast är möjligt att ladda en värmepanna med garageuppvärmning om den ursprungligen var konstruerad för en sådan last, även i värmesystemets konstruktionsstadium. Naturligtvis måste väggarna och taket i garaget som värms upp av centralvärmesystemet försiktigt isoleras med ett lager mineralull som är minst 150 mm tjockt. När det gäller kostnader och arbetskostnader kommer införandet av garageuppvärmning i det centrala systemet att vara mycket dyrt, och i drift kommer sådan uppvärmning att vara mycket energikrävande.

Garage vatten uppvärmning

Du kan skapa ett autonomt garageuppvärmningssystem analogt med att värma ett hus – en värmepanna, en rörledning med en cirkulationspump inbäddad i den, värmeelement runt omkretsen av garaget. Men denna metod för uppvärmning är inte populär – för installation av ett pannrum kommer det att vara nödvändigt att bygga ett separat rum nära garagestrukturen. Brandförhindrande bestämmelser förbjuder att installera en värmepanna i själva garaget.

Individuellt garage värmesystem

Det visar sig att uppvärmningen av garaget på ett eller annat sätt beror på tillgången på el – inte billig, men mycket säkrare än en spis, och mycket lättare än att dra rörledningen från centralvärmen. Den tveklösa fördelen med en elektrisk värmekälla kommer att vara närvaron av en termostat som oberoende stänger av och slår på värme under ett givet temperaturområde. Så finns det kvar oljestrålare, värmepistoler, infraröda värmare eller ett hemlagat autonomt värmesystem, vilket liknar principen om drift och design som oljeradiatorer …

Viktigt: använd aldrig elektriska värmare med en öppen spole i garaget, oavsett om de är hemmagjorda eller fabrikstillverkade – deras kontakt med bensindampor kommer att leda till katastrofala konsekvenser!

Tillfällig och permanent uppvärmning av garaget

Uppvärmning av garaget beror på dess uppgifter – tillfällig uppvärmning när du utför en del arbete i garaget, eller konstant uppvärmning medan du håller en viss temperatur.

En hemmagjord oljevärmare skapas på grundval av en ”kronblad” -kylare: en panna svetsad från en stålplåt, ett elektriskt värmeelement placeras i den på ena sidan, och radiatorrören är anslutna på motsatt sida. Det kommer att vara bekvämt att placera denna hemmagjorda värmare på en ram av ett metallhörn utrustat med hjul – för att flytta det till arbetsplatsen. Värmebäraren i den kommer att vara transformatorolja – vattnet är inte bra, eftersom det fryser på vintern i frånvaro av värme från värmeelementet. Nackdelarna med både hemlagad och fabriksoljevärmare kommer att vara en lång uppvärmningsperiod, oförmåga att helt värma upp garagarummet.

Hemlagad oljevärmare Utformningen av en hemgjord oljevärmare: 1 – täckning av expansionsbehållare; 2 – expansionsbehållare; 3 – värmetank; 4 – kylarplattor; 5 – konvektorrör; 6 – reglerventil; 7 – dräneringsventil; 8 – värmeelement

Värmepistol eller elektrisk konvektor med fläkt. Båda dessa enheter kan snabbt värma upp luften i garaget, de är mycket effektivare än oljevärmare. Deras nackdel är förknippad med driften av fläkten, som dessa värmare är utrustade med – omedelbart efter påslaget är en betydande del av dammet ”lugnt liggande” på golvet i luften. Med andra ord, grundlig rengöring av våt krävs innan konvektorerna startas (värmepistoler), annars måste du andas in damm..

Uppvärmning av garaget med en värmepistol

Alternativt, men dyrare, kan du använda fläktspolarvärmare. Luftvärmare av denna typ är vanligtvis rektangulära och installeras ovanför garageportar, på sidoväggar eller fixerade på taket. Utrustad med en garage-dörröppnargivare, skapar fläktspolaraggregat automatiskt en stark ström av varm luft, vilket avlägsnar kall luft från utsidan från den inre atmosfären i garaget. Det är dessa värmare som rekommenderas att använda vid konstant uppvärmning av garaget – temperatursensorn styr fläktspolen, bibehåller den inställda temperaturen med ett svagt varmluftflöde.

Fläktspolenhet i garaget

Det är värt att notera en viktig fördel med luftvärmare – strömmen av varm luft som genereras av dem kommer snabbt att torka botten- och hjulbågsfodren, vilket minskar bildningen av rostfoci till ett minimum..

Infraröd värmare i garaget

Permanent garageuppvärmning kan byggas på infraröda värmare som överför värme till ytorna de riktas till och inte värmer luften. Bland fördelarna: deras placering på garagetaket, utformningen av värmeelement orsakar inte antändning av bensindampor. Nackdelar: en IR-värmare räcker inte, du behöver flera; det är omöjligt att rikta deras strålning till bilen, eftersom den hårda strålningen kommer att skada färgskiktet på bilen. En infraröd värmare i ett garage installeras ofta på samma sätt som en fläktspoleenhet – ovanför ingångsporten.

Betygsätt artikeln
Dela med vänner
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Lägg till en kommentar

Genom att klicka på knappen "Skicka kommentar" godkänner jag behandlingen av personuppgifter och accepterar sekretesspolicy