Bada med dina egna händer. Del 1

Har du bestämt dig för att bygga ett badhus med dina egna händer, men vet inte var du ska börja? I den här artikeln kommer du att läsa om alla undervattensrev som väntar på en oerfaren befälhavare som bestämde sig för att bygga ett ångrum på egen hand. Och få praktiska råd om grundläggande byggarbete.

Bada med dina egna händer. Del 1

Och varför behöver vi en dacha om det inte finns något badhus på den? Det kommer också att bota en förkylning och helt enkelt öka din vitalitet, och hur du badar ordentligt är i allmänhet en hel filosofi. Idag är billiga trä- och rambadkar särskilt populära, och många, i strävan efter ekonomi, utrustar till och med ett ångbad i en släpvagn. Men är det bara rätt? När allt kommer omkring är badet också ägarens stolthet, en plats där han inte skulle ha något emot att bjuda in vänner – att behandla dem med en god ånga. Så du vill ha det eller inte, men ångrummet måste motsvara ägarens status. Och om alla byggnaderna på gården är gjorda av sten, så ser trävagnen helt enkelt inte mot den allmänna bakgrunden. Även om orsakerna till byggandet av ett stenbad kan vara mer prosaiska. Till exempel en brist på sågat virke av kvalitet. Ja, ja, i vissa regioner i Ryssland händer detta..

Vad du behöver tänka på innan du utvecklar projektdokumentation

Speciell anledning

Så efter att vi redan har beslutat om materialet för ångbadet och projektet ännu inte har valts är det nödvändigt att ställa några fler frågor, varav den första: badets syfte.

Nämligen, innan du väljer eller utvecklar ett projekt, behöver du bara bestämma: varför behöver du faktiskt ett bad, hur många människor kommer att ånga i det, hur ofta kommer det att vara ett rent bad eller kommer dess lokaler att drivas på något annat sätt? Vid första anblicken kan enkla frågor hjälpa dig att bestämma ångrummet, dess utformning, väggtjocklek och många andra mycket viktiga detaljer..

Att välja en plats för ett bad

Den andra, inte mindre viktiga frågan kommer att vara valet av en plats för just detta bad. Det är bra om man inledningsvis, när man planerar webbplatsen för denna struktur, tilldelades sitt eget utrymme, eftersom de flesta drömmar om ditt par är indelade i den banala frasen: ”Det finns ingen plats.” Om du tror att du kommer att hitta det kommer det inte vara överflödigt att kontrollera.

Enligt SNiP 30–02–97 bör minimiavståndet mellan två stenbyggnader med tak med ett träspärrsystem skyddad av ett lågbrännbart takmaterial vara minst 8 m. Förresten kan detta ögonblick bli ett annat viktigt argument för att välja ett stenbad. Eftersom, enligt ovanstående dokument, avståndet från huset till ett trä- eller rambad ska, beroende på byggnadernas designfunktioner, vara 10 till 15 m.

Bada med dina egna händer. Del 11 – till huset minst 8 m; 2 – inte mindre än 2,5 m före staketet; 3 – från skorstenen till trädets krona minst 15 m

Men det är inte allt. Avståndet från badhuset till staketet bör inte vara mindre än 2,5 m, även om det är bättre att spela det säkert och lämna alla 3 m. Det är lättare med träden på din webbplats, du kan åtminstone klippa ner dem, och om inte, sedan från din skorsten till kronan avståndet till det närmaste trädet bör vara minst 15 m. Och om vi anser att en granne har rätt att plantera ett träd på sin tomt bara 3-4 m från staketet, måste en plats för ångbastur ansökas ganska mycket, särskilt på ett redan delvis bebyggt område.

Viktigt: När du planerar en plats ska du skaffa ett badplats i förväg, annars kan allvarliga problem uppstå med dess val.

Projektval

I princip bör det inte finnas några problem med valet av ett projekt idag. Internet översvämmas bokstavligen av deras mångfald. Dessutom kan du göra det själv, i enlighet med din smak och fantasi. Det bör bara komma ihåg att 1 m för varje person som använder ångbadet2 området i själva ångrummet och minst 1,5 m2 i omklädningsrummet.

När man utvecklar ett projekt måste en svårare fråga lösas, det är valet av stiftelsen. Det mest logiska att göra när man bygger en kapitalstruktur är att välja samma stora remsfundament. Men önskan är en önskan, och ditt val kommer att baseras på resultaten från geodetiska studier av marken på din webbplats. Och skynda dig inte att beställa dem på laboratoriet. Om du redan har byggt ett hus, bör du redan ha just dessa data någonstans.

Och i 90 fall av 100 kommer de att ge dig information om bandet efter att ha samlat all information. Ett tungt och dyrt grillage kommer att äta alla fördelarna med att anordna en högfundament för en stenbyggnad.

Viktigt: Tror inte de som kommer att ge dig råd genom ögat, säger de, det räcker för ett bad med ett grunt fundament eller ett tejp 50–70 cm djupt. Svaret på denna mycket svåra fråga kan bara ges med en noggrann teknisk beräkning.

Platsmarkering och markarbeten

När dokumentationen är klar och platsen för konstruktionen har valts kan du gå vidare till genomförandet av själva projektet. Det första steget är att göra markeringarna för markarbeten. Du måste gräva diken för själva grunden, för vattenförsörjning och avlopp. Du måste tänka på sådana saker i förväg – efter att byggnaden har byggts kommer det att bli mycket svårare att ta med vatten och avlopp till det..

Pålägg

Innan själva markeringen måste du rengöra och jämna det markerade området. Därefter bestämmer du platsen för minst en vägg. Hela konturen för vår stiftelse kommer därefter att byggas utifrån den. För att göra detta hamrar vi i två pinnar på ett avstånd som är något över (30-50 cm på varje sida) väggens längd och drar snörningen mellan dem. Detta kommer att vara gränsen för fundamentets yttervägg. Vidare använder vi ”Pythagorean triangel” (en triangel med sidorna 3: 4: 5 – rektangulär) två segment vinkelrätt mot botten av väggen. Och igen hamnar pinnarna 30–50 cm bortom gränsen för den framtida diket. På samma sätt stänger vi konturen av en rak linje som visar bakväggens kant. Snörningarna mellan snörningen kommer att sammanfalla med de yttre hörnen på vår fundament. Vi kontrollerar riktigheten hos den formade konturen med diagonaler. I en rektangel kommer de att vara lika och när de korsar delas de i hälften. På liknande sätt är fundamentets inre kontur markerad, liksom diken för vattenförsörjning och avloppsvatten. Förresten, vid markering är det bättre att använda pinnar med en höjd som inte är mindre än den planerade höjden på basen, detta kommer att spara dig från ytterligare arbetskraftskostnader.

Bada med dina egna händer. Del 1

Avloppsnät

När alla diken har grävts börjar de ordna vattentillförseln och avloppssystemet. För tillverkning av det senare är PVC-rör med en diameter på 40-50 mm ganska lämpliga. Från dem görs både själva avloppsstigeröret och kommunikationen med dräneringsgropen. Djupet för dräneringssystemets installation beror på din region, mer exakt, på djupet till frysning av marken (enligt punkt 4.8 i SNiP 2.04.03-85, bör brickan för ett avloppsrör med en diameter på upp till 500 mm inte placeras högst 300 mm från det maximala djupet för markfrysning, men inte mindre än 700 mm till det övre rörpunkter). Lutningen väljs som standard för denna diameter, 30 mm per linjär meter. Detta görs enligt följande: längs det markerade området under diket med ett intervall på 1,5–2 meter, träpinnar eller förstärkningar med en höjd av 70–120 mm hamras, “0” studsas på dem med hjälp av en vattennivå, och sedan modelleras själva sluttningen med snörning. När man gör jordbearbetning är det enkelt att kontrollera djupet i avloppsgraven genom att helt enkelt mäta avståndet till garn som är fixerat på pinnen.

1 – 1 m; 2 – lutning 30 mm

Förresten, diken på diket bör vara femton centimeter djupare än det planerade djupet i avloppsröret, detta görs specifikt för sanddynan. Röret vilar aldrig direkt på fast mark. Botten på diket är täckt med sand, den senare planeras under den nödvändiga sluttningen. Därefter monteras ett rör, som igen är täckt med tio centimeter med en sandkudde. Allt detta komprimeras och först då fylls diket med fast, tidigare vald mark.

Vattentillgång

Situationen med vattenförsörjningen är mer komplicerad. I vattenledningarna kommer vattenspelaren att stå ständigt. Och för ett oregelbundet uppvärmt rum är detta tillstånd full av åtminstone bildningen av ispluggar och till och med skador på själva vattenförsörjningssystemet. Situationen sparas med en självreglerande värmekabel som placeras under rörets värmeisolering. Eftersom du bara behöver värma upp området från frysdjupet till kranen bör ett sådant system inte förstöra dig särskilt. Men om du tycker att det fortfarande är orättvist dyrt, kan du inte ta med vatten till badhuset alls, med hjälp av medbringat vatten. Hur som helst, det är lättast att värma det på själva värmaren, och du kan fylla duschbehållaren direkt från skopan.

Vid behov utförs installationen av ett vattenförsörjningssystem analogt med installationen av ett avloppssystem, förutom att det inte finns något behov av att motstå lutningen.

Stiftelsetillverkning

Formsättning

Efter att grävningarna för fundamentet har grävts och vatten- och avloppsrören har fyllts, kan du börja göra formen för fundamentet. För att göra detta, med hjälp av en vattennivå eller en laserplanbyggare, utsätter vi alla snörningar utsträckta på pinnar (de som skisserade gränserna för diken) i samma nivå med höjden på den framtida basen. Det fokuserar på denna snörning, och formens väggar är monterade.

Som byggnadsmaterial är det bäst att använda en kantad kartong, och inte OSB, som är populärt idag. För det första är skivan styvare och den resulterande väggen i källaren är inte mycket jämnare än den som gjuts i formen av arkmaterial. Och för det andra, efter demontering av kortet kommer det att vara möjligt att använda det för andra ändamål, medan OSB-skäret i bitar troligen måste kastas bort.

Bada med dina egna händer. Del 1

Viktigt: Många försummar noggrannheten och avslöjar grundforskningen, säger de, källaren kommer fortfarande att återskapas. Men ju mer exakt du gör jobbet nu, desto mindre ansträngning kommer du att behöva anstränga dig senare..

Forskalningsstrukturen görs tillräckligt styv för att förhindra att den förstörs eller deformeras under trycket på den hällda betongen.

Förstärkning

I de flesta fall specificerar den detaljerade konstruktionen den förstärkning som krävs för grunden. För att underlätta utförandet av arbetet kan armeringsramen knytas på marken och, när den är klar, sänkas ned i diket. Men det måste göras strikt enligt arbetsprojektet, och inte bara som det måste. Korrekt förstärkning är grunden för hela grunden, och därför hela byggnaden, och du bör inte försumma instruktionerna i arbetsprojektet.

Bada med dina egna händer. Del 1

Du kan enkelt montera själva metallramen, som består av förstärkning, och oberoende (för detta behöver du bara en kvarn, tråd, tång med tång och en svetsmaskin), medan bara en exakt teknisk beräkning hjälper till att beräkna den korrekta platsen för armeringen i betongfundamentet.

Viktigt: Armeringen som läggs i fundamentet slumpmässigt, utan preliminär beräkning, kommer inte att kunna ge den tillverkade armerade betongkonstruktionen den erforderliga konstruktionsförmågan, vilket innebär att strukturen själv som är uppförd på en sådan grund kommer att vara i riskzonen.

Sandkudde

Innan du sänker den förstärkta ramen i diket och börjar fylla det hela med betong, är det nödvändigt att göra en sandkudde under fundamentet. För en sådan lätt struktur som ett bad räcker ett skikt med sand på 100 mm.

Du måste fylla sanden i lager, gradvis fukta den och tampa den. En korrekt tillverkad sanddyna fungerar som ett slags stötdämpare mellan byggnaden och marken. Dess roll är särskilt viktig när det gäller att tillverka en grunt remsfundament, eftersom det hjälper till att bekämpa ett sådant obehagligt fenomen som jordbotten.

betong

För betong i sig är färdigbetong av märket M-200 ganska lämpligt. Det kan beställas eller tillverkas i en betongblandare själv. Det är tillverkat i proportion: en volym M-400 cement, två volymer sand och fem volymer 35: e krossad sten. Köp eller bland det själv, det är upp till utvecklaren att bestämma utifrån priserna för färdigbetong och dess komponenter i hans region.

Bada med dina egna händer. Del 1

Ju tjockare den erhållna betongen är, desto högre kvalitet på produkterna tillverkade av den, men också desto svårare är det att arbeta med den. Även om du har en vibrationsslang tillgänglig kommer det att underlätta allt konkret arbete.

Tyvärr är det inte möjligt att bestämma den vattenmängd som krävs för att göra den nödvändiga densiteten för lösningen, eftersom sanden initialt kan ha annan fuktighet. Så du måste arbeta baserat på personlig erfarenhet..

Det är nödvändigt att hälla betong i formen till kanterna (formningen inställdes ursprungligen på nivån och den erforderliga höjden), komprimera den under hällprocessen och jämnde den resulterande övre kanten försiktigt.

Bada med dina egna händer. Del 1

Efter 5-7 dagar kan forskalningen tas bort. Betong som har nått 70% av sin styrka förstörs inte lätt. Men det rekommenderas fortfarande att utföra efterföljande byggarbete någonstans under en månad. Medan grunden står, glöm inte att fukta den dagligen, betong älskar fukt.

I nästa del kommer vi att berätta exakt hur du lagar en väggkaka till ditt bad. Hur man gör taket korrekt och vilket material man ska isolera det parade rummet. Och medan stiftelsen står kan du vila lite.

Betygsätt den här artikeln
( Inga betyg än )
Lägg till kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: