Hur man bygger en ladugård med egna händer

Även om hela området runt huset är planterat med en gräsmatta, måste du fortfarande lagra din gräsklippare någonstans. Även de mest triviala materialen är lämpliga för byggandet av en ladugård, och med tiden kommer hela processen att ta högst en vecka, och din hushållsutrustning kommer att beställas och pålitligt skyddas från ogynnsamma utomhusförhållanden.

Hur man bygger en ladugård med egna händer

Att välja en plats att bygga en ladugård

Det är osannolikt att någon vill placera tvättstugorna på den mest framstående platsen. Tvärtom, den mest lönsamma delen av tomten för att bygga en ladugård är verktygsdelen, det vill säga den som är åtskild av huset från uppfarten..

Först och främst överväga alternativet för ett anslutet rum. Detta kommer att minska konsumtionen av material och förlusten av nyttigt utrymme i det lokala området blir minimal. Dessutom är det mycket enkelt att leverera el till en sådan ladugård..

Hur man bygger en ladugård med egna händer

Förlängningen ska inte placeras närmare än 1,5–2 m till fönsteröppningar, för att inte förvärra isoleringen av bostadslokaler. Det är optimalt om skjulet inte är beläget i själva hörnet för att inte komplicera rutten runt huset. Av de mest lämpliga platserna för att bygga en ladugård kan naturligt skuggade områden också särskiljas, där det inte är möjligt att placera en normal blomsterträdgård eller blomsterbädd. En bra lösning skulle vara att separera en del av det lokala området från riktningen mot den rådande vinden med hjälp av ett skjul, så att du senare kan bygga en tak på grinden för utomhuslagring.

Hur man bygger en ladugård med egna händer

Om det inte finns någon möjlighet att fästa en skjul till huset, bör en fristående byggnad vara belägen på den minst användbara platsen för ekonomisk aktivitet, till exempel vid stängslet på platsen. Tänk samtidigt på att det är mycket viktigt att ge fri tillgång till skjulet och kunna lägga och förbättra vägen. Lätta halvkapitalbyggnader kan placeras även i omedelbar närhet av avloppsgropar eller källare, men inte ovanför dem.

Nedre botten och golv

Det är ganska svårt att fastställa gränsen för byggnadens storlek och kvalitet, där skjulet förvandlas till ett byte eller en medelstor verkstad. Det antas att en byggnad med en yta på 4–5 m är tillräcklig för att lagra trädgårdsutrustning, flera cyklar och alla slags apparater.2. Men alla har olika aptit, inklusive graden av isolering från gatan..

Hur man bygger en ladugård med egna händer

För lätta rambyggnader är det inte nödvändigt att anordna en kapitalgrund. Det kommer att finnas tillräckligt med MZLF på en korrekt konstruerad dyna av sand och grus. Om det planeras att lägga ut stenväggar med en belastning på basen av mer än 300 kg / m., Bör tejpen göras normalt med korrekt fördelad förstärkning..

Behovet av ett bälte som omger ladan runt omkretsen bestäms av kravet att ordna ett torrt golv inuti. Tejpen ger isolering av marken inifrån från respektive ytvatten i skjulet kommer det att vara möjligt att lagra material och verktyg för vilka hög luftfuktighet är förstörande. Samtidigt blir det mycket enklare att ordna ett golv, oavsett typ: från lera med en grusvallen till en mer kapital som är gjord av stenlagda tegelstenar eller betongmassa..

Hur man bygger en ladugård med egna händer

Fundamentens bredd bör göra det möjligt att placera väggar på den i deras faktiska tjocklek, och så att utsprången på 50–70 respektive 100 mm kvarstår på utsidan respektive insidan. De är nödvändiga för att korrekt placering av anliggningen till källarens ebb och förmågan att ordna ett ramgolv på golvet inuti. Om det är planerat att bygga på en metallram ramas dess rackelement först, och först därefter hälls ett anslutningsbälte, höjt över marken med 150-200 mm.

Hur man bygger en ladugård med egna händerSched foundation-schema: 1 – grunt remsfundament med enkel förstärkning; 2 – fördröjningar; 3 – grusbäddar; 4 – sandkudde

För att minska effekten av att jorden sjunker på botten av skjulet, grävs skytten under bältet lite djupare och delvis fylls med komprimerad sand och grusblandning. Det blir bättre om bottenlagret på återfyllningen är gjord med grus med fraktion 20–30 mm och ett skikt med sand upp till 5 cm hälls ovanpå. I detta fall måste dikens väggar skäras i förväg så att den smulande jorden inte faller under betongen. Forskalningen på den underjordiska delen är själva skytten, och den ovanstående delen är en låda med två brädor per kant, slagen ned av hoppare 50–60 cm tvärs uppifrån och bundna med tråd underifrån. På grund av den lilla storleken på tejpen rekommenderas det att sätta en isolerande film inuti innan du installerar armeringen, vilket kommer att begränsa utgången av cementlitterans från betongen..

Vad man ska bygga väggar från

De isolerar ladan efter eget gottfinnande, men skydd mot blåsning krävs strikt. Med tanke på detta kan tre alternativ för väggarrangemang övervägas: murverk och på en metall- eller träram. Det senare alternativet är optimalt för de fall där ytterligare uppvärmning planeras i ladan. Det är också möjligt att värma en byggnad av tegel eller cinderblock, men vanligtvis föredras dessa material på grund av förmågan att ordna massiva hyllor som kan motstå en betydande vikt av de lagrade materialen.

Hur man bygger en ladugård med egna händer

För enkel skydd mot vind och nederbörd är en metallram mantlad med ett profilerat ark idealisk. Två rader med hoppar ska läggas mellan de vertikala stolparna, som ligger 10-15 cm från fundamentet och på samma avstånd från arkens övre kant. Spalten mellan de extrema balkarna delas av ytterligare hoppare så att deras steg inte överstiger 80-100 cm.

Hur man bygger en ladugård med egna händerRamen på ladugårdens främre och bakre väggar: 1 – ladugårdens bakvägg (det är bättre att använda dubbla brädor eller en stång med större tjocklek för att stärka väggen, med hänsyn till den extra belastningen från hyllorna och racken); 2 – skjulets främre vägg; 3 – dörröppning

Träramväggar monteras i form av en ram av brädor på kanten, fyllda med vertikala stolpar var 5-60 cm. Tonhöjden väljs så att bredden på plåtarna för mantling är ett multipel av stolparnas mittavstånd: för plywood är det 50 cm, för OSB – 60 eller 40 cm , för det profilerade arket – 3-4 gånger vågsteget, i genomsnitt 45-50 cm. De monterade ramarna lyfts till ett vertikalt läge, anslutna till varandra och fästas till fundamentet med fästbultar med en tätningsfoder.

Fönster och dörrar

Det är mycket användbart att ge naturligt ljus i ladan, därför utöver dörröppningen är det lämpligt att utrusta en eller flera fönsterramar. Det är inte nödvändigt att ordna full glasering, små kryphål under taket räcker. Det rekommenderas att placera dem på södra eller östra sidan..

Hur man bygger en ladugård med egna händer

I rambyggnader bildas fönstren av horisontella balkar. Det är inte mycket meningsfullt att kombinera utrymmen mellan racken i en bred öppning; för en skjul skulle det vara mer korrekt att utrusta flera små men fönster fördelade runt omkretsen. I en träram kan färdiga öppningar ha dubbelglas på grund av brädornas tillräckliga bredd; i en metallram är det vanligtvis möjligt att installera en ram med endast ett glas, fixerat i ett träfoder. Och det finns ingen särskild poäng i att kämpa för glas av hög kvalitet, eftersom de flesta metallskjul inte är isolerade.

Hur man bygger en ladugård med egna händerAllmän vy av ramen på ett skjul med hölje med arkmaterial, till exempel OSB

Det är lite svårare att göra öppningar i stenmurar. Förutom det faktum att underskottet av förlängningar krävs för att bilda vertikala kanter, bör ytterligare två viktiga krav tillhandahållas. Öppningens övre del är täckt med en träplatta, vars tjocklek är ungefär 1/20 av fönstrets bredd, inbäddad i väggarna för 1/5 av längden från varje kant. Det andra kravet är att istället för tegeltillägg installera minst fyra inbäddade trästänger för fästning av fönsterramen.

Överlappning, tak

Eftersom skjulets bredd sällan överstiger 5-6 m, är det inte meningsfullt att anordna ett raftsystem: ett lutande tak är mer än tillräckligt, dess lutning bör vara minst 15 °, det vill säga ungefär 1: 5 eller mer brant.

Hur man bygger en ladugård med egna händer

För att åstadkomma den önskade lutningen måste den ena av de längsgående väggarna vara högre än den andra, medan sidoväggarna läggs ut eller hängs under den sneda sluttningen. Det är lättast att täcka monterade skjul: en träskena är fäst vid huvudväggen, som sätter önskad lutning, ibland stöds den upp med flera rack om fixeringen på väggen inte är tillräckligt tillförlitlig.

För en fristående lada krävs en Mauerlat-enhet på båda sidor. För det kan du använda stänger upp till 100×100 mm, som är styvt fixerade på väggarna. För rambyggnader är det möjligt att omedelbart rekommendera att använda en kraftigare övre bandstång, för en metallram kan det vara en kanal eller ett profilrör med ett högre tvärsnitt.

Hur man bygger en ladugård med egna händer

Plankor är fästa vid Mauerlat med revben, som utgör taksystemets taksystem. Deras bredd för en sträcka på upp till 3,5 m måste vara minst 150 mm, spännvidden upp till 6 meter är täckt med 200 mm skivor, i båda fallen är den rekommenderade tjockleken 40-50 mm. Steget för installation av balkarna måste motsvara belastningen på taket, inklusive snön. Som regel är det tillräckligt att strålen kan stödja en vuxen utan betydande avböjning. Balkarna ska skjuta ut 25–40 cm bortom Mauerlat på båda sidor; för en säker passform görs underskärningar i dem högst 1/3 av bredden.

Om takbalkarnas lutning är 35 ° eller mer kan taket vara tillverkat av plankor. Bredbrädor (från 200 mm) läggs ovanpå varandra i ett fiskbensmönster med en överlappning på minst 50 mm. I detta fall måste den täckta kanten på varje bottenplatta hydrofobiseras, till exempel med bitumen smält i dieselbränsle, eller begagnad motorolja. Utanför exponeras kartongens yta med 2-3 lager alkyd-emalj.

Hur man bygger en ladugård med egna händer1 – takbjälkar; 2 – kontinuerlig hölje med arkmaterial innan takmaterialet läggs

Ett mer tillförlitligt tak kan ordnas om lådan fylls på balkarna. Det kan vara både OSB-plåtar och vanliga träplattor, belägna i steg om 40-50 cm. Till skillnad från ett trätak kan detta isoleras på ett säkert sätt, så det kan vara nödvändigt att fylla vattentätning under lådan. Isolerade tak är anordnade från botten och upp – först, ångspärr och tak arkivering, sedan isolering, vattentätning och lathing barer, målade med alkyd emalj.

Hur man möblerar en ladugård från insidan

Glöm inte att vissa detaljer som är nödvändiga för interiörarrangemanget kan förutses även på byggnadsstadiet. Om du till exempel gör varje 2-3 ramstolpar med triangulära konsoler i samma höjd får du färdiga stöd för hyllorna. I alla fall, glöm inte att lägga ledningarna för belysningen och en eller två uttag i tid..

Hur man bygger en ladugård med egna händer

Möblerna i skjulet bör motsvara den typ av saker som kommer att förvaras i det: för cyklar är det här långa kryckor som körs in i väggarna, för verktyg – hyllor och enradiga rack som är lätta att använda som arbetsyta. För hushållsredskap och trädgårdsredskap kan du lägga åt sidan ett separat hörn, i vilket ett staket på cirka 40-50 cm högt slår ut ur brädet. För att lagra material med stora lister kan du slå flera horisontella lameller till takbjälken och förvandla taket till en stor hylla.

Hur man bygger en ladugård med egna händer

Gamla slitna möbler kommer att hitta sin plats i ladan, som lätt kan anpassas för lagring av mat, konservering och skörd, något som stärker hyllorna något. Om du behöver lagra frukt eller grönsaker på vintern, var inte lat för att utrusta ett varmt hörn: ett lågt staket med ett gångjärnt lock, isolerat med 100 mm PSB-plattor, räcker.

Betygsätt artikeln
Dela med vänner
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Lägg till en kommentar

Genom att klicka på knappen "Skicka kommentar" godkänner jag behandlingen av personuppgifter och accepterar sekretesspolicy