Program för att designa och beräkna trappor

Oavsett hur fantasi bygger trappans utseende är beräkningen av dess struktur beroende på önskad typ och belastning en uppgift för en helt annan klass av komplexitet. I denna fråga hjälper alla typer av miniräknare och program för att designa trappor, vi kommer att berätta om dem idag.

Program för att designa och beräkna trappor

PRO100 – enkel visualisering

Nästan vilken trapp som helst, oavsett hur komplex den kan vara, kan representeras som en uppsättning enklare trappsteg, bowstrings, räcken och stigerör, med andra ord. Därför blir det enklast att utarbeta ett trappuppgångsprojekt för de hantverkare som har erfarenhet av program för att skapa möbler. Den välkända PRO100 är väl lämpad för dessa ändamål: du kan skissa utformningen av den enklaste trappan i den på 30-40 minuter, även en nybörjare kommer inte att vara svår att vänja sig i detta program.

Trappkonstruktion i PRO100

Naturligtvis fungerar möbelprogram huvudsakligen med primitiv – delar i form av en parallellpiped. Det kan vara mycket svårt att visa snidade räcken och stolpar, specialformade trappsteg och andra konstnärliga läckerheter. Men om målet är att bestämma allmänna parametrar, som steg, antal och layout, så är verktyg för möbler och allmänna program för tredimensionell modellering mer än tillräckligt.

Trappkonstruktion i PRO100

Naturligtvis inte om du genomför en oberoende förberedelse av ett projekt, vars genomförande kommer att utföras av en annan befälhavare. Här måste du vara uppmärksam på detaljer och i slutändan får kunden exakt vad han kunde framställa, men inte mer.

Den främsta nackdelen med PRO100 (liksom majoriteten av möbeldesigners) är avsaknaden av automatisering för att arbeta med trappor. Det är till exempel inte möjligt att ange måtten på spännvidden, trappsteget och höjden, så allt arbete görs från grunden. För de flesta amatörprojekt räcker emellertid standardmedel för att manipulera objekt: gruppering, kopiering, flyttning och andra som dem..

Trappkonstruktion i PRO100

Man måste enas om att målet med att designa en trappa kan antingen bara vara en allmän idé om strukturen och huvudparametrarna, eller komplex visualisering med alla lockar och sniderier, formen på vridning och detaljer för att fästa alla elementen i en vacker produkt i ett stycke. I det senare fallet måste du ha praktisk erfarenhet av trappor, annars kan projektet i princip inte vara genomförbart..

Program för att designa och beräkna trappor

Onlinetjänster för att få ritningar

Du bör börja bekanta dig med program för att designa trappor med alla typer av onlinetjänster och miniräknare. Deras kapacitet är starkt begränsad av webbplattformen: även om det finns sätt att utföra detaljerade beräkningar och visualisering av produkten av hög kvalitet ”utan att lämna Internet”, är utvecklingen av sådan programvara för dyr och nästan aldrig motiverad.

Och ändå har sådana program ett plus: de ger användaren möjlighet att inte installera ytterligare programvara, utan att genomföra preliminära beräkningar när du är på språng. En av de populära webbplatserna lesenka.com erbjuder en schematisk presentation av trapporna – planen och avsnittet av stegen – enligt uppsättningen av parametrar du angav. Det är möjligt på bara ett par minuter att generera trappupplägg, både enkla spännvidd och spiral, och med plattformar och med inkörningssteg.

Designa trappor online

En annan populär webbplats är lascalagrande.ru. Gratis inmatning av parametrar är inte tillgänglig här, men parametreringsformuläret är ganska ”smart” och kommer i sig att erbjuda giltiga alternativ för användaren att välja. Det är möjligt att välja en av sex typer av trappor (inklusive flerflygning, svängning och med en komplex form av trappsteg), liksom att beräkna räcken och räcken, vilket resulterar i en ritning med grundläggande dimensioner och en isometrisk skiss. Stairshop.ru-webbplatsen är nästan en komplett analog till den föregående, men den har en sällsynt möjlighet för en tredimensionell vy av de designade trapporna, om än med en mycket primitiv skärmkvalitet.

Designa trappor online

Webbplatser av detta slag har ett antal fina funktioner. De flesta av dem ägs av företag som professionellt tillverkar och installerar trappor. Därför är det möjligt att bekanta sig med fotogalleriet för färdiga produkter och ungefärligt uppskatta projektkostnaden.

Funktioner i arbetet på Staircon

Online-designverktyg begränsar allvarligt friheten att designa unika trappkonstruktioner. Om du behöver ett mer individuellt tillvägagångssätt måste du använda antingen CAD-program (Autodesk, SketchUp) eller vara uppmärksam på specialiserad programvara.

Staircon-programmet är ett mycket, mycket bra alternativ, även för engångsbruk. Trots mängden funktioner är den här produkten ganska lätt att lära sig, även när du använder den icke-ryska versionen. Nästan vart och ett av inställningsfönstren har en liten förhandsvisning, där karaktären på ändringarna som görs tydligt visas, plus alla justerbara parametrar tillämpas omedelbart på huvudscenen. Allt arbete utförs genom att parametrera antingen trapporna som helhet, eller individuella plattformar och spännvidd, eller till och med varje steg separat..

Trappsteg Trappsteg Design

Det finns tre huvudvyer i programmet: allmän plan, skiss och tredimensionell modell. Genom att flytta i följd från en till en annan, konfigurerar användaren först parametrarna för stege fickan, sedan den allmänna konfigurationen av stegen, för vilka det finns flera dussin inbyggda mallar. Slutligen avslutas arbetet genom att utarbeta små detaljer, såsom räcken eller räcken, och valet av material (inklusive metall och glas).

Trappsteg Trappsteg Design

Som ett resultat får användaren designdokumentation, en lista över delar och material eller en återgivning av en visuell scen med ganska acceptabel kvalitet.

Trappor 3d framför

Beräkning av fysiska och mekaniska parametrar

Många är intresserade av frågan: hur man beräknar stegen med last med hjälp av program. Vid närmare bekanta med Staircon och liknande sätt visar det sig att beräkningen av tekniska parametrar för lasten redan är inbyggd i tarmarna i programmet, och det erbjuder helt enkelt inte att använda tvärsnitt av material och utformningen av noderna som inte motsvarar åtminstone den genomsnittliga genomströmningsnivån.

Liksom med allt kan en individuell beräkning krävas här, speciellt vid fästning av steg på väggen på ena sidan, när man arbetar med stegar på upphängningar eller beräknar betongspänn med stor olastad vikt.

Ritning i spiraltrappa

Tyvärr måste dessa beräkningar göras manuellt: oavsett hur perfekt programmet är, bör du inte lita på standardalgoritmer. Inget konstruktionsverktyg kan ta hänsyn till väggarnas bärförmåga, liksom styrkan hos enskilda material för utförandet av själva trappan..

Är det värt att lära sig CAD- och 3D-modellering

Om du inte har någon erfarenhet av utveckling inom Autocad eller 3ds Max bör du inte vara uppmärksam på denna programklass endast för att designa trappor. Det enda undantaget är när du behöver skapa en riktigt högkvalitativ visualisering eller anpassa en trappa i den allmänna planen för inre visualisering, vilket är ganska sällsynt i amatörpraxis..

Trappuppgångsprojekt 3D

Men om du redan är bekant med programvara för 3D-modellering och planering, kan kännedom om specialstegsprogramvara vara slöseri med tid. Som sagt, CAD-program kan inte placera steg på samma avstånd eller automatiskt justera rälslinjen till förändringar i spankonfigurationen..

Designa en trappa i 3ds Max

Men i verkligheten behövs sådana kapaciteter när man bara utvecklar mycket stora projekt. I andra fall kan du använda de vanliga knäppnings- och gruppverktygen eller hitta rätt plug-in för att arbeta med trappor.

Betygsätt artikeln
Dela med vänner
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Lägg till en kommentar

Genom att klicka på knappen "Skicka kommentar" godkänner jag behandlingen av personuppgifter och accepterar sekretesspolicy