Hur man beräknar armeringen korrekt och förstärker fundamentet

Handgjord produktion av armerad betongfundament är den mest kritiska för alla byggnadsstadier. Den erforderliga styvheten och styrkan tillhandahålls av inbäddad förstärkning, så idag kommer vi att eliminera luckorna i att förstå armeringsfunktionerna och förklara metodiken för beräkning av armering för fundamentet.

Hur man beräknar armeringen korrekt och förstärker fundamentet

Hur fundamentförstärkning fungerar

Betong har utmärkt tryckhållfasthet. Detta innebär att om ett betongblock placeras under en press kommer det att börja kollapsa bara under mycket högt tryck..

Verkligheten i arbetet med armerade betongprodukter är sådan att det är omöjligt att förutsäga exakt vilka krafter som kommer att agera på en enda punkt i massivet. Detta beror på att konfigurationen av en betongprodukt inte betyder lika mycket som de fysiska och mekaniska egenskaperna hos basen som denna produkt är installerad på. Och de är nästan alltid oförutsägbara..

Belastningen i betong är ojämnt fördelad. Den maximala spänningen faller på stödpunkterna, medan hävstångsregeln alltid gäller – kraften ökar i proportion till hävstångseffekten. Om en betongbalk är upphängd från båda ändarna beror påverkan på mitten direkt på balkens längd.

Stråleböjning Beam-driftschema för böjning: a – betongbalk; b – armerad betongbalk; 1 – beslag

Naturen och riktningen för deformationer på olika punkter är också intressant. När böjd kommer en sida att krympa, men detta, som vi fick reda på, inte bode bra. Det är mycket värre att på baksidan av produkten kommer betongen att sträckas, vilket med låga elasticitetsvärden kommer att resultera i en spricka.

Armeringens huvuduppgift är att förhindra att betongen sträcker sig. Detta uppnås på grund av friktionskrafter som överför lasten från betongskiktet till de inbäddade elementen, som har en elasticitetsmodul som är mycket högre än den för betong. Och naturligtvis bör förstärkningen fördelas så jämnt som möjligt så att varje enskild del av strukturen inte har svaga punkter med dålig förband. Annars förlorar förstärkningen all mening..

Hur man stärker grunden

Det finns två typer av beslag. Arbetsarmeringen utför den direkta funktionen av armeringen – den tar på sig lasten i det applicerade planet. Strukturell armering används för att ordna linjerna för armeringen i betongskiktet och erhålla ytterligare anslutningar, om det behövs..

Släta beslag

Varmvalsade stänger med periodisk eller slät profil enligt GOST 5781–82 används traditionellt som arbetsförstärkning. Stålarmering kan svetsas eller svetsas, beroende på den termomekaniska förstärkningen och användningsområdet.

För grunden är det lämpligt att använda en periodisk profil som en arbetsförstärkning, som har den högsta vidhäftningen till den omgivande massan. Extra förstärkning, tvärtom, utförs av släta stänger, även om detta inte är en definitiv regel..

Strukturell förstärkning av periodisk profil

Materialet är också viktigt, stålkvaliteten bestämmer armeringsklassen. Klasserna A400 – A600 är mest efterfrågade efter en privat utvecklare: de är mest utbredda på byggarbetsplatser och kräver inga speciella sätt att gå med: hela ramen är monterad med en klibbig. Kompositarmering (GOST 31938) tillverkad av plast förstärkt med kol och glasfiber används i allt högre grad. Sådan förstärkning är mycket lättare än stål och är absolut inte föremål för korrosion, men hur viktigt det är i ett specifikt projekt är upp till dig..

Armering av grunden med glasfiberarmering

Grundläggande parametrar för förstärkning

I varje specifik beräkning finns det ett antal nyckelvärden som beskrivs i manualen för SNiP 2.03.01:

  1. Förstärkningens insättningstäthet (förstärkningskoefficient). Det bestäms av tvärsnittet av produkten som förhållandet mellan summan av sektionerna av armeringsstängerna och sektionen av betongmassan. Det minimum som fastställs av normerna är 0,05%, även om koefficienten kan öka när förhållandet mellan segmentlängd och höjd växer upp till 0,25%.
  2. Stängernas tjocklek. Med en segmentlängd på mer än 3 meter används förstärkning med en diameter på minst 12 mm, mer än 6 meter – över 14 mm och med en längd på 10 meter – 16 mm eller mer.
  3. Förstärkning distribution. Om fundamentet har ett djup på ungefär en meter, då ska vilken kant förstärkas från sträckning: övre eller nedre? Vilket är bättre – ett litet antal tjocka stänger eller många linjer med tunn förstärkning? I praktiken placeras ofta alla arbetsarmaturer på ena ytan och bryter i så många stänger som möjligt som inte stör störningen av betong. Sedan dupliceras samma bälte i motsatt sida.
  4. Tillförlitlighetskoefficienten (förstärkning) är ett koncept som följer direkt från föregående stycke. Stiftelsens styrka kan medvetet överskattas med två eller tre gånger i händelse av oförutsedda förändringar i geomorfologin i regionen eller i avsaknad av ett färdiggjort projekt vid byggnadstillfället.

Hur man beräknar armeringen korrekt och förstärker fundamentet

Det senare borde tillhöra kategorin undantag, men i praktiken byggs nästan hälften av föremålen för enskilt bostadsbyggande på detta sätt. Problemet är att utan uttömmande konstruktionsdata kan du inte noggrant fastställa byggnadens vikt, bestämma utifrån ett tillräckligt område och djup av förekomst, motsvarande markens bärförmåga, beräkna sedan de linjära egenskaperna hos fundamentet med hjälp av standardproportioner, och utifrån dem dra ut de optimala metoderna för att stärka dess struktur tillräcklig för konstruktionsbelastningen.

Förstärkningskonfiguration för NZLF, band och platta

Remsfundament som ligger ovanför frysdjupet är förstärkta med en rektangulär ram. Ett obegränsat antal armeringslinjer kan vara belägna mellan ytterkanterna, mellan vilka det normativa spelet måste observeras. Som regel består sådana ramar av separat anslutna moduler, vars längd är bekvämt för transport och installation. Strukturell förstärkning här representeras av U-formade eller stängda klämmor, som omger arbetsarmeringsstängerna var 0,6-1,1 meter.

Förstärkningssystem för remsfundament Förstärkning av den raka delen av remsfundamentet: 1 – arbetande längsgående armering; 2 – konstruktionsbeslag (klämmor)

Infällda fundament är förstärkta, som tejpen, med en ram. Armeringslinjer, som nämnts, dupliceras och centreras vid topp- och bottenytorna. Dessutom kan mellanledningar läggas för att kompensera för krafterna för tryck och upphettning av jorden, om projektet kräver det. Armeringen är förbunden med varandra med vertikala stavar. Denna förstärkning ser ut som en konstruktiv, men den utför också en arbetares funktion, i stor utsträckning förhindrar vridning och deformationer i sidled..

Plattan är förstärkt på det enklaste sättet: två armeringsnät, var och en kan bestå av flera lager. Nätar sprids till det övre och nedre planet i enlighet med det normativa skyddsskiktet. Parametrar för armeringsnät – tabell, stång och cell beräknas beroende på plattans dimensioner. När det gäller förstyvningsribborna under plattan, är de utformade som ramarna på MZLF, och fästs sedan till plattanätet med vertikala stänger av strukturell förstärkning.

Förstärkning av fundamentplattan

Stickning, installation och kontroll

Med linjära sektioner är allt enkelt, men grunden har svängar och korsningar. På dem är linjerna med konvergerande ramar förbundna med böjda inbäddade element från förstärkning av samma sektion. Kanterna är försedda med en överlappning av 40 till nästan 100 nominella diametrar. Det är ganska vanligt att stärka fundamentets hörn med förstärkningsnät 12x150x150 mm, särskilt på mjuka jordar och i jordbävningsutsatta områden..

Förstärkning av anliggningar och hörn på remsfundamentet Förstärkning av anliggningar och hörn på remsfundamentet: 1 – arbetande längsgående armering; 2 – tvärgående förstärkning; 3 – vertikal förstärkning; 4 – L-formade klämmor

Vi har redan beskrivit fördelarna med att knyta armering innan svetsning och vi rekommenderar starkt att bara använda den här metoden, såvida vi inte talar om specialfundament..

Bindande fundamentförstärkning

Varje efterföljande segment av ramen installeras på distanser eller ringar, vilket förhindrar brott mot skyddslagren. Stängerna i ändarna är förbundna med en standardöverlappning, 2-3 trådklämmor vid varje fog.

Plast står för beslag

Som ett resultat bör förstärkningsramen formas på ett sådant sätt att människor lätt kan röra sig längs den. Innan gjutningen kontrolleras ramen noggrant med avseende på bindningsstyrka. Om, vid hällning av betong, sträcker sig bandage av linjerna, är detta full av fullständig avstötning av hela strukturen. Under gjutning och krympning måste därför särskild uppmärksamhet ägnas armeringsfogarnas läge och integritet..

Betygsätt artikeln
Dela med vänner
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Lägg till en kommentar

Genom att klicka på knappen "Skicka kommentar" godkänner jag behandlingen av personuppgifter och accepterar sekretesspolicy