Inteckningen återgår till nivån före krisen

Bostadsmarknaden återhämtar sig gradvis efter krisen. Utbudet växer för både nya och sekundära bostäder. Befolkningens effektiva efterfrågan växer också.

Hypotekslån
Maj Danzig. Nya nybyggare. 1961

En viktig roll för att stimulera den inhemska fastighetsmarknaden spelas av inteckningen, som i år har blivit mycket mer överkomligt för ett stort antal potentiella låntagare. Om hypoteket praktiskt taget stannade, växer tillgången på hypotekslån just nu. I många avseenden återgår bolånemarknaden till nivåer före krisen. Bankerna erbjuder fler och fler nya inteckningsprogram på marknaden.

AHML förutspår en betydande tillväxt i hypotekslån

Enligt prognoserna från byrån för bostadslån (AHML) kommer volymen på hypotekslån under 2011 att växa och kommer antagligen till och med att överstiga nivån före krisen. Experter föreslår att cirka 460 tusen lån kommer att ges ut, vars totala belopp kommer att uppgå till 640 miljarder rubel.

Detta trots att det totala beloppet för emitterade hypotekslån under 2010 uppgick till 370 miljarder rubel, vilket är 44% mindre än före krisen 2008, då bankerna utfärdade 349 502 hypotekslån till 655,8 miljarder rubel. AHML förutspår också att andelen fastighetsobjekt som är besatta med inteckningar i det totala antalet bostadsfastigheter som säljs på marknaden under 2011 kommer att öka till 17%.

Inteckningar återupplivas och med avseende på antalet lån är det möjligt att detta år också kommer att överstiga siffrorna för 2008.

Byrån har ökat sin ursprungliga prognos för antalet hypotekslån som utfärdades 2011. Specialisterna tog hänsyn till den senaste tidens positiva dynamik i landets ekonomi som helhet, vilket också borde återspeglas i antalet utgivna lån. Denna prognos antyder att inteckningar återupplivas och med avseende på antalet lån är det möjligt att detta år också kommer att överstiga indikatorerna för 2008, då det var en topp i hypotekslån..

Det bör emellertid noteras att lånet inte ännu ligger nära indikatorerna före krisen. Under krisen minskade det genomsnittliga utlåningslånet med 45% till 1,26 miljoner rubel. De mest populära bostäderna i ekonomiklass för närvarande finns på marknaden, varför bostadsutlåningen har flyttats till detta marknadssegment. Hittills är lånets huvudbelopp i genomsnitt 1,5 till 2,5 miljoner rubel. Som regel tas pengar från banker som fast kapital för köp av en enrumslägenhet eller som det saknade beloppet för köp av en tvårumslägenhet. Den optimala lånetiden är 10-15 år..

Räntorna på rubellån under 2011 borde ligga på nivån 11,8-13% och på lån i utländsk valuta – 10,2-11,2%. Men experter hävdar att om inflationstrycket minskas kan hypoteksräntorna i Ryssland 2011 visa sig vara det lägsta i hela historien om hypotekslån i vårt land..

Under hela 2010 noterades att de flesta banker försökte stimulera efterfrågan på inteckningar. Enligt AHML sänkte mer än 19 banker förra året sina utbetalningar, medan mer än 40 banker sänkte sina hypoteksräntor..

Inteckning
Pieter Bruegel den yngre. By advokat. 1621

En viktigare trend bör noteras – hypoteksmarknaden har nästan helt övergått till rubeln. I slutet av 2010 uppgick andelen lån i utländsk valuta i monetära termer till cirka 4% av det totala beloppet. Och i antalet utgivna lån – bara 1%. Jämfört med nivån före krisen fanns det 2008 lån i utländsk valuta per 100 utfärdade lån, och i monetära termer var deras andel av den totala inteckningsvolymen mer än 14,5%. I allmänhet kan vi säga att både banker och låntagare lärde sig lärdomarna av krisen.

Hypotekslån som utfärdats i utländsk valuta före krisen är fortfarande problematiska. De har den högsta mängden förseningar.

Prognoserna för byrån för bostadslån vid Sberbank i Ryssland anses vara ganska realistiska. Enligt Natalya Karaseva, chef för Sberbanks detaljhandelsavdelning, planerar banken att tillväxten av hypotekslån i år kommer att bli cirka 20%. Detta trots att Sberbank i slutet av förra året utfärdade hypotekslån för ett totalt belopp på nästan 178 miljarder rubel.

En inteckning utan utbetalning tillbaka till marknaden

Huvudhändelsen för de första månaderna i år var återkomsten till marknaden med förslag på hypotekslån som inte kräver någon utbetalning. Behovet av en initial betalning, som i olika banker varierar från 10-30%, är ett av de största problem med inteckningar för många potentiella kunder. Enligt de flesta analytiker indikerar uppkomsten av program utan utbetalning en märkbar uppvärmning inom bostadsutlåningen..

Så vi kan nämna som ett exempel på programmet för VTB24 Bank, som den 16 mars 2011 började implementeringen av ett unikt inteckningsprogram för unga familjer som kallas ”Mortgage + Maternity Capital”. Kärnan i detta program ligger i det faktum att låntagaren kan få ett lån för bostäder utan utbetalning. Samtidigt förblir alla andra utlåningsparametrar oförändrade..

Enligt bankens presstjänst är detta program avsett för klienter som har ett statligt intyg för moderskapskapital (unga barnfamiljer). Enligt detta program krediteras moderskapskapital av banken som en utbetalning. Dessutom behöver låntagaren i detta fall inte vara förvaltare av moderskapskapitalfonder. Lånet kan emitteras till makan eller make till förvaltaren av moderskapskapitalfonder.

Moderskapskapital för en inteckning
Okänd artist. Ny lägenhet. 1960

Enligt Anatoly Pechatnikov, chef för VTB24: s hypoteksutdelningsavdelning, har hittills cirka 7 tusen låntagare använt sin rätt att återbetala hypotekslånet med moderskapskapital.

OJSC CB Petrokommerts erbjuds också ett kreditprogram med nollutbetalning, det enda villkoret är att banken emitterar hypotekslån för färdiga lägenheter.

Enligt Bekar fastighetsbyrå i huvudstaden visade det sig mycket efterfrågan på hypotekslån som har återvänt till marknaden utan utbetalning. Nu finns liknande erbjudanden på marknaden för nya byggnader..

Eftersom detta program är efterfrågat bland potentiella köpare kan vi med säkerhet anta att många utvecklare vill sälja sina fastigheter med ett hypotekslån utan en utbetalning. Det är emellertid uppenbart att bankerna kommer att ge sådana lån för bostäder i hus som befinner sig i en hög beredskapsnivå. Dimension kommer också att spela en viktig roll. Som du känner köps enrumslägenheter i första hand. Följaktligen kommer utvecklare att vara intresserade av att sälja genom en inteckning utan en utbetalning på dyrare fastigheter..

Allmänna trender på marknaden för bostadslån

I allmänhet har marknaden för bostadsutlåning övervunnit konsekvenserna av krisen. I nästan alla avseenden återlånen till 2008 års nivå. Dynamiken i utvecklingen av bostadslån vittnar om att bostadslån blir mer överkomliga. Bankerna stimulerar efterfrågan genom att sänka priserna för att locka nya kunder.

För närvarande är de mest önskvärda låntagarna för bankerna främst anställda i den offentliga sektorn. Detta beror på att det finns en ”vit” lön. Ett lika viktigt kriterium är utbildningsnivån: det är viktigt för bankerna att utbildningen av en potentiell klient (låntagare) är högre än den yrkesinriktade utbildningen. Banker tar också hänsyn till en persons arbetslivserfarenhet och civilstånd. Kombinationen av alla dessa indikatorer gör att vi kan dra slutsatser om stabiliteten i en potentiell låntagares liv.

Vissa experter förutspår att konkurrensen mellan kommersiella och statliga banker kommer att intensifieras i år..

Vi kan också säga att marknaden för bostadslån i vårt land går mot att förbättra kvaliteten på kundservicen. Detta inkluderar bekvämligheten av att göra månatliga betalningar, möjligheten och tillgängligheten för kommunikation med bankens specialister om lånserviceproblem som uppstår för klienten under hypotekslånsunderhållet. Denna trend uppstår på grund av att efterfrågan på inteckningar växer. Bankerna måste kämpa för nya kunder. I denna situation, ibland, utöver parametrarna för själva lånet (insättningsbeloppet, lånesatsen, löptiden, etc.), personalens vänlighet, bekvämligheten med att betala lånet, snabbheten att lösa nya problem och andra funktioner i kundservice kan bli ganska viktiga argument för att välja en bank..

Det bör också noteras att vissa experter förutspår en ökad konkurrens mellan kommersiella och statliga banker i år. På grund av detta kommer nya utlåningsprogram att dyka upp på bostadslånemarknaden som syftar till att locka nya låntagare. Eventuellt kommer det att bli en ytterligare sänkning av räntorna.

Ett antal statliga program kommer också att syfta till att sänka räntorna på hypotekslån under 2011. Som premiärministern i Ryska federationen V. Putin uttalade är bostadsutlåningen till överkomliga priser ett av de prioriterade programmen för den statliga socialpolitiken. Han noterade också att för den vidareutvecklingen av hypotekslån i vårt land utvecklades flera specialprogram, inklusive tillsammans med AHML och VEB, för finansieringen som regeringen beviljade 250 miljarder rubel i år..

Betygsätt den här artikeln
( Inga betyg än )
Lägg till kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Inteckningen återgår till nivån före krisen
Martini Bianco: vad man ska dricka