Hur man gör ljudisolering av ett privat hus

Idag kommer vi att prata om vilka åtgärder som måste vidtas för att säkerställa akustisk komfort i ett privat hus, definiera de grundläggande principerna för ljudskydd, avlägsna vanliga myter om ljudisoleringssystemet.

Hur man gör ljudisolering av ett privat hus

Fråga alla ägare till ett privat hus om han vet vad ljudisolering är, och du kommer att höra ett säkert positivt svar. Men de flesta av dem kommer att notera att deras hem inte är tillräckligt bekvämt vad gäller akustik. Poängen är att en kultur för professionell privat konstruktion bara dyker upp i vårt land. Det är här som arbetet kan börja utan ett detaljerat projekt, hos oss övervakar kunden ofta arbetet, det förblir ett i ett med byggteamet. Utvecklaren kastas in i ett hav av tekniska problem och uppgifter, medan frågorna om ljudisolering vanligtvis förflyttas till bakgrunden eller lösas på grundval av ”erfarenhet” och ”övning”, snarare än exakta beräkningar. Tyvärr är traditionella idéer om effektiv ljudisolering av ett hem full av myter och missuppfattningar. Som ett resultat indikeras problemet redan under byggnadens drift, men det är extremt svårt och dyrt att fixa något i detta skede..

Optimal byggnadsakustik är en av de viktigaste komponenterna i en känsla av komfort och mysighet från att vara inne i ett bostadsområde. I sin tur kan det ständiga ljudtrycket i ett hus orsaka psykologiskt och fysiologiskt besvär, stress, hörselnedsättning och allmänt välbefinnande hos invånarna. Men överdriven tystnad (ljudnivå under 10 dB) är orsaken till ångest och ångest – en person behöver ljud och ljud, det viktigaste är att nå ett kompromissvärde för deras nivå. Bullerindikatorer i bostadslokaler i området 10-25 dB anses vara bekväma. Byggnads- och sanitetsstandarder för bostäder tillåter inte att överskrida 45 dB-märket.

Vad är buller

Vad ska vi isolera oss från? Buller är vår främsta fiende. För att effektivt hantera det är det nödvändigt att studera dess huvudtyper, orsaker till förekomst, rörelsens art. Buller är kaotiska kombinationer av ljud som inte innehåller någon information för en person och påverkar hans nervsystem negativt. Ljud är i sin tur ett fysiskt fenomen som orsakas av vågsvängningar i mediet. Ljud kännetecknas av amplitud och frekvens.

Ljudkällor kan lokaliseras både inomhus och utomhus. Oönskade ljud uppstår från drift av hushållsapparater, rörelser och aktiviteter för människor, funktionen av interna tekniska system och kommunikation. Allvarligt obehag orsakas av externa konstant ljud från järnvägen, motorvägen, flygplatsen, eftersom de har den högsta nivån.

Det finns flera typer av brus i konstruktionsakustik: luft, slag, konstruktion.

Hur man gör ljudisolering av ett privat hus

Luftbrus orsakas av vågsvibrationer i luften (musik, gråt från ett barn, en löpande bilmotor …) Effektiviteten med vilken strukturer minskar ljudnivån bedöms av ljudisoleringsindex Rw och mäts i decibel.

Hur man gör ljudisolering av ett privat hus

Chockbrus uppstår på grund av mekaniska påverkningar på byggnadskonstruktioner, oftast på golv (trappsteg, rörliga möbler …) Nivån på ljudisolering från slagljud Lw återspeglar motsvarande egenskaper hos väggar och golv, det mäts också i decibel.

Hur man gör ljudisolering av ett privat hus

Strukturellbuller är en speciell ljudvibration som rör sig genom byggnadens struktur. Det vill säga, denna definition är baserad på klassificeringen efter typen av utbredning och inte på principen om spänning. Både stötar och luftburen buller kan bli strukturella. Så, till exempel, ljudet från ett piano genom luften når oisolerade skiljeväggar och tak, omvandlas till strukturella ljud och transporteras genom byggnadskonstruktionerna i hela huset..

Beroende på vilken typ av brus som förekommer i lokalerna, tillämpas en specifik uppsättning åtgärder för att isolera dem. Vi måste använda konstgjorda hinder för att minska ljudnivån till en behaglig nivå.

Tekniker och principer för brusreducering

Så vår första uppgift är att isolera lokalerna från luftburen yttre. Allt är ganska enkelt här, egenskaperna hos de slutna strukturerna – fönster, dörrar, ytterväggar – kommer fram. Ju bättre deras ljudreflekterande egenskaper, desto mindre oönskade ljud kommer in i huset. Genom att välja vissa isolerande material och tekniker kan vi manipulera sådana egenskaper.

En annan uppgift är något svårare – att lokalisera och sprida ljudvågor i rummet och förhindra omvandling till strukturerat brus. I detta fall är de ljudabsorberande egenskaperna hos de inre strukturerna mycket viktiga, vilket i hög grad beror på kompetent val och korrekt användning av vissa byggnadsmaterial..

För skydd mot luftburen buller är strukturer tillverkade av massiva, men samtidigt porösa material utmärkta. Därefter återspeglar täta främre ytor en del av ljudenergin mot dess källa, och porerna absorberar och sprider några av ljuden. Inomhus är det ganska svårt och det vore inte rationellt att använda för massiva element, därför kommer flerlagsstrukturer att rädda, som fungerar enligt en liknande princip: beklädnad (tegel, gips, gipsskiva, foder …) återspeglar brus och ett lager i form av ett fibröst material (mineralull) ) eller ljudisolerat membran – sprids och absorberar.

Hur man gör ljudisolering av ett privat hus

Chockljud i ett privat hus kan neutraliseras genom att använda elastiska porösa material i golvkonstruktioner som underlag och packningar som dämpar möjliga vibrationer. Det kan expanderas gummi, kork, tätt polystyrenskum, polyuretan, porös PVC. Fibrer som ligger i hålen i icke-monolitiska tak har visat sig vara utmärkta i kampen mot slagbrus.

För att utesluta spridningen av strukturburen brus är strukturer som är särskilt mottagliga för ökat ljudtryck inte styvt monterade på andra byggelement, utan genom olika packningar. Ett exempel är olika utföranden av flytande golv, ramgipsskivor som gränsar till bärande golv och bärande väggar genom dämpningsband av polyetenskum (dichtung), hängande tak på hängare med packningar som dämpar vibrationer.

Utmaning nummer tre är att minska genereringen av buller i hemmet. För detta är det nödvändigt att isolera källor till oönskade ljud – hushållsapparater, kommunikation. Först bör bullrig utrustning (tvångsventilationsaggregat, pumpstationer, tvättmaskiner …) installeras eller monteras genom elastiska distanser. För det andra rekommenderas det att placera det på maximalt avstånd från de skyddade rummen – ett sovrum, en studie, en plantskola. Om möjligt är speciella, välisolerade tvättstugor, som tvättstuga, pannrum, osv. Utrustade för bullrig teknisk utrustning. Ibland tas några av dess element till och med ut ur byggnaden – till exempel på balkongen.

En effektiv metod för att öka den akustiska komforten i hemmet är den kompetenta designen av interiörutrymmet. Lokalerna ska delas in i sådana som särskilt behöver isoleras från främmande brus (sovrum, studie, barnrum …) och de som är en källa till oönskade ljud (lekrum, vardagsrum med hemmabio, verkstad, biljardrum, tvättstugor …). De är grupperade och ligger på avstånd från varandra. Dessutom är det ibland vettigt att placera skyddade vardagsrum med fönster till gården och andra rum på sidan av fasaden..

Det är effektivare och billigare att lösa ljudisoleringsproblem i konstruktions- och konstruktionsstadiet. I vilket fall som helst måste ljudisoleringen i ett privat hus betraktas som ett komplext system, där alla element är sammankopplade och är av speciell betydelse. Alla akustiska faktorer som verkar på byggnaden måste beaktas. På ett eller annat sätt bör husets strukturer, element och enheter isoleras: ytterväggar, skiljeväggar, tak, golv, tak, kommunikationskanaler, fönster, dörrar – mer om det senare.

Ljudisolering av bärande väggar

Ytterväggar gjorda av massiva material själva har goda ljudisolerande egenskaper, och ju mer ”kraftfull” strukturen är, desto bättre. Vissa material gör jobbet bättre än andra. Monolitiska betongväggar, som inte har sömmar och eventuella sprickor, återspeglar bra yttre ljud. Skalsten och skumbetong på grund av sin porösa struktur reflekterar inte bara utan släcker och absorberar ljudvågor. Silikat och porösa tegelstenar ”fungerar” bra (inte förväxlas med ihåliga tegelstenar).

För att förbättra motståndet mot yttre brus görs ytterväggar i flera lager. Olika kombinationer av flera tegelskikt, åtskilda med ljudisolering av mineralull eller med ett luftgap möjligt.

Hur man gör ljudisolering av ett privat hus

Ljudisolering förbättras med den kompetenta konstruktionen av gångjärn ventilerade fasader med en värmeisolator, när främmande ljud under beklädnad utesluts.

Hur man gör ljudisolering av ett privat hus

Ytterväggar fodrade med gipsskivor från insidan har goda akustiska egenskaper. Det bör vara en ramteknik som använder ett lager mineralull. Det bör noteras att konsoler och styrprofiler måste fixeras genom elastiska avstånd, plattorna ska skruvas med ett mellanrum från golvet och taket, som därefter tätas med ett icke härdande tätningsmedel, till exempel akryl. I särskilt allvarliga fall kan en helt oberoende ram från en skiljesprofil användas, den så kallade skärmen, på lite avstånd från huvudväggen, naturligtvis är den också fylld med bomullsull.

Att möta ytterväggen med gipsskivor med hjälp av monteringslim förbättrar praktiskt taget inte ljudisolering och ger ibland motsatt effekt – utseendet på ett svängande system, ljudresonans. Detta gäller även dubbelskiktsväggar isolerade med skum med våtteknik. I motsats till vad man tror är skum och extruderat skum av polystyren, som är goda isoleringsmaterial, inte hjälper till att skydda mot luftburen ljud från utsidan..

Hur man gör ljudisolering av ett privat hus

Som ni ser är användningen av massiva strukturer i kombination med akustisk mineralull den mest effektiva metoden för att förbättra ljudisoleringskoefficienten för inneslutna strukturer. Observera dock att fiberplattor eller -mattor måste fixeras ordentligt med ljudisolerade beslag och placeras i hålrum med minimala spelrum. Genom att öka skiktet av ull förbättrar vi den akustiska prestanda för hela strukturen.

Ljudisolerade partitioner

Inre partitioner förhindrar främst spridning av luftburen ljud. Men du bör också vidta åtgärder för att förhindra omvandling av oönskade ljud till strukturellt brus..

Väggar gjorda av mineralmaterial (tegel, betong, gipsblock …) har som regel ganska acceptabla akustiska egenskaper och kräver inte ytterligare ljudisolering. I speciella fall är de mantlade med gipsskivor från sidan av det skyddade området, vilket ger en flerskiktsstruktur med ett lager mineralull. Massiva partitioner är bättre än ljusramar för att hantera lågfrekvent brus (hemmabio subwoofer, teknisk utrustning), därför ser de i vissa fall att föredra, även om deras totala ljudisoleringsindex Rw är lägre.

Ramavdelningar monterade på metallprofiler eller träbjälkar måste isoleras med ljudabsorberande fibermaterial. Om det finns ett behov av att ge en mer allvarlig barriär för ljudutbredningen, bör den akustiska ullens tjocklek ökas. För detta används bredare profiler, till exempel är de mest populära storleken på galvaniserade CW- och UW-stativer 50, 75, 100 mm. Observera att bomullsullarna ska passa över hela ramens inre bredd, därför bestämmer parametrarna för profilerna till stor del de akustiska egenskaperna hos den färdiga väggen..

Hur man gör ljudisolering av ett privat hus

Vi får inte glömma att bomullsull avsedd att absorbera ljud måste fungera med ett effektivt reflekterande skikt. Ju mer massiv beklädnad, desto mer pålitlig ljudisolering. Tunga arkmaterial, gipsskiva, OSB, gipsskiva, spånskiva för dessa ändamål är att föredra framför stycke, såsom foder. Ännu bättre är ljudet lokaliserat genom att använda flera lager av beklädnad med överlappande fogar..

Ibland använder de sig för konstruktion av väggar med flera oberoende ramar, men de är inte särskilt effektiva på grund av att ljudisoleringsindexet i komplexa flerskiktsstrukturer ökar linjärt. Så en partition med en ram 75 mm bred har bara 25% mindre ljudisoleringsindex än med en dubbel ram enligt 75 + 75-schemat.

För att bekämpa strukturburen ljud är partitionsstyrprofilerna fästa på väggar och tak med elastiska band. Mellan manteln och de inneslutna strukturerna lämnas mellanrum som förseglas försiktigt med icke-härdande tätningsmedel.

Ljudisolering av golv

Överlappningen av en byggnad i flera våningar måste tåla luftburen och stötbuller. Detta problem löses genom att ljudisolera det övre våningen och det undre taket. Luftljudvågor fångas framgångsrikt av betongplattor eller en paj av balkgolv, bestående av ljudabsorberande material och grov beklädnad. Lite mer komplicerat är fallet med neutralisering av slagljud..

I de flesta fall måste du ta till olika flytande golvdesign, som gör ett utmärkt jobb. De är inte anslutna till byggnadens huvuddelar. Betongmattan placeras på ett skumskikt eller extruderat polystyrenskum. Loggar av trägolv monteras genom elastiska dynor. Utjämningsdynan för prefabricerade golv med torr avrettare dämpar också chockvibrationer. Flytande golv är anordnade efter installation av partitioner, så att de är isolerade från golv i andra rum och inte överför strukturellt brus. Dämpande band av elastiska skummaterial måste installeras mellan flytande golv och väggar..

Hur man gör ljudisolering av ett privat hus

En viss roll spelas av rena golvbeläggningar, vilket kan påverka rumets akustiska komfort väsentligt. Till exempel dämpar linoleum, matta, kork perfekt och absorberar buller. Laminat och parkettgolv kommer också att förbättra akustiken när kvalitetsunderlag används..

Hur man gör ljudisolering av ett privat hus

Falska tak spelar en viktig roll för ljudisolering av golv. Mineralull kan bäddas in i metallramen och ett enkelt luftgap i takutrymmet är involverat i lokaliseringen av buller. För att undvika strukturburen brus och resonera vibrationer, bör takprofiler monteras på väggarna genom elastiska band, det rekommenderas att montera vibrationsdämpande packningar under upphängningarna. Sträcktak som inte är fäst vid taket alls och är tillverkade av icke-resonansande PVC-filmer och tyger har visat sig väl.

Hur man gör ljudisolering av ett privat hus

Ljudisolerade fönster

En byggares motstånd mot gatubelagt buller beror inte bara på ytterväggarnas egenskaper, utan också på fönstrenas ljudisoleringskvalitet..

Det första du bör vara uppmärksam på är glasytområdet med en ökning där den akustiska komforten i lokalerna nödvändigtvis försämras..

En viktig faktor är valet av rätt glasaggregat. Inte alltid en multikammare glasenhet isolerar bättre från brus, orsaken till detta är de relativt små luftspalterna mellan glasögonen. De bredaste dubbelglasade fönstren med flera kammare, i vilka distanser med olika bredder används, har speciella ljudisolerade egenskaper, vilket undviker resonanser orsakade av starkt trafikbuller. De förbättrar ljudisoleringseffekten genom att använda massivt glas med olika tjocklekar. I vilket fall som helst, ju tjockare glaset och ju större luftluckorna mellan dem, desto mindre brusfönster passerar igenom. Om glas med specialfilmer eller triplex används vid tillverkningen av en glasenhet kommer detta också att ha en positiv effekt på ljudisolering..

Hur man gör ljudisolering av ett privat hus

Formen och konfigurationen av fönstret påverkar akustiken. Rektangulära fönster är ”tystare” jämfört med fyrkantiga fönster. Uppdelningen av ljusöppningen med skott från profilen i mindre ljusfält med användning av flera glasenheter ökar den akustiska effektiviteten avsevärt.

För ljudisolering är verandans täthet mycket viktigt, vilket endast kan säkerställas med väljusterade beslag och en högkvalitativ tätning. Den tredje extra tätningskonturen kommer inte heller att vara överflödig..

Naturligtvis är det nödvändigt att fönstret är korrekt installerat i enlighet med alla regler för att organisera monteringssömmar. Användning av ljudisoleringsmaterial i ihåliga sluttningar uppmuntras starkt.

Användningen av ventilationsventiler förstör den akustiska bilden lite, men inte mer än en klaff öppen för ventilation. Och de nya ventilerna har en slags labyrint för dämpning av ljud.

Ljudisolerade dörrar

Dörröppningar är en av överföringskanalerna för brus. Detta gäller både entrégruppen och innerdörrar. Lösningen på problemet ligger återigen i användningen av största möjliga massiva lådor och dukar. Det är möjligt att förbättra dörrens akustiska prestanda genom att använda strukturer med en tät rabatt.

Mer effektiv ljudisolering tillhandahålls av mönster med en tillförlitlig D-sektion tätning belägen runt hela omkretsen. Ventilationsgaller och luckor under gardinen påverkar den akustiska bilden i rummet negativt. Därför bör i vissa fall företrädesvis ges dörrblock med en tröskel och en tom duk med en tillströmning, naturligtvis utan glas och gallrar.

Hur man gör ljudisolering av ett privat hus

För att ljudisolera ingången till huset används ofta dubbla dörrar, de formade sluttningarna mellan dem är isolerade med mineralull. Dessutom kan det yttre tyget fyllas med fibröst ljudabsorberande material..

Ljudisolering av tekniksystem och kommunikation

Hur man gör ljudisolering av ett privat hus

Kommunikationskanaler är ofta inte bara en typ av broar för överföring av ljud, som förbinder olika rum, utan ibland blir de kraftfulla generatorer för luftburen ljud, som ofta förvandlas till strukturella. Det finns flera sätt att lösa detta problem:

 1. All kommunikation ska fixeras på bärstrukturerna genom elastiska distansorgan och fästelement.
 2. Uppvärmning, vattenförsörjning och avloppsrör (särskilt stigerör) är lindade med akustisk mineralull och höljes med lådor.
 3. Ventilationskanalerna är isolerade med brusabsorberande material.
 4. Ventilationsöppningar är täckta med galler med gardiner, gardiner, persienner.
 5. Installation och montering av elektriska enheter (uttag, distributionslådor, inbyggda skåp) är maximalt tätade.

Ljudisolering på plats

Konstigt nog, men de flesta utomhusluftsbuller kan stoppas även utanför den privata byggnaden. Till exempel i Europa installeras ofta akustiska skärmar längs trafikerade motorvägar som går nära bostadsområden. De används också aktivt längs järnvägsspår, nära befintliga byggplatser, produktionsverkstäder, lekplatser, bullriga sport- och detaljhandelsanläggningar. Brusskölden reflekterar eller absorberar ljudvågor och bildar en ”akustisk skugga” bakom sig. Ibland fungerar det i kombination och kombinerar i sin design både ljudabsorberande paneler med perforering och fiberfyllning, och reflekterande element gjorda av styva material.

Hur man gör ljudisolering av ett privat hus

Sådana hinder placeras på gränsen till webbplatsen, så nära bruskällor som möjligt. De bör ha en betydande längd och höjd på 3 meter, vilket dock inte alltid påverkar designen negativt, eftersom det finns transparenta skärmar av speciellt glas och polykarbonat..

Flera rader med grönområden vid fastighetens gräns hjälper också till att minska ljudtrycket på ditt hem. Klättring, buskiga växter på ett staket eller fasad kan också sprida och dämpa det mesta av ljudet..

Summering

Vi undersökte huvudelementen i ljudskyddet i ett privat hus och kan redan dra några slutsatser:

 1. Ljudisolering är mer beroende av strukturtypen än av materialens egenskaper.
 2. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt anliggningen av olika byggnadselement till varandra genom att använda elastiska dämpningspackningar och försiktigt täta sömmarna.
 3. Ju massivare struktur, desto bättre ljudisolering.
 4. Bredare isoleringslager eller bredare luftkammare ger bättre bullerskydd.
 5. I stället för massiva enskiktsstrukturer kan du använda ljusa flerlagrar.
 6. Ljudabsorberande lager bör växla med reflekterande material.
 7. Hål, öppningar, sprickor i strukturer minskar nivån på deras ljudisolering.
 8. Ljudkällor måste grupperas och tas bort så mycket som möjligt från de skyddade lokalerna.
 9. Allt ljudisoleringsmaterial måste tryckas hårt mot varandra och mot strukturer.
 10. Inte alla värmare har ljudisolerande egenskaper..
 11. Du kan förbättra den akustiska komforten genom att använda elastiska efterbehandlingsmaterial, höggolvbeläggningar, stoppade volymetriska möbler, tjocka massiva gardiner i interiören..
 12. Du kan börja skydda dig från yttre brus redan på webbplatsen.

I vilket fall som helst måste ljudisoleringen i ett privat hus betraktas som ett integrerat system, vars implementering är effektivare och billigare att utföra vid konstruktions- och konstruktionsstadiet..

Betygsätt artikeln
Dela med vänner
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Lägg till en kommentar

Genom att klicka på knappen "Skicka kommentar" godkänner jag behandlingen av personuppgifter och accepterar sekretesspolicy