Ramhus: snabb konstruktionsguide och viktiga punkter

Under det senaste decenniet har en tvetydig situation utvecklats på den privata fastighetsmarknaden. Å ena sidan finns det många lukrativa erbjudanden för försäljning av hus på landet till en överkomlig kostnad, å andra sidan, kvaliteten på sådana bostäder, för att uttrycka det mildt, lämnar mycket att önska..

Rätt ramhus

Ärligt talat har den genomsnittliga ryska invånaren inte råd med ett riktigt trevligt hem designat för permanent komfortabelt boende. Det finns ett antal skäl till detta, av vilka några ligger i de rent tekniska aspekterna av byggandet, medan de andra rör bristen på finansiering och dominans av skrupelfria entreprenörer bland byggnadsgrupperna..

De viktigaste problemen med enskilda bostadsbyggande

Det som byggföretag gör riktigt bra är reklam: snygga hus med eleganta ytor ser imponerande ut mot bakgrund av ett vackert landskap. Prislappen är också trevlig: från 10 tusen rubel. per m2, det vill säga en liten familj kan hålla sig inom 700-800 tusen rubel. Den deklarerade byggetiden är från en sommarsäsong till ett år. Är det inte ett bra erbjudande?

Vi pratar främst om hus byggda med ramteknologi. Endast denna typ av design kan kräva hög effektivitet med en kort implementeringstid. Men när man blir ombedd att kommentera sådana handelserbjudanden, rycker byggnadsspecialisterna bara på axlarna: till nuvarande materialpriser är det omöjligt att bygga ett ramhus för sådana pengar, även i åtstramning. Dessutom är det omöjligt att bygga en nyckelfärdig byggnad utformad för drift under minst 30 år, så att dess uppvärmning inte samtidigt äter upp den största delen av familjens inkomster..

Klar ramhus

Men hur blir sådana hus till? De flesta utvecklare arbetar med pyramidprincipen och bearbetar samtidigt 3-5 byggfaser. Med pengar från kunderna i det första steget läggs fundament som lämnas tills jorden krymper. Att genomföra kraftfull aktivitet gör det möjligt att locka till sig nästa stadier, med de medel som de tidigare objekten har slutfört, och när infusionerna blir otillräckliga för att fortsätta arbetet likvideras företaget. Även om ett domstolsbeslut därefter fattas mot utvecklaren som ålägger honom att återlämna de investerade medlen, kommer det att ta tiotals år att få tillbaka pengar från konkurs.

Den andra sidan av myntet

För rättvisans skull är det nödvändigt att klargöra att det finns byggföretag som erbjuder riktigt högkvalitativa ramhus i Ryssland, men prislappen i deras kataloger startar från 4-5 miljoner rubel per projekt utan kostnaden för markområdet. För en person med en genomsnittsinkomst är detta ett oberoende belopp. Lånet löser inte situationen, eftersom det krävs ett antal undersökningar för att registrera det, vilket bekräftar byggnadens säkerhet och slutgiltiga driftsegenskaper, som gör det möjligt att försäkra det pantsatta föremålet på bankens villkor. I bästa fall kan köparen räkna med ett banklån till 10-15% per år, men dess storlek täcker inte ens en tredjedel av kostnaden för att bygga ett hus.

Ramhus under konstruktion

Huvudproblemet är att kraven i byggnads- och sanitära standarder inte är obligatoriska för privatbyggande av hus. Utvecklare drar gärna fördel av detta och sparar på material, följer teknik och kvalificeringar hos involverade arbetare. Som ett resultat uppfyller huset inte ens de grundläggande värmeskyddsstandarderna, som är långt ifrån önskvärda i sig själva, och det verkliga livet är inte mer än 20 år.

Det kommer inte att vara möjligt att hålla utvecklaren ansvarig, trots krav på garanti och kvalitetskontroll. Varje 2–3 år uppdateras listan över huvudentreprenörer i regionen, de likviderade företagen kommer in på marknaderna under nya namn. Dessutom har svindlarna en allvarlig rättslig grund och lång erfarenhet i sådana fall. Strömlinjeformad formulering i kontrakt och absolut frånvaro av underskrifter från behöriga specialister under designdokumentationen gör det omöjligt att hitta den skyldige som kommer att kompensera för skadan.

Är själva ramkonstruktionstekniken bristfällig??

Det finns ytterligare ett, mycket uppenbart problem med IZhS på trådramsteknik. Deras PR baserades på verkliga exempel från länderna i nära och långt utomlands med ett lika hårt klimat. Det förklarades att om i Kanada eller, till exempel, Finland, ramhus tjänar regelbundet och förblir varma i decennier, förtjänar den inhemska konsumenten samma.

I verkligheten har husen som byggs i Ryssland ingenting att göra med varken finska eller kanadensiska. Det första beviset på detta är priset, som är cirka 300 tusen euro för en uppsättning finskt hus på 90 meter2. Den andra är att sådana material som högkvalitativ LVL, förstärkt gipsskiva, Scano-brädor av industrikvalitet, anodiserade borstade naglar och en ångbarriär LDPE-film med en täthet av 400 g / m2 inte är tillgängliga på den inhemska marknaden.2. Listan fortsätter och fortsätter.

Konstruktion av ett ramhus

I verkligheten är det genomsnittliga ramhuset 5 miljoner rubel. – en ganska tunn struktur med grundläggande termiskt skydd, som förlorar upp till 50% av sina initiala värden inom 5–7 år på grund av krympning av mineralull. Användningen av trä med naturligt fuktinnehåll (mer än 20%) leder till vridning och sprickbildning av ytbehandling, divergens mellan sidofogar och väderbildning av väggfyllnad, förlust av styrka och bärförmåga. Det finns dussintals andra problematiska frågor när det gäller fundament, golvisolering, golvstabilitet, isolering av öppningar etc..

Installera väggen i ett ramhus

Detta betyder inte alls att det är omöjligt att bygga ett bra och hållbart ramhus i CIS. Om konstruktionen utförs för hand räcker det att fatta välgrundade beslut med rekommendationer från betrodda specialister. Om arbetet utförs genom en byggentreprenör måste du bara kontakta de företag vars reklam är ett offentligt erbjudande och krav på att skriva om kontraktet med en indikation av arbetsplanen, schema, tidsfrister och viktigast av allt – tydliga slutliga egenskaper hos byggnaden med hänvisning till den nuvarande SNiP och SanPiN. Närvaron av ett byggprojekt certifierat av en ackrediterad arkitekt krävs också strikt.

Komponenter i ett bra ramhus

Det bästa sättet att bygga ett bra ramhus är att känna till nyanser där entreprenörer tillåter anslutning eller försumlighet, och oberoende byggare gör misstag ur okunnighet. Ja, efterlevnad av alla teknikens krav ökar byggbudgeten, men denna överbetalning kan inte jämföras med efterföljande utgifter för uppvärmning, periodiska reparationer av ytbehandlingar och utbyte av isolering. Ju dyrare ett ramhus är att bygga, desto billigare är det att underhålla.

Husfundament

Byggare luras ofta av den relativt låga vikten hos de inneslutna strukturerna och golven, och tror att till och med en högskruvfundament kan rymma ett sådant hus. Samtidigt demonstreras fullständig ignorering av den dynamiska belastningen och krafterna för fryshissning, ingen gör heller geologiska undersökningar..

Isolerad plattafundament

Ramstrukturen är verkligen lättare, men också mindre stabil. Deformationen av fundamentet åtföljs inte av förstörelsen av väggen, som är fallet med tegelverk, men en ökning av lasternas excentricitet leder oundvikligen till uppkomsten av instabilitet och en ännu starkare spridning. Ett ramhus kan endast placeras på ett betongunderlag, där det bästa alternativet är en monolitisk isolerad platta eller MZLF i regioner med ett tempererat klimat. Vid konstruktion på torvmyr och andra försvagade jordar bör en höggrillkonstruktion läggas.

Väggar och isolering

God värmeisolering i ett ramhus kan endast uppnås om isoleringens tjocklek är 200 mm och det finns ett termiskt brott i stödsystemet. Eftersom en sammansatt balk i verkligheten på en inhemsk byggarbetsplats är en oöverkomlig lyx, anses det kanadensiska konstruktionssystemet vara optimalt, enligt vilket en tvåradersram är anordnad från offsetställ på 50×100 mm. För konstruktion av ett ramhus är endast kammertorkande sågat virke med brandhämmande impregnering lämpligt, alla fästelement måste ha en korrosionsskyddande beläggning.

Isolering av väggarna i ett ramhus

Mineralull passar bara in i celler som bildas av horisontella broar av tunn plywood. Den tillåtna cellhöjden beror på bomullsens densitet och är i genomsnitt 80–100 cm. Torrt och klart väder bör vara kvar under perioden från att packa upp och lägga mineralull till installation av yttre och inre vind- och ångbarriär. Även den minsta inträngning av fukt i isoleringen förändrar irreversibelt dess egenskaper.

Överlappande och layout

I ramhus är överlappning en av de mest problematiska platserna. Det är mycket svårt att säkerställa styvhet och god ljudisolering mellan golv, särskilt med en balktjocklek på 150 mm, vilket anses vara standarden för hushållsanläggningar. Ramplattan måste ha tillräckligt med avböjningsmotstånd för att gjutas med ett halvtorrt eller standardmaterial..

Eftersom köp av sågat virke i storformat i de flesta regioner är ett stort problem, rekommenderas det att du väljer spår monterade på pinnar med en höjd av 300 mm eller mer, med planparallella bälten och halv sneda fyllning som bärande element i golvet. I vissa fall kan en trä-I-balk betraktas som ett alternativ. En förutsättning för överlappning är en dubbelsidig ångspärr och en cementavskiljning från 30 mm på ett grovt golv av isoplat 25 mm tjockt.

Takstolar i trä

Partitioner i ett ramhus planeras vanligtvis i förväg, vilket gör att du kan placera ytterligare stödpunkter för golvet. I vissa fall kan du föredra en byggnad med en fri layout, om det finns goda skäl för det, och golven och taken utformades med hänsyn till väggarnas delförlust av bärförmågan över tid. Som regel är partiernas bas fortfarande samma träram, men detta är inte nödvändigt. Det är möjligt att använda cellulära gipspartitioner, gipsskivor på en galvaniserad metallram och till och med porös keramik. Huvudkravet är att tillhandahålla ljudisolering av hög kvalitet, för vilka skiljeväggarna som separerar bostadsområden och avskärning av tekniska zoner måste vara dubbelrad med obligatorisk fyllning med mineralull.

Inre partitioner i ett ramhus

Tak och vind

För ramhus rekommenderas tak som är utformade för en oberoende nedgång av snömassan, det vill säga med en genomsnittlig och brant sluttning. Lätta takmaterial passar bäst: bituminösa och metallplattor, hopjärn, kompositskiffer. Takstödet utförs med ett klassiskt facksystem med stagar, vindsbottenbotten spelar rollen som hängslen. Mauerlat är inte monterad i ett ramhus, så en tillräckligt stor termisk bro utesluts. Istället är takbjälkarna fästa vid golvbalkarna med hjälp av tappar eller stickade plattor..

Facksystem i ett ramhus

Den mest problematiska platsen i värmeisolering i ett ramhus är isolering under taket och i vinden på golvet. Om vinden är kall läggs minst 300 mm mineralull med en densitet på 60 kg / m2 i taket3. I det här fallet finns antingen inget övre golv alls, eller arkmaterial, som läggs utan fästning, spelar sin roll. På ett varmt vind- eller vindsarrangemang placeras minst 200 mm bomullsull med en densitet på 30–35 kg / m under taket3. Från insidan är det nödvändigtvis monterat en hängsling med en låda. Det viktigaste i den övre isoleringszonen är tillförlitligt skydd mot fukt, det bästa alternativet är en tät polyetenfilm med lödade fogar.

Värmeisolering av trägolv med mineralull

Andra funktioner

En av de viktigaste nyanserna för att bygga ett ramhus är kontrollen av det inre klimatet. Gasutbyte med den yttre miljön är helt utesluten, därför måste ett bostadshus vara utrustat med tillförsel och avgasventilation. För att spara pengar rekommenderas det att installera ett system med variabel kapacitet och en recuperator, eller att organisera en varm vind.

Ventilationssystem i ett ramhus

Den andra punkten är isoleringen av distanser i öppningar. Ramtekniken är utformad för att bilda en kontinuerlig värmeskyddskrets, där fönster och dörrar är de naturliga och största kylbryggorna. Närvaron av ett termiskt gap mellan ramen och huvudstrukturen gör det möjligt att minska den återstående värmeförlusten med hälften.

Plastfönster i ett ramhus

Sammanfattningsvis några ord om fasadbehandling. För ett mer tillförlitligt skydd av isoleringen mot vätning och minskning av värmeförluster rekommenderas ett system med en gångjärnsventilerad fasad med en begränsad ventilation av hålrummet under beklädnaden. Dessutom har denna finish den högsta livslängden och är väl lämpad för deformationer av stödramen..

Betygsätt den här artikeln
( Inga betyg än )
Lägg till kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: