Hur du rätt utrustar en carport

Idag delar byggportalen igen användbara tips. Du kommer att lära dig: varför en carport ofta är mer användbar än ett fullbyggt garage, är det möjligt att organisera en reparationsplats praktiskt taget i friluft, och hur man kan utrusta en parkeringsplats med minimala kostnader.

Hur du rätt utrustar en carport

Varför kapell är bättre

Överraskande ger ett garage inte idealiska förutsättningar för förvaring av en bil. I ett isolerat rum värms luften snabbt upp från motorns restvärme, vilket gör att kondens bildas på de kalla kroppsdelarna. På vintern smälter snön som fastnar vid botten och ökar fuktigheten ännu mer. Naturlig ventilation bevaras under taket, vilket eliminerar risken för korrosion av delar som inte har en skyddande beläggning.

Hur du rätt utrustar en carport

När du placerar en bil under en tak, bibehålls fri tillgång till den från alla sidor, vilket gör det lättare att tvätta och rengöra passagerarutrymmet precis vid parkeringsplatsen, gå ombord och ta av passagerare, ladda och lossa bagage. För att skydda mot snett regn görs taket antingen mycket större än bilens dimensioner eller så är sidoväggarna täckta med en mjuk markis.

När allt kommer omkring, med avseende på byggkostnader, är carporten mycket billigare än ett garage: kostnaden för hela uppsättningen av material är jämförbar med bara ståldörrsamlingen. Eliminerar behovet inte bara för konstruktion av väggar, utan också för golv, interiör och exteriör dekoration, tak arkivering. Samtidigt kan taket användas för vila och högtid, helt enkelt genom att köra bilen till en annan plats.

Hur du rätt utrustar en carport

En av de främsta fördelarna med en baldakin är att den kan förvandlas till ett garage när som helst genom att lägga till väggar och installera en grind. Det är sant att en sådan möjlighet bör förutses i förväg: lägga grunden i förväg, planera territoriet, en tillräckligt stor bredd på takets överhäng på alla sidor. Men själva möjligheten att skjuta upp det andra byggnadsstadiet är mycket användbart, det hjälper till att sträcka utgifterna i tid, vilket, efter att byggandet av ett hus på landsbygden är nästan alltid inte tillräckligt.

Platsförberedelse och grundläggning

Omfattningen av arbetet i det första stadiet av byggandet av taket beror på om ägaren självständigt kommer att utföra ett omfattande underhåll av sin bil, eller bara kommer att nöja sig med den nuvarande, vilket ger allvarliga reparationer till specialisterna i biltjänsten.

Carport dimensionerExempel på carport-dimensioner

I det senare fallet räcker det bara att planera marken på byggplatsen för skjulet och skapa en täckning på parkeringsområdet. Det är nödvändigt att höja parkeringsplatsens yta något över det angränsande territoriet för att utesluta bildandet av lera och pölar. En grusvall, special gräsmatta, beläggningsplattor och alla typer av vägytor är väl lämpade för detta..

Arrangemang av en plattform för en tak

Om taket byggs med hänsyn till reparationen krävs en inspektionsgrop. Arrangemanget skiljer sig praktiskt taget inte från garaget: väggarna står inför tegel, golvet är täckt med betong eller hygroskopisk återfyllning 25-30 cm tjock, en ram av ett stålhörn är monterad på toppen, alla anslutningar är tätade med cementmurbruk.

Men gropen under taket måste skyddas från översvämningar. Detta kommer att kräva att inte bara täcka golvet med en avrett eller annat vattentätt material, utan också höja plattformen över den intilliggande terrängen minst 100 mm och en lutning från gropramen till kanterna i storleksordningen 2-3%. Det är viktigt att tillhandahålla tillräckligt brett taköverhäng: i plan bör det gå utöver gropgränserna med minst 150 cm på varje sida.

Inspektionsgrop under en tak

När man lägger grunden bör planer för vidareutveckling av projektet beaktas. Så, om det är tänkt att bara hölja väggarna med arkmaterial, är konstruktionen av en fullfjädrad remsfundament inte nödvändig. Det räcker med att betong bara pelarna som stöder taket och sedan montera en lätt ramstruktur baserad på dessa bärande element.

Om det planeras att bygga kapitalväggar bör en grund läggas under dem i förväg. Den bör inte placeras under GWL, annars krävs det att betong används med låg vattenabsorption – klass W6 eller högre. Det är omöjligt att inte ta hänsyn till frostskyddskraften, för om basens vibrationer inte utgör någon fara för kapellet, kan murverket eller ramväggen spricka, eftersom de inte har tillräckligt hög deformerbarhet. Vägen ut i denna situation är att lägga betongtejpen under frysdjupet, samtidigt som det är tillräckligt massivt för att motstå det ökande sidotrycket i jorden.

Klippremsfundament

När man bygger en kapitalstiftelse är det inte nödvändigt att fylla platsen med en avrettare. Golvet under ett tak kan organiseras längs marken och fyller det område som avgränsas av ett tejp, inkomprimerbart material: konstruktionsstrid, grus med sand, expanderad lera. Därefter, när du ordnar golvet i garaget, kan detta material tas bort och användas som fyllmedel för betong, eller det kan hällas över uppfarten..

Installation av pelare och takram

För anordningen med den enklaste taket krävs fyra stolpar, installerade i takramens hörn. Stödens höjd bör vara 30–50 cm högre än fordonets höjd, men inte mindre än 2 meter. Genom att höja höjden måste taket göras proportionellt bredare för att skydda mot sneda regn. För konstruktion av en mager till skjul krävs två par stöd med olika höjder, skillnaden bör vara cirka 10 cm för varje meter av sluttningslängden. Lika stöd är installerade under det välvda taket eller gaveltaket, då, vid band, monteras spår som bildar takets form.

Canopy supportposter

För tillverkning av pelare är det enklaste sättet att köpa runda eller profilrör 80-100 mm, en kanal i standardstorlek 10 eller 12, stålhörn svetsade i en fyrkant med en hylla på 70 cm. Ramkonstruktioner, till exempel från profilbeslag, blir billigare, men svårare att tillverka. Fyra stavar med en tjocklek av 14 mm bör placeras på topparna på torget och anslutas med tvärbindningar från 10 mm armering. Därefter, från samma tunna förstärkning, lägg till ett diagonalt slips till varje cell. Denna rumsliga design är väl lämpad för odling av vinstockar eller murgröna, vilket gör att dekorera en fula metallram..

Rebar post

När man häller grunden måste pelarna göras i förväg eller så måste armeringsdelarna läggas i betongen i tid som inbäddningar. Om pelarna är konkreta separat, för dem måste du gräva hål 1/5 av stödets höjd, häll krossad sten på botten med ett skikt på 3-5 cm och bygga formen på den ovanstående markdelen upp till 10 cm hög.

Den största svårigheten är processen att anpassa stöden, eftersom de är ganska tunga, vilket innebär att det inte kommer att finnas någon överflödig service från en assistent. Till att börja med kan du sträcka snörningen på pinnarna och därmed beskriva ett rektangulärt område. Det är viktigt att kontrollera diagonalerna i den formade rektangeln och se till att bindningen till närliggande byggnader eller föremål är korrekt..

Layout för installation av pelare

Betongpelare för tak

Markörer för placering av stolparna läggs ut genom korsande linjer i vinklar. Inledningsvis är det tillräckligt att justera stolparna vertikalt med en racknivå. Efter det måste du rikta in topparna på stöden i enlighet med deras placering i botten, där snöret dras, justera rätthornens diagonaler och sidor. Efter att linjen har slutförts måste stöden pålitligt immobiliseras genom att svetsa längsgående band från armeringen till dem och ansluta diagonalerna med den. När betongen har ställts in kan de tas bort innan det övre ackordet installeras..

Räcke och tak

Det sista steget är själva kapellet. För att göra detta är det nödvändigt att fixera stödbalkarna i ett plan, ovanpå vilket den tvärgående lathingen är belägen. Installationsproceduren beror på takkonfigurationen:

  • För en platt skjul är de övre och nedre stöden anslutna med tvärskenor. Mellan dem, med ett steg på 100-120 cm, installeras lutande balkar från ett profilrör 50×50 mm, ett hörn 70 mm brett eller en träbalk 100×50 mm.
  • För ett gaveltak, istället för tvärskenor, måste du installera två triangulära fack och anslut dem sedan med balkar med samma sektion.
  • En välvd kapell är byggd på principen om en gavel, dock istället för triangulära takstolar, radie.

Hälltak av formade rör

Taktaktak

Välvd carport

Längden på balkarna i detta avsnitt kan nå 6–7 meter, vilket är tillräckligt för en genomsnittlig bil. Om du behöver mer, måste du installera mellanliggande inlägg i förväg och placera ytterligare korsstänger eller fack på dem. Det är absolut nödvändigt att frigöra balkarna utanför de extrema stöden i storleksordningen 20-30 cm så att metallkonstruktionerna skyddas mot nederbörd.

Efter att balkarna har installerats kan tvärgående lathing fästas ovanifrån. Dess tonhöjd beror på formatet på den valda beläggningen: en skena måste installeras på överlappningarna, fyll sedan det återstående utrymmet så att spelrummet är 15–20 cm. Det är bättre att använda en 150×20 mm kantad skiva som en lathing, en 20×20 profilrör är lämplig för täckning med polykarbonat eller transparent skiffer mm.

Betygsätt artikeln
Dela med vänner
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Lägg till en kommentar

Genom att klicka på knappen "Skicka kommentar" godkänner jag behandlingen av personuppgifter och accepterar sekretesspolicy